Živimo v času, ko je domala vse izmerljivo: 22 kWh porabi letno likalnik, če likaš z njim 4kg perila tedensko, izmerljive so kalorije prehrane, čas spanja in telovadbe, celo spolno življenje je statistično ugotovljivo in napetost užitka ter nastop petit mort...; v tej kvantifikaciji in preračunljivosti pa poteka večinoma življenje ljudi postmoderno, med mcdonaldizacijo in kseroksiranjem, med bifejčkom in fotokopirnico, le še naše stare dobre krščanske cerkve dihajo pristnost zbližanja, pa še te kažejo kdaj na baročni pomen celostne umetnine, ko je napetost oblačnih oblin tudi kdaj tosvetno ekstatična, čeprav z onkrajsvetnim namigom. Scott Lash v Sociologiji postmodernizma govori o sociološki razlagi v novih paradigmah in tako rekoč v novem angsoc(iologizm)u. Po padcu železne zavese in potem, ko je bil zrušen berlinski zid, ni več opaziti skoro nikakršnih "postmarksističnih" razlag ideološkega sveta, podobno kot se je zgodilo z nacistično trivialnostjo po 2. svetovni vojni. Namesto kakšnih Marxa in Engelsa zdaj lahko proučujemo Maxa Webra in Friedricha Nietzscheja, pa tudi Foucaulta in Deleuza in Bourdieuja in Guattarija... Lasheva Sociologija postmodernizma se zato ne opredeljuje za ameriško sociologiziranje, ostaja v okviru evropskih socioloških prmislekov. Postmoderna sociologija torej ni več "sociologija" v klasičnem in modernističnem pomenu, saj razširja svoj interes na genealogijo in telo, na željo in primanjkljaj, na komunikativno racionalnost in hrepenenje, na razrešeno dilemo med modernostjo in modernizmi, na kritično teorijo Frankfurtske filozofske šole in na benjaminovski pojav socialnosti, ki je avra - barva družbenosti v svojih plasteh in odtenkih, se uravna zoper diskurz za figuro in proces, prav tako kot se postmodernizem proglašaza režim označevanja, pri čemer pa ne gleda samo na označence, kot so norci, alkoholiki, mamilarji, reveži ali proletarci, zaporniki, otroci razvezanih družin in sirote, po drugi plati pa elitniki, yuppieji in sploh poslovni uspešneži z mobitelom in s koktajlsko banketnimi sendviči med "life" nasmehi. Kar zadeva v postmodernizmu še zmerom družbeno teorijo, se ta razširja iz družboslovnosti na vsa mogoča, med sabo povezana področja in celo na duhovno opredelitev družbenih pojavov. Podobno velja za pojmovanje in dojemanje postmodernistične kulture, ki sta jo zaznamovala softverski "trend" in "entertaiment". Družbeni korelati med modernizom in postmodernizmom so zato jasno določljivi, še zlasti tam, kjer se uveljavlja informacijska družba; tudi pri nas sta polemizirala o postmodernizaciji filozof Tine Hribar in komparativist Janko Kos, za postmodernistično sintagmo pa se je zavzel še pesnik in družboslovec Aleš Debeljak. Dejansko pa se je zgodil postmodernizem v slovenstvu šele z rekatolizacijo in s kulturnostjo, ki ni več zgolj kermaunerjevsko označno "gentilistična", ni več samo kakšen "krst pod Triglavom", ampak poudarja mednarodno prežeti tip kulturnosti. Kolikor je o tem še sploh mogoče govoriti jasno teoretsko, je treba videti tako imenovano predelno novo "postmodernistično" stavbarstvo v osemdesetih in devetdesetih letih 20. stoletja, ki je domala po vsem svetu enako, tako kot je veljalo za slabe različice modernega corbusierskega tipa in funkcionalizme s stanovanjskimi bloki primestij za delavstvo in uslužbenstvo po 2. svetovni vojni.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Živimo živeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
v v predlog; mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
ko ko podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
domala domala členek
vse ves celostni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
izmerljivo izmerljivo splošni prislov; nedoločena stopnja
22 22 glavni števnik; arabski zapis
kWh kwh samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
porabi porabiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
letno letno splošni prislov; nedoločena stopnja
likalnik likalnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
če če podredni veznik
likaš likati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 2. oseba, ednina
z z predlog; orodnik
njim on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, orodnik
4kg 4kg samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
perila perilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
tedensko tedensko splošni prislov; nedoločena stopnja
izmerljive izmerljiv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
kalorije kalorija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
prehrane prehrana samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
čas čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
spanja spanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
telovadbe telovadba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
celo celo členek
spolno spolen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
življenje življenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
statistično statistično splošni prislov; nedoločena stopnja
ugotovljivo ugotovljiv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
napetost napetost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
užitka užitek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
nastop nastop samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
petit petit samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
mort mort samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
tej ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, mestnik
kvantifikaciji kvantifikacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
preračunljivosti preračunljivost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pa pa priredni veznik
poteka potekati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
večinoma večinoma splošni prislov; nedoločena stopnja
življenje življenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
ljudi človek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
postmoderno postmoderno splošni prislov; nedoločena stopnja
med med predlog; orodnik
mcdonaldizacijo mcdonaldizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
kseroksiranjem kseroksiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
med med predlog; orodnik
bifejčkom bifejček samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
fotokopirnico fotokopirnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
le le členek
še še členek
naše naš svojilni zaimek; 1. oseba, ženski spol, ednina, rodilnik, množina svojine
stare star splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
dobre dober splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
krščanske krščanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
cerkve cerkev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
dihajo dihati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
pristnost pristnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
zbližanja zbližanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
pa pa priredni veznik
še še členek
te ta kazalni zaimek; ženski spol, množina, imenovalnik
kažejo kazati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
kdaj kdaj splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; mestnik
baročni baročen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
pomen pomen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
celostne celosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
umetnine umetnina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ko ko podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
napetost napetost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
oblačnih oblačen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
oblin oblina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
tudi tudi členek
kdaj kdaj splošni prislov; nedoločena stopnja
tosvetno tosvetno splošni prislov; nedoločena stopnja
ekstatična ekstatičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
čeprav čeprav podredni veznik
z z predlog; orodnik
onkrajsvetnim onkrajsveten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
namigom namig samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
Scott Scott samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Lash Lash samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
Sociologiji sociologija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
postmodernizma postmodernizem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
govori govoriti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
o o predlog; mestnik
sociološki sociološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
razlagi razlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
novih nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
paradigmah paradigma samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
in in priredni veznik
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
rekoč rekoč prislov, deležje
v v predlog; mestnik
novem nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
angsoc angsoc samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
iologizm iologizm neuvrščeno
u u samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Po po predlog; mestnik
padcu padec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
železne železen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
zavese zavesa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
potem potem splošni prislov; nedoločena stopnja
ko ko podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bil biti pomožni glagol; deležnik, ednina, moški spol
zrušen zrušen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
berlinski berlinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
zid zid samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
več več členek
opaziti opaziti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
skoro skoro členek
nikakršnih nikakršen nikalni zaimek; moški spol, množina, rodilnik
postmarksističnih postmarksističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
razlag razlag samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ideološkega ideološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
sveta svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
podobno podobno splošni prislov; nedoločena stopnja
kot kot podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zgodilo zgoditi glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
z z predlog; orodnik
nacistično nacističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
trivialnostjo trivialnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
po po predlog; mestnik
2. 2. vrstilni števnik; arabski zapis
svetovni svetoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
vojni vojna samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Namesto namesto predlog; rodilnik
kakšnih kakšen vprašalni zaimek; ženski spol, množina, rodilnik
Marxa Marx samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
Engelsa engelsa splošni prislov; nedoločena stopnja
zdaj zdaj splošni prislov; nedoločena stopnja
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
proučujemo proučevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
Maxa Max samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Webra Weber samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
Friedricha Friedrich samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Nietzscheja Nietzsche samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
pa pa priredni veznik
tudi tudi členek
Foucaulta foucaulta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
Deleuza deleuz samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
Bourdieuja Bourdieuj samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
Guattarija guattarija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Lasheva Lashev svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
Sociologija sociologija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
postmodernizma postmodernizem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
zato zato splošni prislov; nedoločena stopnja
ne ne členek
opredeljuje opredeljevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
ameriško ameriški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
sociologiziranje sociologiziranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
ostaja ostajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; mestnik
okviru okvir samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
evropskih evropski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
socioloških sociološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
prmislekov prmislek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Postmoderna postmoderen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
sociologija sociologija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
torej torej splošni prislov; nedoločena stopnja
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
več več členek
sociologija sociologija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
klasičnem klasičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
modernističnem modernističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
pomenu pomen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
saj saj priredni veznik
razširja razširjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
svoj svoj povratni zaimek; moški spol, ednina, tožilnik
interes interes samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
na na predlog; tožilnik
genealogijo genealogija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
telo telo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
na na predlog; tožilnik
željo želja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
primanjkljaj primanjkljaj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
na na predlog; tožilnik
komunikativno komunikativen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
racionalnost racionalnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
hrepenenje hrepenenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; tožilnik
razrešeno razrešen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
dilemo dilema samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
med med predlog; orodnik
modernostjo modernost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
modernizmi modernizem samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
na na predlog; tožilnik
kritično kritičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
teorijo teorija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Frankfurtske frankfurtski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
filozofske filozofski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
šole šola samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
na na predlog; mestnik
benjaminovski benjaminovski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
pojav pojav samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
socialnosti socialnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
avra avra samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
barva barva samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
družbenosti družbenost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
svojih svoj povratni zaimek; ženski spol, množina, mestnik
plasteh plast samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
in in priredni veznik
odtenkih odtenek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
uravna uravnati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
zoper zoper predlog; tožilnik
diskurz diskurz samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
za za predlog; tožilnik
figuro figura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
proces proces samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
prav prav členek
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
kot kot podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
postmodernizem postmodernizem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
proglašaza proglašaz samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
režim režim samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
označevanja označevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
pri pri predlog; mestnik
čemer kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
pa pa priredni veznik
ne ne členek
gleda gledati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
samo samo členek
na na predlog; tožilnik
označence označenec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
kot kot podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
norci norec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
alkoholiki alkoholik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
mamilarji mamilar samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
reveži revež samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ali ali priredni veznik
proletarci proletarec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
zaporniki zapornik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
otroci otrok samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
razvezanih razvezan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
družin družina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
sirote sirota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
po po predlog; mestnik
drugi drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, mestnik
plati plat samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
pa pa priredni veznik
elitniki elitnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
yuppieji yuppiej samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
sploh sploh členek
poslovni posloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
uspešneži uspešnež samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
mobitelom mobitel samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
s z predlog; orodnik
koktajlsko koktajlski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
banketnimi banketen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
sendviči sendvič samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
med med predlog; orodnik
life life neuvrščeno
nasmehi nasmeh samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
Kar kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
zadeva zadevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; mestnik
postmodernizmu postmodernizem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
še še členek
zmerom zmerom splošni prislov; nedoločena stopnja
družbeno družben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
teorijo teorija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
ta ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, imenovalnik
razširja razširjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
iz iz predlog; rodilnik
družboslovnosti družboslovnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
na na predlog; tožilnik
vsa ves celostni zaimek; srednji spol, množina, tožilnik
mogoča mogoč splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
med med predlog; orodnik
sabo se povratni zaimek; orodnik
povezana povezan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
področja področje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
celo celo členek
na na predlog; tožilnik
duhovno duhoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
opredelitev opredelitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
družbenih družben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
pojavov pojav samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Podobno podobno splošni prislov; nedoločena stopnja
velja veljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
pojmovanje pojmovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
dojemanje dojemanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
postmodernistične postmodernističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
kulture kultura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
sta biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
jo on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
zaznamovala zaznamovati glavni glagol; dvovidski, deležnik, ednina, ženski spol
softverski softverski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
trend trend samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
entertaiment entertaiment samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Družbeni družben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
korelati korelat samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
med med predlog; orodnik
modernizom moderniz samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
postmodernizmom postmodernizem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
zato zato splošni prislov; nedoločena stopnja
jasno jasno splošni prislov; nedoločena stopnja
določljivi določljiv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
še še členek
zlasti zlasti členek
tam tam splošni prislov; nedoločena stopnja
kjer kjer podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
uveljavlja uveljavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
informacijska informacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
družba družba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
tudi tudi členek
pri pri predlog; mestnik
nas jaz osebni zaimek; 1. oseba, množina, mestnik
sta biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
polemizirala polemizirati glavni glagol; nedovršni, deležnik, dvojina, moški spol
o o predlog; mestnik
postmodernizaciji postmodernizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
filozof filozof samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Tine Tine samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Hribar Hribar samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
komparativist komparativist samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Janko Janko samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Kos Kos samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
postmodernistično postmodernističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
sintagmo sintagma samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
pa pa priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zavzel zavzeti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
še še členek
pesnik pesnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
družboslovec družboslovec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Aleš Aleš samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Debeljak Debeljak samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Dejansko dejansko splošni prislov; nedoločena stopnja
pa pa priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zgodil zgoditi glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
postmodernizem postmodernizem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
v v predlog; mestnik
slovenstvu slovenstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
šele šele členek
z z predlog; orodnik
rekatolizacijo rekatolizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
s z predlog; orodnik
kulturnostjo kulturnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
ki ki podredni veznik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
več več členek
zgolj zgolj členek
kermaunerjevsko kermaunerjevski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
označno označno splošni prislov; nedoločena stopnja
gentilistična gentilističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
več več členek
samo samo členek
kakšen kakšen vprašalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
krst krst samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
pod pod predlog; orodnik
Triglavom Triglav samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, orodnik
ampak ampak priredni veznik
poudarja poudarjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
mednarodno mednarodno splošni prislov; nedoločena stopnja
prežeti prežeti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
tip tip samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
kulturnosti kulturnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Kolikor kolikor podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
o o predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
še še členek
sploh sploh členek
mogoče mogoč splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
govoriti govoriti glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
jasno jasno splošni prislov; nedoločena stopnja
teoretsko teoretsko splošni prislov; nedoločena stopnja
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
treba treba splošni prislov; nedoločena stopnja
videti videti glavni glagol; dvovidski, nedoločnik
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
imenovano imenovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
predelno predelen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
novo nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
postmodernistično postmodernistično splošni prislov; nedoločena stopnja
stavbarstvo stavbarstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
osemdesetih osemdeseti vrstilni števnik; besedni zapis, srednji spol, množina, mestnik
in in priredni veznik
devetdesetih devetdeseti vrstilni števnik; besedni zapis, srednji spol, množina, mestnik
letih leto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
20. 20. vrstilni števnik; arabski zapis
stoletja stoletje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
domala domala členek
po po predlog; mestnik
vsem ves celostni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
svetu svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
enako enako splošni prislov; nedoločena stopnja
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
kot kot podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
veljalo veljati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, srednji spol
za za predlog; tožilnik
slabe slab splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
različice različica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
modernega moderen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
corbusierskega corbusierski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
tipa tip samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
funkcionalizme funkcionalizem samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
s z predlog; orodnik
stanovanjskimi stanovanjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
bloki blok samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
primestij primestij samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
delavstvo delavstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
uslužbenstvo uslužbenstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
po po predlog; mestnik
2. 2. vrstilni števnik; arabski zapis
svetovni svetoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
vojni vojna samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2000
vrsta besedila: Revije
naslov: neznani naslov
avtor: neznani novinar