Osrednje ime prejšnje generacije, Boris A. Novak, s svojo poezijo učinkuje na dva načina. Na eni strani njegova lirika odpira vprašanje svobode, ki je svoboda "osvobojenih", pesništvu zavezanih besed in pesniških izjav. V tej razsežnosti se Novakova poezija približuje pravljičnosti in fantazijski vsebini sanj (eden izmed sonetnih ciklov se inspirira pri Andersenovi pravljici "Mala morska deklica", drugi v antični mitologiji). Na drugi strani njegovo liriko obvladuje formalna strogost, kar je izziv za generacijo GOŠ, ki čuti, da prav formalna strogost tej poeziji odpira nove svetove in jo, poudarjeno, odmika od socialno-politične tematike, za katero odkrito priznava, da jih ne zadeva. Ker ne pristajo na dialog z Zgodovino, ustvarjajo znotraj pesniškega sveta lastno, estetsko zgodovino in tako zarisujejo podobo "notranje zgodovine", ki pa se spet približuje ustvarjanju novih mitov (to je značilnost slovenske poezije poznih sedemdesetih, od Nika Grafenaurja, Vena Tauferja in Jožeta Snoja, prek Iva Svetine do Borisa A. Novaka in Aleša Debeljaka. Ti novi miti spet izklicujejo orfeizem kot pesniško podstat, čeprav po drugi strani odklanjajo kakršno koli "socialno" odmevnost svoje lirike na način, kot so to počele generacije v petdesetih in šestdesetih letih.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Osrednje osrednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
ime ime samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
prejšnje prejšnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
generacije generacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Boris Boris samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
A. A. okrajšava
Novak Novak samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
svojo svoj povratni zaimek; ženski spol, ednina, orodnik
poezijo poezija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
učinkuje učinkovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; tožilnik
dva dva glavni števnik; besedni zapis, moški spol, dvojina, tožilnik
načina način samostalnik, občno ime; moški spol, dvojina, tožilnik
Na na predlog; mestnik
eni en zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, mestnik
strani stran samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
njegova njegov svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, imenovalnik, ednina, moški spol svojine
lirika lirika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
odpira odpirati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
vprašanje vprašanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
svobode svoboda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
svoboda svoboda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
osvobojenih osvobojen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
pesništvu pesništvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
zavezanih zavezan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
besed beseda samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
pesniških pesniški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
izjav izjava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
V v predlog; mestnik
tej ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, mestnik
razsežnosti razsežnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
Novakova Novakov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
poezija poezija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
približuje približevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
pravljičnosti pravljičnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
fantazijski fantazijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, dajalnik
vsebini vsebina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, dajalnik
sanj sanja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
eden eden zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, imenovalnik
izmed izmed predlog; rodilnik
sonetnih soneten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
ciklov cikel samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
inspirira inspirirati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
pri pri predlog; mestnik
Andersenovi Andersenov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
pravljici pravljica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Mala mali splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
morska morski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
deklica deklica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
drugi drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
v v predlog; mestnik
antični antičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
mitologiji mitologija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Na na predlog; mestnik
drugi drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, mestnik
strani stran samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
njegovo njegov svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, orodnik, ednina, moški spol svojine
liriko lirika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
obvladuje obvladovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
formalna formalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
strogost strogost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
kar kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
izziv izziv samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
generacijo generacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
GOŠ GOŠ samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
čuti čutiti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
prav prav členek
formalna formalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
strogost strogost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
tej ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, dajalnik
poeziji poezija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
odpira odpirati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
nove nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
svetove svet samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
jo on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
poudarjeno poudarjeno splošni prislov; nedoločena stopnja
odmika odmikati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
od od predlog; rodilnik
socialno socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
politične političen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
tematike tematika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
katero kateri vprašalni zaimek; ženski spol, ednina, tožilnik
odkrito odkrito splošni prislov; nedoločena stopnja
priznava priznavati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, rodilnik, klitična naslonskost
ne ne členek
zadeva zadevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Ker ker podredni veznik
ne ne členek
pristajo pristati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
na na predlog; tožilnik
dialog dialog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
z z predlog; orodnik
Zgodovino zgodovina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ustvarjajo ustvarjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
znotraj znotraj predlog; rodilnik
pesniškega pesniški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
sveta svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
lastno lastno splošni prislov; nedoločena stopnja
estetsko estetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
zgodovino zgodovina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
zarisujejo zarisovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
podobo podoba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
notranje notranji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
zgodovine zgodovina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
pa pa priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
spet spet splošni prislov; nedoločena stopnja
približuje približevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
ustvarjanju ustvarjanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
novih nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
mitov mit samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
značilnost značilnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
slovenske slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
poezije poezija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
poznih pozen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
sedemdesetih sedemdeset glavni števnik; besedni zapis, množina, rodilnik
od od predlog; rodilnik
Nika Nik samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Grafenaurja Grafenaur samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Vena Ven samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
Tauferja Taufer samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
in in priredni veznik
Jožeta Jože samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
Snoja Snoj samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
prek prek predlog; rodilnik
Iva Iv samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Svetine Svetina samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
do do predlog; rodilnik
Borisa Boris samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
A. A. okrajšava
Novaka Novak samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
Aleša Aleš samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Debeljaka Debeljak samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Ti ta kazalni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
novi nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
miti mit samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
spet spet splošni prislov; nedoločena stopnja
izklicujejo izklicevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
orfeizem orfeizem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
kot kot podredni veznik
pesniško pesniški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
podstat podstat samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
čeprav čeprav podredni veznik
po po predlog; mestnik
drugi drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, mestnik
strani stran samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
odklanjajo odklanjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
kakršno kakršen oziralni zaimek; ženski spol, ednina, tožilnik
koli koli členek
socialno socialno splošni prislov; nedoločena stopnja
odmevnost odmevnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
svoje svoj povratni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
lirike lirika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
na na predlog; tožilnik
način način samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
kot kot podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
počele početi glavni glagol; dvovidski, deležnik, množina, ženski spol
generacije generacija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
petdesetih petdeset glavni števnik; besedni zapis, množina, mestnik
in in priredni veznik
šestdesetih šestdeseti vrstilni števnik; besedni zapis, srednji spol, množina, mestnik
letih leto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2000
vrsta besedila: Revije
naslov: neznani naslov
avtor: neznani novinar