Bukla: Po tvojem prvem literarnem potopisu Včasih je januar sredi poletja je Berlin drugo delo iz tega nakovala. Kako vidiš razmerje med »visoko« literaturo in potopisom? Aleš Šteger: Zame obstajajo samo teksti, na eni strani taki, ki me utrujajo, na drugi pa tisti, ki polnijo, destabilizirajo ustaljene poti mišljenja, širijo robove mojega sveta. Mednje spadajo tudi nekateri teksti, ki po svojem popotniškem karakterju sicer imajo določene poteze potopisa, se pa po drugi plati od klasičnega potopisa odmikajo, ga mešajo z drugimi žanri. Ta nečistost, fluidnost in odprtost literarne forme me zanima. Klasični potopis je za moj okus prepogosto utesnjen s predebelo opno dolgoveznih opisov krajev, popotniških poročil, obtežen s turističnimi podatki in praktičnimi napotki. Teksti te sorte večinoma zastarijo, še preden se zamenjajo reklamne table na ulicah, katere opisujejo. Se pa tukaj odpira eno osrednjih vprašanj, pogojno rečeno, potopisnega pisanja, vprašanje razmerja med konkretnimi prostori, ki jih teksti želijo posredovati bralcu, in med dejanjem tega posredništva samim. Zame Peru in sedaj Berlin ne moreta najti poti v tekst brez hkratnega zavedanja, da so, recimo, Brandenburška vrata v knjigi Berlin vrata iz podob, iz ritma, jezika. Da sledijo zakonom literarnega obrtništva, gravitacije jezika in zgodovine tekstov o Brandenburških vratih, ki so bili napisani pred mojim. Bukla: Potopisnega žanra se resnejši pisatelji po navadi pri nas ne dotikajo ravno pogosto, čeprav na primer zbirka S poti dokazuje, da tudi tu nastajajo prav žlahtna besedila. V čem vidiš vzrok za to glede na to, da smo Slovenci tudi narod popotnikov? Aleš Šteger: Ugibam, da je v Sloveniji do pred nekaj desetletji prevladoval specifični, pogosto precej zapečkarski tip tako literata kot tudi založnika in posledično bralca. Z odpiranjem meja, novimi mediji, silnim razvojem turizma in dostopnostjo letalskih povezav se je zanimanje za vse tuje seveda zelo povečalo. Tu pa se obenem skriva past za potopisne avtorje. Čemu pisati o tujem, če je tuje že vsakomur dostopno virtualno – prek spleta, popotniških televizijskih programov in tako dalje? Včasih so potopise o bralcem popolnoma nedostopnih krajih pisali redki popotniki. Danes nastajajo tovrstne knjige pretežno za ljudi, ki sami potujejo. Zato je enak izziv napisati potopis o svojem mestu kot o kaki eksotični destinaciji. Knjigo, ki me je navdihovala ob pisanju Berlina, je njen avtor, nemški filozof Walter Benjamin, pisal o svojem rodnem mestu. Ne gre torej za željo po dogodkovni literaturi, po pisanju o eksotičnem. Zanimajo me vprašanja, na kak način določeno okolje s svojimi mrežami znakov in pomenov vzbudi okostenele membrane naše pozornosti, kako provocira in potem sooblikuje besedilo. S tem pa se nujno iz potopisa žanrsko približujem eseju in pesmi v prozi. Bukla: Kaj je bila zate večja inspiracija: eksotična in mistična Južna Amerika ali kozmopolitsko tranzicijski Berlin? Pisanje o kateri deželi je laže steklo: o latinsko temperamentni razpuščenosti ali severnjaško germanski uniformiranosti? Aleš Šteger: Oba teksta sta nastajala v povsem drugačnih okoliščinah, v Peruju na poti, za več kot tridesetimi različnimi hotelskimi mizami, v Berlinu pa zelo počasi za eno pisalno mizo, kot plod dolgih ur pohaj7

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Bukla Bukla samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Po po predlog; mestnik
tvojem tvoj svojilni zaimek; 2. oseba, srednji spol, ednina, mestnik, ednina
prvem prvi vrstilni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, mestnik
literarnem literaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
potopisu potopis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Včasih včasih splošni prislov; nedoločena stopnja
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
januar januar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
sredi sredi predlog; rodilnik
poletja poletje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
Berlin Berlin samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
drugo drug zaimkovni števnik; besedni zapis, srednji spol, ednina, tožilnik
delo delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
iz iz predlog; rodilnik
tega ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
nakovala nakovalo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Kako kako splošni prislov; nedoločena stopnja
vidiš videti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 2. oseba, ednina
razmerje razmerje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
med med predlog; orodnik
visoko visoko splošni prislov; nedoločena stopnja
literaturo literatura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
potopisom potopis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
Aleš Aleš samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Šteger Šteger samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Zame zame osebni zaimek; 1. oseba, ednina, tožilnik, navezna naslonskost
obstajajo obstajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
samo samo členek
teksti tekst samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
eni en zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, mestnik
strani stran samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
taki tak kazalni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
me jaz osebni zaimek; 1. oseba, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
utrujajo utrujati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
na na predlog; mestnik
drugi drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, mestnik
pa pa priredni veznik
tisti tisti kazalni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
polnijo polniti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
destabilizirajo destabilizirati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, množina
ustaljene ustaljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
poti pot samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
mišljenja mišljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
širijo širiti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
robove rob samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
mojega moj svojilni zaimek; 1. oseba, moški spol, ednina, rodilnik, ednina
sveta svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Mednje medme osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, navezna naslonskost
spadajo spadati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
tudi tudi členek
nekateri nekateri nedoločni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
teksti tekst samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
po po predlog; mestnik
svojem svoj povratni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
popotniškem popotniški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
karakterju karakter samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
sicer sicer členek
imajo imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
določene določen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
poteze poteza samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
potopisa potopis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
pa pa priredni veznik
po po predlog; mestnik
drugi drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, mestnik
plati plat samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
od od predlog; rodilnik
klasičnega klasičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
potopisa potopis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
odmikajo odmikati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
mešajo mešati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
z z predlog; orodnik
drugimi drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, orodnik
žanri žanr samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
Ta ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, imenovalnik
nečistost nečistost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
fluidnost fluidnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
odprtost odprtost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
literarne literaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
forme forma samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
me jaz osebni zaimek; 1. oseba, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
zanima zanimati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Klasični klasičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
potopis potopis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
za za predlog; tožilnik
moj moj svojilni zaimek; 1. oseba, moški spol, ednina, imenovalnik, ednina
okus okus samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
prepogosto prepogosto splošni prislov; nedoločena stopnja
utesnjen utesnjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
s z predlog; orodnik
predebelo predebel splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
opno opna samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
dolgoveznih dolgovezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
opisov opis samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
krajev kraj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
popotniških popotniški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
poročil poročilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
obtežen obtežen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
s z predlog; orodnik
turističnimi turističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
podatki podatek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
praktičnimi praktičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
napotki napotek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
Teksti tekst samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
te ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
sorte sorta samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
večinoma večinoma splošni prislov; nedoločena stopnja
zastarijo zastareti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
še še členek
preden preden podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
zamenjajo zamenjati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
reklamne reklamen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
table tabla samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
ulicah ulica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
katere kateri vprašalni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
opisujejo opisovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
Se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
pa pa priredni veznik
tukaj tukaj splošni prislov; nedoločena stopnja
odpira odpirati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
eno en zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, tožilnik
osrednjih osrednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
vprašanj vprašanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
pogojno pogojno splošni prislov; nedoločena stopnja
rečeno rečen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
potopisnega potopisen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
pisanja pisanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
vprašanje vprašanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
razmerja razmerje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
med med predlog; orodnik
konkretnimi konkreten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
prostori prostor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
ki ki podredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
teksti tekst samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
želijo želeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
posredovati posredovati glavni glagol; dvovidski, nedoločnik
bralcu bralec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
in in priredni veznik
med med predlog; orodnik
dejanjem dejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
tega ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
posredništva posredništvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
samim sam splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, dajalnik
Zame zame osebni zaimek; 1. oseba, ednina, tožilnik, navezna naslonskost
Peru Peru samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
sedaj sedaj splošni prislov; nedoločena stopnja
Berlin Berlin samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ne ne členek
moreta moči glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina
najti najti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
poti pot samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
tekst tekst samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
brez brez predlog; rodilnik
hkratnega hkraten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
zavedanja zavedanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
da da podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
recimo reči glavni glagol; dovršni, velelnik, 1. oseba, množina
Brandenburška brandenburški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
vrata vrata samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
knjigi knjiga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Berlin Berlin samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
vrata vrata samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
iz iz predlog; rodilnik
podob podoba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
ritma ritem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
jezika jezik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Da da podredni veznik
sledijo slediti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
zakonom zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
literarnega literaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
obrtništva obrtništvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
gravitacije gravitacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
jezika jezik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
zgodovine zgodovina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
tekstov tekst samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
o o predlog; mestnik
Brandenburških brandenburški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, mestnik
vratih vrata samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
bili biti pomožni glagol; deležnik, množina, moški spol
napisani napisan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
pred pred predlog; orodnik
mojim moj svojilni zaimek; 1. oseba, moški spol, ednina, orodnik, ednina
Bukla bukla samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Potopisnega potopisen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
žanra žanr samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
resnejši resen splošni pridevnik; primernik, moški spol, množina, imenovalnik
pisatelji pisatelj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
po po predlog; mestnik
navadi navada samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
pri pri predlog; mestnik
nas jaz osebni zaimek; 1. oseba, množina, mestnik
ne ne členek
dotikajo dotikati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
ravno ravno členek
pogosto pogosto splošni prislov; nedoločena stopnja
čeprav čeprav podredni veznik
na na predlog; tožilnik
primer primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
zbirka zbirka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
S z predlog; rodilnik
poti pot samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
dokazuje dokazovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
tudi tudi členek
tu tu splošni prislov; nedoločena stopnja
nastajajo nastajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
prav prav členek
žlahtna žlahten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
besedila besedilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
V v predlog; mestnik
čem kaj vprašalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
vidiš videti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 2. oseba, ednina
vzrok vzrok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
glede glede splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
da da podredni veznik
smo biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, množina, nezanikani
Slovenci Slovenec samostalnik, lastno ime; moški spol, množina, imenovalnik
tudi tudi členek
narod narod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
popotnikov popotnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Aleš Aleš samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Šteger Šteger samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Ugibam ugibati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, ednina
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
Sloveniji Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
do do predlog; rodilnik
pred pred predlog; orodnik
nekaj nekaj splošni prislov; nedoločena stopnja
desetletji desetletje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
prevladoval prevladovati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
specifični specifičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
pogosto pogosto splošni prislov; nedoločena stopnja
precej precej splošni prislov; nedoločena stopnja
zapečkarski zapečkarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
tip tip samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
literata literat samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
kot kot podredni veznik
tudi tudi členek
založnika založnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
in in priredni veznik
posledično posledično splošni prislov; nedoločena stopnja
bralca bralec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Z z predlog; orodnik
odpiranjem odpiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
meja meja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
novimi nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
mediji medij samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
silnim silen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
razvojem razvoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
turizma turizem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
dostopnostjo dostopnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
letalskih letalski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
povezav povezava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zanimanje zanimanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
vse ves celostni zaimek; ženski spol, množina, tožilnik
tuje tuja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
seveda seveda členek
zelo zelo splošni prislov; nedoločena stopnja
povečalo povečati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
Tu tu splošni prislov; nedoločena stopnja
pa pa priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
obenem obenem splošni prislov; nedoločena stopnja
skriva skrivati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
past past samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
potopisne potopisen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
avtorje avtor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
Čemu čemu splošni prislov; nedoločena stopnja
pisati pisati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
o o predlog; mestnik
tujem tuj splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
če če podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tuje tuj splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
že že členek
vsakomur vsakdo celostni zaimek; moški spol, ednina, dajalnik
dostopno dostopno splošni prislov; nedoločena stopnja
virtualno virtualno splošni prislov; nedoločena stopnja
prek prek predlog; rodilnik
spleta splet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
popotniških popotniški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
televizijskih televizijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
programov program samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
dalje dalje splošni prislov; nedoločena stopnja
Včasih včasih splošni prislov; nedoločena stopnja
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
potopise potopis samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
o o predlog; mestnik
bralcem bralec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, dajalnik
popolnoma popolnoma splošni prislov; nedoločena stopnja
nedostopnih nedostopen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
krajih kraj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
pisali pisati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
redki redek splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
popotniki popotnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
Danes danes splošni prislov; nedoločena stopnja
nastajajo nastajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
tovrstne tovrsten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
knjige knjiga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
pretežno pretežno splošni prislov; nedoločena stopnja
za za predlog; tožilnik
ljudi človek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
sami sam splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
potujejo potovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
Zato zato priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
enak enak nedoločni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
izziv izziv samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
napisati napisati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
potopis potopis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
svojem svoj povratni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
mestu mesto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
kot kot podredni veznik
o o predlog; mestnik
kaki kak vprašalni zaimek; ženski spol, ednina, mestnik
eksotični eksotičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
destinaciji destinacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Knjigo knjiga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ki ki podredni veznik
me jaz osebni zaimek; 1. oseba, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
navdihovala navdihovati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
ob ob predlog; mestnik
pisanju pisanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Berlina Berlin samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
njen njen svojilni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, ednina, ženski spol svojine
avtor avtor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
nemški nemški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
filozof filozof samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Walter Walter samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Benjamin Benjamin samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pisal pisati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
o o predlog; mestnik
svojem svoj povratni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
rodnem roden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
mestu mesto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Ne ne členek
gre iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
torej torej splošni prislov; nedoločena stopnja
za za predlog; tožilnik
željo želja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
po po predlog; mestnik
dogodkovni dogodkoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
literaturi literatura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
po po predlog; mestnik
pisanju pisanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
o o predlog; mestnik
eksotičnem eksotičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
Zanimajo zanimati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
me jaz osebni zaimek; 1. oseba, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
vprašanja vprašanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
na na predlog; tožilnik
kak kak vprašalni zaimek; moški spol, ednina, tožilnik
način način samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
določeno določen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
okolje okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
s z predlog; orodnik
svojimi svoj povratni zaimek; ženski spol, množina, orodnik
mrežami mreža samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
znakov znak samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
pomenov pomen samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
vzbudi vzbuditi glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
okostenele okostenel deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
membrane membrana samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
naše naš svojilni zaimek; 1. oseba, ženski spol, ednina, rodilnik, množina svojine
pozornosti pozornost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
kako kako splošni prislov; nedoločena stopnja
provocira provocirati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
in in priredni veznik
potem potem splošni prislov; nedoločena stopnja
sooblikuje sooblikovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
besedilo besedilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
S z predlog; orodnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, orodnik
pa pa priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
nujno nujno splošni prislov; nedoločena stopnja
iz iz predlog; rodilnik
potopisa potopis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
žanrsko žanrsko splošni prislov; nedoločena stopnja
približujem približevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, ednina
eseju esej samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
pesmi pesem samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
prozi proza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Bukla bukla samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Kaj kaj vprašalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bila biti pomožni glagol; deležnik, ednina, ženski spol
zate zame osebni zaimek; 2. oseba, ednina, tožilnik, navezna naslonskost
večja velik splošni pridevnik; primernik, ženski spol, ednina, imenovalnik
inspiracija inspiracija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
eksotična eksotičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
mistična mističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
Južna južen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
Amerika Amerika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ali ali priredni veznik
kozmopolitsko kozmopolitsko splošni prislov; nedoločena stopnja
tranzicijski tranzicijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
Berlin Berlin samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Pisanje pisanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
kateri kateri vprašalni zaimek; ženski spol, ednina, mestnik
deželi dežela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
laže lahko splošni prislov; primernik
steklo steči glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
o o predlog; mestnik
latinsko latinsko splošni prislov; nedoločena stopnja
temperamentni temperamenten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
razpuščenosti razpuščenost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ali ali priredni veznik
severnjaško severnjaški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
germanski germanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
uniformiranosti uniformiranost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Aleš Aleš samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Šteger Šteger samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Oba oba celostni zaimek; moški spol, dvojina, imenovalnik
teksta tekst samostalnik, občno ime; moški spol, dvojina, imenovalnik
sta biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
nastajala nastajati glavni glagol; nedovršni, deležnik, dvojina, moški spol
v v predlog; mestnik
povsem povsem splošni prislov; nedoločena stopnja
drugačnih drugačen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
okoliščinah okoliščina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
v v predlog; mestnik
Peruju Peru samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, mestnik
na na predlog; mestnik
poti pot samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
za za predlog; tožilnik
več več splošni prislov; primernik
kot kot podredni veznik
tridesetimi trideset glavni števnik; besedni zapis, množina, orodnik
različnimi različen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
hotelskimi hotelski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
mizami miza samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
v v predlog; mestnik
Berlinu Berlin samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, mestnik
pa pa priredni veznik
zelo zelo splošni prislov; nedoločena stopnja
počasi počasi splošni prislov; nedoločena stopnja
za za predlog; tožilnik
eno en zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, tožilnik
pisalno pisalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
mizo miza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
kot kot podredni veznik
plod plod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
dolgih dolg splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
ur ura samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
pohaj7 pohaj7 samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2007
vrsta besedila: Revije
naslov: Bukla
avtor: neznani novinar