Druga omejitev je vsebinske narave: glede na to, da je v ospredju naše založniške pozornosti književnost, je razumljivo, da nas filozofija zanima toliko, kolikor vzpostavlja dialog z literaturo (in umetnostjo nasploh) oziroma se tako ali drugače dotika literarnih zadev. Tu nimamo kakšnih posebnih predsodkov, prav tako pa ne želimo biti zgolj adepti kakšne izmed samooklicanih filozofskih Šol, ki se v tem trenutku na Slovenskem borijo za hegemonijo svoje besede. V petih letih, odkar zbirka Labirinti obstaja, smo natisnili tako različne avtorje, kot so, denimo, J. L. Borges: Druge raziskave, G. Deleuze in F. Guattari: Kafka, G. Vattimo: Konec moderne, P. de Man: Slepota in uvid, H. R. Jauss Estetsko izkustvo in literarna hermenevtika, E. Auerbach: Mimesis, F. Schlegel: Spisi o literaturi ... Sicer pa smo ravnokar, v prevodu Katarine Jerin, izdali knjigo norveško-ameriške avtorice Toril Moi Politika spola/teksta. Gre za uvod v feministično literarno teorijo, ki je od leta 1985, ko je prvič izšel, doživel že številne ponatise in kopico prevodov v tuje jezike, prav pa je, da se s to knjigo seznanijo tudi slovenski feministi in feministke, no, pa tudi njihovi patriarhalno-falocentrični oponenti in oponentke. Upamo torej, da se bo knjiga T. Moi produktivno vključila v aktualne slovenske debate o t. i. ženski pisavi.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Druga drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, imenovalnik
omejitev omejitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
vsebinske vsebinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
narave narava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
glede glede splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
ospredju ospredje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
naše naš svojilni zaimek; 1. oseba, ženski spol, ednina, rodilnik, množina svojine
založniške založniški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pozornosti pozornost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
književnost književnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
razumljivo razumljiv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
da da podredni veznik
nas jaz osebni zaimek; 1. oseba, množina, tožilnik
filozofija filozofija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
zanima zanimati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
toliko toliko splošni prislov; nedoločena stopnja
kolikor kolikor podredni veznik
vzpostavlja vzpostavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
dialog dialog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
literaturo literatura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
umetnostjo umetnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
nasploh nasploh splošni prislov; nedoločena stopnja
oziroma oziroma priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
ali ali priredni veznik
drugače drugače splošni prislov; nedoločena stopnja
dotika dotik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
literarnih literaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
zadev zadeva samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Tu tu splošni prislov; nedoločena stopnja
nimamo imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina, zanikani
kakšnih kakšen vprašalni zaimek; moški spol, množina, rodilnik
posebnih poseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
predsodkov predsodek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
prav prav členek
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
pa pa priredni veznik
ne ne členek
želimo želeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
biti biti pomožni glagol; nedoločnik
zgolj zgolj členek
adepti adept samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
kakšne kakšen vprašalni zaimek; ženski spol, množina, tožilnik
izmed izmed predlog; rodilnik
samooklicanih samooklican deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
filozofskih filozofski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
Šol šola samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
v v predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
trenutku trenutek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
na na predlog; mestnik
Slovenskem Slovensko samostalnik, lastno ime; srednji spol, ednina, mestnik
borijo boriti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
za za predlog; tožilnik
hegemonijo hegemonija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
svoje svoj povratni zaimek; ženski spol, množina, tožilnik
besede beseda samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
V v predlog; mestnik
petih pet glavni števnik; besedni zapis, množina, mestnik
letih leto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
odkar odkar podredni veznik
zbirka zbirka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Labirinti labirint samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
obstaja obstajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
smo biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, množina, nezanikani
natisnili natisniti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
različne različen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
avtorje avtor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
kot kot podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
denimo deti glavni glagol; dovršni, velelnik, 1. oseba, množina
J. J. okrajšava
L. L. okrajšava
Borges Borges samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Druge drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, tožilnik
raziskave raziskava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
G. G. okrajšava
Deleuze Deleuze samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
F. F. okrajšava
Guattari guattar splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
Kafka Kafka samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
G. G. okrajšava
Vattimo Vattimo samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Konec konec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
moderne moderna samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
P. P. okrajšava
de de neuvrščeno
Man Man samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Slepota slepota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
uvid uvid samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
H. H. okrajšava
R. R. okrajšava
Jauss Jauss samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Estetsko estetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
izkustvo izkustvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
literarna literaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
hermenevtika hermenevtika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
E. E. okrajšava
Auerbach Auerbach samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Mimesis Mimesis samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
F. F. okrajšava
Schlegel Schlegel samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Spisi spis samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
literaturi literatura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Sicer sicer členek
pa pa priredni veznik
smo biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, množina, nezanikani
ravnokar ravnokar splošni prislov; nedoločena stopnja
v v predlog; mestnik
prevodu prevod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Katarine Katarina samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Jerin Jerin samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
izdali izdati glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
knjigo knjiga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
norveško norveški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
ameriške ameriški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
avtorice avtorica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Toril torilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
Moi moa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, dajalnik
Politika politika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
spola spol samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
teksta tekst samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Gre iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
uvod uvod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
v v predlog; tožilnik
feministično feminističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
literarno literaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
teorijo teorija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
od od predlog; rodilnik
leta leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
1985 1985 glavni števnik; arabski zapis
ko ko podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
prvič prvič splošni prislov; nedoločena stopnja
izšel iziti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
doživel doživeti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
že že členek
številne številen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
ponatise ponatis samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
kopico kopica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
prevodov prevod samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
tuje tuj splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
jezike jezik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
prav prav členek
pa pa priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
s z predlog; orodnik
to ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, orodnik
knjigo knjiga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
seznanijo seznaniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
tudi tudi členek
slovenski slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
feministi feminist samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
feministke feministka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
no no členek
pa pa priredni veznik
tudi tudi členek
njihovi njihov svojilni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, imenovalnik, množina svojine
patriarhalno patriarhalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
falocentrični falocentričen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
oponenti oponent samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
oponentke oponentka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Upamo upati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
torej torej splošni prislov; nedoločena stopnja
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
knjiga knjiga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
T. T. okrajšava
Moi moa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
produktivno produktivno splošni prislov; nedoločena stopnja
vključila vključiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
v v predlog; tožilnik
aktualne aktualen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
slovenske slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
debate debata samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
t. t. okrajšava
i. i. okrajšava
ženski ženski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
pisavi pisava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
zapri
vir: Delo
leto nastanka: 1999
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Delo
avtor: neznani novinar