Aleksander Markovčič mi je v Dnevniku z dne 8. marca 2007 zastavil nekaj vprašanj v zvezi z zakonom o verski svobodi (ZVS). Naj v zvezi s tem podam nekaj pojasnil. Markovčič navaja, da je nedopustna uporaba izraza »cerkev« v ZVS, saj tega izraza v ustavi ne najdemo. Ustava je temeljni pravni akt, ki okvirno določa in opredeljuje ustavno materijo, zakon pa jo natančneje razčlenjuje in opredeljuje. Zato v zakonodaji in drugih pravnih virih pogosto najdemo tudi izraze, ki v ustavi niso zapisani. Tako Pogodba o Ustavi za Evropo, ki jo je ratificiral državni zbor, v 3. odstavku 51. člena vzpostavlja dialog med EU in cerkvami, verskimi združenji oziroma nekonfesionalnimi organizacijami. Pojem cerkve je že večkrat uporabilo tudi slovensko ustavno sodišče, in sicer v odločbi U-I-25/92, kjer je poudarilo, da so verske skupnosti, cerkve in druge verske skupnosti, njihove ustanove oziroma redi domače pravne osebe in jih kot take opredeljuje tudi pozitivno pravo. Besedno zvezo cerkve in verske skupnosti je ustavno sodišče uporabilo tudi v odločbah U-I-107/96 , U-I-121/97 in U-I-92/01, kar kaže, da gre za ustaljen pravni termin. Ko torej zakon o verski svobodi govori o cerkvah in verskih skupnostih, uporablja ustaljen pravni termin brez namena privilegiranja določene verske skupnosti. Naj pojasnim, da tudi določbe zakona, ki zagotavljajo pravico do finančne pomoči za pokritje prispevkov za socialno varnost, če je ugotovljeno razumno sorazmerje 1000 pripadnikov registrirane verske skupnosti na enega verskega uslužbenca, ne pomenijo kršitve ustave oziroma načela enakosti. Zakonodajalec se je odločil za omenjeni kriterij na podlagi načela sorazmernosti, ki ga v pravu nenehno uporabljamo in ki je sestavni del načela pravne države. V konkretnem primeru navezna okoliščina, na katero zakon veže plačilo prispevkov, ne predstavlja nedopustnega postavljanja kriterijev brez stvarnega razloga, temveč razumno sorazmerje, utemeljeno tudi na količini dela, ki ga opravljajo verski uslužbenci. Naj za konec v zvezi z vašim vprašanjem o posebnem davku še pojasnim, da ZVS ureja uresničevanje ustavno zagotovljene verske svobode in ne vsebuje davčnih določb.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Aleksander Aleksander samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Markovčič Markovčič samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
mi jaz osebni zaimek; 1. oseba, ednina, dajalnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
Dnevniku dnevnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
z z predlog; rodilnik
dne dan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
8. 8. vrstilni števnik; arabski zapis
marca marec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
2007 2007 glavni števnik; arabski zapis
zastavil zastaviti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
nekaj nekaj splošni prislov; nedoločena stopnja
vprašanj vprašanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
zvezi zveza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
zakonom zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
o o predlog; mestnik
verski verski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
svobodi svoboda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ZVS ZVS samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Naj naj členek
v v predlog; mestnik
zvezi zveza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, orodnik
podam podati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 1. oseba, ednina
nekaj nekaj splošni prislov; nedoločena stopnja
pojasnil pojasniti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
Markovčič Markovčič samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
navaja navajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
nedopustna nedopusten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
uporaba uporaba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
izraza izraz samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
cerkev cerkev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
v v predlog; tožilnik
ZVS ZVS samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
saj saj priredni veznik
tega ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
izraza izraz samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
ustavi ustava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ne ne členek
najdemo najti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
Ustava ustava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
temeljni temeljen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
pravni praven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
akt akt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
okvirno okvirno splošni prislov; nedoločena stopnja
določa določati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
in in priredni veznik
opredeljuje opredeljevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
ustavno ustaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
materijo materija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
zakon zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
jo on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
natančneje natančno splošni prislov; primernik
razčlenjuje razčlenjevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
in in priredni veznik
opredeljuje opredeljevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Zato zato splošni prislov; nedoločena stopnja
v v predlog; mestnik
zakonodaji zakonodaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
drugih drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, mestnik
pravnih praven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
virih vir samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
pogosto pogosto splošni prislov; nedoločena stopnja
najdemo najti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
tudi tudi členek
izraze izraz samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
v v predlog; mestnik
ustavi ustava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
niso biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, zanikani
zapisani zapisan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
Tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
Pogodba pogodba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
Ustavi ustava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
za za predlog; tožilnik
Evropo Evropa samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ki ki podredni veznik
jo on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
ratificiral ratificirati glavni glagol; dvovidski, deležnik, ednina, moški spol
državni državen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
zbor zbor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
3. 3. vrstilni števnik; arabski zapis
odstavku odstavek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
51. 51. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
vzpostavlja vzpostavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
dialog dialog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
med med predlog; orodnik
EU EU samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
cerkvami cerkev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
verskimi verski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, orodnik
združenji združenje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
oziroma oziroma priredni veznik
nekonfesionalnimi nekonfesionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
organizacijami organizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
Pojem pojem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
cerkve cerkev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
že že členek
večkrat večkrat splošni prislov; primernik
uporabilo uporabiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
tudi tudi členek
slovensko slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
ustavno ustaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
sodišče sodišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
sicer sicer členek
v v predlog; mestnik
odločbi odločba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
U U samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
I i neuvrščeno
25 25 glavni števnik; arabski zapis
92 92 glavni števnik; arabski zapis
kjer kjer podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
poudarilo poudariti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
da da podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
verske verski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
skupnosti skupnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
cerkve cerkev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
druge drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, imenovalnik
verske verski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
skupnosti skupnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
njihove njihov svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, množina, tožilnik, množina svojine
ustanove ustanova samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
oziroma oziroma priredni veznik
redi rediti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
domače domač splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pravne praven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
osebe oseba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
kot kot podredni veznik
take tak kazalni zaimek; ženski spol, množina, imenovalnik
opredeljuje opredeljevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
tudi tudi členek
pozitivno pozitivno splošni prislov; nedoločena stopnja
pravo pravi splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
Besedno beseden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
zvezo zveza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
cerkve cerkev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
verske verski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
skupnosti skupnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
ustavno ustaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
sodišče sodišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
uporabilo uporabiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
tudi tudi členek
v v predlog; mestnik
odločbah odločba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
U U samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
I I glavni števnik; rimski zapis
107 107 glavni števnik; arabski zapis
96 96 glavni števnik; arabski zapis
U U samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
I i neuvrščeno
121 121 glavni števnik; arabski zapis
97 97 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
U U samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
I I glavni števnik; rimski zapis
92 92 glavni števnik; arabski zapis
01 01 glavni števnik; arabski zapis
kar kar splošni prislov; nedoločena stopnja
kaže kazati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
gre iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
ustaljen ustaljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
pravni praven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
termin termin samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Ko ko podredni veznik
torej torej priredni veznik
zakon zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
verski verski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
svobodi svoboda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
govori govoriti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
o o predlog; mestnik
cerkvah cerkev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
in in priredni veznik
verskih verski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
skupnostih skupnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
uporablja uporabljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
ustaljen ustaljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
pravni praven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
termin termin samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
brez brez predlog; rodilnik
namena namen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
privilegiranja privilegiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
določene določen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
verske verski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
skupnosti skupnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Naj naj členek
pojasnim pojasniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 1. oseba, ednina
da da podredni veznik
tudi tudi členek
določbe določba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
zakona zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
zagotavljajo zagotavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
pravico pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
do do predlog; rodilnik
finančne finančen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pomoči pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
pokritje pokritje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
prispevkov prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
socialno socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
varnost varnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
če če podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
ugotovljeno ugotovljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
razumno razumen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
sorazmerje sorazmerje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
1000 1000 glavni števnik; arabski zapis
pripadnikov pripadnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
registrirane registriran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
verske verski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
skupnosti skupnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
na na predlog; tožilnik
enega en zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, tožilnik
verskega verski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
uslužbenca uslužbenec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ne ne členek
pomenijo pomeniti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, množina
kršitve kršitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ustave ustava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
oziroma oziroma priredni veznik
načela načelo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
enakosti enakost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Zakonodajalec zakonodajalec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
odločil odločiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
za za predlog; tožilnik
omenjeni omenjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
kriterij kriterij samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
na na predlog; mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
načela načelo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
sorazmernosti sorazmernost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
v v predlog; mestnik
pravu pravo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
nenehno nenehno splošni prislov; nedoločena stopnja
uporabljamo uporabljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
in in priredni veznik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
sestavni sestaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
del del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
načela načelo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
pravne praven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
države država samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
V v predlog; mestnik
konkretnem konkreten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
primeru primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
navezna navezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
okoliščina okoliščina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; tožilnik
katero kateri vprašalni zaimek; ženski spol, ednina, tožilnik
zakon zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
veže vezati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
plačilo plačilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
prispevkov prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ne ne členek
predstavlja predstavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
nedopustnega nedopusten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
postavljanja postavljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
kriterijev kriterij samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
brez brez predlog; rodilnik
stvarnega stvaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
razloga razlog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
temveč temveč priredni veznik
razumno razumen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
sorazmerje sorazmerje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
utemeljeno utemeljeno splošni prislov; nedoločena stopnja
tudi tudi členek
na na predlog; mestnik
količini količina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, srednji spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
opravljajo opravljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
verski verski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
uslužbenci uslužbenec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
Naj naj členek
za za predlog; tožilnik
konec konec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
v v predlog; mestnik
zvezi zveza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
vašim vaš svojilni zaimek; 2. oseba, moški spol, ednina, orodnik, množina svojine
vprašanjem vprašanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
o o predlog; mestnik
posebnem poseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
davku davek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
še še členek
pojasnim pojasniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 1. oseba, ednina
da da podredni veznik
ZVS ZVS samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ureja urejati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
uresničevanje uresničevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
ustavno ustavno splošni prislov; nedoločena stopnja
zagotovljene zagotovljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
verske verski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
svobode svoboda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
ne ne členek
vsebuje vsebovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
davčnih davčen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
določb določba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
zapri
vir: Dnevnik
leto nastanka: 2007
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Dnevnik
avtor: neznani novinar