Osrednji imeni modernističnega poigravanja z jezikom (zvokom in pomenom) v slovenski mladinski poeziji sta brez dvoma Boris A. Novak in Milan Dekleva; oba sta tudi in sicer vsak po svoje v svojih besedilih modernistično igro tudi presegla bodisi z vračanjem v poetiko čudenja in prikazovanja povezanosti vsega, kar je, bodisi z izrazito citatnostjo oz. medbesedilnostjo poezije. Jezikovna igra (preoblikovanje besed) je temeljna poteza prve Novakove zbirke Prebesedimo besede (1981); odražata jo že naslov zbirke ter uvodni nagovor, ki ga odrasli spoštljivo namenja otrokom, najboljšim kovačem novih besed. Nasprotje med odraslimi, ki ne ljubijo besed, in otroki, ki z igro popravijo pokvarjene besede, izraža tudi uvodno besedilo v njegovo drugo zbirko Domišljija je povsod doma (1984): pesnik se identificira z otroškim igrivim preoblikovanjem starih besed ter njihovo ljubeznijo do besed, zato je vsak pesnik velik otrok in vsak otrok mali pesnik. Toda zbirka ni več samo igra z besedami in obliko pesmi, ki po inovativnosti doseže likovno in konkretno poezijo (Blabla) ... Je tudi že ali spet »definiranje sveta« kot tematiziranje ljubezni in ustvarjanja (Pesem, Najlepša pošta) ter »razprto oko« lepoto sveta (Reklama, definicije: Zarja je..., Nevihta je...) in pesnik ni več le »velik igriv otrok«, ampak tudi vrtnar tišine (Pesnik je...). Novakova poezija tako oblikovno, razpoloženjsko in tematsko nadgradi igrive besede prve zbirke: pesem postane jezik skrivnosti in izražanje otroštva spomina (Tovornjak metafor), oda dotiku, pogledu, znamenjem in govorici bitij, vetra, morja (Jeziki sveta) ter balada, ki kot zrcalo odseva stisko vsakdanjosti (Sodobna balada). Rušenje logičnosti ter sporočilne predvidljivosti pesemskega besedila z nonsensnim vzorcem značilnim ne le za otroško ljudsko pesem, ampak tudi za otroško jezikovno igro opredeljuje tudi Deklevovo zbirko Pesmi za lačne sanjavce (1981). Pojmovanje poezije kot »pesniške pojedine« odražata tako naslov zbirke kot njena tridelna zgradba (Predjed, Glavna jed, Posladek); poezija je torej »užitek besede«, okušanje barvitega, igrivo sestavljenega sveta, v katerem se vsakdanje stvari zlepijo tako, da se narobe vsakdanjost spreminja v paradoksalno iluzijo, ki jo bralec povsem svobodno dograjuje s svojimi nizi asociacij. Navadna beseda (npr. včasih) postane pesemska oseba, barvita in zmuzljiva (Včasih); kot motiv, podoba, zgodba se konkretizirajo tudi pojmi (Sanje) in fantazijska bitja, kot so kihavci in kašljavci ali požiralci (Požiralci). Besede torej ne govorijo več, le mahajo s krili na belem papirju v njihovi paradoksalni kominatoriki se, tako kot v Zajčevi ali Novakovi modernistični poeziji, skriva nedojemljivo in skrivnostno v tem smislu je zanimiv in pomemben zadnji verz Pesmi za lačne sanjavce: jezik poloka skrivnost. Nonsens in fantastika, a hkrati tudi izrekanje brezčasja in zaznavanja trajanja podob vsakdanjosti vse to ob izrazitih medbesedilnih navezavah na Carrolovih pripovedi o Alici zarisuje sporočilne razsežnosti zbirke Alica v računalniku (2000). Izbor posameznih besed iz besedil angleškega pisatelja, ki ga je za pesnika izvedel računalnik »sprožilec« pesniške igre je torej naključje je izhodišče pesniške nonsensne sestavljanke besed, ki pa kot načrt svobode, kot zapis osvobajajoče igre, pravzaprav ni nič naključnega. Sporočilna prostornina in slog pesmi sta različna: za nekatere se zdi, da so res predvsem nonsensne »zgodbice« (Zajčja marmelada, Večer je prijahal v cikcaku), v katerih ne manjka nenavadnih tvorjenk in slogovno zaznamovanih besed (npr. vulgarizmov). Še drugačna, tematsko morebiti kompleksnejša, so besedila, ki vzpostavljajo dialog z literarnim izročilom na ravni prepoznavnih citatov, z rabo stalnih pesniških oblik ali parodičnimi navezavami (npr. s prav nič idilična podoba »ljubezni« v pesmi Nova Heloiza), pa pesmi o minevanju, zmuzljivosti resnice oz. védenja (Nesporno, možno, nemogoče) ... Zbirka je torej svojevrsten amalgam tem za disput in nonsensa, komičnih in strašljivih podob, vzvišenih in vulgarnih besed, svobodnih verzov in strogih form je svet, razdrobljen v kolaž domislic in resnic, za katerega se zdi, da mu trdnosti ne daje več niti bogata, radoživa in igriva domišljija. To pa seveda ni več le jezikovno-predstavna modernistična invencija; taka poezija se povezuje s po-modernističnim dialogom literature z literaturo, z novo igro videzov in različic istega ter s sporočilno kompleksnostjo na robu mladinske poezije.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Osrednji osrednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
imeni ime samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
modernističnega modernističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
poigravanja poigravanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
z z predlog; orodnik
jezikom jezik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
zvokom zvok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
pomenom pomen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
v v predlog; mestnik
slovenski slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
mladinski mladinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
poeziji poezija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
sta biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
brez brez predlog; rodilnik
dvoma dvom samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Boris Boris samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
A. A. okrajšava
Novak Novak samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
Milan Milan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Dekleva Dekleva samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
oba oba celostni zaimek; moški spol, dvojina, imenovalnik
sta biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
tudi tudi členek
in in priredni veznik
sicer sicer členek
vsak vsak celostni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
po po predlog; tožilnik
svoje svoj povratni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
svojih svoj povratni zaimek; srednji spol, množina, mestnik
besedilih besedilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
modernistično modernistično splošni prislov; nedoločena stopnja
igro igra samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
tudi tudi členek
presegla preseči glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
bodisi bodisi priredni veznik
z z predlog; orodnik
vračanjem vračanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
v v predlog; tožilnik
poetiko poetika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
čudenja čudenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
prikazovanja prikazovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
povezanosti povezanost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
vsega ves celostni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
kar kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bodisi bodisi priredni veznik
z z predlog; orodnik
izrazito izrazit splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
citatnostjo citatnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
oz. oz. okrajšava
medbesedilnostjo medbesedilnostji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
poezije poezija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Jezikovna jezikoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
igra igra samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
preoblikovanje preoblikovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
besed beseda samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
temeljna temeljen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
poteza poteza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
prve prvi vrstilni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, imenovalnik
Novakove Novakov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
zbirke zbirka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Prebesedimo prebesedim splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
besede beseda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
1981 1981 glavni števnik; arabski zapis
odražata odražati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina
jo on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
že že členek
naslov naslov samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
zbirke zbirka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
uvodni uvoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
nagovor nagovor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, srednji spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
odrasli odrasti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
spoštljivo spoštljivo splošni prislov; nedoločena stopnja
namenja namenjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
otrokom otrok samostalnik, občno ime; moški spol, množina, dajalnik
najboljšim dober splošni pridevnik; presežnik, moški spol, množina, dajalnik
kovačem kovač samostalnik, občno ime; moški spol, množina, dajalnik
novih nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
besed beseda samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Nasprotje nasprotje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
med med predlog; orodnik
odraslimi odrasel deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
ki ki podredni veznik
ne ne členek
ljubijo ljubiti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
besed beseda samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
otroki otrok samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
ki ki podredni veznik
z z predlog; orodnik
igro igra samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
popravijo popraviti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
pokvarjene pokvarjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
besede beseda samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
izraža izražati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
tudi tudi členek
uvodno uvoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
besedilo besedilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; tožilnik
njegovo njegov svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, ednina, moški spol svojine
drugo drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, tožilnik
zbirko zbirka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Domišljija domišljija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
povsod povsod splošni prislov; nedoločena stopnja
doma doma splošni prislov; nedoločena stopnja
1984 1984 glavni števnik; arabski zapis
pesnik pesnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
identificira identificirati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
z z predlog; orodnik
otroškim otroški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, orodnik
igrivim igriv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, orodnik
preoblikovanjem preoblikovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
starih star splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
besed beseda samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ter ter priredni veznik
njihovo njihov svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, množina svojine
ljubeznijo ljubezen samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
do do predlog; rodilnik
besed beseda samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
zato zato priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
vsak vsak celostni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
pesnik pesnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
velik velik splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
otrok otrok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
vsak vsak celostni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
otrok otrok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
mali mali splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
pesnik pesnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Toda toda priredni veznik
zbirka zbirka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
več več členek
samo samo členek
igra igra samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
besedami beseda samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
obliko oblika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
pesmi pesem samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
po po predlog; mestnik
inovativnosti inovativnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
doseže doseči glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
likovno likoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
konkretno konkreten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
poezijo poezija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Blabla blabla samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tudi tudi členek
že že členek
ali ali splošni prislov; nedoločena stopnja
spet spet splošni prislov; nedoločena stopnja
definiranje definiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
sveta svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
kot kot podredni veznik
tematiziranje tematiziranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
ljubezni ljubezen samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
ustvarjanja ustvarjanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Pesem pesem samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Najlepša lep splošni pridevnik; presežnik, ženski spol, ednina, imenovalnik
pošta pošta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ter ter priredni veznik
razprto razprt deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
oko oko samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
lepoto lepota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
sveta svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Reklama reklama samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
definicije definicija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
Zarja zarja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
Nevihta nevihta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
in in priredni veznik
pesnik pesnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
več več členek
le le členek
velik velik splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
igriv igriv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
otrok otrok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ampak ampak priredni veznik
tudi tudi členek
vrtnar vrtnar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
tišine tišina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Pesnik pesnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
Novakova Novakov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
poezija poezija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
oblikovno oblikovno splošni prislov; nedoločena stopnja
razpoloženjsko razpoloženjsko splošni prislov; nedoločena stopnja
in in priredni veznik
tematsko tematsko splošni prislov; nedoločena stopnja
nadgradi nadgraditi glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
igrive igriv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
besede beseda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
prve prvi vrstilni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, rodilnik
zbirke zbirka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pesem pesem samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
postane postati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
jezik jezik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
skrivnosti skrivnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
izražanje izražanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
otroštva otroštvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
spomina spomin samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Tovornjak tovornjak samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
metafor metafora samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
oda oda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
dotiku dotik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
pogledu pogled samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
znamenjem znamenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
govorici govorica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
bitij bitje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
vetra veter samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
morja morje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Jeziki jezik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
sveta svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
balada balada samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
kot kot podredni veznik
zrcalo zrcalo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
odseva odsevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
stisko stiska samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
vsakdanjosti vsakdanjost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Sodobna sodoben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
balada balada samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Rušenje rušenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
logičnosti logičnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
sporočilne sporočilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
predvidljivosti predvidljivost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pesemskega pesemski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
besedila besedilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
z z predlog; orodnik
nonsensnim nonsensen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
vzorcem vzorec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
značilnim značilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
ne ne členek
le le členek
za za predlog; tožilnik
otroško otroški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
ljudsko ljudski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
pesem pesem samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ampak ampak priredni veznik
tudi tudi členek
za za predlog; tožilnik
otroško otroški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
jezikovno jezikoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
igro igra samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
opredeljuje opredeljevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
tudi tudi členek
Deklevovo Deklevov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
zbirko zbirka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Pesmi pesem samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
lačne lačen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
sanjavce sanjavec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
1981 1981 glavni števnik; arabski zapis
Pojmovanje pojmovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
poezije poezija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
kot kot podredni veznik
pesniške pesniški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pojedine pojedina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
odražata odražati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
naslov naslov samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
zbirke zbirka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
kot kot podredni veznik
njena njen svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, imenovalnik, ednina, ženski spol svojine
tridelna tridelen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
zgradba zgradba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Predjed predjed samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Glavna glaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
jed jed samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Posladek posladek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
poezija poezija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
torej torej splošni prislov; nedoločena stopnja
užitek užitek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
besede beseda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
okušanje okušanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
barvitega barvit splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
igrivo igrivo splošni prislov; nedoločena stopnja
sestavljenega sestavljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
sveta svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
katerem kateri vprašalni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
vsakdanje vsakdanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
stvari stvar samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
zlepijo zlepiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
narobe narobe splošni prislov; nedoločena stopnja
vsakdanjost vsakdanjost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
spreminja spreminjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; tožilnik
paradoksalno paradoksalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
iluzijo iluzija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ki ki podredni veznik
jo on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
bralec bralec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
povsem povsem splošni prislov; nedoločena stopnja
svobodno svobodno splošni prislov; nedoločena stopnja
dograjuje dograjevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
s z predlog; orodnik
svojimi svoj povratni zaimek; moški spol, množina, orodnik
nizi niz samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
asociacij asociacija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Navadna navaden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
beseda beseda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
npr. npr. okrajšava
včasih včasih splošni prislov; nedoločena stopnja
postane postati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
pesemska pesemski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
oseba oseba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
barvita barvit splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
zmuzljiva zmuzljiv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
Včasih včasih splošni prislov; nedoločena stopnja
kot kot podredni veznik
motiv motiv samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
podoba podoba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
zgodba zgodba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
konkretizirajo konkretizirati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, množina
tudi tudi členek
pojmi pojem samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
Sanje sanja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
fantazijska fantazijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
bitja bitje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
kot kot podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
kihavci kihavec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
kašljavci kašljavec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ali ali priredni veznik
požiralci požiralec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
Požiralci požiralec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
Besede beseda samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
torej torej splošni prislov; nedoločena stopnja
ne ne členek
govorijo govoriti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
več več členek
le le členek
mahajo mahati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
s z predlog; orodnik
krili krilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
na na predlog; mestnik
belem bel splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
papirju papir samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
njihovi njihov svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, mestnik, množina svojine
paradoksalni paradoksalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
kominatoriki kominatorika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
kot kot podredni veznik
v v predlog; mestnik
Zajčevi Zajčev svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
ali ali priredni veznik
Novakovi Novakov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
modernistični modernističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
poeziji poezija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
skriva skrivati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
nedojemljivo nedojemljivo splošni prislov; nedoločena stopnja
in in priredni veznik
skrivnostno skrivnostno splošni prislov; nedoločena stopnja
v v predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
smislu smisel samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zanimiv zanimiv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
in in priredni veznik
pomemben pomemben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
zadnji zadnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
verz verz samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Pesmi pesem samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
lačne lačen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
sanjavce sanjavec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
jezik jezik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
poloka polokati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
skrivnost skrivnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Nonsens Nonsens samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
fantastika fantastika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
a a priredni veznik
hkrati hkrati splošni prislov; nedoločena stopnja
tudi tudi členek
izrekanje izrekanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
brezčasja brezčasje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
zaznavanja zaznavanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
trajanja trajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
podob podoba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
vsakdanjosti vsakdanjost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
vse ves celostni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
ob ob predlog; mestnik
izrazitih izrazit splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
medbesedilnih medbesedilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
navezavah navezava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
na na predlog; mestnik
Carrolovih carrolov samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
pripovedi pripoved samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
o o predlog; mestnik
Alici Alica samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
zarisuje zarisovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
sporočilne sporočilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
razsežnosti razsežnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
zbirke zbirka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Alica Alica samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
računalniku računalnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
2000 2000 glavni števnik; arabski zapis
Izbor izbor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
posameznih posamezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
besed beseda samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
besedil besedilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
angleškega angleški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
pisatelja pisatelj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
za za predlog; tožilnik
pesnika pesnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
izvedel izvedeti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
računalnik računalnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
sprožilec sprožilec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pesniške pesniški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
igre igra samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
torej torej splošni prislov; nedoločena stopnja
naključje naključje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
izhodišče izhodišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
pesniške pesniški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
nonsensne nonsensen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
sestavljanke sestavljanka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
besed beseda samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
pa pa priredni veznik
kot kot podredni veznik
načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
svobode svoboda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
kot kot podredni veznik
zapis zapis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
osvobajajoče osvobajajoč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
igre igra samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pravzaprav pravzaprav členek
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
nič nič nikalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
naključnega naključen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
Sporočilna sporočilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
prostornina prostornina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
slog slog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pesmi pesem samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
sta biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
različna različen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, dvojina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
nekatere nekateri nedoločni zaimek; moški spol, množina, tožilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
zdi zdeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
res res splošni prislov; nedoločena stopnja
predvsem predvsem členek
nonsensne nonsensen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
zgodbice zgodbica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Zajčja zajčji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
marmelada marmelada samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Večer večer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
prijahal prijahati glavni glagol; dvovidski, deležnik, ednina, moški spol
v v predlog; mestnik
cikcaku cikcak samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
katerih kateri vprašalni zaimek; ženski spol, množina, mestnik
ne ne členek
manjka manjkati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
nenavadnih nenavaden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
tvorjenk tvorjenka samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
slogovno slogovno splošni prislov; nedoločena stopnja
zaznamovanih zaznamovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
besed beseda samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
npr. npr. okrajšava
vulgarizmov vulgarizem samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Še še členek
drugačna drugačen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
tematsko tematsko splošni prislov; nedoločena stopnja
morebiti morebiti členek
kompleksnejša kompleksen splošni pridevnik; primernik, ženski spol, ednina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
besedila besedilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
vzpostavljajo vzpostavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
dialog dialog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
z z predlog; orodnik
literarnim literaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, orodnik
izročilom izročilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
na na predlog; mestnik
ravni raven samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
prepoznavnih prepoznaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
citatov citat samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
z z predlog; orodnik
rabo raba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
stalnih stalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
pesniških pesniški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
oblik oblika samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ali ali priredni veznik
parodičnimi parodičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
navezavami navezava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
npr. npr. okrajšava
s z predlog; rodilnik
prav prav členek
nič nič splošni prislov; nedoločena stopnja
idilična idiličen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
podoba podoba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ljubezni ljubezen samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
pesmi pesem samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Nova nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
Heloiza heloiza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
pesmi pesem samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
minevanju minevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
zmuzljivosti zmuzljivost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
resnice resnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
oz. oz. okrajšava
védenja védenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Nesporno nesporno splošni prislov; nedoločena stopnja
možno možen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
nemogoče nemogoč splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
Zbirka zbirka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
torej torej splošni prislov; nedoločena stopnja
svojevrsten svojevrsten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
amalgam amalgam samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
tem tema samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
disput disput samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
in in priredni veznik
nonsensa nonsens samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
komičnih komičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
strašljivih strašljiv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
podob podoba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
vzvišenih vzvišen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
vulgarnih vulgaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
besed beseda samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
svobodnih svoboden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
verzov verz samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
strogih strog splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
form forma samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
svet svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
razdrobljen razdrobljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
v v predlog; tožilnik
kolaž kolaž samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
domislic domislica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
resnic resnica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
katerega kateri vprašalni zaimek; moški spol, ednina, tožilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
zdi zdeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
mu on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, dajalnik, klitična naslonskost
trdnosti trdnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ne ne členek
daje dajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
več več členek
niti niti členek
bogata bogat splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
radoživa radoživ splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
igriva igriv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
domišljija domišljija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
To ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
seveda seveda členek
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
več več členek
le le členek
jezikovno jezikoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
predstavna predstaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
modernistična modernističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
invencija invencija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
taka tak kazalni zaimek; ženski spol, ednina, imenovalnik
poezija poezija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
povezuje povezovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
s z predlog; orodnik
po po predlog; mestnik
modernističnim modernističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
dialogom dialog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
literature literatura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
z z predlog; orodnik
literaturo literatura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
z z predlog; orodnik
novo nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
igro igra samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
videzov videz samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
različic različica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
istega isti nedoločni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
s z predlog; orodnik
sporočilno sporočilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
kompleksnostjo kompleksnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
na na predlog; mestnik
robu rob samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
mladinske mladinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
poezije poezija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2005
vrsta besedila: Stvarna besedila
naslov: Bralni izzivi mladinske književnosti
avtor: Igor Saksida