– kohezivne vezi: »pomeni so odvisni tako od predhodnih govornih dejanj kot od tistih, ki jim sledijo« (ibid.: 35). 2. Situacijski kontekst (angl. the situational context): to je zunanji kontekst, ki vpliva na pomen izjave. Pri opisu vsega, kar je zajeto pod tem pojmom, se avtorica opira na dela nekaterih sociolingvistov, ki trdijo, da je treba pri iskanju pomena izjave poleg samega pomena besed upoštevati tudi mimiko in gestiko, okolje (kraj in čas), vse udeležence v komunikaciji, izbiro kanala (pisno, ustno), izbiro koda (materni jezik, tuji jezik, mešanje obojega), žanr … 3. Interakcijski kontekst (angl. the interactional context): vzpostavlja se s samo interakcijo, odnosom med obema udeležencema (govorcem in poslušalcem oz. besedilom in bralcem), ki v komunikacijo vstopata s svojimi predstavami in pričakovanji ter skladno z njimi oblikujeta sporočila in razbirata pomene. 4. Kulturni kontekst (angl. the context of culture): posameznikovo izbiro pri kovanju besedil določa oz. omejuje tudi institucionalno in ideološko védenje, znanje skupnosti, v kateri živi. Nihče namreč ni nepopisan list papirja, ampak ga določajo tako lastne izkušnje kot glas družbe, ki ga uporablja za izražanje svojih izkušenj. Vsaka družba si je na svoj način uredila resničnost in uporablja svoje metafore, ki jih posameznik v času socializacije usvoji in si jih prilasti. Domači govorci si tako delijo neki kolektivni spomin in védenje, kar jim omogoča predvidljivost pri komuniciranju, tuji govorci pa tega védenja nimajo, kar jim otežuje sporazumevanje. To je morda najtrši oreh, ki ga mora učitelj tujega jezika streti – učence je treba ozavestiti, da te razlike obstajajo, in jih nanje opozarjati, ter jih nekako na novo socializirati v drugi kulturi. Vendar pri tem vedno znova prihaja do napetosti – kje je tista meja, do katere naj bi se tuji govorec prilagodil drugi kulturi in se pravzaprav odrekel svoji? 5. Medbesedilni kontekst (angl. the intertextual context): odnos besedila oz. izjave do drugih besedil oz. izjav, ki vplivajo tako na avtorja kot na prejemnika. Če ta odnos prenesemo na pouk, velja, da vsaka učna ura temelji na prejšnjih urah, ko se je že obravnavalo določeno tematiko in razpravljalo o določenih konceptih – v učencih te prejšnje ure odmevajo, saj vse novo navezujejo na že znano. V vsakem besedilu ali izjavi lahko tako odkrivamo sledi prejšnjih besedil ali izjav, če se njihov avtor tega zaveda ali ne. Claire Kramsch opozarja, da pri branju ali sporazumevanju v tujem jeziku zaradi tega zopet nastane problem. Bralec oz. govorec iz drugega kulturnega okolja v nekem besedilu morda ne prepoznava teh medbesedilnih povezav ali pa odkriva drugačne povezave, kot jih odkrivajo bralci oz. poslušalci, katerim je besedilo namenjeno, zaradi česar lahko pride do medkulturnih nesporazumov in nerazumevanja. Kadar govorimo o kontekstu, torej po Kramschevi pravzaprav govorimo o jezikovnem urejanju resničnosti, in sicer, kot je že bilo povedano, vzdolž petih osi. »Kontekst je matrika, ki jo ustvarja jezik kot diskurz in kot oblika družbene prakse.« (ibid.: 46). Kot takšen je kontekst konstrukt družbe, produkt lingvističnih izbir dveh ali več posameznikov, ki se sporazumevajo s pomočjo jezika. Oblikujejo ga torej ljudje, ki vzpostavljajo dialog drug z drugim. Iz zgornjega odstavka je razvidno, zakaj je kontekst tako zelo pomemben pri učenju in poučevanju tujih jezikov. Jezik je namreč sredstvo, v katerem se hkrati odraža in oblikuje družbena resničnost, imenovana kontekst. Michael Halliday (1989, v Kramsch 1993: 67) to ambivalentnost jezika označi takole: »Jezik je istočasno del resničnosti,

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
kohezivne koheziven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
vezi vez samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
pomeni pomen samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
odvisni odvisen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
od od predlog; rodilnik
predhodnih predhoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
govornih govoren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
dejanj dejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
kot kot podredni veznik
od od predlog; rodilnik
tistih tisti kazalni zaimek; moški spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
jim on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, dajalnik, klitična naslonskost
sledijo slediti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
ibid. ibid. okrajšava
35 35 glavni števnik; arabski zapis
2 2 glavni števnik; arabski zapis
Situacijski situacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
kontekst kontekst samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
angl. angl. okrajšava
the the neuvrščeno
situational situational neuvrščeno
context context neuvrščeno
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zunanji zunanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
kontekst kontekst samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
vpliva vplivati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; tožilnik
pomen pomen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
izjave izjava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Pri pri predlog; mestnik
opisu opis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
vsega ves celostni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
kar kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zajeto zajet deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
pod pod predlog; orodnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
pojmom pojem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
avtorica avtorica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
opira opirati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; tožilnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
nekaterih nekateri nedoločni zaimek; moški spol, množina, rodilnik
sociolingvistov sociolingvist samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
trdijo trditi glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
treba treba splošni prislov; nedoločena stopnja
pri pri predlog; mestnik
iskanju iskanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
pomena pomen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
izjave izjava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
poleg poleg predlog; rodilnik
samega sam splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
pomena pomen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
besed beseda samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
upoštevati upoštevati glavni glagol; dvovidski, nedoločnik
tudi tudi členek
mimiko mimika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
gestiko gestika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
okolje okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
kraj kraj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
čas čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
vse ves celostni zaimek; moški spol, množina, tožilnik
udeležence udeleženec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
v v predlog; mestnik
komunikaciji komunikacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
izbiro izbira samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
kanala kanal samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
pisno pisno splošni prislov; nedoločena stopnja
ustno ustno splošni prislov; nedoločena stopnja
izbiro izbira samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
koda kod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
materni materen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
jezik jezik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
tuji tuj splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
jezik jezik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
mešanje mešanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
obojega oboj celostni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
žanr žanr samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
Interakcijski interakcijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
kontekst kontekst samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
angl. angl. okrajšava
the the neuvrščeno
interactional interactional neuvrščeno
context context neuvrščeno
vzpostavlja vzpostavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
s z predlog; orodnik
samo sam splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
interakcijo interakcija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
odnosom odnos samostalnik, občno ime; moški spol, množina, dajalnik
med med predlog; orodnik
obema oba celostni zaimek; ženski spol, dvojina, orodnik
udeležencema udeleženec samostalnik, občno ime; moški spol, dvojina, orodnik
govorcem govorec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, dajalnik
in in priredni veznik
poslušalcem poslušalec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, dajalnik
oz. oz. okrajšava
besedilom besedilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
bralcem bralec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
ki ki podredni veznik
v v predlog; tožilnik
komunikacijo komunikacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
vstopata vstopati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina
s z predlog; orodnik
svojimi svoj povratni zaimek; ženski spol, množina, orodnik
predstavami predstava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
pričakovanji pričakovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
ter ter priredni veznik
skladno skladno splošni prislov; nedoločena stopnja
z z predlog; orodnik
njimi on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, orodnik
oblikujeta oblikovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina
sporočila sporočilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
razbirata razbirati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina
pomene pomen samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
4 4 glavni števnik; arabski zapis
Kulturni kulturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
kontekst kontekst samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
angl. angl. okrajšava
the the neuvrščeno
context context neuvrščeno
of of neuvrščeno
culture culture neuvrščeno
posameznikovo posameznikov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
izbiro izbira samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
pri pri predlog; mestnik
kovanju kovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
besedil besedilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
določa določati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
oz. oz. okrajšava
omejuje omejevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
tudi tudi členek
institucionalno institucionalno splošni prislov; nedoločena stopnja
in in priredni veznik
ideološko ideološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
védenje védenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
znanje znanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
skupnosti skupnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
kateri kateri vprašalni zaimek; ženski spol, ednina, mestnik
živi živeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Nihče nihče nikalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
namreč namreč priredni veznik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
nepopisan nepopisan splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
list list samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
papirja papir samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ampak ampak priredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, srednji spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
določajo določati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
lastne lasten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
izkušnje izkušnja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
kot kot podredni veznik
glas glas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
družbe družba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
uporablja uporabljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
izražanje izražanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
svojih svoj povratni zaimek; ženski spol, množina, rodilnik
izkušenj izkušnja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Vsaka vsak celostni zaimek; ženski spol, ednina, imenovalnik
družba družba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
si se povratni zaimek; dajalnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
na na predlog; tožilnik
svoj svoj povratni zaimek; moški spol, ednina, tožilnik
način način samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
uredila urediti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
resničnost resničnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
uporablja uporabljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
svoje svoj povratni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
metafore metafora samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
posameznik posameznik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
socializacije socializacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
usvoji usvojiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
in in priredni veznik
si se povratni zaimek; dajalnik, klitična naslonskost
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
prilasti prilastiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Domači domač splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
govorci govorec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
si se povratni zaimek; dajalnik, klitična naslonskost
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
delijo deliti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
neki neki nedoločni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
kolektivni kolektiven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
spomin spomin samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
in in priredni veznik
védenje védenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
kar kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
jim on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, dajalnik, klitična naslonskost
omogoča omogočati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
predvidljivost predvidljivost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
pri pri predlog; mestnik
komuniciranju komuniciranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
tuji tuj splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
govorci govorec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
tega ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
védenja védenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
nimajo imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina, zanikani
kar kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
jim on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, dajalnik, klitična naslonskost
otežuje oteževati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
sporazumevanje sporazumevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
To ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
morda morda členek
najtrši trd splošni pridevnik; presežnik, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
oreh oreh samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
mora morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
učitelj učitelj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
tujega tuj splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
jezika jezik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
streti streti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
učence učenec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
treba treba splošni prislov; nedoločena stopnja
ozavestiti ozavestiti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
da da podredni veznik
te ta kazalni zaimek; ženski spol, množina, imenovalnik
razlike razlika samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
obstajajo obstajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
in in priredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
nanje name osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, navezna naslonskost
opozarjati opozarjati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
ter ter priredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
nekako nekako splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
novo nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
socializirati socializirati glavni glagol; dvovidski, nedoločnik
v v predlog; mestnik
drugi drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, mestnik
kulturi kultura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Vendar vendar priredni veznik
pri pri predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
vedno vedno splošni prislov; nedoločena stopnja
znova znova splošni prislov; nedoločena stopnja
prihaja prihajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
do do predlog; rodilnik
napetosti napetost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
kje kje splošni prislov; nedoločena stopnja
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tista tisti kazalni zaimek; ženski spol, ednina, imenovalnik
meja meja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
do do predlog; rodilnik
katere kateri vprašalni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
naj naj členek
bi biti pomožni glagol; pogojnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
tuji tuj splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
govorec govorec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
prilagodil prilagoditi glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
drugi drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, imenovalnik
kulturi kultura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
pravzaprav pravzaprav členek
odrekel odreči glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
svoji svoj povratni zaimek; ženski spol, ednina, dajalnik
5 5 glavni števnik; arabski zapis
Medbesedilni medbesedilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
kontekst kontekst samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
angl. angl. okrajšava
the the neuvrščeno
intertextual intertextual neuvrščeno
context context neuvrščeno
odnos odnos samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
besedila besedilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
oz. oz. okrajšava
izjave izjava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
do do predlog; rodilnik
drugih drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, rodilnik
besedil besedilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
oz. oz. okrajšava
izjav izjava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
vplivajo vplivati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
avtorja avtor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
kot kot podredni veznik
na na predlog; tožilnik
prejemnika prejemnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
Če če podredni veznik
ta ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, tožilnik
odnos odnos samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
prenesemo prenesti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
na na predlog; tožilnik
pouk pouk samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
velja veljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
vsaka vsak celostni zaimek; ženski spol, ednina, imenovalnik
učna učen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
ura ura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
temelji temeljiti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; mestnik
prejšnjih prejšnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
urah ura samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
ko ko podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
že že členek
obravnavalo obravnavati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, srednji spol
določeno določen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
tematiko tematika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
razpravljalo razpravljati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, srednji spol
o o predlog; mestnik
določenih določen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
konceptih koncept samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
v v predlog; mestnik
učencih učenec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
te ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
prejšnje prejšnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ure ura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
odmevajo odmevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
saj saj priredni veznik
vse ves celostni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
novo novo splošni prislov; nedoločena stopnja
navezujejo navezovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
na na predlog; tožilnik
že že členek
znano znan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
V v predlog; mestnik
vsakem vsak celostni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
besedilu besedilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
ali ali priredni veznik
izjavi izjava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
odkrivamo odkrivati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
sledi sled samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
prejšnjih prejšnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
besedil besedilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
ali ali priredni veznik
izjav izjava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
če če podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
njihov njihov svojilni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, imenovalnik, množina svojine
avtor avtor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
tega ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
zaveda zavedati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
ali ali priredni veznik
ne ne členek
Claire Claire samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Kramsch Kramsch samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
opozarja opozarjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
pri pri predlog; mestnik
branju branje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
ali ali priredni veznik
sporazumevanju sporazumevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
tujem tuj splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
jeziku jezik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
zaradi zaradi predlog; rodilnik
tega ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
zopet zopet splošni prislov; nedoločena stopnja
nastane nastati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
problem problem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Bralec bralec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
oz. oz. okrajšava
govorec govorec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
iz iz predlog; rodilnik
drugega drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, rodilnik
kulturnega kulturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
okolja okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
nekem nek nedoločni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
besedilu besedilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
morda morda členek
ne ne členek
prepoznava prepoznavati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
teh ta kazalni zaimek; ženski spol, množina, rodilnik
medbesedilnih medbesedilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
povezav povezava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ali ali priredni veznik
pa pa priredni veznik
odkriva odkrivati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
drugačne drugačen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
povezave povezava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
kot kot podredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
odkrivajo odkrivati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
bralci bralec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
oz. oz. okrajšava
poslušalci poslušalec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
katerim kateri vprašalni zaimek; moški spol, ednina, orodnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
besedilo besedilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
namenjeno namenjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
zaradi zaradi predlog; rodilnik
česar kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
pride priti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
do do predlog; rodilnik
medkulturnih medkulturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
nesporazumov nesporazum samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
nerazumevanja nerazumevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Kadar kadar podredni veznik
govorimo govoriti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
o o predlog; mestnik
kontekstu kontekst samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
torej torej splošni prislov; nedoločena stopnja
po po predlog; mestnik
Kramschevi kramscheva samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
pravzaprav pravzaprav členek
govorimo govoriti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
o o predlog; mestnik
jezikovnem jezikoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
urejanju urejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
resničnosti resničnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
sicer sicer členek
kot kot podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
že že členek
bilo biti pomožni glagol; deležnik, ednina, srednji spol
povedano povedan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
vzdolž vzdolž predlog; rodilnik
petih pet glavni števnik; besedni zapis, množina, rodilnik
osi os samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Kontekst kontekst samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
matrika matrika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
jo on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
ustvarja ustvarjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
jezik jezik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
kot kot podredni veznik
diskurz diskurz samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
in in priredni veznik
kot kot podredni veznik
oblika oblika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
družbene družben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
prakse praksa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ibid. ibid. okrajšava
46 46 glavni števnik; arabski zapis
Kot kot podredni veznik
takšen takšen kazalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
kontekst kontekst samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
konstrukt konstrukt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
družbe družba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
produkt produkt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
lingvističnih lingvističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
izbir izbira samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
dveh dva glavni števnik; besedni zapis, moški spol, dvojina, rodilnik
ali ali priredni veznik
več več splošni prislov; primernik
posameznikov posameznik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
sporazumevajo sporazumevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
s z predlog; orodnik
pomočjo pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
jezika jezik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Oblikujejo oblikovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
torej torej splošni prislov; nedoločena stopnja
ljudje človek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
vzpostavljajo vzpostavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
dialog dialog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
drug drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
z z predlog; orodnik
drugim drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, orodnik
Iz iz predlog; rodilnik
zgornjega zgornji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
odstavka odstavek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
razvidno razviden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
zakaj zakaj splošni prislov; nedoločena stopnja
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
kontekst kontekst samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
zelo zelo splošni prislov; nedoločena stopnja
pomemben pomemben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
pri pri predlog; mestnik
učenju učenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
poučevanju poučevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
tujih tuj splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
jezikov jezik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Jezik jezik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
namreč namreč priredni veznik
sredstvo sredstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
katerem kateri vprašalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
hkrati hkrati splošni prislov; nedoločena stopnja
odraža odražati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
in in priredni veznik
oblikuje oblikovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
družbena družben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
resničnost resničnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
imenovana imenovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
kontekst kontekst samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Michael Michael samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Halliday Halliday samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1989 1989 glavni števnik; arabski zapis
v v predlog; mestnik
Kramsch Kramsch samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1993 1993 glavni števnik; arabski zapis
67 67 glavni števnik; arabski zapis
to ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, tožilnik
ambivalentnost ambivalentnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
jezika jezik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
označi označiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
takole takole splošni prislov; nedoločena stopnja
Jezik jezik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
istočasno istočasno splošni prislov; nedoločena stopnja
del del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
resničnosti resničnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2008
vrsta besedila: Stvarna besedila
naslov: UČENJE IN POUČEVANJE TUJIH JEZIKOV NA SLOVENSKEM
avtor: neznani avtor