Ustava tu izhaja iz predpostavke, da bo zakonodajalec predpisal take zakonske razloge, ki bodo omogočali sodišču, da bo v vsakem konkretnem primeru specifično presodilo, ali taki razlogi (še) obstajajo. Splošna zakonska presumpcija o neogibnosti pripora je ustavno nesprejemljiva zato, ker ne omogoča konkretne presoje, ali je v danem primeru pripor res neogibno potreben. Ta problem je sicer omiljen z zakonsko določbo, da sodišče sme skleniti, da pripora ne bo odredilo, če so podani upravičeni razlogi --, domnevno torej razlogi, ki bi ovrgli omenjeno splošno zakonodajno presumpcijo. Toda slednja ni niti specificirana, saj prvi odstavek 201. člena ne pove, ali se tu presumira begosumnost, koluzijska nevarnosti ali iteracijska nevarnost oziroma, ali gre res samo za vprašanje "vznemirjanja javnosti." Zato tudi ni jasno, kakšni naj bi po zakonodajalčevem mnenju bili "upravičeni razlogi", ki bi lahko ovrgli to presumpcijo. Ker to ni jasno, je taka določba v nasprotju tudi z ustavno pravico do pravnega sredstva iz 25. člena Ustave; obramba v takih situacijah ne more niti vedeti, kaj naj sploh navaja kot "upravičen razlog", zaradi katerega bi sodišče morda sklenilo, da pripora ne bo odredilo. Poleg tega ZKP tu sicer ustvarja videz, kakor da je dokazno breme (kot zrcalna slika zakonodajne presumpcije) na preiskovalnem sodniku oziroma na izveobravnavnem senatu, ki mu je naloženo, da navede "upravičene razloge", ki bi ovrgli zakonodajno presumpcijo o nujnosti pripora. V resnici je to dokazno breme seveda na obrambi, kar je v nasprotju z 27. členom Ustave. Zanj je bilo prej rečeno, da sicer ne vzpostavlja meritorne nedolžnosti, da pa povsem nedvoumno zahteva, da bodi dokazno breme v kazenskih zadevah vseskozi na strani obtožbe. Nobenega razloga ni, da bi ta temeljna ustavna in procesna logika ne veljala za odrejanje pripora. Iz teh razlogov je Ustavno sodišče razveljavilo prvi odstavek 201. člena ZKP.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Ustava ustava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
tu tu splošni prislov; nedoločena stopnja
izhaja izhajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
iz iz predlog; rodilnik
predpostavke predpostavka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
da da podredni veznik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zakonodajalec zakonodajalec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
predpisal predpisati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
take tak kazalni zaimek; moški spol, množina, tožilnik
zakonske zakonski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
razloge razlog samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
bodo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, množina, nezanikani
omogočali omogočati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
sodišču sodišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
da da podredni veznik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
vsakem vsak celostni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
konkretnem konkreten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
primeru primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
specifično specifično splošni prislov; nedoločena stopnja
presodilo presoditi glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
ali ali priredni veznik
taki tak kazalni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
razlogi razlog samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
še še členek
obstajajo obstajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
Splošna splošen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
zakonska zakonski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
presumpcija presumpcija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
neogibnosti neogibnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
pripora pripor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
ustavno ustavno splošni prislov; nedoločena stopnja
nesprejemljiva nesprejemljiv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
zato zato splošni prislov; nedoločena stopnja
ker ker podredni veznik
ne ne členek
omogoča omogočati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
konkretne konkreten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
presoje presoja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ali ali priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
danem dan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
primeru primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
pripor pripor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
res res splošni prislov; nedoločena stopnja
neogibno neogibno splošni prislov; nedoločena stopnja
potreben potreben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
Ta ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
problem problem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
sicer sicer členek
omiljen omiljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
z z predlog; orodnik
zakonsko zakonski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
določbo določba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
da da podredni veznik
sodišče sodišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
sme smeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
skleniti skleniti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
da da podredni veznik
pripora pripora samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ne ne členek
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
odredilo odrediti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
če če podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
podani podan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
upravičeni upravičen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
razlogi razlog samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
domnevno domnevno splošni prislov; nedoločena stopnja
torej torej priredni veznik
razlogi razlog samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
ovrgli ovreči glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
omenjeno omenjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
splošno splošen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
zakonodajno zakonodajen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
presumpcijo presumpcija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Toda toda priredni veznik
slednja slednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
niti niti členek
specificirana specificiran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
saj saj priredni veznik
prvi prvi vrstilni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, imenovalnik
odstavek odstavek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
201. 201. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ne ne členek
pove povedati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
ali ali priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
tu tu splošni prislov; nedoločena stopnja
presumira presumirati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
begosumnost begosumnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
koluzijska koluzijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
nevarnosti nevarnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ali ali priredni veznik
iteracijska iteracijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
nevarnost nevarnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
oziroma oziroma priredni veznik
ali ali priredni veznik
gre iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
res res splošni prislov; nedoločena stopnja
samo samo členek
za za predlog; tožilnik
vprašanje vprašanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
vznemirjanja vznemirjanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
javnosti javnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Zato zato priredni veznik
tudi tudi členek
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
jasno jasen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
kakšni kakšen vprašalni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
naj naj členek
bi biti pomožni glagol; pogojnik
po po predlog; mestnik
zakonodajalčevem zakonodajalčev svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
mnenju mnenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
bili biti pomožni glagol; deležnik, množina, moški spol
upravičeni upravičen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
razlogi razlog samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
ovrgli ovreči glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
to ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, tožilnik
presumpcijo presumpcija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Ker ker podredni veznik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
jasno jasen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
taka tak kazalni zaimek; ženski spol, ednina, imenovalnik
določba določba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
nasprotju nasprotje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
tudi tudi členek
z z predlog; orodnik
ustavno ustaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
pravico pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
do do predlog; rodilnik
pravnega praven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
sredstva sredstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
25. 25. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Ustave ustava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
obramba obramba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
takih tak kazalni zaimek; ženski spol, množina, mestnik
situacijah situacija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
ne ne členek
more moči glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
niti niti členek
vedeti vedeti glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
kaj kaj vprašalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
naj naj členek
sploh sploh členek
navaja navajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
kot kot podredni veznik
upravičen upravičen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
razlog razlog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
zaradi zaradi predlog; rodilnik
katerega kateri vprašalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
sodišče sodišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
morda morda členek
sklenilo skleniti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
da da podredni veznik
pripora pripora samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ne ne členek
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
odredilo odrediti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
Poleg poleg predlog; rodilnik
tega ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
ZKP ZKP samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
tu tu splošni prislov; nedoločena stopnja
sicer sicer členek
ustvarja ustvarjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
videz videz samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
kakor kakor podredni veznik
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
dokazno dokazen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
breme breme samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
kot kot podredni veznik
zrcalna zrcalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
slika slika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
zakonodajne zakonodajen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
presumpcije presumpcija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
preiskovalnem preiskovalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
sodniku sodnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
oziroma oziroma priredni veznik
na na predlog; mestnik
izveobravnavnem izveobravnaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
senatu senat samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
ki ki podredni veznik
mu on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, dajalnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
naloženo naložen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
da da podredni veznik
navede navesti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
upravičene upravičen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
razloge razlog samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
ovrgli ovreči glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
zakonodajno zakonodajen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
presumpcijo presumpcija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
o o predlog; mestnik
nujnosti nujnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
pripora pripor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
V v predlog; mestnik
resnici resnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
dokazno dokazen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
breme breme samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
seveda seveda členek
na na predlog; mestnik
obrambi obramba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
kar kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
nasprotju nasprotje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
27. 27. vrstilni števnik; arabski zapis
členom člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
Ustave ustava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Zanj zame osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, navezna naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bilo biti pomožni glagol; deležnik, ednina, srednji spol
prej prej splošni prislov; primernik
rečeno rečen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
da da podredni veznik
sicer sicer členek
ne ne členek
vzpostavlja vzpostavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
meritorne meritoren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
nedolžnosti nedolžnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
da da podredni veznik
pa pa priredni veznik
povsem povsem splošni prislov; nedoločena stopnja
nedvoumno nedvoumno splošni prislov; nedoločena stopnja
zahteva zahtevati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
bodi biti pomožni glagol; velelnik, 2. oseba, ednina
dokazno dokazen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
breme breme samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
kazenskih kazenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
zadevah zadeva samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
vseskozi vseskozi splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; mestnik
strani stran samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
obtožbe obtožba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Nobenega noben nikalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
razloga razlog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
da da podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
ta ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, imenovalnik
temeljna temeljen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
ustavna ustaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
procesna procesen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
logika logika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ne ne členek
veljala veljati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
za za predlog; tožilnik
odrejanje odrejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
pripora pripor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Iz iz predlog; rodilnik
teh ta kazalni zaimek; ženski spol, množina, rodilnik
razlogov razlog samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
Ustavno ustaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
sodišče sodišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
razveljavilo razveljaviti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
prvi prvi vrstilni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, imenovalnik
odstavek odstavek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
201. 201. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ZKP ZKP samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
zapri
vir: internet, ustanove
leto nastanka: 2010
vrsta besedila: Internet
naslov: INTERNET
avtor: neznani avtor