Na Občini Brežice smo iz spremljanja medijev izvedeli, da se na področju občine organizira civilna iniciativa proti dokončanju verige hidroelektrarn na spodnji Savi. Preseneča me, da se civilna iniciativa poslužuje manipulacije s podatki in javnostjo, saj uporablja neprave podatke in izrablja Krajevno skupnost Krška vas, v imenu katere je bila sklicana t. i. okrogla miza, na katero niso bili povabljeni niti strokovnjaki niti predstavniki občine. Sam menim, da gre za ponavljanje zgodovine – tudi pred prejšnjimi lokalnimi volitvami smo bili priča zbiranju podpisov in vznemirjanju javnosti z netočnimi podatki. Zdi se, kot da je cilj vsega tega početja pomagati pri zaustavitvi projekta izgradnje HE in investicij v Posavju. Gre za neposredno povzročanje gospodarske škode brežiški občini ter celotnemu Posavju. Občutek imam, da gre za povezanost trenutne civilne iniciative proti izgradnji HE Brežice s sedanjo oblastjo, ki s svojo neaktivnostjo oz. neizvajanjem posavskih projektov in ostalimi postopki vzbuja sum, da bi sredstva, namenjena za investicije v Posavju, rada prenesla v drugo okolje. Občina Brežice želi ob izgradnji HE doseči posredne učinke – izboljšati infrastrukturo, urediti velike površine za športnorekreativne dejavnosti in vzpodbuditi razvoj gospodarstva in turizma. Hkrati izgradnja HE Brežice pomeni rešitev poplavne varnosti s pomočjo protipoplavnih ukrepov in nasipa, na kar smo občani čakali leta. Zato zavračam vse obtožbe, da javnost ni obveščena – že nekaj let deluje občinska komisija za izgradnjo HE, kjer sodelujejo tudi predstavniki krajevnih skupnosti in kjer se sproti razrešujejo vse nejasnosti in problemi. Ključna naloga je zagotoviti poplavno varnost, na kar čakajo občani občine Brežice že nekaj desetletij. Javnost bo s svojimi pripombami in predlogi sodelovala v fazi postopku javne razgrnitve načrta, ko bo ta pripravljen za predstavitev javnosti. Občinska komisija, ki spremlja in sodeluje pri projektu umeščanja in izgradnje HE v naši občini, bdi tudi nad okoljskimi vidiki umeščanja HE v prostor – HE bo funkcionalno umeščena v prostor ob upoštevanju zakonodaje in vseh veljavnih predpisov na tem področju z željo, da bo vpliv gradnje na naravo in okolje kar se da majhen. Občankam in občanom svetujem, naj ne nasedajo in naj ne dopustijo zlorabe svojega imena in podpisa za politično obarvane manipulacije, saj se je že v preteklosti izkazalo, da gre pri podobnih zadevah na žalost vse prepogosto za politične igre in zlorabo zaupanja ljudi v civilne iniciative. Ivan Molan, župan

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Na na predlog; mestnik
Občini občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Brežice Brežice samostalnik, lastno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
smo biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, množina, nezanikani
iz iz predlog; rodilnik
spremljanja spremljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
medijev medij samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
izvedeli izvedeti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
na na predlog; mestnik
področju področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
organizira organizirati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
civilna civilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
iniciativa iniciativa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
proti proti predlog; dajalnik
dokončanju dokončanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, dajalnik
verige veriga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
hidroelektrarn hidroelektrarna samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
na na predlog; mestnik
spodnji spodnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
Savi Sava samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Preseneča presenečati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
me jaz osebni zaimek; 1. oseba, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
civilna civilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
iniciativa iniciativa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
poslužuje posluževati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
manipulacije manipulacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
s z predlog; orodnik
podatki podatek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
javnostjo javnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
saj saj priredni veznik
uporablja uporabljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
neprave nepravi splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
podatke podatek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
izrablja izrabljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Krajevno krajeven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
skupnost skupnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Krška krški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
vas vas samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
imenu ime samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
katere kateri vprašalni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bila biti pomožni glagol; deležnik, ednina, ženski spol
sklicana sklican deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
t. t. okrajšava
i. i. okrajšava
okrogla okrogel splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
miza miza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; tožilnik
katero kateri vprašalni zaimek; ženski spol, ednina, tožilnik
niso biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, zanikani
bili biti pomožni glagol; deležnik, množina, moški spol
povabljeni povabljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
niti niti členek
strokovnjaki strokovnjak samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
niti niti členek
predstavniki predstavnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Sam sam splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
menim meniti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, ednina
da da podredni veznik
gre iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
ponavljanje ponavljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
zgodovine zgodovina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
tudi tudi členek
pred pred predlog; orodnik
prejšnjimi prejšnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
lokalnimi lokalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
volitvami volitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
smo biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, množina, nezanikani
bili biti pomožni glagol; deležnik, množina, moški spol
priča priča samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
zbiranju zbiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
podpisov podpis samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
vznemirjanju vznemirjanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
javnosti javnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
z z predlog; orodnik
netočnimi netočen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
podatki podatek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
Zdi zdeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
kot kot podredni veznik
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
cilj cilj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
vsega ves celostni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
tega ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
početja početje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
pomagati pomagati glavni glagol; dvovidski, nedoločnik
pri pri predlog; mestnik
zaustavitvi zaustavitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
projekta projekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
izgradnje izgradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
HE HE samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
investicij investicija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
Posavju Posavje samostalnik, lastno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Gre iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
neposredno neposreden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
povzročanje povzročanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
gospodarske gospodarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
škode škoda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
brežiški brežiški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
občini občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ter ter priredni veznik
celotnemu celoten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, dajalnik
Posavju Posavje samostalnik, lastno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Občutek občutek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
imam imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, ednina, nezanikani
da da podredni veznik
gre iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
povezanost povezanost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
trenutne trenuten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
civilne civilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
iniciative iniciativa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
proti proti predlog; dajalnik
izgradnji izgradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, dajalnik
HE HE samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
Brežice Brežice samostalnik, lastno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
sedanjo sedanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
oblastjo oblast samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
ki ki podredni veznik
s z predlog; orodnik
svojo svoj povratni zaimek; ženski spol, ednina, orodnik
neaktivnostjo neaktivnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
oz. oz. okrajšava
neizvajanjem neizvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
posavskih posavski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
projektov projekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
ostalimi ostal deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
postopki postopek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
vzbuja vzbujati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
sum sum samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
da da podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
sredstva sredstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
namenjena namenjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
investicije investicija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
v v predlog; mestnik
Posavju Posavje samostalnik, lastno ime; srednji spol, ednina, mestnik
rada rad splošni prislov; nedoločena stopnja
prenesla prenesti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
v v predlog; tožilnik
drugo drug zaimkovni števnik; besedni zapis, srednji spol, ednina, tožilnik
okolje okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
Občina občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Brežice Brežice samostalnik, lastno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
želi želeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
ob ob predlog; mestnik
izgradnji izgradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
HE HE samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
doseči doseči glavni glagol; dovršni, nedoločnik
posredne posreden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
učinke učinek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
izboljšati izboljšati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
infrastrukturo infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
urediti urediti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
velike velik splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
površine površina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
športnorekreativne športnorekreativen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
dejavnosti dejavnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
vzpodbuditi vzpodbuditi glavni glagol; dovršni, nedoločnik
razvoj razvoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
gospodarstva gospodarstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
turizma turizem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Hkrati hkrati splošni prislov; nedoločena stopnja
izgradnja izgradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
HE HE samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Brežice Brežice samostalnik, lastno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
pomeni pomeniti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
rešitev rešitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
poplavne poplaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
varnosti varnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
s z predlog; orodnik
pomočjo pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
protipoplavnih protipoplaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
ukrepov ukrep samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
nasipa nasip samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
na na predlog; tožilnik
kar kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
smo biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, množina, nezanikani
občani občan samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
čakali čakati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
leta leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Zato zato splošni prislov; nedoločena stopnja
zavračam zavračati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, ednina
vse ves celostni zaimek; ženski spol, množina, tožilnik
obtožbe obtožba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
da da podredni veznik
javnost javnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
obveščena obveščen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
že že členek
nekaj nekaj splošni prislov; nedoločena stopnja
let leto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
deluje delovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
občinska občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
komisija komisija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
izgradnjo izgradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
HE HE samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
kjer kjer podredni veznik
sodelujejo sodelovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
tudi tudi členek
predstavniki predstavnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
krajevnih krajeven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
skupnosti skupnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
kjer kjer podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
sproti sproti splošni prislov; nedoločena stopnja
razrešujejo razreševati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
vse ves celostni zaimek; ženski spol, množina, tožilnik
nejasnosti nejasnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
problemi problem samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
Ključna ključen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
naloga naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zagotoviti zagotoviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
poplavno poplaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
varnost varnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
na na predlog; tožilnik
kar kar splošni prislov; nedoločena stopnja
čakajo čakati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
občani občan samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Brežice Brežice samostalnik, lastno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
že že členek
nekaj nekaj splošni prislov; nedoločena stopnja
desetletij desetletje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
Javnost javnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
s z predlog; orodnik
svojimi svoj povratni zaimek; ženski spol, množina, orodnik
pripombami pripomba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
predlogi predlog samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
sodelovala sodelovati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
v v predlog; mestnik
fazi faza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
postopku postopek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
javne javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
razgrnitve razgrnitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ko ko podredni veznik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
ta ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
pripravljen pripravljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
za za predlog; tožilnik
predstavitev predstavitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
javnosti javnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Občinska občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
komisija komisija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
spremlja spremljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
in in priredni veznik
sodeluje sodelovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
pri pri predlog; mestnik
projektu projekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
umeščanja umeščanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
izgradnje izgradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
HE HE samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
v v predlog; mestnik
naši naš svojilni zaimek; 1. oseba, ženski spol, ednina, mestnik, množina svojine
občini občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
bdi bdeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
tudi tudi členek
nad nad predlog; orodnik
okoljskimi okoljski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
vidiki vidik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
umeščanja umeščanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
HE HE samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
prostor prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
HE HE samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
funkcionalno funkcionalno splošni prislov; nedoločena stopnja
umeščena umeščen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; tožilnik
prostor prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
ob ob predlog; mestnik
upoštevanju upoštevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
zakonodaje zakonodaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
vseh ves celostni zaimek; moški spol, množina, rodilnik
veljavnih veljaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
predpisov predpis samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
na na predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
področju področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
željo želja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
da da podredni veznik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
vpliv vpliv samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
gradnje gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
na na predlog; tožilnik
naravo narava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
okolje okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
kar kar splošni prislov; nedoločena stopnja
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
da dati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
majhen majhen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
Občankam občanka samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, dajalnik
in in priredni veznik
občanom občan samostalnik, občno ime; moški spol, množina, dajalnik
svetujem svetovati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 1. oseba, ednina
naj naj podredni veznik
ne ne členek
nasedajo nasedati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
in in priredni veznik
naj naj členek
ne ne členek
dopustijo dopustiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
zlorabe zloraba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
svojega svoj povratni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
imena ime samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
podpisa podpis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
politično politično splošni prislov; nedoločena stopnja
obarvane obarvan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
manipulacije manipulacija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
saj saj priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
že že členek
v v predlog; mestnik
preteklosti preteklost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
izkazalo izkazati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
da da podredni veznik
gre iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
pri pri predlog; mestnik
podobnih podoben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
zadevah zadeva samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
na na predlog; tožilnik
žalost žalost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
vse vse splošni prislov; nedoločena stopnja
prepogosto prepogosto splošni prislov; nedoločena stopnja
za za predlog; tožilnik
politične političen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
igre igra samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
zlorabo zloraba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
zaupanja zaupanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ljudi človek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
civilne civilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
iniciative iniciativa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Ivan Ivan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Molan Molan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
župan župan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2009
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Posavski obzornik
avtor: neznani novinar