Minister in poslanci med posvetom večja pričakovanja gospodar- pomanjkanje sodobne inforstvenikov glede vladnih na- macijske infrastrukture oz. vijav o davčnih in drugih olaj- soko ceno njenega najema. šavah, zlasti pa na nevarnost, tudi tokrat je bilo slišati pred da bi med sicer nujnimi priza- nekaj leti še nezaslišane trdidevanji za razvoj tehnološko tve o pomanjkanju delavcev zahtevnejših panog zaposta- za delo v proizvodnih obratih. srečanje je potekalo v ozračju vili tradicionalne industrijske s tem problemom se srečuoptimizma in (samo)hvale o in delovno intenzivne branže v je vse več posavskih podjetij, velikih dosežkih v zadnjih letih sloveniji, v katerih dela še ve- med njimi tudi siliko, katereter še večjih gospodarskih pri- dno veliko ljudi, samo v sev- ga direktor Janez Koprivec že ložnostih regije ter o dobrem nici pa je takih še tisoč. Ivan nekoliko obžaluje selitev proisodelovanju med gospodar- Mirt iz tanina poziva vlado, zvodnje v sevnico. stvom in lokalnimi skupnostmi, naj najde instrumente, s kadirektor vipapa Oldrich Kettner pa je izrazil zadovoljstvo, da je ukinitev proizvodnje celuloze v krškem minila brez večjih notranjih težav in vznemirjanja javnosti, saj so v sodelovanju z lokalno skupnostjo in državnimi službami uspeli poskrbeti za večino prizadetih delavcev, med katerimi pa nekateri niso želeli sprejeti novih delovnih mest, ki so bila na voljo. Žal mu je tudi tistih mladih, izšolanih ljudi, ki Sevniška direktorja Ivan Mirt in Marjan Kurnik bi sicer želeli delati v papirnipa tudi z državo. skupinsko sli- terimi bo vzpodbudila fakul- ci, a so jih morali odpustiti zako so nekoliko osenčili direk- tete in razvojne institucije k radi t.im. zaščitenih kategorij torji posameznih posavskih bolj konkretnemu sodelova- zaposlenih. podjetij, ki so kljub žvenke- nju z industrijo, ki potrebuje tanju žlic in vilic (delovna ko- veliko znanja in ga zdaj išče vizjak je med pogovorom tudi sila so zdaj zaradi prihranka bolj uspešno tudi v tujini. An- napovedal, da bo vlada še pred časa menda v navadi v Bruslju ton Gubenšek iz resisteca, ki iztekom mandata ponovno obiin vse več evropskih prestolni- ima enega od obratov v kosta- skala Posavje, kot je obljubila cah) nanizali nekaj težav in te- njevici na krki, drugega pa v med lanskim obiskom. takrat žavic, s katerimi se srečujejo krškem, ni zadovoljen z in- naj bi ugotovili, ali Posavje naob vsakdanjem delu in poslo- frastrukturo, ki je na razpo- preduje tako, kot je bilo privanju. lago investitorjem in lastni- čakovati, in ali mu je vlada pri kom podjetij. Pri tem je mislil tem tudi (dovolj) pomagala. tako je Marjan Kurnik iz sev- na nezanesljivo oskrbo z elekniške kopitarne opozoril na trično energijo, še bolj pa na S.M.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Minister minister samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
poslanci poslanec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
med med predlog; orodnik
posvetom posvet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
večja velik splošni pridevnik; primernik, ženski spol, ednina, imenovalnik
pričakovanja pričakovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
gospodar gospodar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pomanjkanje pomanjkanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
sodobne sodoben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
inforstvenikov inforstvenik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
glede glede predlog; rodilnik
vladnih vladen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
na na predlog; mestnik
macijske macijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
infrastrukture infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
oz. oz. okrajšava
vijav vijava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
davčnih davčen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
drugih drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, rodilnik
olaj olaja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
soko sok splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
ceno cena samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
njenega njen svojilni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, rodilnik, ednina, ženski spol svojine
najema najem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
šavah šavah samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
zlasti zlasti členek
pa pa priredni veznik
na na predlog; tožilnik
nevarnost nevarnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
tudi tudi členek
tokrat tokrat splošni prislov; nedoločena stopnja
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bilo biti pomožni glagol; deležnik, ednina, srednji spol
slišati slišati glavni glagol; dvovidski, nedoločnik
pred pred predlog; orodnik
da da podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
med med predlog; orodnik
sicer sicer členek
nujnimi nujen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
priza priza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
nekaj nekaj splošni prislov; nedoločena stopnja
leti leto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
še še členek
nezaslišane nezaslišan splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
trdidevanji trdidevanji samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
razvoj razvoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
tehnološko tehnološko splošni prislov; nedoločena stopnja
tve tev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
pomanjkanju pomanjkanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
delavcev delavec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
zahtevnejših zahteven splošni pridevnik; primernik, ženski spol, množina, rodilnik
panog panoga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
zaposta zapost samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
delo delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
proizvodnih proizvoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
obratih obrat samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
srečanje srečanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
potekalo potekati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, srednji spol
v v predlog; mestnik
ozračju ozračje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
vili vila samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
tradicionalne tradicionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
industrijske industrijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
s z predlog; orodnik
tem ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, orodnik
problemom problem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
srečuoptimizma srečuoptimizma splošni prislov; nedoločena stopnja
in in priredni veznik
samo samo členek
hvale hvale samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
delovno delovno splošni prislov; nedoločena stopnja
intenzivne intenziven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
branže branža samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
vse vse splošni prislov; nedoločena stopnja
več več splošni prislov; primernik
posavskih posavski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
podjetij podjetje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
velikih velik splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
dosežkih dosežek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
v v predlog; mestnik
zadnjih zadnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, mestnik
letih leto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
sloveniji slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
katerih kateri vprašalni zaimek; moški spol, množina, mestnik
dela delati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
še še členek
ve vedeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
med med predlog; orodnik
njimi on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, orodnik
tudi tudi členek
siliko silika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
katereter katereter samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
še še členek
večjih velik splošni pridevnik; primernik, ženski spol, množina, rodilnik
gospodarskih gospodarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
pri pri predlog; mestnik
dno dno samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
veliko veliko splošni prislov; nedoločena stopnja
ljudi človek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
samo samo členek
v v predlog; tožilnik
sev sev samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
direktor direktor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Janez Janez samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Koprivec Koprivec samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
že že členek
ložnostih ložnost splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
regije regija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
o o predlog; mestnik
dobrem dober splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
nici nica samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
pa pa priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
takih tak kazalni zaimek; ženski spol, množina, rodilnik
še še členek
tisoč tisoč glavni števnik; besedni zapis, množina, imenovalnik
Ivan Ivan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
nekoliko nekoliko splošni prislov; nedoločena stopnja
obžaluje obžalovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
selitev selitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
proisodelovanju proisodelovanon samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
med med predlog; orodnik
gospodar gospodar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Mirt Mirt samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
iz iz predlog; rodilnik
tanina tanin samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
poziva pozivati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
vlado vlada samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
zvodnje zvodnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
sevnico sevnica samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
stvom stvom samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
lokalnimi lokalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
skupnostmi skupnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
naj naj členek
najde najti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
instrumente instrument samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
s z predlog; orodnik
kadirektor kadirektor samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
vipapa vipap samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Oldrich Oldrich samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Kettner Kettner samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
izrazil izraziti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
zadovoljstvo zadovoljstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
ukinitev ukinitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
proizvodnje proizvodnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
celuloze celuloza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
krškem krško samostalnik, lastno ime; srednji spol, ednina, mestnik
minila miniti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
brez brez predlog; rodilnik
večjih velik splošni pridevnik; primernik, ženski spol, množina, rodilnik
notranjih notranji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
težav težava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
vznemirjanja vznemirjanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
javnosti javnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
saj saj priredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
v v predlog; mestnik
sodelovanju sodelovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
lokalno lokalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
skupnostjo skupnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
državnimi državen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
službami služba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
uspeli uspeti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
poskrbeti poskrbeti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
za za predlog; tožilnik
večino večina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
prizadetih prizadet deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
delavcev delavec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
med med predlog; orodnik
katerimi kateri vprašalni zaimek; moški spol, množina, orodnik
pa pa priredni veznik
nekateri nekateri nedoločni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
niso biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, zanikani
želeli želeti glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
sprejeti sprejeti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
novih nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
delovnih deloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
mest mesto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
bila biti pomožni glagol; deležnik, množina, srednji spol
na na predlog; tožilnik
voljo volja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Žal žal splošni prislov; nedoločena stopnja
mu on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, dajalnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tudi tudi členek
tistih tisti kazalni zaimek; moški spol, množina, rodilnik
mladih mlad splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
izšolanih izšolan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
ljudi človek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
Sevniška sevniški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
direktorja direktor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Ivan Ivan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Mirt Mirt samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
Marjan Marjan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Kurnik Kurnik samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
sicer sicer členek
želeli želeti glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
delati delati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
v v predlog; tožilnik
papirnipa papirnip samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
tudi tudi členek
z z predlog; orodnik
državo država samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
skupinsko skupinsko splošni prislov; nedoločena stopnja
sli sla samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
terimi terimi splošni prislov; nedoločena stopnja
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
vzpodbudila vzpodbuditi glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
fakul fakul samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ci ci glavni števnik; rimski zapis
a a priredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
morali morati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
odpustiti odpustiti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
zako zako splošni prislov; nedoločena stopnja
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
nekoliko nekoliko splošni prislov; nedoločena stopnja
osenčili osenčiti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
direk direk samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
tete teta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
razvojne razvojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
institucije institucija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
k k predlog; dajalnik
radi rad splošni prislov; nedoločena stopnja
t.im t.im neuvrščeno
zaščitenih zaščiten deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
kategorij kategorija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
torji tor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
posameznih posamezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
posavskih posavski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
bolj bolj splošni prislov; primernik
konkretnemu konkreten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, dajalnik
sodelova sodelov samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
zaposlenih zaposlen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
podjetij podjetje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
kljub kljub predlog; dajalnik
žvenke žvenk samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
nju n samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
z z predlog; orodnik
industrijo industrija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
ki ki podredni veznik
potrebuje potrebovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
tanju tanju splošni prislov; nedoločena stopnja
žlic žlica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
vilic vilica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
delovna deloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
ko ko podredni veznik
veliko veliko splošni prislov; nedoločena stopnja
znanja znanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
zdaj zdaj splošni prislov; nedoločena stopnja
išče iskati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
vizjak vizjak samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
med med predlog; orodnik
pogovorom pogovor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
tudi tudi členek
sila sila splošni prislov; nedoločena stopnja
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
zdaj zdaj splošni prislov; nedoločena stopnja
zaradi zaradi predlog; rodilnik
prihranka prihranek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
bolj bolj splošni prislov; primernik
uspešno uspešno splošni prislov; nedoločena stopnja
tudi tudi členek
v v predlog; mestnik
tujini tujina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
An an neuvrščeno
napovedal napovedati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
da da podredni veznik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
vlada vlada samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
še še členek
pred pred predlog; orodnik
časa čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
menda menda členek
v v predlog; mestnik
navadi navada samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
Bruslju Bruselj samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, mestnik
ton tona samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Gubenšek Gubenšek samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
iz iz predlog; rodilnik
resisteca resistec samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
iztekom iztek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, dajalnik
mandata mandat samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ponovno ponovno splošni prislov; nedoločena stopnja
obiin obiinti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
vse vse splošni prislov; nedoločena stopnja
več več splošni prislov; primernik
evropskih evropski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
prestolni prestolen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
ima imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
enega en zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, tožilnik
od od predlog; rodilnik
obratov obrat samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
kosta kosta samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
skala skala samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Posavje Posavje samostalnik, lastno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
kot kot podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
obljubila obljubiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
cah cah samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
nanizali nanizati glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
nekaj nekaj splošni prislov; nedoločena stopnja
težav težava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
te ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
njevici njevici samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
krki krka samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
drugega drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, tožilnik
pa pa priredni veznik
v v predlog; tožilnik
med med predlog; orodnik
lanskim lanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
obiskom obisk samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
takrat takrat splošni prislov; nedoločena stopnja
žavic žavica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
s z predlog; orodnik
katerimi kateri vprašalni zaimek; ženski spol, množina, orodnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
srečujejo srečevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
krškem krško samostalnik, lastno ime; srednji spol, ednina, mestnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
zadovoljen zadovoljen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
z z samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
in in priredni veznik
naj naj členek
bi biti pomožni glagol; pogojnik
ugotovili ugotoviti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
ali ali priredni veznik
Posavje Posavje samostalnik, lastno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
naob naob samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
vsakdanjem vsakdanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
delu delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
poslo poslo samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
frastrukturo frastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
na na predlog; tožilnik
razpo razpo splošni prislov; nedoločena stopnja
preduje predovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
kot kot podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bilo biti pomožni glagol; deležnik, ednina, srednji spol
privanju privanju deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
lago lago splošni prislov; nedoločena stopnja
investitorjem investitor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
lastni lasten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
čakovati čakovati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
in in priredni veznik
ali ali priredni veznik
mu on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, dajalnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
vlada vlada samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
pri pri predlog; mestnik
kom kdo vprašalni zaimek; moški spol, ednina, orodnik
podjetij podjetje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
Pri pri predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
mislil misliti glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
tudi tudi členek
dovolj dovolj splošni prislov; nedoločena stopnja
pomagala pomagati glavni glagol; dvovidski, deležnik, ednina, ženski spol
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
Marjan Marjan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Kurnik Kurnik samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
iz iz predlog; rodilnik
sev sev samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; tožilnik
nezanesljivo nezanesljiv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
oskrbo oskrba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
z z predlog; rodilnik
elekniške elekniški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
kopitarne kopitarna samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
opozoril opozoriti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
na na predlog; tožilnik
trično tričen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
energijo energija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
še še členek
bolj bolj splošni prislov; primernik
pa pa priredni veznik
na na predlog; tožilnik
S. S. okrajšava
M. M. okrajšava
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2007
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Posavski obzornik
avtor: neznani novinar