Ne oziraje se na to, kako danes kdo razume dogajanja v tistem času v Sloveniji in tudi v tedanji federalni Jugoslaviji, lahko zanesljivo trdimo, da so bila študentska gibanja eno tistih svetovnih dogajanj, v katerih je bila Slovenija vidno udeležena pretežno na enaki ravni kot takratne razvite dežele. Slovensko študentsko gibanje je v primerjavi z drugimi gotovo imelo nekaj svojih značilnosti in posebnosti. Toda od tu naprej se med samimi nekdanjimi akterji teh gibanj, med zgodovinarji in nazadnje med družboslovci in politiki ne bi bilo mogoče zediniti glede določitve pomenov in učinkov študentskih gibanj. Tak poskus bi vsekakor izredno otežila tudi večrazsežnost gibanja, ki jo hitro uzremo, takoj ko se spustimo v proučevanje dogodkov in dejstev, ki so bila z njimi povezana. Naj še poudarimo, da je bilo naše študentsko gibanje eno izmed bolj intenzivnih in vztrajnih med študentskimi gibanji v takratnih socialističnih deželah, a ni bilo deležno tako brutalnih oblastniških obračunov kot npr. gibanji na Poljskem in Češkoslovaškem, ki pa sta bili tudi bolj prepleteni z delavskimi ter širšimi državljanskimi nemiri. Jugoslovansko oblastno obračunavanje z upornimi študenti se je omejilo na nekaj policijskih akcij ter zapornih kazni in pogojnih obsodb po takratni kazenski zakonodaji, ki je opredeljevala različna dejanja proti »ustavnemu redu«, ali pa dejanja, ki so pomenila »sovražno propagando« in »vznemirjanje javnosti«.3 Pri vsem tem je, kar velja za vse evropske socialistične dežele, zanimivo to, da so bila tudi »tostran« železne zavese študentska gibanja, po medijskih virih in zapisih vodilnih predstavnikov gibanj sodeč, politično opredeljena podobno kot študentska gibanja na Zahodu, torej levičarsko. Verjetno je to najpomembnejši razlog med vsemi drugimi razlogi, zaradi katerih je študentsko gibanje v Sloveniji bodisi nekoliko »pozabljeno« bodisi zamolčevano ali tudi omalovaževano in podcenjevano. Zaradi te kozmopolitske poteze študentskega gibanja namreč ni prav lahko začrtati niza dogajanj in stališč, ki vodijo do nacionalne osamosvojitve Slovenije. Skratka, slovensko študentsko gibanje v zanazajski konstrukciji zgodovine z nacionalno (osamosvojitveno) dominanto nekako ne »funkcionira«, čeprav pa bi z nekaj več truda nemara kdo le lahko našel v bolj kulturno obarvanem delovanju gibanja tudi nekaj narodno konstitutivnih elementov in poudarkov. Kar lepo število dogodkov v zvezi s slovenskima manjšinama v Avstriji in Italiji pa vendarle priča o tem, da slovensko študentsko gibanje ni bilo imuno na narodno vprašanje. Kako s političnega ali ideološkega stališča pogledano, stvari v zgodovini pač niso tako enostavno določljive, kot se zdi v tisti nivelizirajoči (retorični, ideološki) gesti, ki določi »napačno preteklost« nasproti »dosežkom sedanjosti«, je potemtakem mogoče pokazati prav na primeru študentskih gibanj. V širšem pogledu se nam soočenje študentskih gibanj s takratnimi vladajočimi strukturami lahko pojasni v luči naslednje Giddensove ugotovitve: »Paradoksno se je državni socializem, ki je samega sebe videl kot najvažnejšo revolucionarno silo v zgodovini, izkazal za veliko bolj naklonjenega tradiciji, kot se je kapitalizem«. (Giddens. 1996: 51) Potemtakem lahko rečemo, da so bila študentska gibanja v socialističnih državah dejavniki modernizacije, ki se ji je takrat navidezno dobro utrjeni socializem pravzaprav upiral veliko bolj krčevito kot konservativne politične in gospodarske strukture na Zahodu. V naših medijih iz tistega časa je dokumentirano veliko reakcij uradnih ter lojalnih novinarskih reakcij na pojav študentskega gibanja in na stališča, ki so bila zapisana v študentskem tisku, na letakih in transparentih. Ti odzivi so nihali med pokroviteljskimi paternalističnimi ugotovitvami o mladostni zagnanosti ter nestrpnosti in med ostrejšimi anatemami, ki so bile izrečene in zapisane v »trdih« ideoloških terminih, pri čemer se lahko strinjamo z Jašo Zlobcem, da so v Zvezi komunistov v študentskih gibanjih zaznali napoved takrat še nezamisljivega svojega konca: »Partijske strukture so imele popolnoma prav, ko so nam nekaternikom očitale, da smo anarholiberalci, da partija brez demokratičnega centralizma ni več partija, da razkrajamo partijsko monolitnost. Res smo jo razkrajali, oziroma bolje rečeno, bili smo simptom časa, ki je to monolitnost razkril kot preživelo in okostenelo, saj ni ne mogla ne znala več odgovarjati na vprašanja novega časa«. (Zlobec, v: Ilich. 1986: 16) 4 Gotovo pa te zaostritve na ideološki fronti ne izčrpajo vseh vidikov našega študentskega gibanja, saj se je to veliko ukvarjalo z vprašanji lastne organizacije, vsakdanjih socialnih problemov študentov, s problemi univerzitetnega študija, s problematiko narodnih manjšin in gotovo navsezadnje tudi s širokim spektrom (sub)kulturnih dejavnosti. Vse to lahko razberemo iz konkretnih dogajanj, ki so se z nekaj prekinitvami vrstila v letih od 1968 do 1974 in so delno dokaj dobro dokumentirana v zborniku »skupine avtorjev« (1982). Pa poglejmo ta dogajanja v strnjenem komentiranem hitrem pregledu.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Ne ne členek
oziraje oziraje prislov, deležje
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
na na predlog; tožilnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
kako kako splošni prislov; nedoločena stopnja
danes danes splošni prislov; nedoločena stopnja
kdo kdo vprašalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
razume razumeti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
dogajanja dogajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
tistem tisti kazalni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
Sloveniji Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
tudi tudi členek
v v predlog; mestnik
tedanji tedanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
federalni federalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
Jugoslaviji Jugoslavija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
zanesljivo zanesljivo splošni prislov; nedoločena stopnja
trdimo trditi glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
da da podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
bila biti pomožni glagol; deležnik, množina, srednji spol
študentska študentski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
gibanja gibanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
eno en zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, tožilnik
tistih tisti kazalni zaimek; ženski spol, množina, rodilnik
svetovnih svetoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
dogajanj dogajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
katerih kateri vprašalni zaimek; moški spol, množina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bila biti pomožni glagol; deležnik, ednina, ženski spol
Slovenija Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
vidno vidno splošni prislov; nedoločena stopnja
udeležena udeležen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
pretežno pretežno splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; mestnik
enaki enak nedoločni zaimek; ženski spol, ednina, mestnik
ravni raven samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
kot kot podredni veznik
takratne takraten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
razvite razvit splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
dežele dežela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Slovensko slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
študentsko študentski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
gibanje gibanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
primerjavi primerjava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
drugimi drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, orodnik
gotovo gotovo splošni prislov; nedoločena stopnja
imelo imeti glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, srednji spol
nekaj nekaj splošni prislov; nedoločena stopnja
svojih svoj povratni zaimek; ženski spol, množina, rodilnik
značilnosti značilnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
posebnosti posebnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Toda toda priredni veznik
od od predlog; rodilnik
tu tu splošni prislov; nedoločena stopnja
naprej naprej splošni prislov; nedoločena stopnja
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
med med predlog; orodnik
samimi sam splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
nekdanjimi nekdanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
akterji akter samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
teh ta kazalni zaimek; srednji spol, množina, rodilnik
gibanj gibanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
med med predlog; orodnik
zgodovinarji zgodovinar samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
nazadnje nazadnje splošni prislov; nedoločena stopnja
med med predlog; orodnik
družboslovci družboslovec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
politiki politik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ne ne členek
bi biti pomožni glagol; pogojnik
bilo biti pomožni glagol; deležnik, ednina, srednji spol
mogoče mogoč splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
zediniti zediniti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
glede glede predlog; rodilnik
določitve določitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pomenov pomen samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
učinkov učinek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
študentskih študentski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
gibanj gibanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
Tak tak kazalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
poskus poskus samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
vsekakor vsekakor členek
izredno izredno splošni prislov; nedoločena stopnja
otežila otežiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
tudi tudi členek
večrazsežnost večrazsežnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
gibanja gibanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
jo on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
hitro hitro splošni prislov; nedoločena stopnja
uzremo uzreti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
takoj takoj splošni prislov; nedoločena stopnja
ko ko podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
spustimo spustiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
v v predlog; tožilnik
proučevanje proučevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
dogodkov dogodek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
dejstev dejstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
bila biti pomožni glagol; deležnik, množina, srednji spol
z z predlog; orodnik
njimi on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, orodnik
povezana povezan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
Naj naj členek
še še členek
poudarimo poudariti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bilo biti pomožni glagol; deležnik, ednina, srednji spol
naše naš svojilni zaimek; 1. oseba, srednji spol, ednina, imenovalnik, množina svojine
študentsko študentski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
gibanje gibanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
eno en zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, tožilnik
izmed izmed predlog; rodilnik
bolj bolj splošni prislov; primernik
intenzivnih intenziven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
vztrajnih vztrajen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
med med predlog; orodnik
študentskimi študentski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, orodnik
gibanji gibanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
v v predlog; mestnik
takratnih takraten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
socialističnih socialističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
deželah dežela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
a a priredni veznik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
bilo biti pomožni glagol; deležnik, ednina, srednji spol
deležno deležen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
brutalnih brutalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
oblastniških oblastniški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
obračunov obračun samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
kot kot podredni veznik
npr. npr. okrajšava
gibanji gibanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
na na predlog; mestnik
Poljskem Poljsko samostalnik, lastno ime; srednji spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
Češkoslovaškem češkoslovaški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
ki ki podredni veznik
pa pa priredni veznik
sta biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
bili biti pomožni glagol; deležnik, množina, moški spol
tudi tudi členek
bolj bolj splošni prislov; primernik
prepleteni prepleten deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
delavskimi delavski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
ter ter priredni veznik
širšimi širok splošni pridevnik; primernik, moški spol, množina, orodnik
državljanskimi državljanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
nemiri nemir samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
Jugoslovansko jugoslovanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
oblastno oblasten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
obračunavanje obračunavanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
upornimi uporen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
študenti študent samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
omejilo omejiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
na na predlog; tožilnik
nekaj nekaj splošni prislov; nedoločena stopnja
policijskih policijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
akcij akcija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ter ter priredni veznik
zapornih zaporen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
kazni kazen samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
pogojnih pogojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
obsodb obsodba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
po po predlog; mestnik
takratni takraten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
kazenski kazenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
zakonodaji zakonodaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
opredeljevala opredeljevati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
različna različen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
dejanja dejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
proti proti predlog; dajalnik
ustavnemu ustaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, dajalnik
redu red samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
ali ali priredni veznik
pa pa priredni veznik
dejanja dejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
pomenila pomeniti glavni glagol; dvovidski, deležnik, ednina, ženski spol
sovražno sovražen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
propagando propaganda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
vznemirjanje vznemirjanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
javnosti javnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
Pri pri predlog; mestnik
vsem ves celostni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
kar kar splošni prislov; nedoločena stopnja
velja veljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
vse ves celostni zaimek; moški spol, množina, tožilnik
evropske evropski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
socialistične socialističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
dežele dežela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
zanimivo zanimivo splošni prislov; nedoločena stopnja
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
da da podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
bila biti pomožni glagol; deležnik, množina, srednji spol
tudi tudi členek
tostran tostran splošni prislov; nedoločena stopnja
železne železen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
zavese zavesa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
študentska študentski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
gibanja gibanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
po po predlog; mestnik
medijskih medijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
virih vir samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
in in priredni veznik
zapisih zapis samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
vodilnih vodilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
predstavnikov predstavnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
gibanj gibanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
sodeč sodeč prislov, deležje
politično politično splošni prislov; nedoločena stopnja
opredeljena opredeljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
podobno podobno splošni prislov; nedoločena stopnja
kot kot podredni veznik
študentska študentski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
gibanja gibanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
Zahodu zahod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
torej torej splošni prislov; nedoločena stopnja
levičarsko levičarsko splošni prislov; nedoločena stopnja
Verjetno verjetno splošni prislov; nedoločena stopnja
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
najpomembnejši pomemben splošni pridevnik; presežnik, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
razlog razlog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
med med predlog; orodnik
vsemi ves celostni zaimek; moški spol, množina, orodnik
drugimi drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, orodnik
razlogi razlog samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
zaradi zaradi predlog; rodilnik
katerih kateri vprašalni zaimek; moški spol, množina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
študentsko študentski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
gibanje gibanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
Sloveniji Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
bodisi bodisi priredni veznik
nekoliko nekoliko splošni prislov; nedoločena stopnja
pozabljeno pozabljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
bodisi bodisi priredni veznik
zamolčevano zamolčevan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
ali ali priredni veznik
tudi tudi členek
omalovaževano omalovaževan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
podcenjevano podcenjevan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
Zaradi zaradi predlog; rodilnik
te ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
kozmopolitske kozmopolitski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
poteze poteza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
študentskega študentski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
gibanja gibanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
namreč namreč priredni veznik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
prav prav členek
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
začrtati začrtati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
niza niz samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
dogajanj dogajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
stališč stališče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
vodijo voditi glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
do do predlog; rodilnik
nacionalne nacionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
osamosvojitve osamosvojitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Slovenije Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Skratka skratka splošni prislov; nedoločena stopnja
slovensko slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
študentsko študentski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
gibanje gibanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
zanazajski zanazajski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
konstrukciji konstrukcija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
zgodovine zgodovina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
z z predlog; orodnik
nacionalno nacionalno splošni prislov; nedoločena stopnja
osamosvojitveno osamosvojitven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
dominanto dominanta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
nekako nekako splošni prislov; nedoločena stopnja
ne ne členek
funkcionira funkcionirati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
čeprav čeprav podredni veznik
pa pa priredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
z z predlog; orodnik
nekaj nekaj splošni prislov; nedoločena stopnja
več več splošni prislov; primernik
truda trud samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
nemara nemara členek
kdo kdo vprašalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
le le členek
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
našel najti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
v v predlog; tožilnik
bolj bolj splošni prislov; primernik
kulturno kulturno splošni prislov; nedoločena stopnja
obarvanem obarvan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
delovanju delovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
gibanja gibanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
tudi tudi členek
nekaj nekaj splošni prislov; nedoločena stopnja
narodno narodno splošni prislov; nedoločena stopnja
konstitutivnih konstitutiven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
elementov element samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
poudarkov poudarek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Kar kar splošni prislov; nedoločena stopnja
lepo lep splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
število število samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
dogodkov dogodek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
zvezi zveza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
slovenskima slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, dvojina, orodnik
manjšinama manjšina samostalnik, občno ime; ženski spol, dvojina, orodnik
v v predlog; mestnik
Avstriji Avstrija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
Italiji Italija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
pa pa priredni veznik
vendarle vendarle priredni veznik
priča pričati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
o o predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
da da podredni veznik
slovensko slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
študentsko študentski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
gibanje gibanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
bilo biti pomožni glagol; deležnik, ednina, srednji spol
imuno imun splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; tožilnik
narodno naroden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
vprašanje vprašanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
Kako kako splošni prislov; nedoločena stopnja
s z predlog; rodilnik
političnega političen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
ali ali priredni veznik
ideološkega ideološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
stališča stališče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
pogledano pogledano splošni prislov; nedoločena stopnja
stvari stvar samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
v v predlog; mestnik
zgodovini zgodovina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
pač pač členek
niso biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, zanikani
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
enostavno enostavno splošni prislov; nedoločena stopnja
določljive določljiv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
kot kot podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
zdi zdeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; mestnik
tisti tisti kazalni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
nivelizirajoči nivelizirajoč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
retorični retoričen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
ideološki ideološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
gesti gesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ki ki podredni veznik
določi določiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
napačno napačen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
preteklost preteklost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
nasproti nasproti splošni prislov; nedoločena stopnja
dosežkom dosežek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
sedanjosti sedanjost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
potemtakem potemtakem splošni prislov; nedoločena stopnja
mogoče mogoč splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
pokazati pokazati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
prav prav členek
na na predlog; mestnik
primeru primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
študentskih študentski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
gibanj gibanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
V v predlog; mestnik
širšem širok splošni pridevnik; primernik, moški spol, ednina, mestnik
pogledu pogled samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
nam jaz osebni zaimek; 1. oseba, množina, dajalnik
soočenje soočenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
študentskih študentski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
gibanj gibanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
s z predlog; orodnik
takratnimi takraten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
vladajočimi vladajoč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
strukturami struktura samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
pojasni pojasniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; mestnik
luči luč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
naslednje naslednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
Giddensove Giddensov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ugotovitve ugotovitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Paradoksno paradoksno splošni prislov; nedoločena stopnja
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
državni državen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
socializem socializem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
samega sam splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik
sebe se povratni zaimek; tožilnik
videl videti glavni glagol; dvovidski, deležnik, ednina, moški spol
kot kot podredni veznik
najvažnejšo važen splošni pridevnik; presežnik, ženski spol, ednina, tožilnik
revolucionarno revolucionaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
silo sila samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
zgodovini zgodovina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
izkazal izkazati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
za za predlog; tožilnik
veliko veliko splošni prislov; nedoločena stopnja
bolj bolj splošni prislov; primernik
naklonjenega naklonjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
tradiciji tradicija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
kot kot podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
kapitalizem kapitalizem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Giddens Giddens samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1996 1996 glavni števnik; arabski zapis
51 51 glavni števnik; arabski zapis
Potemtakem potemtakem splošni prislov; nedoločena stopnja
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
rečemo reči glavni glagol; dovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
da da podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
bila biti pomožni glagol; deležnik, množina, srednji spol
študentska študentski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
gibanja gibanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
socialističnih socialističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
državah država samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
dejavniki dejavnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
modernizacije modernizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
ji on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, dajalnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
takrat takrat splošni prislov; nedoločena stopnja
navidezno navidezno splošni prislov; nedoločena stopnja
dobro dobro splošni prislov; nedoločena stopnja
utrjeni utrjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
socializem socializem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pravzaprav pravzaprav členek
upiral upirati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
veliko veliko splošni prislov; nedoločena stopnja
bolj bolj splošni prislov; primernik
krčevito krčevito splošni prislov; nedoločena stopnja
kot kot podredni veznik
konservativne konservativen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
politične političen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
gospodarske gospodarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
strukture struktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
Zahodu zahod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
V v predlog; mestnik
naših naš svojilni zaimek; 1. oseba, moški spol, množina, mestnik, množina svojine
medijih medij samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
iz iz predlog; rodilnik
tistega tisti kazalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
časa čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
dokumentirano dokumentiran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
veliko veliko splošni prislov; nedoločena stopnja
reakcij reakcija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
uradnih uraden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
ter ter priredni veznik
lojalnih lojalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
novinarskih novinarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
reakcij reakcija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
na na predlog; tožilnik
pojav pojav samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
študentskega študentski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
gibanja gibanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
na na predlog; tožilnik
stališča stališče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
bila biti pomožni glagol; deležnik, množina, srednji spol
zapisana zapisan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
študentskem študentski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
tisku tisk samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
na na predlog; mestnik
letakih letak samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
in in priredni veznik
transparentih transparent samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
Ti ta kazalni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
odzivi odziv samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
nihali nihati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
med med predlog; orodnik
pokroviteljskimi pokroviteljski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
paternalističnimi paternalističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
ugotovitvami ugotovitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
o o predlog; mestnik
mladostni mladosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
zagnanosti zagnanost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ter ter priredni veznik
nestrpnosti nestrpnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
med med predlog; orodnik
ostrejšimi oster splošni pridevnik; primernik, ženski spol, množina, orodnik
anatemami anatema samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
bile biti pomožni glagol; deležnik, množina, ženski spol
izrečene izrečen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
zapisane zapisan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
trdih trd splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
ideoloških ideološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
terminih termin samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
pri pri predlog; mestnik
čemer kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
strinjamo strinjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
z z predlog; orodnik
Jašo Jaša samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, orodnik
Zlobcem Zlobec samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, orodnik
da da podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
v v predlog; mestnik
Zvezi zveza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
komunistov komunist samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
študentskih študentski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, mestnik
gibanjih gibanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
zaznali zaznati glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
napoved napoved samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
takrat takrat splošni prislov; nedoločena stopnja
še še členek
nezamisljivega nezamisljiv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik
svojega svoj povratni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
konca konec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Partijske partijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
strukture struktura samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
imele imeti glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, ženski spol
popolnoma popolnoma splošni prislov; nedoločena stopnja
prav prav členek
ko ko podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
nam jaz osebni zaimek; 1. oseba, množina, dajalnik
nekaternikom nekaternikom splošni prislov; nedoločena stopnja
očitale očitati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, ženski spol
da da podredni veznik
smo biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, množina, nezanikani
anarholiberalci anarholiberalec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
da da podredni veznik
partija partija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
brez brez predlog; rodilnik
demokratičnega demokratičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
centralizma centralizem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
več več členek
partija parti samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
da da podredni veznik
razkrajamo razkrajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
partijsko partijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
monolitnost monolitnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Res res splošni prislov; nedoločena stopnja
smo biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, množina, nezanikani
jo on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
razkrajali razkrajati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
oziroma oziroma priredni veznik
bolje dobro splošni prislov; primernik
rečeno rečen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
bili biti pomožni glagol; deležnik, množina, moški spol
smo biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, množina, nezanikani
simptom simptom samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
časa čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
to ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, tožilnik
monolitnost monolitnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
razkril razkriti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
kot kot podredni veznik
preživelo preživel deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
okostenelo okosteneti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
saj saj priredni veznik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
ne ne členek
mogla moči glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
ne ne členek
znala znati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
več več členek
odgovarjati odgovarjati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
na na predlog; tožilnik
vprašanja vprašanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
novega nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
časa čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Zlobec Zlobec samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
Ilich Ilich samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1986 1986 glavni števnik; arabski zapis
16 16 glavni števnik; arabski zapis
4 4 glavni števnik; arabski zapis
Gotovo gotovo splošni prislov; nedoločena stopnja
pa pa priredni veznik
te ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
zaostritve zaostritev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
ideološki ideološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
fronti fronta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ne ne členek
izčrpajo izčrpati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
vseh ves celostni zaimek; moški spol, množina, rodilnik
vidikov vidik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
našega naš svojilni zaimek; 1. oseba, moški spol, ednina, rodilnik, množina svojine
študentskega študentski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
gibanja gibanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
saj saj priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
veliko veliko splošni prislov; nedoločena stopnja
ukvarjalo ukvarjati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, srednji spol
z z predlog; orodnik
vprašanji vprašanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
lastne lasten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
organizacije organizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
vsakdanjih vsakdanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
socialnih socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
problemov problem samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
študentov študent samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
s z predlog; orodnik
problemi problem samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
univerzitetnega univerziteten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
študija študij samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
s z predlog; orodnik
problematiko problematika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
narodnih naroden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
manjšin manjšina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
gotovo gotovo splošni prislov; nedoločena stopnja
navsezadnje navsezadnje splošni prislov; nedoločena stopnja
tudi tudi členek
s z predlog; orodnik
širokim širok splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
spektrom spekter samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
sub sub samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
kulturnih kulturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
dejavnosti dejavnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Vse ves celostni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
razberemo razbrati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
iz iz predlog; rodilnik
konkretnih konkreten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
dogajanj dogajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
z z predlog; orodnik
nekaj nekaj splošni prislov; nedoločena stopnja
prekinitvami prekinitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
vrstila vrstiti glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
v v predlog; mestnik
letih leto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
od od predlog; rodilnik
1968 1968 glavni števnik; arabski zapis
do do predlog; rodilnik
1974 1974 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
delno delno splošni prislov; nedoločena stopnja
dokaj dokaj splošni prislov; nedoločena stopnja
dobro dobro splošni prislov; nedoločena stopnja
dokumentirana dokumentiran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
zborniku zbornik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
skupine skupina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
avtorjev avtor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
1982 1982 glavni števnik; arabski zapis
Pa pa priredni veznik
poglejmo pogledati glavni glagol; dovršni, velelnik, 1. oseba, množina
ta ta kazalni zaimek; srednji spol, množina, imenovalnik
dogajanja dogajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
v v predlog; mestnik
strnjenem strnjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
komentiranem komentiran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
hitrem hiter splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
pregledu pregled samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2008
vrsta besedila: Revije
naslov: Zgodovina v šoli
avtor: neznani novinar