Revščina je izjemno kompleksen pojem, ki ga številni doživljajo zelo subjektivno; z jasnimi objektivnimi merili pa so kar velike težave. Zato se v kontekstu šolanja pogosteje govori o vplivu socialnoekonomskega statusa družine, ki je izjemno pomemben dejavnik uspešnosti otrok v šoli. To področje je sicer zaradi varstva osebnih podatkov pri nas zdaj zelo težko raziskovati, a vse raziskave do leta 1997 kažejo, da so učenci iz slabše situiranih družin z manj izobraženimi starši manj učno uspešni in v tem smislu ostajajo manj izobraženi kot tisti iz premožnejših. Družbena neenakost se po tej liniji replicira naprej. Ampak če izhajava iz naše raziskave, lahko rečemo, da učitelji revščino precej slabo prepoznavajo. Pogosto se v anketah pojavlja odgovor – kako pa naj vem? A revščino se vidi po tisoč drobnih stvareh – kako je otrok oblečen, kakšne igrače ima, katere igre pozna, kako ga zaradi tega vrednotijo vrstniki itn. Žal po naših raziskavah učitelji tega ne opažajo. Celo na razredni stopnji ne uvidijo, da je revščina v družini lahko ključni moment učnega neuspeha. Zanimivo je, da je že sam jezikovni kod, torej vsakdanji jezik, ki ga uporabljajo revni, pomemben dejavnik slabšega uspeha, celo če je otrok sposoben.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Revščina revščina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
izjemno izjemno splošni prislov; nedoločena stopnja
kompleksen kompleksen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
pojem pojem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
številni številen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
doživljajo doživljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
zelo zelo splošni prislov; nedoločena stopnja
subjektivno subjektivno splošni prislov; nedoločena stopnja
z z predlog; orodnik
jasnimi jasen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
objektivnimi objektiven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, orodnik
merili merilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
pa pa priredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
kar kar splošni prislov; nedoločena stopnja
velike velik splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
težave težava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
Zato zato priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
v v predlog; mestnik
kontekstu kontekst samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
šolanja šolanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
pogosteje pogosto splošni prislov; primernik
govori govoriti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
o o predlog; mestnik
vplivu vpliv samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
socialnoekonomskega socialnoekonomski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
statusa status samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
družine družina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
izjemno izjemno splošni prislov; nedoločena stopnja
pomemben pomemben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
dejavnik dejavnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
uspešnosti uspešnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
otrok otrok samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
šoli šola samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
To ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
področje področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
sicer sicer členek
zaradi zaradi predlog; rodilnik
varstva varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
osebnih oseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
podatkov podatek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
pri pri predlog; mestnik
nas jaz osebni zaimek; 1. oseba, množina, mestnik
zdaj zdaj splošni prislov; nedoločena stopnja
zelo zelo splošni prislov; nedoločena stopnja
težko težko splošni prislov; nedoločena stopnja
raziskovati raziskovati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
a a priredni veznik
vse ves celostni zaimek; ženski spol, množina, tožilnik
raziskave raziskava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
do do predlog; rodilnik
leta leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
1997 1997 glavni števnik; arabski zapis
kažejo kazati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
da da podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
učenci učenec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
iz iz predlog; rodilnik
slabše slabo splošni prislov; primernik
situiranih situiran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
družin družina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
z z predlog; orodnik
manj manj splošni prislov; primernik
izobraženimi izobražen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
starši starš samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
manj manj splošni prislov; primernik
učno učno splošni prislov; nedoločena stopnja
uspešni uspešen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
v v predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
smislu smisel samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
ostajajo ostajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
manj manj splošni prislov; primernik
izobraženi izobražen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
kot kot podredni veznik
tisti tisti kazalni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
iz iz predlog; rodilnik
premožnejših premožen splošni pridevnik; primernik, ženski spol, množina, rodilnik
Družbena družben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
neenakost neenakost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
po po predlog; mestnik
tej ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, mestnik
liniji linija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
replicira replicirati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
naprej naprej splošni prislov; nedoločena stopnja
Ampak ampak priredni veznik
če če podredni veznik
izhajava izhajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, dvojina
iz iz predlog; rodilnik
naše naš svojilni zaimek; 1. oseba, ženski spol, ednina, rodilnik, množina svojine
raziskave raziskava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
rečemo reči glavni glagol; dovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
da da podredni veznik
učitelji učitelj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
revščino revščina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
precej precej splošni prislov; nedoločena stopnja
slabo slabo splošni prislov; nedoločena stopnja
prepoznavajo prepoznavati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
Pogosto pogosto splošni prislov; nedoločena stopnja
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
v v predlog; mestnik
anketah anketa samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
pojavlja pojavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
odgovor odgovor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
kako kako splošni prislov; nedoločena stopnja
pa pa priredni veznik
naj naj členek
vem vedeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, ednina
A a priredni veznik
revščino revščina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
vidi videti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
po po predlog; mestnik
tisoč tisoč glavni števnik; besedni zapis, množina, tožilnik
drobnih droben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
stvareh stvar samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
kako kako splošni prislov; nedoločena stopnja
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
otrok otrok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
oblečen oblečen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
kakšne kakšen vprašalni zaimek; ženski spol, množina, tožilnik
igrače igrača samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
ima imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
katere kateri vprašalni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
igre igra samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
pozna poznati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
kako kako splošni prislov; nedoločena stopnja
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
zaradi zaradi predlog; rodilnik
tega ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
vrednotijo vrednotiti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
vrstniki vrstnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
itn. itn. okrajšava
Žal žal splošni prislov; nedoločena stopnja
po po predlog; mestnik
naših naš svojilni zaimek; 1. oseba, ženski spol, množina, mestnik, množina svojine
raziskavah raziskava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
učitelji učitelj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
tega ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
ne ne členek
opažajo opažati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
Celo celo členek
na na predlog; mestnik
razredni razreden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
stopnji stopnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ne ne členek
uvidijo uvideti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
revščina revščina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
družini družina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
ključni ključen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
moment moment samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
učnega učen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
neuspeha neuspeh samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Zanimivo zanimivo splošni prislov; nedoločena stopnja
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
že že členek
sam sam splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
jezikovni jezikoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
kod kod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
torej torej priredni veznik
vsakdanji vsakdanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
jezik jezik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
uporabljajo uporabljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
revni reven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
pomemben pomemben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
dejavnik dejavnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
slabšega slab splošni pridevnik; primernik, moški spol, ednina, rodilnik
uspeha uspeh samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
celo celo členek
če če podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
otrok otrok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
sposoben sposoben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
zapri
vir: Delo Revije
leto nastanka: 2008
vrsta besedila: Revije
naslov: Jana
avtor: neznani novinar