Kljub temu, da je oceno sodniške službe, na podlagi katere je bila sodnica razrešena, potrebno razkriti že na podlagi 1. alineje tretjega odstavka 6. člena ZDIJZ, pa Pooblaščenec poudarja, da v konkretnem primeru do istega zaključka pripelje tudi test javnega interesa iz drugega odstavka 6. člena ZDIJZ. Omenjeni test zakon predvideva v primerih, ko je podana kakšna izmed izjem iz prvega odstavka 6. člena ZDIJZ, obstaja pa možnost, da je javni interes glede razkritja zahtevane informacije močnejši od javnega interesa ali interesa drugih oseb za omejitev dostopa. Po mnenju Pooblaščenca javni interes za razkritje vsebine ocene sodniške službe, na podlagi katere je bila sodnica razrešena, v tem primeru nedvomno pretehta nad interesom za omejitev dostopa. Javnost ima namreč nedvomno upravičen interes izvedeti, katere so tiste nepravilnosti pri opravljanju sodniške službe, na podlagi katerih so sodniki, kot edini funkcionarji v državi, katerih funkcija je sicer že po ustavi trajna, lahko razrešeni. Gre za najhujšo sankcijo, ki lahko doleti sodnika in ki je v praksi izjemno redka. Nasproti navedenemu interesu javnosti, pa v konkretnem primeru stoji pravica do varstva osebnih podatkov razrešene sodnice, ki pa je, kot je bilo že pojasnjeno, zaradi dejstva, da gre za osebne podatke, ki so povezani z opravljanjem javne funkcije, zelo zožena. Iz navedenega torej izhaja, da v konkretnem primeru pravica javnosti vedeti nedvomno pretehta tako nad pravico sodnice kot fizične osebe do varstva svojih osebnih podatkov, ki so zbrani v oceni njene sodniške službe, na podlagi katere je bila razrešena, kot nad legitimnim interesom, da se varuje integriteta sodne veje oblasti.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Kljub kljub predlog; dajalnik
temu ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, dajalnik
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
oceno ocena samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
sodniške sodniški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
službe služba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
katere kateri vprašalni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bila biti pomožni glagol; deležnik, ednina, ženski spol
sodnica sodnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
razrešena razrešen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
potrebno potrebno splošni prislov; nedoločena stopnja
razkriti razkriti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
že že členek
na na predlog; mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
1. 1. vrstilni števnik; arabski zapis
alineje alineja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
tretjega tretji vrstilni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, rodilnik
odstavka odstavek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
6. 6. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ZDIJZ ZDIJZ samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
Pooblaščenec pooblaščenec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
poudarja poudarjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
v v predlog; mestnik
konkretnem konkreten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
primeru primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
do do predlog; rodilnik
istega isti nedoločni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
zaključka zaključek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
pripelje pripeljati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
tudi tudi členek
test test samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
javnega javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
interesa interes samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
drugega drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, rodilnik
odstavka odstavek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
6. 6. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ZDIJZ ZDIJZ samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Omenjeni omenjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
test test samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
zakon zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
predvideva predvidevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; mestnik
primerih primer samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
ko ko podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
podana podan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
kakšna kakšen vprašalni zaimek; ženski spol, ednina, imenovalnik
izmed izmed predlog; rodilnik
izjem izjema samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
prvega prvi vrstilni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, rodilnik
odstavka odstavek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
6. 6. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ZDIJZ ZDIJZ samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
obstaja obstajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
pa pa priredni veznik
možnost možnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
javni javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
interes interes samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
glede glede predlog; rodilnik
razkritja razkritje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
zahtevane zahtevan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
informacije informacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
močnejši močen splošni pridevnik; primernik, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
od od predlog; rodilnik
javnega javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
interesa interes samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ali ali priredni veznik
interesa interes samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
drugih drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, rodilnik
oseb oseba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
omejitev omejitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
dostopa dostop samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Po po predlog; mestnik
mnenju mnenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Pooblaščenca pooblaščenec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
javni javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
interes interes samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
razkritje razkritje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
vsebine vsebina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ocene ocena samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
sodniške sodniški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
službe služba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
katere kateri vprašalni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bila biti pomožni glagol; deležnik, ednina, ženski spol
sodnica sodnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
razrešena razrešen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
primeru primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
nedvomno nedvomno splošni prislov; nedoločena stopnja
pretehta pretehtati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
nad nad predlog; orodnik
interesom interes samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
za za predlog; tožilnik
omejitev omejitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
dostopa dostop samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Javnost javnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ima imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
namreč namreč priredni veznik
nedvomno nedvomno splošni prislov; nedoločena stopnja
upravičen upravičen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
interes interes samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
izvedeti izvedeti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
katere kateri vprašalni zaimek; ženski spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
tiste tisti kazalni zaimek; ženski spol, množina, imenovalnik
nepravilnosti nepravilnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
pri pri predlog; mestnik
opravljanju opravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
sodniške sodniški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
službe služba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
katerih kateri vprašalni zaimek; moški spol, množina, mestnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
sodniki sodnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
kot kot podredni veznik
edini edin splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
funkcionarji funkcionar samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
državi država samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
katerih kateri vprašalni zaimek; ženski spol, množina, rodilnik
funkcija funkcija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
sicer sicer členek
že že členek
po po predlog; mestnik
ustavi ustava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
trajna trajen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
razrešeni razrešen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
Gre iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
najhujšo hud splošni pridevnik; presežnik, ženski spol, ednina, tožilnik
sankcijo sankcija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ki ki podredni veznik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
doleti doleteti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
sodnika sodnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
in in priredni veznik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
praksi praksa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
izjemno izjemno splošni prislov; nedoločena stopnja
redka redek splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
Nasproti nasproti splošni prislov; nedoločena stopnja
navedenemu naveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, dajalnik
interesu interes samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
javnosti javnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pa pa priredni veznik
v v predlog; mestnik
konkretnem konkreten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
primeru primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
stoji stati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
pravica pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
do do predlog; rodilnik
varstva varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
osebnih oseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
podatkov podatek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
razrešene razrešen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
sodnice sodnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
pa pa priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
kot kot podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bilo biti pomožni glagol; deležnik, ednina, srednji spol
že že členek
pojasnjeno pojasnjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
zaradi zaradi predlog; rodilnik
dejstva dejstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
da da podredni veznik
gre iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
osebne oseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
podatke podatek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
povezani povezan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
opravljanjem opravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
javne javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
funkcije funkcija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
zelo zelo splošni prislov; nedoločena stopnja
zožena zožen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
Iz iz predlog; rodilnik
navedenega naveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
torej torej splošni prislov; nedoločena stopnja
izhaja izhajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
v v predlog; mestnik
konkretnem konkreten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
primeru primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
pravica pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
javnosti javnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
vedeti vedeti glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
nedvomno nedvomno splošni prislov; nedoločena stopnja
pretehta pretehtati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
nad nad predlog; orodnik
pravico pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
sodnice sodnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
kot kot podredni veznik
fizične fizičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
osebe oseba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
do do predlog; rodilnik
varstva varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
svojih svoj povratni zaimek; moški spol, množina, rodilnik
osebnih oseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
podatkov podatek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
zbrani zbran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
oceni ocena samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
njene njen svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, rodilnik, ednina, ženski spol svojine
sodniške sodniški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
službe služba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
katere kateri vprašalni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bila biti pomožni glagol; deležnik, ednina, ženski spol
razrešena razrešen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
kot kot podredni veznik
nad nad predlog; orodnik
legitimnim legitimen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
interesom interes samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
varuje varovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
integriteta integriteta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
sodne soden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
veje veja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
oblasti oblast samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
zapri
vir: internet, ustanove
leto nastanka: 2010
vrsta besedila: Internet
naslov: INTERNET
avtor: neznani avtor