Prihoda1 POZEJDON 1 SIMČIČ Mitja 13,01 2 KRANJSKA KLOBASA 2 OREL Jure 13,12 3 LIMONCA 2 STRAUS Ivan 13,14 4 TARGET 2 PERIC Valter 13,17 5 CITY EXPRESS 4 JERANKO Vid 13,19 6 SURUKUKU 4 KLJAKOVIČ Mario 13,24 7 ORCA 2 POTOČNIK Marjan 13,26 8 NINA 4 VIRNIK Matej 13,27 9 RDEČA Justin Ten 2 ČERNE Meta 13,28 10 MAZI 5 VIRNIK Tomaž ml. 13,29 11 KATARINA 2 DRAKSLER Rafael 13,33 12 TWISTER 2 GUŠTIN Miran 13,34 13 SUPERNOVA 2 PRIJATELJ Matjaž 13,35 14 LUCIFER 4 FRAS Gorazd 13,36 15 ARTEMIS 1 JANEŽIČ Andrej 13,37 16 BRESKVA R 4 MIHELIN Andraž 13,44 17 ČAROVNA 3 2 ŽAGAR Zoran 13,45 18 FARONIKA 3 MIHELIČ France 13,46 19 MURPHY 28 3 BENEDIK Andrej 13,47 20 VESNA 3 VIRNIK Tomaž 13,50 21 PORTANOVA 2 GOREC Marjan 13,51 22 PUSY CAT 8 GALLANA Walter 13,55 23 OUR SPACE 2 BOŽIČ Jurij 13,59 24 FRFRA 4 MEGLIČ Bogdan 14,00 25 ŽISA 2 3 HORVAT Branko 14,01 26 ZITA 1 HIAGAR Sepp 14,02 27 NIKA 4 BOGIČ Mirko 14,03 28 BLUE LADY 0 GODNIČ Marko 14,04 29 RIBICA 4 SOTLAR Aleš 14,05 30 BLED 2 4 BABIČ Lojze 14,06 31 J-24 IZ-1254 5 KOKOŠAR Tomo 14,07 32 STARI MAČEK 8 ŠABEC Janez 14,11 33 J-24 IZ-1256 5 HORVAT Sašo 14,14 34 MAJDA 5 LIPOVŠEK Aljoša 14,15 35 SENUI 1 GABRIJELČIČ Uroš 14,16 36 J 24 IZ-1258 5 STEFANČIČ Marko 14,17 37 MAGNETKA 2 MOŠKON Stane 14,25 38 PONTOS 3 ZAVRŠNIK Tomaž 14,36 39 BEA 2 ŠIKONJA Slavc 14,37 40 ELECTRA 7 BUCIK Franc 14,38 41 LIDIJA 7 LAVTAR Zoran 14,41 42 REŽI VALOVE 5 LESKOVEC Franc 14,52 43 URŠKA 2 4 JUGOVIČ Niko 14,53 44 MURPHY 24 4 KERN Igor 14,54 45 ČIGRA 8 GOLOBIČ Gregor 14,57 46 “NO NAME” 2 ZUPANC Andrej 15,04 47 VETER 7 RUPNIK Boštjan 15,13 48 VAL 5 ŠKOFIC Janez 15,55 49 GINA 5 PRINČIČ Sergij 16,00 50 PIROS 8 KERIN Aleksander 16,03 51 BONA FIDE 3 VIDRIH Tomaž 16,05 52 FALKLAND 3 2 ROŠKAR Edvard DNF 53 FREEDOM 2 AVGUŠTIN Branko DNF 54 DEMIRA 4 PRESEN Dominik DNF 55 BOKA 6 KONČAN France DNF 56 LARA 8 STEFANČIČ Martin DNF 57 GURLOVICA 8 SINOŽIČ Tomi DNF

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Prihoda1 Prihoda1 samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
POZEJDON POZEJDON samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
SIMČIČ SIMČIČ samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Mitja Mitja samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
13,01 13,01 glavni števnik; arabski zapis
2 2 glavni števnik; arabski zapis
KRANJSKA kranjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
KLOBASA klobasa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
OREL orel samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Jure Jure samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
13,12 13,12 glavni števnik; arabski zapis
3 3 glavni števnik; arabski zapis
LIMONCA limonca samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
STRAUS STRAUS samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Ivan Ivan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
13,14 13,14 glavni števnik; arabski zapis
4 4 glavni števnik; arabski zapis
TARGET target samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
PERIC PERIC samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Valter Valter samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
13,17 13,17 glavni števnik; arabski zapis
5 5 glavni števnik; arabski zapis
CITY CITY samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
EXPRESS EXPRESS samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
4 4 glavni števnik; arabski zapis
JERANKO JERANKO samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Vid Vid samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
13,19 13,19 glavni števnik; arabski zapis
6 6 glavni števnik; arabski zapis
SURUKUKU SURUKUKU samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
4 4 glavni števnik; arabski zapis
KLJAKOVIČ KLJAKOVIČ samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Mario Mario samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
13,24 13,24 glavni števnik; arabski zapis
7 7 glavni števnik; arabski zapis
ORCA orca samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
POTOČNIK POTOČNIK samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Marjan Marjan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
13,26 13,26 glavni števnik; arabski zapis
8 8 glavni števnik; arabski zapis
NINA NINA samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
4 4 glavni števnik; arabski zapis
VIRNIK virnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Matej Matej samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
13,27 13,27 glavni števnik; arabski zapis
9 9 glavni števnik; arabski zapis
RDEČA rdeč splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
Justin Justin samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Ten ten samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
ČERNE ČERNE samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Meta Meta samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
13,28 13,28 glavni števnik; arabski zapis
10 10 glavni števnik; arabski zapis
MAZI MAZI samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
5 5 glavni števnik; arabski zapis
VIRNIK virnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Tomaž Tomaž samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ml. ml. okrajšava
13,29 13,29 glavni števnik; arabski zapis
11 11 glavni števnik; arabski zapis
KATARINA KATARINA samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
DRAKSLER DRAKSLER samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Rafael Rafael samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
13,33 13,33 glavni števnik; arabski zapis
12 12 glavni števnik; arabski zapis
TWISTER TWISTER samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
GUŠTIN GUŠTIN samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Miran Miran samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
13,34 13,34 glavni števnik; arabski zapis
13 13 glavni števnik; arabski zapis
SUPERNOVA supernova samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
PRIJATELJ prijatelj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Matjaž Matjaž samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
13,35 13,35 glavni števnik; arabski zapis
14 14 glavni števnik; arabski zapis
LUCIFER LUCIFER samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
4 4 glavni števnik; arabski zapis
FRAS FRAS samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Gorazd Gorazd samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
13,36 13,36 glavni števnik; arabski zapis
15 15 glavni števnik; arabski zapis
ARTEMIS ARTEMIS samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
JANEŽIČ JANEŽIČ samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Andrej Andrej samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
13,37 13,37 glavni števnik; arabski zapis
16 16 glavni števnik; arabski zapis
BRESKVA breskva samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
R R samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
4 4 glavni števnik; arabski zapis
MIHELIN Mihelin svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
Andraž Andraž samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
13,44 13,44 glavni števnik; arabski zapis
17 17 glavni števnik; arabski zapis
ČAROVNA čaroven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
2 2 glavni števnik; arabski zapis
ŽAGAR ŽAGAR samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Zoran Zoran samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
13,45 13,45 glavni števnik; arabski zapis
18 18 glavni števnik; arabski zapis
FARONIKA FARONIKA samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
MIHELIČ MIHELIČ samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
France France samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
13,46 13,46 glavni števnik; arabski zapis
19 19 glavni števnik; arabski zapis
MURPHY MURPHY samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
28 28 glavni števnik; arabski zapis
3 3 glavni števnik; arabski zapis
BENEDIK BENEDIK samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Andrej Andrej samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
13,47 13,47 glavni števnik; arabski zapis
20 20 glavni števnik; arabski zapis
VESNA VESNA samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
VIRNIK virnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Tomaž Tomaž samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
13,50 13,50 glavni števnik; arabski zapis
21 21 glavni števnik; arabski zapis
PORTANOVA Portanov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
GOREC gorec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Marjan Marjan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
13,51 13,51 glavni števnik; arabski zapis
22 22 glavni števnik; arabski zapis
PUSY PUSY samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
CAT cat samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
8 8 glavni števnik; arabski zapis
GALLANA GALLAN samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Walter Walter samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
13,55 13,55 glavni števnik; arabski zapis
23 23 glavni števnik; arabski zapis
OUR our samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
SPACE space samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
BOŽIČ BOŽIČ samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Jurij Jurij samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
13,59 13,59 glavni števnik; arabski zapis
24 24 glavni števnik; arabski zapis
FRFRA FRFRA samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
4 4 glavni števnik; arabski zapis
MEGLIČ MEGLIČ samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Bogdan Bogdan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
14,00 14,00 glavni števnik; arabski zapis
25 25 glavni števnik; arabski zapis
ŽISA žis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
3 3 glavni števnik; arabski zapis
HORVAT HORVAT samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Branko Branko samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
14,01 14,01 glavni števnik; arabski zapis
26 26 glavni števnik; arabski zapis
ZITA zit samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
HIAGAR HIAGAR samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Sepp Sepp samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
14,02 14,02 glavni števnik; arabski zapis
27 27 glavni števnik; arabski zapis
NIKA NIKA samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
4 4 glavni števnik; arabski zapis
BOGIČ bogič samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Mirko Mirko samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
14,03 14,03 glavni števnik; arabski zapis
28 28 glavni števnik; arabski zapis
BLUE blue samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
LADY LADY samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
0 0 glavni števnik; arabski zapis
GODNIČ GODNIČ samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Marko Marko samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
14,04 14,04 glavni števnik; arabski zapis
29 29 glavni števnik; arabski zapis
RIBICA ribica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
4 4 glavni števnik; arabski zapis
SOTLAR SOTLAR samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Aleš Aleš samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
14,05 14,05 glavni števnik; arabski zapis
30 30 glavni števnik; arabski zapis
BLED BLED samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
4 4 glavni števnik; arabski zapis
BABIČ BABIČ samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Lojze Lojze samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
14,06 14,06 glavni števnik; arabski zapis
31 31 glavni števnik; arabski zapis
J J samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
24 24 glavni števnik; arabski zapis
IZ iz predlog; rodilnik
1254 1254 glavni števnik; arabski zapis
5 5 glavni števnik; arabski zapis
KOKOŠAR kokošar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Tomo Tomo samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
14,07 14,07 glavni števnik; arabski zapis
32 32 glavni števnik; arabski zapis
STARI star splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
MAČEK MAČEK samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
8 8 glavni števnik; arabski zapis
ŠABEC šabec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Janez Janez samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
14,11 14,11 glavni števnik; arabski zapis
33 33 glavni števnik; arabski zapis
J J samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
24 24 glavni števnik; arabski zapis
IZ iz predlog; rodilnik
1256 1256 glavni števnik; arabski zapis
5 5 glavni števnik; arabski zapis
HORVAT HORVAT samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Sašo Sašo samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
14,14 14,14 glavni števnik; arabski zapis
34 34 glavni števnik; arabski zapis
MAJDA MAJDA samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
5 5 glavni števnik; arabski zapis
LIPOVŠEK LIPOVŠEK samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Aljoša Aljoša samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
14,15 14,15 glavni števnik; arabski zapis
35 35 glavni števnik; arabski zapis
SENUI senui samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
GABRIJELČIČ GABRIJELČIČ samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Uroš Uroš samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
14,16 14,16 glavni števnik; arabski zapis
36 36 glavni števnik; arabski zapis
J J samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
24 24 glavni števnik; arabski zapis
IZ iz predlog; rodilnik
1258 1258 glavni števnik; arabski zapis
5 5 glavni števnik; arabski zapis
STEFANČIČ STEFANČIČ samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Marko Marko samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
14,17 14,17 glavni števnik; arabski zapis
37 37 glavni števnik; arabski zapis
MAGNETKA magnetek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
MOŠKON moškon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Stane Stane samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
14,25 14,25 glavni števnik; arabski zapis
38 38 glavni števnik; arabski zapis
PONTOS pontos samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
ZAVRŠNIK ZAVRŠNIK samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Tomaž Tomaž samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
14,36 14,36 glavni števnik; arabski zapis
39 39 glavni števnik; arabski zapis
BEA beo samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
ŠIKONJA ŠIKONJA samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Slavc Slavc samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
14,37 14,37 glavni števnik; arabski zapis
40 40 glavni števnik; arabski zapis
ELECTRA ELECTRA samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
7 7 glavni števnik; arabski zapis
BUCIK bucika samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Franc Franc samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
14,38 14,38 glavni števnik; arabski zapis
41 41 glavni števnik; arabski zapis
LIDIJA LIDIJA samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
7 7 glavni števnik; arabski zapis
LAVTAR LAVTAR samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Zoran Zoran samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
14,41 14,41 glavni števnik; arabski zapis
42 42 glavni števnik; arabski zapis
REŽI reža samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
VALOVE val samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
5 5 glavni števnik; arabski zapis
LESKOVEC leskovec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Franc Franc samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
14,52 14,52 glavni števnik; arabski zapis
43 43 glavni števnik; arabski zapis
URŠKA URŠKA samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
4 4 glavni števnik; arabski zapis
JUGOVIČ JUGOVIČ samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Niko Niko samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
14,53 14,53 glavni števnik; arabski zapis
44 44 glavni števnik; arabski zapis
MURPHY MURPHY samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
24 24 glavni števnik; arabski zapis
4 4 glavni števnik; arabski zapis
KERN KERN samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Igor Igor samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
14,54 14,54 glavni števnik; arabski zapis
45 45 glavni števnik; arabski zapis
ČIGRA čigra samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
8 8 glavni števnik; arabski zapis
GOLOBIČ GOLOBIČ samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Gregor Gregor samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
14,57 14,57 glavni števnik; arabski zapis
46 46 glavni števnik; arabski zapis
NO no samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
NAME name samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
ZUPANC ZUPANC samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Andrej Andrej samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
15,04 15,04 glavni števnik; arabski zapis
47 47 glavni števnik; arabski zapis
VETER veter samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
7 7 glavni števnik; arabski zapis
RUPNIK RUPNIK samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Boštjan Boštjan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
15,13 15,13 glavni števnik; arabski zapis
48 48 glavni števnik; arabski zapis
VAL val samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
5 5 glavni števnik; arabski zapis
ŠKOFIC ŠKOFIC samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Janez Janez samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
15,55 15,55 glavni števnik; arabski zapis
49 49 glavni števnik; arabski zapis
GINA gin samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
5 5 glavni števnik; arabski zapis
PRINČIČ PRINČIČ samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Sergij Sergij samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
16,00 16,00 glavni števnik; arabski zapis
50 50 glavni števnik; arabski zapis
PIROS PIROS samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
8 8 glavni števnik; arabski zapis
KERIN KERIN samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Aleksander Aleksander samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
16,03 16,03 glavni števnik; arabski zapis
51 51 glavni števnik; arabski zapis
BONA bon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
FIDE FIDE samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
VIDRIH VIDRIH samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Tomaž Tomaž samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
16,05 16,05 glavni števnik; arabski zapis
52 52 glavni števnik; arabski zapis
FALKLAND FALKLAND samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
2 2 glavni števnik; arabski zapis
ROŠKAR ROŠKAR samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Edvard Edvard samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
DNF DNF samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
53 53 glavni števnik; arabski zapis
FREEDOM freedom neuvrščeno
2 2 glavni števnik; arabski zapis
AVGUŠTIN AVGUŠTIN samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Branko Branko samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
DNF DNF samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
54 54 glavni števnik; arabski zapis
DEMIRA demira samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
4 4 glavni števnik; arabski zapis
PRESEN presen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
Dominik Dominik samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
DNF DNF samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
55 55 glavni števnik; arabski zapis
BOKA bok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
6 6 glavni števnik; arabski zapis
KONČAN KONČAN samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
France France samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
DNF DNF samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
56 56 glavni števnik; arabski zapis
LARA LARA samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
8 8 glavni števnik; arabski zapis
STEFANČIČ STEFANČIČ samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Martin Martin samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
DNF DNF samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
57 57 glavni števnik; arabski zapis
GURLOVICA gurlovica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
8 8 glavni števnik; arabski zapis
SINOŽIČ sinožič samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Tomi Tomi samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
DNF dnf samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2001
vrsta besedila: Revije
naslov: Val
avtor: neznani novinar