DR. IVAN SVETLIK: Spoštovane poslanke in poslanci! V skladu s pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti velja prost pretok oseb in storitev med državami članicami. Za državljane držav članic to vključuje zlasti pravico, da kot samozaposlene ali zaposlene osebe opravljajo poklic v državni članici, ki ni država, v kateri so pridobili svoje poklicne kvalifikacije. Za realizacijo tega cilja je bila sprejeta Direktiva 2005/36 Evropske skupnosti o priznavanju poklicnih kvalifikacij, ki je prenesena v slovenski pravni red poleg področnih zakonskih aktov s krovnim Zakonom o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za državljane Evropske unije, evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji. Leta 2000 je bila sprejeta tudi Direktiva 2006/123 Evropske skupnosti o storitvah na notranjem trgu, ki pomeni komplementaren predpis s tega področja. Glede na to, da imamo v Republiki Sloveniji preko 300 reguliranih poklicev oziroma dejavnosti, so potrebne sistemske spremembe in dopolnitve tega zakona zaradi racionalizacije vodenja upravnih postopkov, odprave administrativnih ovir, izpolnjevanja dolžnosti Republike Slovenije do Evropske komisije, ne nazadnje sprejetje predloga zakona predstavlja tudi nujnost uskladitve slovenske zakonodaje z evropskim pravnim redom.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
DR. dr. okrajšava
IVAN IVAN samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
SVETLIK SVETLIK samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Spoštovane spoštovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
poslanke poslanka samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
poslanci poslanec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
V v predlog; mestnik
skladu sklad samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
pogodbo pogodba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
o o predlog; mestnik
ustanovitvi ustanovitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Evropske evropski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
skupnosti skupnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
velja veljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
prost prost splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
pretok pretok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
oseb oseba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
storitev storitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
med med predlog; orodnik
državami država samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
članicami članica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
Za za predlog; tožilnik
državljane državljan samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
držav država samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
članic članica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
vključuje vključevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
zlasti zlasti členek
pravico pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
da da podredni veznik
kot kot podredni veznik
samozaposlene samozaposlen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
ali ali priredni veznik
zaposlene zaposlen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
osebe oseba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
opravljajo opravljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
poklic poklic samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
v v predlog; mestnik
državni državen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
članici članica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ki ki podredni veznik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
država država samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
kateri kateri vprašalni zaimek; ženski spol, ednina, mestnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
pridobili pridobiti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
svoje svoj povratni zaimek; moški spol, množina, tožilnik
poklicne poklicen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
kvalifikacije kvalifikacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Za za predlog; tožilnik
realizacijo realizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
tega ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
cilja cilj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bila biti pomožni glagol; deležnik, ednina, ženski spol
sprejeta sprejet deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
Direktiva direktiva samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
2005 2005 glavni števnik; arabski zapis
36 36 glavni števnik; arabski zapis
Evropske evropski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
skupnosti skupnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
priznavanju priznavanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
poklicnih poklicen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
kvalifikacij kvalifikacija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
prenesena prenesen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
slovenski slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
pravni praven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
red red samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
poleg poleg predlog; rodilnik
področnih področen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
zakonskih zakonski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
aktov akt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
s z predlog; orodnik
krovnim kroven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
Zakonom zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
o o predlog; mestnik
postopku postopek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
priznavanja priznavanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
poklicnih poklicen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
kvalifikacij kvalifikacija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
državljane državljan samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
Evropske evropski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
unije unija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
evropskega evropski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
gospodarskega gospodarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prostora prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
Švicarske švicarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
konfederacije konfederacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
opravljanje opravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
reguliranih reguliran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
poklicev poklic samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
oziroma oziroma priredni veznik
dejavnosti dejavnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
Republiki republika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Sloveniji Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Leta leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
2000 2000 glavni števnik; arabski zapis
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bila biti pomožni glagol; deležnik, ednina, ženski spol
sprejeta sprejet deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
tudi tudi členek
Direktiva direktiva samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
2006 2006 glavni števnik; arabski zapis
123 123 glavni števnik; arabski zapis
Evropske evropski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
skupnosti skupnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
storitvah storitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
na na predlog; mestnik
notranjem notranji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
trgu trg samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
ki ki podredni veznik
pomeni pomeniti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
komplementaren komplementaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
predpis predpis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
s z predlog; rodilnik
tega ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
področja področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Glede glede splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
da da podredni veznik
imamo imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina, nezanikani
v v predlog; mestnik
Republiki republika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Sloveniji Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
preko preko predlog; rodilnik
300 300 glavni števnik; arabski zapis
reguliranih reguliran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
poklicev poklic samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
oziroma oziroma priredni veznik
dejavnosti dejavnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
potrebne potreben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
sistemske sistemski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
spremembe sprememba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
dopolnitve dopolnitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
tega ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
zakona zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
zaradi zaradi predlog; rodilnik
racionalizacije racionalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
vodenja vodenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
upravnih upraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
postopkov postopek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
odprave odprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
administrativnih administrativen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
ovir ovira samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
izpolnjevanja izpolnjevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
dolžnosti dolžnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Republike republika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Slovenije Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
do do predlog; rodilnik
Evropske evropski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
komisije komisija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ne ne členek
nazadnje nazadnje splošni prislov; nedoločena stopnja
sprejetje sprejetje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
predloga predlog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
zakona zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
predstavlja predstavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
tudi tudi členek
nujnost nujnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
uskladitve uskladitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
slovenske slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
zakonodaje zakonodaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
z z predlog; orodnik
evropskim evropski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
pravnim praven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
redom red samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
zapri
vir: dz-rs.si
leto nastanka: 2010
vrsta besedila: Internet
naslov: INTERNET
avtor: neznani avtor