Dopolnjen predlog zakona o medicinskih pripomočkih pomeni uskladitev slovenske zakonodaje z novo sprejetimi direktivami Evropske unije in njihova implementacija v slovenski pravni red. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke menimo, da je zakon ustrezen in ga bomo podprli. Na matičnem odboru smo predlagali več amandmajev, ki nekatera določila bolje opredeljujejo. Večino amandmajev je odbor sprejel in so vključeni v besedilo zakona. Zakon ureja opredelitev pojmov, kot so medicinski pripomoček, aktivni medicinski pripomoček za vsaditev in vitro diagnostični pripomoček, medicinski pripomoček izdelan za posameznega uporabnika in drugih izrazov. Medicinski pripomočki so razvrščeni glede na stopnjo tveganja za uporabnika, glede na mesto in način uporabe, vezanost na vir energije, ter posebnosti pri razvrščanju določenih vsadkov in protez. Klinične raziskave medicinskih pripomočkov ureja postopek priglasitve klinične raziskave, pogoje za njen začetek in izvajanje, postopek pri spremembi ali prekinitvi klinične raziskave, ter obveznost obveščanja o njenem zaključku. Zakon ureja tudi proizvodnjo in promet z medicinskimi pripomočki, predpisuje zahteve, ki jih morajo izpolnjevati proizvajalci,

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Dopolnjen dopolnjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
predlog predlog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
zakona zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
medicinskih medicinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
pripomočkih pripomoček samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
pomeni pomeniti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
uskladitev uskladitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
slovenske slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
zakonodaje zakonodaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
z z predlog; orodnik
novo novo splošni prislov; nedoločena stopnja
sprejetimi sprejet deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
direktivami direktiva samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
Evropske evropski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
unije unija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
njihova njihov svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, imenovalnik, množina svojine
implementacija implementacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
slovenski slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
pravni praven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
red red samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
V v predlog; mestnik
Poslanski poslanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
skupini skupina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Slovenske slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
demokratske demokratski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
stranke stranka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
menimo meniti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zakon zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ustrezen ustrezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
in in priredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
bomo biti pomožni glagol; prihodnjik, 1. oseba, množina, nezanikani
podprli podpreti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
Na na predlog; mestnik
matičnem matičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
odboru odbor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
smo biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, množina, nezanikani
predlagali predlagati glavni glagol; dvovidski, deležnik, množina, moški spol
več več splošni prislov; primernik
amandmajev amandma samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
nekatera nekateri nedoločni zaimek; srednji spol, množina, imenovalnik
določila določilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
bolje dobro splošni prislov; primernik
opredeljujejo opredeljevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
Večino večina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
amandmajev amandma samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
odbor odbor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
sprejel sprejeti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
in in priredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
vključeni vključen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
v v predlog; tožilnik
besedilo besedilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
zakona zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Zakon zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ureja urejati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
opredelitev opredelitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
pojmov pojem samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
kot kot podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
medicinski medicinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
pripomoček pripomoček samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
aktivni aktiven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
medicinski medicinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
pripomoček pripomoček samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
vsaditev vsaditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
vitro vitro splošni prislov; nedoločena stopnja
diagnostični diagnostičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
pripomoček pripomoček samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
medicinski medicinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
pripomoček pripomoček samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
izdelan izdelan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
za za predlog; tožilnik
posameznega posamezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
uporabnika uporabnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
drugih drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, rodilnik
izrazov izraz samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Medicinski medicinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
pripomočki pripomoček samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
razvrščeni razvrščen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
glede glede splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
stopnjo stopnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
tveganja tveganje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
uporabnika uporabnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
glede glede splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
mesto mesto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
način način samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
uporabe uporaba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
vezanost vezanost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
na na predlog; tožilnik
vir vir samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
energije energija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
posebnosti posebnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pri pri predlog; mestnik
razvrščanju razvrščanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
določenih določen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
vsadkov vsadek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
protez proteza samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Klinične kliničen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
raziskave raziskava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
medicinskih medicinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
pripomočkov pripomoček samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ureja urejati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
postopek postopek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
priglasitve priglasitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
klinične kliničen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
raziskave raziskava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pogoje pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
njen njen svojilni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, ednina, ženski spol svojine
začetek začetek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
in in priredni veznik
izvajanje izvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
postopek postopek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pri pri predlog; mestnik
spremembi sprememba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ali ali priredni veznik
prekinitvi prekinitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
klinične kliničen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
raziskave raziskava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
obveznost obveznost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
obveščanja obveščanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
njenem njen svojilni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, mestnik, ednina, ženski spol svojine
zaključku zaključek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Zakon zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ureja urejati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
tudi tudi členek
proizvodnjo proizvodnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
promet promet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
medicinskimi medicinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
pripomočki pripomoček samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
predpisuje predpisovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
zahteve zahteva samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
morajo morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
izpolnjevati izpolnjevati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
proizvajalci proizvajalec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
zapri
vir: dz-rs.si
leto nastanka: 2010
vrsta besedila: Internet
naslov: INTERNET
avtor: neznani avtor