Da naj bo trdna kmečka družina osnovna celica slovenske družbe, danes človek težko verjame, vendar resnica ni daleč od tega. To bodo kmečke zadruge. Zakon o zadrugah jim predpisuje posebne kriterije denacionalizacije in privatizacije. In to, kot gredo očitki, v nasprotju s temeljnim Pirnatovim načelom, naj imajo pravico do povrnitve premoženja le posamezniki. Poleg tega uvaja fiktivno pravno nasledstvo in favorizira lastninjenje predelovalne industrije s strani zadrug, tako da gre pravzaprav za »zadružni odkup«. Kmečki lobby zakon utemeljuje z interesi nacionalnega gospodarstva in Krekovim načelom zadružništva kot obrambe pred grobim kapitalizmom. Opozicijski blok, čigar predstavnik v zakonu o zadrugah vidi v tem težnjo po obvladovanju cenovne politike in komentira, da je »Slovenija preprosto premajhna država, da bi bila lahko zaprta ekonomija«, vodi Misijo dobre volje. Jožef Školč v intervjuju prijazno opiše motive in postopke sodelovanja pri iskanju rešitev za mir v Jugoslaviji, toda vse bolj je videti, da je vse, kar nam je od Jugoslavije ostalo, spomini. Kruto resnični fotografski fragmenti desetdnevne vojne, ki jih najdete v Mladinini knjigi. Cinična pripoved Milovana Djilasa, ki ga je Politbiro davnega 1945 imenoval v komisijo za določitev meja med Srbijo in Hrvaško: sedli so v džip, se odpeljali na teren, in v živo, v pogovorih s prebivalci, opravili posel. Burleskne štorije Dušana Makavejeva, ki je hotel, da bi bil film WR - Misterij organizma začetek nove Jugoslavije, pomenil pa je začetek njenega konca, hkrati s čiščenjem liberalov in organizacijo splošnega ljudskega odpora ter pripravami na vojno. Makavejeva je pred zaporom rešila tuja intervencija: Bertolucci, Coppola, vsi ugledni filmski prijatelji so v Beograd pošiljali telekse s protesti. V politiki ni prijateljev. Hans- Dietrich Genscher predlaga mednarodni skupnosti, naj Srbe kaznuje s priznanjem Hrvaške in Slovenije. Toda, komentira Economist, glede Hrvaške se pravzaprav ne ve, kaj priznati, proti priznanju Slovenije pa Srbi tako ali tako nimajo ničesar. Tudi mi nimamo nič proti kmečkim zadrugam, toda, kot pove ekonomist Bogomir Kovač v intervjuju, denar in ne ideologija je tisto, kar bo rešilo Slovenijo. Najprej svobodne trgovinske cone in šele potem trdne kmečke družine.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Da da podredni veznik
naj naj členek
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
trdna trden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
kmečka kmečki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
družina družina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
osnovna osnoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
celica celica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
slovenske slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
družbe družba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
danes danes splošni prislov; nedoločena stopnja
človek človek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
težko težko splošni prislov; nedoločena stopnja
verjame verjeti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
vendar vendar priredni veznik
resnica resnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
daleč daleč splošni prislov; nedoločena stopnja
od od predlog; rodilnik
tega ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
To ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
bodo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, množina, nezanikani
kmečke kmečki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
zadruge zadruga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
Zakon zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
zadrugah zadruga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
jim on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, dajalnik, klitična naslonskost
predpisuje predpisovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
posebne poseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
kriterije kriterij samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
denacionalizacije denacionalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
privatizacije privatizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
In in priredni veznik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
kot kot podredni veznik
gredo iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, množina
očitki očitek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
nasprotju nasprotje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
temeljnim temeljen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, orodnik
Pirnatovim Pirnatov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, orodnik
načelom načelo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
naj naj podredni veznik
imajo imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
pravico pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
do do predlog; rodilnik
povrnitve povrnitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
premoženja premoženje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
le le členek
posamezniki posameznik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
Poleg poleg predlog; rodilnik
tega ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
uvaja uvajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
fiktivno fiktivno splošni prislov; nedoločena stopnja
pravno praven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
nasledstvo nasledstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
favorizira favorizirati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
lastninjenje lastninjenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
predelovalne predelovalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
industrije industrija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
s z predlog; rodilnik
strani stran samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
zadrug zadruga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
tako tako priredni veznik
da da podredni veznik
gre iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
pravzaprav pravzaprav členek
za za predlog; tožilnik
zadružni zadružen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
odkup odkup samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Kmečki kmečki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
lobby lobby samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
zakon zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
utemeljuje utemeljevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
z z predlog; orodnik
interesi interes samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
nacionalnega nacionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
gospodarstva gospodarstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
Krekovim Krekov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, orodnik
načelom načelo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
zadružništva zadružništvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
kot kot podredni veznik
obrambe obramba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pred pred predlog; orodnik
grobim grob splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
kapitalizmom kapitalizem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
Opozicijski opozicijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
blok blok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
čigar čigar oziralni zaimek; ednina, moški spol svojine
predstavnik predstavnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
zakonu zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
o o predlog; mestnik
zadrugah zadruga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
vidi videti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
težnjo težnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
po po predlog; mestnik
obvladovanju obvladovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
cenovne cenoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
politike politika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
komentira komentirati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
Slovenija Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
preprosto preprosto splošni prislov; nedoločena stopnja
premajhna premajhen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
država država samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
da da podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
bila biti pomožni glagol; deležnik, ednina, ženski spol
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
zaprta zaprt deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
ekonomija ekonomija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
vodi voditi glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Misijo misija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
dobre dober splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
volje volja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Jožef Jožef samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Školč Školč samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
intervjuju intervju samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
prijazno prijazno splošni prislov; nedoločena stopnja
opiše opisati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
motive motiv samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
postopke postopek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
sodelovanja sodelovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
pri pri predlog; mestnik
iskanju iskanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
rešitev rešitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
mir mir samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
v v predlog; mestnik
Jugoslaviji Jugoslavija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
toda toda priredni veznik
vse vse splošni prislov; nedoločena stopnja
bolj bolj splošni prislov; primernik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
videti videti glavni glagol; dvovidski, nedoločnik
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
vse ves celostni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
kar kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
nam jaz osebni zaimek; 1. oseba, množina, dajalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
od od predlog; rodilnik
Jugoslavije Jugoslavija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ostalo ostati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
spomini spomin samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
Kruto kruto splošni prislov; nedoločena stopnja
resnični resničen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
fotografski fotografski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
fragmenti fragment samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
desetdnevne desetdneven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
vojne vojna samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
najdete najti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 2. oseba, množina
v v predlog; mestnik
Mladinini Mladinin svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
knjigi knjiga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Cinična ciničen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
pripoved pripoved samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Milovana Milovan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Djilasa djilas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
Politbiro politbiro samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
davnega daven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
1945 1945 glavni števnik; arabski zapis
imenoval imenovati glavni glagol; dvovidski, deležnik, ednina, moški spol
v v predlog; tožilnik
komisijo komisija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
določitev določitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
meja meja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
med med predlog; orodnik
Srbijo Srbija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
Hrvaško Hrvaška samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, orodnik
sedli sesti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
v v predlog; tožilnik
džip džip samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
odpeljali odpeljati glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
na na predlog; tožilnik
teren teren samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
in in priredni veznik
v v predlog; tožilnik
živo živo splošni prislov; nedoločena stopnja
v v predlog; mestnik
pogovorih pogovor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
s z predlog; orodnik
prebivalci prebivalec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
opravili opraviti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
posel posel samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Burleskne burlesken splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
štorije štorija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Dušana Dušan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Makavejeva makavejeva samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
hotel hoteti glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
da da podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
bil biti pomožni glagol; deležnik, ednina, moški spol
film film samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
WR WR samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Misterij misterij samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
organizma organizem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
začetek začetek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
nove nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
Jugoslavije Jugoslavija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pomenil pomeniti glavni glagol; dvovidski, deležnik, ednina, moški spol
pa pa priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
začetek začetek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
njenega njen svojilni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, rodilnik, ednina, ženski spol svojine
konca konec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
hkrati hkrati splošni prislov; nedoločena stopnja
s z predlog; orodnik
čiščenjem čiščenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
liberalov liberal samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
organizacijo organizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
splošnega splošen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
ljudskega ljudski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
odpora odpor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
pripravami priprava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
na na predlog; tožilnik
vojno vojna samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Makavejeva makavejeva samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
pred pred predlog; orodnik
zaporom zapor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
rešila rešiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
tuja tuj splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
intervencija intervencija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Bertolucci Bertolucci samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Coppola Coppola samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
vsi ves celostni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
ugledni ugleden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
filmski filmski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
prijatelji prijatelj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
v v predlog; tožilnik
Beograd Beograd samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
pošiljali pošiljati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
telekse teleks samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
s z predlog; orodnik
protesti protest samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
V v predlog; mestnik
politiki politika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
prijateljev prijatelj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Hans Hans samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Dietrich Dietrich samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Genscher Genscher samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
predlaga predlagati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
mednarodni mednaroden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, dajalnik
skupnosti skupnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, dajalnik
naj naj podredni veznik
Srbe Srb samostalnik, lastno ime; moški spol, množina, tožilnik
kaznuje kaznovati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
s z predlog; orodnik
priznanjem priznanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
Hrvaške Hrvaška samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
Slovenije Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Toda toda priredni veznik
komentira komentirati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
Economist economist samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
glede glede predlog; rodilnik
Hrvaške Hrvaška samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
pravzaprav pravzaprav členek
ne ne členek
ve vedeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
kaj kaj vprašalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
priznati priznati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
proti proti predlog; dajalnik
priznanju priznanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, dajalnik
Slovenije Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pa pa priredni veznik
Srbi srbeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
ali ali priredni veznik
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
nimajo imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina, zanikani
ničesar nič nikalni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
Tudi tudi členek
mi jaz osebni zaimek; 1. oseba, moški spol, množina, imenovalnik
nimamo imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina, zanikani
nič nič splošni prislov; nedoločena stopnja
proti proti predlog; dajalnik
kmečkim kmečki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, dajalnik
zadrugam zadruga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, dajalnik
toda toda priredni veznik
kot kot podredni veznik
pove povedati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
ekonomist ekonomist samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Bogomir Bogomir samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Kovač Kovač samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
intervjuju intervju samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
denar denar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
in in priredni veznik
ne ne členek
ideologija ideologija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tisto tisti kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
kar kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
rešilo rešiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
Slovenijo Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Najprej najprej splošni prislov; presežnik
svobodne svoboden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
trgovinske trgovinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
cone cona samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
šele šele členek
potem potem splošni prislov; nedoločena stopnja
trdne trden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
kmečke kmečki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
družine družina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
zapri
vir: Mladina
leto nastanka: 1991
vrsta besedila: Revije
naslov: Mladina
avtor: neznani novinar