posamezni zaposlitvi, zavedanje delodajalčeve obveznosti za notranjo prerazporeditev ali po možnosti sodelovanje pri iskanju ponovne zaposlitve zunaj tega podjetja in blaženje izgube dohodka. Možnosti stabilne zaposlitve so za delavce lahko znak, da se z večjim zanimanjem udeležijo dodatnega izobraževanja in usposabljanja, za podjetja pa pomeni vlaganje v dodatno izobraževanje in usposabljanje dolgoročno večjo produktivnost, večjo notranjo f leksibilnost delavcev in hitrejše prilagajanje spremenjenim tržnim razmeram. Stabilnost zaposlitve naj bi tudi pomenila manjše nasprotovanje delavcev pri uvajanju novih tehnologij in delovnih praks (Abraham in Houseman, 1993; Arulampalam in Lee Booth, 1997; Cazes, 2002). Prav te togosti v delovni zakonodaji (npr. odpovedni roki, plačilo odpravnin) pa podjetjem povzročajo visoke stroške odpuščanja, saj je to povezano s plačilom odpravnine in drugih obveznosti, ki so v korist brezposelnih oseb. Slednje se lahko nanaša na pomoč pri iskanju ponovne zaposlitve ter financiranje dodatnega izobraževanja in usposabljanja. Poleg tega mora podjetje določeno obdobje obdržati presežnega delavca na svoji plačilni listi predvsem zaradi dolgotrajnih administrativnih postopkov (upoštevanje odpovednega roka, pogajanja z reprezentativnimi telesi in/ali institucijami trga dela), kar seveda pomeni dodatne stroške za podjetje. Lahko bi povzeli naslednje: bolj toga zaščitna delovna zakonodaja pomeni bolj previdne delodajalce pri zaposlovanju delavcev v redna delovna razmerja (Bertola, Boeri in Cazes, 2000). Ena od slabosti toge delovne zakonodaje je tudi, da se poglabljajo razlike na eni strani med delavci, ki so redno zaposleni in z zaščitno delovno zakonodajo uživajo veliko varnost zaposlitve, na drugi strani pa med delavci, ki niso redno zaposleni (zaposlitev za določen čas, sezonska zaposlitev, druge oblike neformalne zaposlitve), pa tudi brezposelni iskalci zaposlitve, ki niso deležni zaščitne delovne zakonodaje. V splošnem velja, da za prvo skupino delavcev čas trajanja zaposlitve pri istem delodajalcu s starostjo narašča, medtem ko se tveganje izgube zaposlitve zmanjšuje. V nasprotju s tem pa se druga skupina delavcev srečuje s problemom dostopnosti do redne zaposlitve, pri čemer se te možnosti še poslabšujejo zaradi ekonomske nestabilnosti. Toga zaščitna delovna zakonodaja lahko na ta način spodbuja rast nerednih oblik zaposlitve ter zmanjša najemanje novih delavcev, zlasti za redne oblike zaposlitve. Slednje lahko privede do večje brezposelnosti, še posebej dolgoročne brezposelnosti.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
posamezni posamezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
zaposlitvi zaposlitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
zavedanje zavedanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
delodajalčeve delodajalčev svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
obveznosti obveznost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
notranjo notranji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
prerazporeditev prerazporeditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ali ali priredni veznik
po po predlog; mestnik
možnosti možnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
sodelovanje sodelovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
pri pri predlog; mestnik
iskanju iskanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
ponovne ponoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
zaposlitve zaposlitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
zunaj zunaj predlog; rodilnik
tega ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
podjetja podjetje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
blaženje blaženje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
izgube izguba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
dohodka dohodek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Možnosti možnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
stabilne stabilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
zaposlitve zaposlitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
za za predlog; tožilnik
delavce delavec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
znak znak samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
z z predlog; orodnik
večjim velik splošni pridevnik; primernik, moški spol, ednina, orodnik
zanimanjem zanimanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
udeležijo udeležiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
dodatnega dodaten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
izobraževanja izobraževanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
usposabljanja usposabljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
podjetja podjetje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
pomeni pomeniti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
vlaganje vlaganje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
v v predlog; tožilnik
dodatno dodaten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
izobraževanje izobraževanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
usposabljanje usposabljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
dolgoročno dolgoročno splošni prislov; nedoločena stopnja
večjo velik splošni pridevnik; primernik, ženski spol, ednina, tožilnik
produktivnost produktivnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
večjo velik splošni pridevnik; primernik, ženski spol, ednina, tožilnik
notranjo notranji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
f f samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
leksibilnost leksibilnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
delavcev delavec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
hitrejše hiter splošni pridevnik; primernik, srednji spol, ednina, imenovalnik
prilagajanje prilagajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
spremenjenim spremenjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, dajalnik
tržnim tržen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, dajalnik
razmeram razmera samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, dajalnik
Stabilnost stabilnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
zaposlitve zaposlitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
naj naj členek
bi biti pomožni glagol; pogojnik
tudi tudi členek
pomenila pomeniti glavni glagol; dvovidski, deležnik, ednina, ženski spol
manjše majhen splošni pridevnik; primernik, srednji spol, ednina, tožilnik
nasprotovanje nasprotovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
delavcev delavec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
pri pri predlog; mestnik
uvajanju uvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
novih nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
tehnologij tehnologija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
delovnih deloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
praks praksa samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Abraham Abraham samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
Houseman Houseman samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1993 1993 glavni števnik; arabski zapis
Arulampalam arulampalam samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
Lee Lee samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Booth Booth samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1997 1997 glavni števnik; arabski zapis
Cazes Cazes samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
2002 2002 glavni števnik; arabski zapis
Prav prav členek
te ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
togosti togost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
delovni deloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
zakonodaji zakonodaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
npr. npr. okrajšava
odpovedni odpoveden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
roki rok samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
plačilo plačilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
odpravnin odpravnina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
pa pa priredni veznik
podjetjem podjetje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
povzročajo povzročati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
visoke visok splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
stroške strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
odpuščanja odpuščanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
saj saj priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
povezano povezan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
plačilom plačilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
odpravnine odpravnina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
drugih drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, rodilnik
obveznosti obveznost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
v v predlog; tožilnik
korist korist samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
brezposelnih brezposeln splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
oseb oseba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Slednje slednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
nanaša nanašati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; tožilnik
pomoč pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
pri pri predlog; mestnik
iskanju iskanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
ponovne ponoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
zaposlitve zaposlitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
financiranje financiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
dodatnega dodaten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
izobraževanja izobraževanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
usposabljanja usposabljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Poleg poleg predlog; rodilnik
tega ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
mora morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
podjetje podjetje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
določeno določen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
obdobje obdobje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
obdržati obdržati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
presežnega presežen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
delavca delavec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
svoji svoj povratni zaimek; ženski spol, ednina, mestnik
plačilni plačilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
listi lista samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
predvsem predvsem členek
zaradi zaradi predlog; rodilnik
dolgotrajnih dolgotrajen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
administrativnih administrativen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
postopkov postopek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
upoštevanje upoštevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
odpovednega odpoveden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
roka rok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
pogajanja pogajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
z z predlog; orodnik
reprezentativnimi reprezentativen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, orodnik
telesi telo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
ali ali priredni veznik
institucijami institucija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
trga trg samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
kar kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
seveda seveda členek
pomeni pomeniti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
dodatne dodaten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
stroške strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
podjetje podjetje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
Lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
bi biti pomožni glagol; pogojnik
povzeli povzeti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
naslednje naslednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
bolj bolj splošni prislov; primernik
toga tog splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
zaščitna zaščiten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
delovna deloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
zakonodaja zakonodaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
pomeni pomeniti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
bolj bolj splošni prislov; primernik
previdne previden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
delodajalce delodajalec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
pri pri predlog; mestnik
zaposlovanju zaposlovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
delavcev delavec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
redna reden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
delovna deloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
razmerja razmerje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
Bertola bertola samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Boeri boer splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
in in priredni veznik
Cazes Cazes samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
2000 2000 glavni števnik; arabski zapis
Ena en zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
slabosti slabost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
toge tog splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
delovne deloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
zakonodaje zakonodaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tudi tudi členek
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
poglabljajo poglabljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
razlike razlika samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
eni en zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, mestnik
strani stran samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
med med predlog; orodnik
delavci delavec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
redno redno splošni prislov; nedoločena stopnja
zaposleni zaposlen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
z z predlog; orodnik
zaščitno zaščiten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
delovno deloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
zakonodajo zakonodaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
uživajo uživati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
veliko velik splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
varnost varnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
zaposlitve zaposlitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
drugi drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, mestnik
strani stran samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
pa pa priredni veznik
med med predlog; orodnik
delavci delavec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
ki ki podredni veznik
niso biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, zanikani
redno redno splošni prislov; nedoločena stopnja
zaposleni zaposlen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
zaposlitev zaposlitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
določen določen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
čas čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
sezonska sezonski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
zaposlitev zaposlitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
druge drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, imenovalnik
oblike oblika samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
neformalne neformalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
zaposlitve zaposlitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pa pa priredni veznik
tudi tudi členek
brezposelni brezposeln splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
iskalci iskalec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
zaposlitve zaposlitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
niso biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, zanikani
deležni deležen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
zaščitne zaščiten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
delovne deloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
zakonodaje zakonodaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
V v predlog; mestnik
splošnem splošen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
velja veljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
za za predlog; tožilnik
prvo prvi vrstilni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, tožilnik
skupino skupina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
delavcev delavec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
čas čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
trajanja trajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
zaposlitve zaposlitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pri pri predlog; mestnik
istem isti nedoločni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
delodajalcu delodajalec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
starostjo starost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
narašča naraščati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
medtem medtem splošni prislov; nedoločena stopnja
ko ko podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
tveganje tveganje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
izgube izguba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
zaposlitve zaposlitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
zmanjšuje zmanjševati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
V v predlog; mestnik
nasprotju nasprotje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, orodnik
pa pa priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
druga drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, imenovalnik
skupina skupina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
delavcev delavec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
srečuje srečevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
s z predlog; orodnik
problemom problem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
dostopnosti dostopnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
do do predlog; rodilnik
redne reden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
zaposlitve zaposlitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pri pri predlog; mestnik
čemer kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
te ta kazalni zaimek; ženski spol, množina, imenovalnik
možnosti možnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
še še členek
poslabšujejo poslabševati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
zaradi zaradi predlog; rodilnik
ekonomske ekonomski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
nestabilnosti nestabilnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Toga tog splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
zaščitna zaščiten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
delovna deloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
zakonodaja zakonodaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
ta ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, tožilnik
način način samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
spodbuja spodbujati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
rast rast samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
nerednih nereden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
oblik oblika samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
zaposlitve zaposlitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
zmanjša zmanjšati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
najemanje najemanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
novih nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
delavcev delavec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
zlasti zlasti členek
za za predlog; tožilnik
redne reden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
oblike oblika samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
zaposlitve zaposlitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Slednje slednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
privede privesti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
do do predlog; rodilnik
večje velik splošni pridevnik; primernik, ženski spol, ednina, rodilnik
brezposelnosti brezposelnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
še še členek
posebej posebej splošni prislov; nedoločena stopnja
dolgoročne dolgoročen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
brezposelnosti brezposelnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2007
vrsta besedila: Revije
naslov: IB revija
avtor: neznani novinar