Komu je pravzaprav namenjeno zavarovanje VzajemnaTujina? Zavarovanje VzajemnaTujina je namenjeno vsem popotnikom, poslovnežem in družinam, ki jih delo in zabava vodita v bližnje in daljne kraje. Pripravljamo ga v sodelovanju s pogodbenim partnerjem Elvia oziroma Mondial Assistance in zagotavlja popolno zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco po vsem svetu. Nudimo zelo široko izbiro sezonskih, letnih in družinskih programov za Evropo ali svet. Zelo priljubljeno je tudi naše družinsko zavarovanje za Hrvaško in sezonsko zavarovanje, če se poleti večkrat odpravljate v tujino. Katere stroške krije zavarovanje VzajemnaTujina? Zavarovanje VzajemnaTujina krije stroške: • nujnih zdravstvenih storitev, • nujnih zdravstvenih prevozov do bolnišnic ali klinik, • zdravljenja v bolnišnicah ali klinikah, • nujnih zobozdravstvenih storitev, prevozov obolelega, poškodovanega ali umrlega zavarovanca v Slovenijo, • pomoči svojcem obolelega, poškodovanega ali umrlega zavarovanca, • odvetniških storitev, • iskanja in reševanja zavarovanca, • številnih drugih oblik pomoči. Kaj pa evropska kartica zdravstvenega zavarovanja? Krije le stroške nujnih zdravstvenih storitev, in sicer le do višine, ki jih v tisti državi krije obvezno zdravstveno zavarovanje oziroma sistem javnega zdravstvenega zavarovanja. Višina tega kritja je lahko zelo omejena, cene zdravstvenih storitev pa so v tujini lahko zelo visoke. Poleg tega je za številne storitve potrebno tudi doplačilo s strani zavarovanca. Določen del stroškov zdravstvenih storitev mora torej zavarovanec kriti sam. Zavarovanci so deležni le nujne pomoči v okviru javne mreže izvajalcev zdravstvenih storitev, ne pa tudi pri zasebnikih. To v tujini velikokrat predstavlja težavo, saj ni nujno, da je v primeru bolezni ali poškodb na voljo izvajalec zdravstvenih storitev iz javne mreže. Prav tako evropska kartica ne nudi asistence, kar pomeni, da je zavarovanec v primeru, ko potrebuje medicinsko pomoč pri iskanju zdravnika ali ustrezne ustanove prepuščen sam sebi. Evropska kartica pa tudi ne krije stroškov nujnih prevozov v domovino. Predmet kritja in obseg storitev pri zavarovanju VzajemnaTujina se torej bistveno razlikujeta od storitev, ki jih krije obvezno zdravstveno zavarovanje bodisi s konvencijskim potrdilom ali evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. Ali nudi zavarovanje VzajemnaTujina tudi asistenco? Tako je. Nudimo 24-urno pomoč oziroma svetovanje zavarovancu pri iskanju ustreznega zdravnika, bolnišnice, lekarne ali druge zdravstvene ustanove na mestu, kjer se trenutno nahaja. Obenem zavarovancu pomagamo pri sporazumevanju, če ne razume jezika države v kateri se nahaja. Asistenca na zahtevo zavarovanca omogoča tudi posredovanje informacij njegovim svojcem. Ali otroci ravno tako potrebujejo zavarovanje za tujino? Tudi otroci potrebujejo zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco na potovanjih v tujini. Priporočamo, da sklenete družinsko zavarovanje, kjer so premije cenovno ugodnejše.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Komu kdo vprašalni zaimek; moški spol, ednina, dajalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
pravzaprav pravzaprav členek
namenjeno namenjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
zavarovanje zavarovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
VzajemnaTujina vzajemnatujina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Zavarovanje zavarovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
VzajemnaTujina vzajemnatujina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
namenjeno namenjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
vsem ves celostni zaimek; moški spol, množina, dajalnik
popotnikom popotnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, dajalnik
poslovnežem poslovnež samostalnik, občno ime; moški spol, množina, dajalnik
in in priredni veznik
družinam družina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, dajalnik
ki ki podredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
delo delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
zabava zabava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
vodita voditi glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina
v v predlog; tožilnik
bližnje bližnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
daljne daljen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
kraje kraja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Pripravljamo pripravljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
v v predlog; mestnik
sodelovanju sodelovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
pogodbenim pogodben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
partnerjem partner samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
Elvia Elvia samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
oziroma oziroma priredni veznik
Mondial mondial samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Assistance assistanca samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
zagotavlja zagotavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
popolno popoln splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
zdravstveno zdravstven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
zavarovanje zavarovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
z z predlog; orodnik
medicinsko medicinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
asistenco asistenca samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
po po predlog; mestnik
vsem ves celostni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
svetu svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Nudimo nuditi glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
zelo zelo splošni prislov; nedoločena stopnja
široko širok splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
izbiro izbira samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
sezonskih sezonski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
letnih leten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
družinskih družinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
programov program samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
Evropo Evropa samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ali ali priredni veznik
svet svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Zelo zelo splošni prislov; nedoločena stopnja
priljubljeno priljubljeno splošni prislov; nedoločena stopnja
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tudi tudi členek
naše naš svojilni zaimek; 1. oseba, srednji spol, ednina, imenovalnik, množina svojine
družinsko družinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
zavarovanje zavarovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
Hrvaško Hrvaška samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
sezonsko sezonski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
zavarovanje zavarovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
če če podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
poleti poleti splošni prislov; nedoločena stopnja
večkrat večkrat splošni prislov; primernik
odpravljate odpravljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 2. oseba, množina
v v predlog; tožilnik
tujino tujina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Katere kateri vprašalni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
stroške strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
krije kriti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
zavarovanje zavarovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
VzajemnaTujina vzajemnatujina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Zavarovanje zavarovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
VzajemnaTujina vzajemnatujina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
krije kriti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
stroške strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
nujnih nujen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
zdravstvenih zdravstven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
storitev storitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
nujnih nujen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
zdravstvenih zdravstven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
prevozov prevoz samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
do do predlog; rodilnik
bolnišnic bolnišnica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ali ali priredni veznik
klinik klinika samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
zdravljenja zdravljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
bolnišnicah bolnišnica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
ali ali priredni veznik
klinikah klinika samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
nujnih nujen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
zobozdravstvenih zobozdravstven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
storitev storitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
prevozov prevoz samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
obolelega obolel deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
poškodovanega poškodovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
ali ali priredni veznik
umrlega umrl deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
zavarovanca zavarovanec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
Slovenijo Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
pomoči pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
svojcem svojec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, dajalnik
obolelega obolel deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
poškodovanega poškodovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
ali ali priredni veznik
umrlega umrl deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
zavarovanca zavarovanec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
odvetniških odvetniški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
storitev storitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
iskanja iskanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
reševanja reševanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
zavarovanca zavarovanec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
številnih številen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
drugih drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, rodilnik
oblik oblika samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
pomoči pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Kaj kaj splošni prislov; nedoločena stopnja
pa pa priredni veznik
evropska evropski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
kartica kartica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
zdravstvenega zdravstven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
zavarovanja zavarovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Krije kriti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
le le členek
stroške strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
nujnih nujen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
zdravstvenih zdravstven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
storitev storitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
sicer sicer členek
le le členek
do do predlog; rodilnik
višine višina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
v v predlog; mestnik
tisti tisti kazalni zaimek; ženski spol, ednina, mestnik
državi država samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
krije kriti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
obvezno obvezno splošni prislov; nedoločena stopnja
zdravstveno zdravstven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
zavarovanje zavarovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
oziroma oziroma priredni veznik
sistem sistem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
javnega javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
zdravstvenega zdravstven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
zavarovanja zavarovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Višina višina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
tega ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
kritja kritje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
zelo zelo splošni prislov; nedoločena stopnja
omejena omejen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
cene cena samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
zdravstvenih zdravstven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
storitev storitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
pa pa priredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
v v predlog; mestnik
tujini tujina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
zelo zelo splošni prislov; nedoločena stopnja
visoke visok splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
Poleg poleg predlog; rodilnik
tega ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
za za predlog; tožilnik
številne številen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
storitve storitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
potrebno potrebno splošni prislov; nedoločena stopnja
tudi tudi členek
doplačilo doplačilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
s z predlog; rodilnik
strani stran samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
zavarovanca zavarovanec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Določen določen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
del del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
stroškov strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
zdravstvenih zdravstven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
storitev storitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
mora morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
torej torej splošni prislov; nedoločena stopnja
zavarovanec zavarovanec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
kriti kriti glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
sam sam splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
Zavarovanci zavarovanec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
deležni deležen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
le le členek
nujne nujen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
pomoči pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
okviru okvir samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
javne javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
mreže mreža samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
izvajalcev izvajalec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
zdravstvenih zdravstven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
storitev storitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ne ne členek
pa pa priredni veznik
tudi tudi členek
pri pri predlog; mestnik
zasebnikih zasebnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
To ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
tujini tujina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
velikokrat velikokrat splošni prislov; nedoločena stopnja
predstavlja predstavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
težavo težava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
saj saj priredni veznik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
nujno nujen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
primeru primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
bolezni bolezen samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ali ali priredni veznik
poškodb poškodba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
na na predlog; tožilnik
voljo volja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
izvajalec izvajalec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
zdravstvenih zdravstven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
storitev storitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
javne javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
mreže mreža samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Prav prav členek
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
evropska evropski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
kartica kartica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ne ne členek
nudi nuditi glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
asistence asistenca samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
kar kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
pomeni pomeniti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zavarovanec zavarovanec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
primeru primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
ko ko podredni veznik
potrebuje potrebovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
medicinsko medicinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
pomoč pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
pri pri predlog; mestnik
iskanju iskanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
zdravnika zdravnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ali ali priredni veznik
ustrezne ustrezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ustanove ustanova samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
prepuščen prepuščen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
sam sam splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
sebi se povratni zaimek; dajalnik
Evropska evropski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
kartica kartica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
tudi tudi členek
ne ne členek
krije kriti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
stroškov strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
nujnih nujen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
prevozov prevoz samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
domovino domovina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Predmet predmet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
kritja kritje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
obseg obseg samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
storitev storitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
pri pri predlog; mestnik
zavarovanju zavarovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
VzajemnaTujina vzajemnatujin samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
torej torej splošni prislov; nedoločena stopnja
bistveno bistveno splošni prislov; nedoločena stopnja
razlikujeta razlikovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina
od od predlog; rodilnik
storitev storitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
krije kriti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
obvezno obvezno splošni prislov; nedoločena stopnja
zdravstveno zdravstven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
zavarovanje zavarovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
bodisi bodisi priredni veznik
s z predlog; orodnik
konvencijskim konvencijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, orodnik
potrdilom potrdilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
ali ali priredni veznik
evropsko evropski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
kartico kartica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
zdravstvenega zdravstven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
zavarovanja zavarovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Ali ali priredni veznik
nudi nuditi glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
zavarovanje zavarovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
VzajemnaTujina vzajemnatujin samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
tudi tudi členek
asistenco asistenca samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
Nudimo nuditi glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
24 24 glavni števnik; arabski zapis
urno uren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
pomoč pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
oziroma oziroma priredni veznik
svetovanje svetovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
zavarovancu zavarovanec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
pri pri predlog; mestnik
iskanju iskanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
ustreznega ustrezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
zdravnika zdravnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
bolnišnice bolnišnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
lekarne lekarna samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ali ali priredni veznik
druge drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, tožilnik
zdravstvene zdravstven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ustanove ustanova samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
mestu mesto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
kjer kjer podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
trenutno trenutno splošni prislov; nedoločena stopnja
nahaja nahajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Obenem obenem splošni prislov; nedoločena stopnja
zavarovancu zavarovanec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
pomagamo pomagati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 1. oseba, množina
pri pri predlog; mestnik
sporazumevanju sporazumevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
če če podredni veznik
ne ne členek
razume razumeti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
jezika jezik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
države država samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
kateri kateri vprašalni zaimek; ženski spol, ednina, mestnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
nahaja nahajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Asistenca asistenca samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; tožilnik
zahtevo zahteva samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
zavarovanca zavarovanec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
omogoča omogočati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
tudi tudi členek
posredovanje posredovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
informacij informacija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
njegovim njegov svojilni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, orodnik, ednina, moški spol svojine
svojcem svojec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
Ali ali priredni veznik
otroci otrok samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ravno ravno členek
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
potrebujejo potrebovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
zavarovanje zavarovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
tujino tujina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Tudi tudi členek
otroci otrok samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
potrebujejo potrebovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
zdravstveno zdravstven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
zavarovanje zavarovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
z z predlog; orodnik
medicinsko medicinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
asistenco asistenca samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
na na predlog; mestnik
potovanjih potovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
v v predlog; mestnik
tujini tujina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Priporočamo priporočati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
da da podredni veznik
sklenete skleniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 2. oseba, množina
družinsko družinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
zavarovanje zavarovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
kjer kjer podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
premije premija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
cenovno cenovno splošni prislov; nedoločena stopnja
ugodnejše ugoden splošni pridevnik; primernik, ženski spol, množina, imenovalnik
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2007
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Demokracija
avtor: neznani novinar