Če se lahko zanesemo na to, kar je v posebnem zborniku »Informacija, mediji in demokracija - evropska pravna primerjava« (Verlag Österreich, Wien 1997) napisal heidelberški profesor dr. Franz Merli, je za vse evropske medijske ureditve značilno med drugim dvoje: da se pluralističnost tiska zagotavlja preko trga, s privatno iniciativo, pluralističnost elektronskih medijev (radia in TV) pa z zakonsko regulacijo. Evropski zakoni od slednjih izrecno zahtevajo »mnenjsko različnost, nadstrankarskost, uravnoteženost, objektivnost in izčrpnost poročanja«. In to - zanimivo - zahtevajo ne le od javnih RTV ustanov, kjer je taka ureditev prvotno nastala, ampak (vsaj praviloma) tudi od zasebnega radia in televizije. Časopisi so torej (po definiciji) lahko politično pristranski - pluralnost naj zagotavlja to, da je dostop na trg prost (z državno pomočjo prešibkim in z omejevanjem koncentracije moči), medtem ko je pri radiu in TV drugače: tam dostop na trg ni prost, ker je število frekvenc omejeno in jih razdeljuje država, zato so vsi ti elektronski mediji po zakonu zavezani k politični nevtralnosti in objektivnosti poročanja ter k mnenjski uravnoteženosti.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Če če podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
zanesemo zanesti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
na na predlog; tožilnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
kar kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
posebnem poseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
zborniku zbornik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Informacija informacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
mediji medij samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
demokracija demokracija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
evropska evropski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
pravna praven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
primerjava primerjava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Verlag Verlag samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Österreich Österreich samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Wien Wien samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1997 1997 glavni števnik; arabski zapis
napisal napisati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
heidelberški heidelberški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
profesor profesor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
dr. dr. okrajšava
Franz Franz samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Merli Merli samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
za za predlog; tožilnik
vse ves celostni zaimek; ženski spol, množina, tožilnik
evropske evropski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
medijske medijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
značilno značilno splošni prislov; nedoločena stopnja
med med predlog; orodnik
drugim drug zaimkovni števnik; besedni zapis, srednji spol, ednina, orodnik
dvoje dvoj drugi števnik; besedni zapis, srednji spol, ednina, tožilnik
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
pluralističnost pluralističnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
tiska tisk samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
zagotavlja zagotavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
preko preko predlog; rodilnik
trga trg samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
s z predlog; orodnik
privatno privaten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
iniciativo iniciativa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
pluralističnost pluralističnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
elektronskih elektronski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
medijev medij samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
radia radio samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
TV TV samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
z z predlog; orodnik
zakonsko zakonski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
regulacijo regulacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
Evropski evropski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
zakoni zakon samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
slednjih slednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
izrecno izrecno splošni prislov; nedoločena stopnja
zahtevajo zahtevati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, množina
mnenjsko mnenjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
različnost različnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
nadstrankarskost nadstrankarskost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
uravnoteženost uravnoteženost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
objektivnost objektivnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
izčrpnost izčrpnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
poročanja poročanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
In in priredni veznik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
zanimivo zanimiv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
zahtevajo zahtevati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, množina
ne ne členek
le le členek
od od predlog; rodilnik
javnih javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
RTV RTV samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ustanov ustanova samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
kjer kjer podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
taka tak kazalni zaimek; ženski spol, ednina, imenovalnik
ureditev ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
prvotno prvotno splošni prislov; nedoločena stopnja
nastala nastati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
ampak ampak priredni veznik
vsaj vsaj členek
praviloma praviloma splošni prislov; nedoločena stopnja
tudi tudi členek
od od predlog; rodilnik
zasebnega zaseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
radia radio samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
televizije televizija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Časopisi časopis samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
torej torej splošni prislov; nedoločena stopnja
po po predlog; mestnik
definiciji definicija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
politično politično splošni prislov; nedoločena stopnja
pristranski pristranski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
pluralnost pluralnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
naj naj členek
zagotavlja zagotavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
dostop dostop samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; tožilnik
trg trg samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
prost prost splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
z z predlog; orodnik
državno državen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
pomočjo pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
prešibkim prešibek splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
z z predlog; orodnik
omejevanjem omejevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
koncentracije koncentracija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
moči moč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
medtem medtem splošni prislov; nedoločena stopnja
ko ko podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
pri pri predlog; mestnik
radiu radio samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
TV TV samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
drugače drugače splošni prislov; nedoločena stopnja
tam tam splošni prislov; nedoločena stopnja
dostop dostop samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; tožilnik
trg trg samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
prost prost splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
ker ker podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
število število samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
frekvenc frekvenca samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
omejeno omejen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
razdeljuje razdeljevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
država država samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
zato zato priredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
vsi ves celostni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
ti ta kazalni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
elektronski elektronski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
mediji medij samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
po po predlog; mestnik
zakonu zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
zavezani zavezan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
k k predlog; dajalnik
politični političen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, dajalnik
nevtralnosti nevtralnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, dajalnik
in in priredni veznik
objektivnosti objektivnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
poročanja poročanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
k k predlog; dajalnik
mnenjski mnenjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, dajalnik
uravnoteženosti uravnoteženost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, dajalnik
zapri
vir: Mladina
leto nastanka: 1999
vrsta besedila: Revije
naslov: Mladina
avtor: neznani novinar