drug do drugega«. Socialistična država je postala univerzalni patriarh, ki si je podredil tako moške kot ženske. Še en zgled socialistične države kot »dobrega očeta« je že omenjena na novo vzpostavljena mreža državnih skrbstvenih institucij za starejše, otroke in odrasle s posebnimi potrebami in s težavami v duševnem zdravju in šol in institucij za otroke z najrazličnejšimi ovirami socialne, psihološke ali intelektualne narave. Te institucije so nadomestile neplačano žensko delo in jih hkrati silile, da se odpovejo skrbstvenemu delu (na primer, spodbujanje za oddajo hendikepiranega otroka v zavod) (Zaviršek 2000). Ljudje v teh institucijah so bili »otroci države«, ki so morali biti za dobljeno »skrb« hvaležni in ubogljivi. Vsi ti primeri ilustrirajo prepletenost in součinkovanje nove ideologije spolov in socialnega varstva. Tako kot je država potrebovala ženske, je potrebovala tudi socialno delo, in sicer ne le zaradi ljudi, ki so bili potrebni pomoči, temveč tudi zato, da bi uresničila mobilizacijo novih ideologij tako na področju spolov kot na področju socialnega.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
drug drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
do do predlog; rodilnik
drugega drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, rodilnik
Socialistična socialističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
država država samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
postala postati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
univerzalni univerzalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
patriarh patriarh samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
si se povratni zaimek; dajalnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
podredil podrediti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
moške moški samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
kot kot podredni veznik
ženske ženska samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
Še še členek
en en zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, tožilnik
zgled zgled samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
socialistične socialističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
države država samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
kot kot podredni veznik
dobrega dober splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
očeta oče samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
že že členek
omenjena omenjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; tožilnik
novo novo splošni prislov; nedoločena stopnja
vzpostavljena vzpostavljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
mreža mreža samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
državnih državen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
skrbstvenih skrbstven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
institucij institucija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
starejše star splošni pridevnik; primernik, moški spol, množina, tožilnik
otroke otrok samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
odrasle odrasel deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
posebnimi poseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
potrebami potreba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
s z predlog; orodnik
težavami težava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
v v predlog; mestnik
duševnem duševen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
zdravju zdravje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
šol šola samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
institucij institucija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
otroke otrok samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
z z predlog; orodnik
najrazličnejšimi različen splošni pridevnik; presežnik, moški spol, množina, orodnik
ovirami ovira samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
socialne socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
psihološke psihološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
ali ali priredni veznik
intelektualne intelektualen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
narave narava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Te ta kazalni zaimek; ženski spol, množina, imenovalnik
institucije institucija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
nadomestile nadomestiti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, ženski spol
neplačano neplačano splošni prislov; nedoločena stopnja
žensko ženski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
delo delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
hkrati hkrati splošni prislov; nedoločena stopnja
silile siliti glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, ženski spol
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
odpovejo odpovedati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
skrbstvenemu skrbstven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, dajalnik
delu del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
na na predlog; tožilnik
primer primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
spodbujanje spodbujanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
oddajo oddaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
hendikepiranega hendikepiran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
otroka otrok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
zavod zavod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Zaviršek Zaviršek samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
2000 2000 glavni števnik; arabski zapis
Ljudje človek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
teh ta kazalni zaimek; ženski spol, množina, mestnik
institucijah institucija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
bili biti pomožni glagol; deležnik, množina, moški spol
otroci otrok samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
države država samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
morali morati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
biti biti pomožni glagol; nedoločnik
za za predlog; tožilnik
dobljeno dobljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
skrb skrb samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
hvaležni hvaležen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
ubogljivi ubogljiv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
Vsi ves celostni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
ti ta kazalni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
primeri primer samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ilustrirajo ilustrirati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, množina
prepletenost prepletenost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
součinkovanje součinkovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
nove nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ideologije ideologija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
spolov spol samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
socialnega socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
varstva varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
kot kot podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
država država samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
potrebovala potrebovati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
ženske ženska samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
potrebovala potrebovati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
tudi tudi členek
socialno socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
delo delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
sicer sicer členek
ne ne členek
le le členek
zaradi zaradi predlog; rodilnik
ljudi človek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
bili biti pomožni glagol; deležnik, množina, moški spol
potrebni potreben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
pomoči pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
temveč temveč priredni veznik
tudi tudi členek
zato zato splošni prislov; nedoločena stopnja
da da podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
uresničila uresničiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
mobilizacijo mobilizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
novih nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
ideologij ideologija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; mestnik
področju področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
spolov spol samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
kot kot podredni veznik
na na predlog; mestnik
področju področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
socialnega socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2006
vrsta besedila: Stvarna besedila
naslov: Zgodovina socialnega dela v Sloveniji : med družbenimi gibanji in političnimi sistemi
avtor: neznani avtor