Praktični čut velja za eno najbolj antropoloških knjig med Bourdieujevimi sociološkimi deli, saj namenja precej prostora prikazu kabilske družbe v gorovju Alžirije. Vseeno pa je osrednje vprašanje bourdieujevsko sociološko: kako to, da ljudje kar vedo, kako se odzivati in ravnati v različnih družbenih vlogah in položajih? Odgovori so daleč od preprostih definicij, iz njih pa je le mogoče razbrati, da Bourdieuja zanima posameznik kot družbeni dejavnik, ki je veliko manj svoboden, kot si morda misli, da je. Posameznik deluje in ravna v sistemu dispozicij, ki ga Bourdieu imenuje habitus (to je tudi eden osrednjih sociologovih konceptov). Habitus zagotavlja dejavno prisotnost minulih izkušenj, pravi Bourdieu, te izkušnje, spravljene v vsakem posamezniku v obliki shem zaznavanja, mišljenja in delovanja, pa zanesljiveje kot vsa formalna pravila in izrecne norme zagotavljajo pravilnost praks. Te prakse, generirane s habitusom, potekajo v družbenem območju, kjer stopajo v igro v medsebojnih odnosov moči, razlike v moči pa Bourdieu pojasnjuje v povezavi s pojmom simbolni kapital, ki se sicer oblikuje na kulturnem področju, kar pa še ne pomeni, da bi bil kakor koli zunaj ekonomije.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Praktični praktičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
čut čut samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
velja veljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
eno en zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, tožilnik
najbolj najbolj splošni prislov; presežnik
antropoloških antropološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
knjig knjiga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
med med predlog; orodnik
Bourdieujevimi bourdieujev splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, orodnik
sociološkimi sociološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, orodnik
deli delo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
saj saj priredni veznik
namenja namenjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
precej precej splošni prislov; nedoločena stopnja
prostora prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
prikazu prikaz samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
kabilske kabilski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
družbe družba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
gorovju gorovje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Alžirije Alžirija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vseeno vseeno splošni prislov; nedoločena stopnja
pa pa priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
osrednje osrednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
vprašanje vprašanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
bourdieujevsko bourdieujevski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
sociološko sociološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
kako kako splošni prislov; nedoločena stopnja
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
da da podredni veznik
ljudje človek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
kar kar splošni prislov; nedoločena stopnja
vedo vedeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
kako kako splošni prislov; nedoločena stopnja
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
odzivati odzivati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
in in priredni veznik
ravnati ravnati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
v v predlog; mestnik
različnih različen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
družbenih družben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
vlogah vloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
in in priredni veznik
položajih položaj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
Odgovori odgovor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
daleč daleč splošni prislov; nedoločena stopnja
od od predlog; rodilnik
preprostih preprost splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
definicij definicija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
njih on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, množina, rodilnik
pa pa priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
le le členek
mogoče mogoč splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
razbrati razbrati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
da da podredni veznik
Bourdieuja bourdieuja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
zanima zanimati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
posameznik posameznik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
kot kot podredni veznik
družbeni družben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
dejavnik dejavnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
veliko veliko splošni prislov; nedoločena stopnja
manj manj splošni prislov; primernik
svoboden svoboden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
kot kot podredni veznik
si se povratni zaimek; dajalnik, klitična naslonskost
morda morda členek
misli misliti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
Posameznik posameznik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
deluje delovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
in in priredni veznik
ravna ravnati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; mestnik
sistemu sistem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
dispozicij dispozicija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
Bourdieu bourdieu splošni prislov; nedoločena stopnja
imenuje imenovati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
habitus habitus samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tudi tudi členek
eden eden zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, imenovalnik
osrednjih osrednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
sociologovih sociologov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
konceptov koncept samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Habitus habitus samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
zagotavlja zagotavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
dejavno dejaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
prisotnost prisotnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
minulih minul deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
izkušenj izkušnja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
pravi praviti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
Bourdieu bourdieu samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
te ta kazalni zaimek; ženski spol, množina, imenovalnik
izkušnje izkušnja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
spravljene spravljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
vsakem vsak celostni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
posamezniku posameznik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
obliki oblika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
shem shema samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
zaznavanja zaznavanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
mišljenja mišljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
delovanja delovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
pa pa priredni veznik
zanesljiveje zanesljivo splošni prislov; primernik
kot kot podredni veznik
vsa ves celostni zaimek; srednji spol, množina, imenovalnik
formalna formalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
pravila pravilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
izrecne izrecen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
norme norma samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
zagotavljajo zagotavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
pravilnost pravilnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
praks praksa samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Te ta kazalni zaimek; ženski spol, množina, imenovalnik
prakse praksa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
generirane generiran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
habitusom habitus samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
potekajo potekati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
v v predlog; mestnik
družbenem družben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
kjer kjer podredni veznik
stopajo stopati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, množina
v v predlog; tožilnik
igro igra samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
medsebojnih medsebojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
odnosov odnos samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
moči moč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
razlike razlika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
moči moč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
pa pa priredni veznik
Bourdieu bourdieu splošni prislov; nedoločena stopnja
pojasnjuje pojasnjevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; mestnik
povezavi povezava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
pojmom pojem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
simbolni simbolen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
kapital kapital samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
sicer sicer členek
oblikuje oblikovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; mestnik
kulturnem kulturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
področju področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
kar kar splošni prislov; nedoločena stopnja
pa pa priredni veznik
še še členek
ne ne členek
pomeni pomeniti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
bil biti pomožni glagol; deležnik, ednina, moški spol
kakor kakor podredni veznik
koli koli členek
zunaj zunaj predlog; rodilnik
ekonomije ekonomija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
zapri
vir: Dnevnik
leto nastanka: 2002
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Dnevnik
avtor: neznani novinar