V občini Trebnje so sprejeli (v tem Uradnem listu objavljeni) Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva. Veljati bodo začele osmi dan po objavi, torej s 13. majem 2000. Med najpomembnejšimi novostmi so določilo, da občinski svet lahko pooblasti odbor za kmetijstvo, da potrdi in odobri razdelitev sredstev za posamezni razpis. Ta odbor pripravi program nalog za ohranjanje in razvoj kmetijstva v tekočem letu, program pa seveda določi občinski svet. Za vseh 13 namenov, predvidenih po programu, so določili načine in kriterije (splošne in posebne) za dodeljevanje sredstev. Tako vsakdo ve, kaj mora storiti, če želi pridobiti sredstva občinskih finančnih intervencij za posamezne namene, npr. za najrazličnejša regresiranja in za prestrukturiranje kmetije, sofinanciranje analiz krme, zemlje, somatskih celic in za testiranje kmetijskih strojev, za zavarovanje kmetijskih pridelkov in sanacijo naravnih nesreč, za subvencioniranje razvoja kmečkega turizma, štipendiranje naslednikov kmetij na kmetijskih šolah in drugo.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
V v predlog; mestnik
občini občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Trebnje Trebnje samostalnik, lastno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
sprejeli sprejeti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
v v predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
Uradnem uraden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
listu list samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
objavljeni objavljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
Pravilnik pravilnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
spremembah sprememba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
in in priredni veznik
dopolnitvah dopolnitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
pravilnika pravilnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
finančnih finančen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
intervencijah intervencija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
za za predlog; tožilnik
ohranjanje ohranjanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
razvoj razvoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
kmetijstva kmetijstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Veljati veljati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
bodo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, množina, nezanikani
začele začeti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, ženski spol
osmi osmi vrstilni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, tožilnik
dan dan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
po po predlog; mestnik
objavi objava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
torej torej splošni prislov; nedoločena stopnja
s z predlog; orodnik
13. 13. vrstilni števnik; arabski zapis
majem maj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
2000 2000 glavni števnik; arabski zapis
Med med predlog; orodnik
najpomembnejšimi pomemben splošni pridevnik; presežnik, moški spol, množina, orodnik
novostmi novost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
določilo določilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
da da podredni veznik
občinski občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
svet svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
pooblasti pooblastiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
odbor odbor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
kmetijstvo kmetijstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
da da podredni veznik
potrdi potrditi glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
in in priredni veznik
odobri odobriti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
razdelitev razdelitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
sredstev sredstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
posamezni posamezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
razpis razpis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Ta ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
odbor odbor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pripravi pripraviti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
program program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
nalog nalog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
za za predlog; tožilnik
ohranjanje ohranjanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
razvoj razvoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
kmetijstva kmetijstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
tekočem tekoč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
letu leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
program program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
seveda seveda členek
določi določiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
občinski občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
svet svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Za za predlog; tožilnik
vseh ves celostni zaimek; moški spol, množina, rodilnik
13 13 glavni števnik; arabski zapis
namenov namen samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
predvidenih predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
po po predlog; mestnik
programu program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
določili določiti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
načine način samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
kriterije kriterij samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
splošne splošen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
posebne poseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
dodeljevanje dodeljevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
sredstev sredstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
Tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
vsakdo vsakdo celostni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
ve vedeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
kaj kaj vprašalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
mora morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
storiti storiti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
če če podredni veznik
želi želeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
pridobiti pridobiti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
sredstva sredstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
občinskih občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
finančnih finančen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
intervencij intervencija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
posamezne posamezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
namene namen samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
npr. npr. okrajšava
za za predlog; tožilnik
najrazličnejša različen splošni pridevnik; presežnik, srednji spol, množina, tožilnik
regresiranja regresiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
za za predlog; tožilnik
prestrukturiranje prestrukturiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
kmetije kmetija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
sofinanciranje sofinanciranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
analiz analiza samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
krme krma samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
zemlje zemlja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
somatskih somatski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
celic celica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
za za predlog; tožilnik
testiranje testiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
kmetijskih kmetijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
strojev stroj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
zavarovanje zavarovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
kmetijskih kmetijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
pridelkov pridelek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
sanacijo sanacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
naravnih naraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
nesreč nesreča samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
subvencioniranje subvencioniranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
razvoja razvoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
kmečkega kmečki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
turizma turizem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
štipendiranje štipendiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
naslednikov naslednik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
kmetij kmetija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
na na predlog; mestnik
kmetijskih kmetijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
šolah šola samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
in in priredni veznik
drugo drug zaimkovni števnik; besedni zapis, srednji spol, ednina, imenovalnik
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2000
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Kmečki glas
avtor: neznani novinar