Kot je pojasnila Nina Plavšak s finančnega ministrstva, je novela zakona o gospodarskih družbah (pripravili so jo v okviru programa Phare) potrebna zaradi uskladitve obstoječega zakona z evropskimi direktivami na področju tako imenovanega korporacijskega bilančnega prava ter prava na področju združitve in razdružitve gospodarskih družb. Z njo naj bi dogradili tudi nekatere pravne rešitve, ki v sedanjem zakonu niso v celoti zajete. Med drugim naj bi drugače razmejili pristojnosti med skupščino in nadzornim svetom delniške družbe na področju odločanja o sprejemanju letnih poročil. Pri nas je namreč o teh vedno odločala skupščina, medtem ko v Evropi o sprejemanju letnega poročila praviloma odloča nadzorni svet na predlog uprave. Skupščina bo po novem za sprejem letnega poročila pristojna le v primeru, da nadzorni svet in uprava ne bosta dosegla soglasja. Novela uvaja tudi nov pravni institut, razrešnico uprave, s katero bo skupščina potrdila in odobrila delo uprave v preteklem obdobju. Skupščina bo o podelitvi razrešnice upravi odločala ob razpravi o uporabi dobička. Vendar pa v primeru, da skupščina upravi oziroma posameznemu članu uprave ne bo podelila razrešnice, to ne bo pomenilo nezaupnice. Ker so nekateri v razpravi na vladi imeli pomisleke, da je uvajanje te rešitve morda prehitro, je za uveljavitev tega dela novele po besedah Plavšakove predvideno dveletno obdobje. Drugi pomemben del novele predstavlja dopolnitev pravil o delitvi družb, kar doslej v zakonu o gospodarskih družbah ni bilo urejeno, dopolnjuje pa se tudi pravilo o združevanju delniških družb s posebnim postopkom o določanju menjalnih razmerij, če to postane sporno. V skladu z zahtevami EU pa novela zvišuje tudi najnižji nominalni znesek osnovnega kapitala delniških družb s 4,1 na 6 milijonov tolarjev.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Kot kot podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
pojasnila pojasniti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
Nina Nina samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Plavšak Plavšak samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
s z predlog; rodilnik
finančnega finančen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
ministrstva ministrstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
novela novela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
zakona zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
gospodarskih gospodarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
družbah družba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
pripravili pripraviti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
jo on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
v v predlog; mestnik
okviru okvir samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
programa program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Phare Phare samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
potrebna potreben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
zaradi zaradi predlog; rodilnik
uskladitve uskladitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
obstoječega obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
zakona zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
z z predlog; orodnik
evropskimi evropski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
direktivami direktiva samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
na na predlog; mestnik
področju področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
imenovanega imenovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
korporacijskega korporacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
bilančnega bilančen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
prava pravo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
prava pravo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
področju področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
združitve združitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
razdružitve razdružitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
gospodarskih gospodarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
družb družba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Z z predlog; orodnik
njo on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, orodnik
naj naj členek
bi biti pomožni glagol; pogojnik
dogradili dograditi glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
tudi tudi členek
nekatere nekateri nedoločni zaimek; ženski spol, množina, imenovalnik
pravne praven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
rešitve rešitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
v v predlog; mestnik
sedanjem sedanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
zakonu zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
niso biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, zanikani
v v predlog; mestnik
celoti celota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
zajete zajet deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
Med med predlog; orodnik
drugim drug zaimkovni števnik; besedni zapis, srednji spol, ednina, orodnik
naj naj členek
bi biti pomožni glagol; pogojnik
drugače drugače splošni prislov; nedoločena stopnja
razmejili razmejiti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
pristojnosti pristojnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
med med predlog; orodnik
skupščino skupščina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
nadzornim nadzoren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
svetom svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
delniške delniški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
družbe družba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
področju področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
odločanja odločanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
sprejemanju sprejemanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
letnih leten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
poročil poročilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
Pri pri predlog; mestnik
nas jaz osebni zaimek; 1. oseba, množina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
namreč namreč priredni veznik
o o predlog; mestnik
teh ta kazalni zaimek; ženski spol, množina, mestnik
vedno vedno splošni prislov; nedoločena stopnja
odločala odločati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
skupščina skupščina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
medtem medtem splošni prislov; nedoločena stopnja
ko ko podredni veznik
v v predlog; mestnik
Evropi Evropa samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
o o predlog; mestnik
sprejemanju sprejemanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
letnega leten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
poročila poročilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
praviloma praviloma splošni prislov; nedoločena stopnja
odloča odločati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
nadzorni nadzoren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
svet svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; tožilnik
predlog predlog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
uprave uprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Skupščina skupščina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
po po predlog; mestnik
novem nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
za za predlog; tožilnik
sprejem sprejem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
letnega leten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
poročila poročilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
pristojna pristojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
le le členek
v v predlog; mestnik
primeru primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
da da podredni veznik
nadzorni nadzoren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
svet svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
uprava uprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ne ne členek
bosta biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
dosegla doseči glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
soglasja soglasje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Novela novela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
uvaja uvajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
tudi tudi členek
nov nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
pravni praven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
institut institut samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
razrešnico razrešnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
uprave uprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
s z predlog; orodnik
katero kateri vprašalni zaimek; ženski spol, ednina, orodnik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
skupščina skupščina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
potrdila potrditi glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
in in priredni veznik
odobrila odobriti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
delo delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
uprave uprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
preteklem pretekel deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
obdobju obdobje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Skupščina skupščina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
o o predlog; mestnik
podelitvi podelitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
razrešnice razrešnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
upravi uprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
odločala odločati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
ob ob predlog; mestnik
razpravi razprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
o o predlog; mestnik
uporabi uporaba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
dobička dobiček samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Vendar vendar priredni veznik
pa pa priredni veznik
v v predlog; mestnik
primeru primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
da da podredni veznik
skupščina skupščina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
upravi uprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
oziroma oziroma priredni veznik
posameznemu posamezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, dajalnik
članu član samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
uprave uprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ne ne členek
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
podelila podeliti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
razrešnice razrešnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
ne ne členek
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
pomenilo pomeniti glavni glagol; dvovidski, deležnik, ednina, srednji spol
nezaupnice nezaupnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Ker ker podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
nekateri nekateri nedoločni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
razpravi razprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
na na predlog; mestnik
vladi vlada samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
imeli imeti glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
pomisleke pomislek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
uvajanje uvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
te ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
rešitve rešitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
morda morda členek
prehitro prehitro splošni prislov; nedoločena stopnja
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
za za predlog; tožilnik
uveljavitev uveljavitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
tega ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
novele novela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
po po predlog; mestnik
besedah beseda samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
Plavšakove Plavšakov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
predvideno predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
dveletno dveleten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
obdobje obdobje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
Drugi drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
pomemben pomemben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
del del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
novele novela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
predstavlja predstavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
dopolnitev dopolnitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
pravil pravilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
o o predlog; mestnik
delitvi delitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
družb družba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
kar kar splošni prislov; nedoločena stopnja
doslej doslej splošni prislov; nedoločena stopnja
v v predlog; mestnik
zakonu zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
o o predlog; mestnik
gospodarskih gospodarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
družbah družba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
bilo biti pomožni glagol; deležnik, ednina, srednji spol
urejeno urejen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
dopolnjuje dopolnjevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
pa pa priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
tudi tudi členek
pravilo pravilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
združevanju združevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
delniških delniški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
družb družba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
s z predlog; orodnik
posebnim poseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
postopkom postopek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
o o predlog; mestnik
določanju določanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
menjalnih menjalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
razmerij razmerje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
če če podredni veznik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
postane postati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
sporno sporno splošni prislov; nedoločena stopnja
V v predlog; mestnik
skladu sklad samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
zahtevami zahteva samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
EU EU samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pa pa priredni veznik
novela novela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
zvišuje zviševati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
tudi tudi členek
najnižji nizek splošni pridevnik; presežnik, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
nominalni nominalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
znesek znesek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
osnovnega osnoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
kapitala kapital samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
delniških delniški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
družb družba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
s z predlog; orodnik
4,1 4,1 glavni števnik; arabski zapis
na na predlog; tožilnik
6 6 glavni števnik; arabski zapis
milijonov milijon samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
tolarjev tolar samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
zapri
vir: Dnevnik
leto nastanka: 1999
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Dnevnik
avtor: neznani novinar