Kranj V sredo je bila v Šmartinskem domu v Stražišču osma skupščina delniške družbe Sava, na kateri so lastnike seznanili s doseženimi poslovnimi rezultati za lansko leto, odločali o razporeditvi dobička in izplačilu dividend ter se seznanili s poslovnim načrtom za letošnje leto. V letu 2002 je poslovna skupina Sava ustvarila za 47,9 milijarde tolarjev čistih prihodkov od prodaje, kar je za 16 odstotkov več, kot leto poprej, za 8 odstotkov je bila višja dodana vrednost, bilančni dobiček pa je bil dosežen v višini nekaj nad 6 milijard tolarjev. Od tega bodo 937 milijonov tolarjev namenili za dividende, kar pomeni, da bodo delničarji dobili 546 tolarjev bruto na delnico, 32 milijonov so namenili za nagrado članom nadzornega sveta, 170 milijonov pa razporedili v rezerve. Skupščina je podelila razrešnico upravi in nadzornemu svetu s katero je potrdila in odobrila delo teh dveh organov v lanskem poslovnem letu. Predstavili so tudi poslovni načrt za leto 2003, ki pomeni prvo leto uresničevanja prenovljene razvojne strategije Save do leta 2007. Najpomembnejši cilji so: rast prodaje za 13 odstotkov, doseči operativni dobiček v vseh družbah, realno povečati dodano vrednost za 21 odstotkov, znižati stroške za 2 odstotka ter povečati donosnost kapitala za najmanj 20 odstotkov. Čisti dobiček naj bi se v letošnjem poslovnem letu povečal za 10 odstotkov.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Kranj Kranj samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
V v predlog; tožilnik
sredo sreda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bila biti pomožni glagol; deležnik, ednina, ženski spol
v v predlog; mestnik
Šmartinskem šmartinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
domu dom samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
Stražišču Stražišče samostalnik, lastno ime; srednji spol, ednina, mestnik
osma osmi vrstilni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, imenovalnik
skupščina skupščina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
delniške delniški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
družbe družba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Sava Sava samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
kateri kateri vprašalni zaimek; ženski spol, ednina, mestnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
lastnike lastnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
seznanili seznaniti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
s z predlog; orodnik
doseženimi dosežen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
poslovnimi posloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
rezultati rezultat samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
za za predlog; tožilnik
lansko lanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
leto leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
odločali odločati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
o o predlog; mestnik
razporeditvi razporeditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
dobička dobiček samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
izplačilu izplačilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
dividend dividenda samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ter ter priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
seznanili seznaniti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
s z predlog; orodnik
poslovnim posloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
načrtom načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
za za predlog; tožilnik
letošnje letošnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
leto leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
V v predlog; mestnik
letu leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
2002 2002 glavni števnik; arabski zapis
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
poslovna posloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
skupina skupina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Sava Sava samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ustvarila ustvariti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
za za predlog; tožilnik
47,9 47,9 glavni števnik; arabski zapis
milijarde milijarda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
tolarjev tolar samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
čistih čist splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
prihodkov prihodek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
od od predlog; rodilnik
prodaje prodaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
kar kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
za za predlog; tožilnik
16 16 glavni števnik; arabski zapis
odstotkov odstotek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
več več splošni prislov; primernik
kot kot podredni veznik
leto leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
poprej poprej splošni prislov; nedoločena stopnja
za za predlog; tožilnik
8 8 glavni števnik; arabski zapis
odstotkov odstotek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bila biti pomožni glagol; deležnik, ednina, ženski spol
višja visok splošni pridevnik; primernik, ženski spol, ednina, imenovalnik
dodana dodan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
vrednost vrednost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
bilančni bilančen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
dobiček dobiček samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bil biti pomožni glagol; deležnik, ednina, moški spol
dosežen dosežen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
v v predlog; mestnik
višini višina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
nekaj nekaj splošni prislov; nedoločena stopnja
nad nad predlog; orodnik
6 6 glavni števnik; arabski zapis
milijard milijarda samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
tolarjev tolar samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Od od predlog; rodilnik
tega ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
bodo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, množina, nezanikani
937 937 glavni števnik; arabski zapis
milijonov milijon samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
tolarjev tolar samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
namenili nameniti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
za za predlog; tožilnik
dividende dividenda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
kar kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
pomeni pomeniti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
bodo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, množina, nezanikani
delničarji delničar samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
dobili dobiti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
546 546 glavni števnik; arabski zapis
tolarjev tolar samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
bruto bruto samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; tožilnik
delnico delnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
32 32 glavni števnik; arabski zapis
milijonov milijon samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
namenili nameniti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
za za predlog; tožilnik
nagrado nagrada samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
članom član samostalnik, občno ime; moški spol, množina, dajalnik
nadzornega nadzoren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
sveta svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
170 170 glavni števnik; arabski zapis
milijonov milijon samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
pa pa priredni veznik
razporedili razporediti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
v v predlog; tožilnik
rezerve rezerva samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
Skupščina skupščina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
podelila podeliti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
razrešnico razrešnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
upravi uprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
nadzornemu nadzoren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, dajalnik
svetu svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
s z predlog; orodnik
katero kateri vprašalni zaimek; ženski spol, ednina, orodnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
potrdila potrditi glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
in in priredni veznik
odobrila odobriti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
delo delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
teh ta kazalni zaimek; moški spol, množina, rodilnik
dveh dva glavni števnik; besedni zapis, moški spol, dvojina, rodilnik
organov organ samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
lanskem lanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
poslovnem posloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
letu leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Predstavili predstaviti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
tudi tudi členek
poslovni posloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
za za predlog; tožilnik
leto leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
2003 2003 glavni števnik; arabski zapis
ki ki podredni veznik
pomeni pomeniti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
prvo prvi vrstilni števnik; besedni zapis, srednji spol, ednina, tožilnik
leto leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
uresničevanja uresničevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
prenovljene prenovljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
razvojne razvojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
strategije strategija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Save Sava samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
do do predlog; rodilnik
leta leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
2007 2007 glavni števnik; arabski zapis
Najpomembnejši pomemben splošni pridevnik; presežnik, moški spol, množina, imenovalnik
cilji cilj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
rast rast samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
prodaje prodaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
13 13 glavni števnik; arabski zapis
odstotkov odstotek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
doseči doseči glavni glagol; dovršni, nedoločnik
operativni operativen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
dobiček dobiček samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
v v predlog; mestnik
vseh ves celostni zaimek; ženski spol, množina, mestnik
družbah družba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
realno realno splošni prislov; nedoločena stopnja
povečati povečati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
dodano dodan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
vrednost vrednost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
21 21 glavni števnik; arabski zapis
odstotkov odstotek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
znižati znižati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
stroške strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
odstotka odstotek samostalnik, občno ime; moški spol, dvojina, tožilnik
ter ter priredni veznik
povečati povečati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
donosnost donosnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
kapitala kapital samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
najmanj najmanj splošni prislov; presežnik
20 20 glavni števnik; arabski zapis
odstotkov odstotek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Čisti čist splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
dobiček dobiček samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
naj naj členek
bi biti pomožni glagol; pogojnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
v v predlog; mestnik
letošnjem letošnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
poslovnem posloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
letu leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
povečal povečati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
za za predlog; tožilnik
10 10 glavni števnik; arabski zapis
odstotkov odstotek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
zapri
vir: Gorenjski glas
leto nastanka: 2003
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Gorenjski glas
avtor: neznani novinar