Tako kot so številni vzroki za nastanek in pojav debelosti, tako so številne tudi posledice. V zvezi s tem govorimo predvsem o negativnih posledicah, ki v bistvu prizadenejo celovito biopsihosocialno ravnovesje in osebnostno integriteto debelih ljudi. V sodobni civilizaciji in kulturi je lepota telesa pomemben dejavnik pri vzpostavljanju in ohranjanju pozitivne samopodobe. Pretirana debelost in prevelika telesna teža lahko kot negativni dejavnik vplivata na človekovo samopodobo, kar še posebej velja za ženske. Estetska komponenta, ki je pri tem prisotna ima pri normalni telesni teži in posledično ustrezni postavi pozitivni predznak in obratno. Zato je gotovo pomembno, da ljudje, posebej ženske skrbijo za normalno telesno težo in posledično za ustrezno (in kolikor je to mogoče) lepo postavo. Dobro počutje kot posledica ustrezno oblikovane postave, ima tudi ugodne psihosocialne učinke. To je mogoče zaznati pri vzpostavljanju medsebojnih socialnih vezi, pri prevzemanju in »igranju« različnih socialnih vlog ter pri vzpostavljanju komunikacij v različnih malih ali večjih družbenih pa tudi v rekreacijskih skupinah.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
kot kot podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
številni številen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
vzroki vzrok samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
nastanek nastanek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
in in priredni veznik
pojav pojav samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
debelosti debelost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
številne številen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
tudi tudi členek
posledice posledica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
V v predlog; mestnik
zvezi zveza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, orodnik
govorimo govoriti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
predvsem predvsem členek
o o predlog; mestnik
negativnih negativen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
posledicah posledica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
ki ki podredni veznik
v v predlog; mestnik
bistvu bistvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
prizadenejo prizadeti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
celovito celovito splošni prislov; nedoločena stopnja
biopsihosocialno biopsihosocialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
ravnovesje ravnovesje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
osebnostno osebnosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
integriteto integriteta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
debelih debel splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
ljudi človek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
V v predlog; mestnik
sodobni sodoben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
civilizaciji civilizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
kulturi kultura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
lepota lepota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
telesa telo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
pomemben pomemben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
dejavnik dejavnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pri pri predlog; mestnik
vzpostavljanju vzpostavljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
ohranjanju ohranjanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
pozitivne pozitiven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
samopodobe samopodoba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Pretirana pretiran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
debelost debelost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
prevelika prevelik splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
telesna telesen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
teža teža samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
kot kot podredni veznik
negativni negativen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
dejavnik dejavnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
vplivata vplivati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina
na na predlog; tožilnik
človekovo človekov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
samopodobo samopodoba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
kar kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
še še členek
posebej posebej splošni prislov; nedoločena stopnja
velja veljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
ženske ženska samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
Estetska estetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
komponenta komponenta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
pri pri predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
prisotna prisoten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
ima imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
pri pri predlog; mestnik
normalni normalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
telesni telesen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
teži teža samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
posledično posledično splošni prislov; nedoločena stopnja
ustrezni ustrezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
postavi postaviti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
pozitivni pozitiven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
predznak predznak samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
in in priredni veznik
obratno obratno splošni prislov; nedoločena stopnja
Zato zato priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
gotovo gotovo splošni prislov; nedoločena stopnja
pomembno pomemben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
da da podredni veznik
ljudje človek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
posebej posebej splošni prislov; nedoločena stopnja
ženske ženska samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
skrbijo skrbeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
za za predlog; tožilnik
normalno normalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
telesno telesen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
težo teža samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
posledično posledično splošni prislov; nedoločena stopnja
za za predlog; tožilnik
ustrezno ustrezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
kolikor kolikor podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
mogoče mogoč splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
lepo lep splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
postavo postava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Dobro dobro splošni prislov; nedoločena stopnja
počutje počutje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
kot kot podredni veznik
posledica posledica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ustrezno ustrezno splošni prislov; nedoločena stopnja
oblikovane oblikovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
postave postava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ima imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tudi tudi členek
ugodne ugoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
psihosocialne psihosocialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
učinke učinek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
To ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
mogoče mogoč splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
zaznati zaznati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
pri pri predlog; mestnik
vzpostavljanju vzpostavljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
medsebojnih medsebojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
socialnih socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
vezi vez samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
pri pri predlog; mestnik
prevzemanju prevzemanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
igranju igranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
različnih različen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
socialnih socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
vlog vloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ter ter priredni veznik
pri pri predlog; mestnik
vzpostavljanju vzpostavljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
komunikacij komunikacija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
različnih različen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
malih mali splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
ali ali priredni veznik
večjih velik splošni pridevnik; primernik, ženski spol, množina, rodilnik
družbenih družben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
pa pa priredni veznik
tudi tudi členek
v v predlog; mestnik
rekreacijskih rekreacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
skupinah skupina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2001
vrsta besedila: Stvarna besedila
naslov: Šport v obdobju zrelosti
avtor: neznani avtor