ečina novodobnih razmišljanj o svobodi tiska popolnoma zanemarja vprašanje, kako država zagotavlja vsaj minimalne predpostavke za pluralizem in avtonomijo medijev ter novinarstva, za profesionalno in osebnostno integriteto novinarjev, za varovanje avtonomije civilne družbe, ki je pač ni brez avtonomije medijev, in za zagotavljanje komunikacijskih pravic in svoboščin njenih članov, tj. državljanov. Najkrajši odgovor na to vprašanje bi se lahko glasil: (1) z omejevanjem državne in lastniške moči; (2) s spodbujanjem komunikacijske moči državljanov in (3) s spodbujanjem kakovostnega novinarstva ter medijske produkcije sploh. Postsocialistična razmišljanja pa v iskanju odgovora na to temeljno vprašanje sežejo le do protimonopolne klavzule in omejevanja tujih vlaganj. (Splichal, 1999: 243) Pluralizem medijev je po slovenski osamosvojitvi predmet številnih razprav in polemik v javnosti. Postsocialistična pluralizacija medijev, ki jo je narekovalo znatno povečanje komunikacijskih potreb, je obstala nekje na svojem začetku. Tudi slovensko novinarstvo so zato skalili številni političnoekonomski pritiski in interesi. Pritiski na sedmo "silo" z licemernimi nameni popolne privatizacije ali podržavljanja radiotelevizije, ki svoj vrh dosegajo prav v zadnjem času, nas opozarjajo na veliko nevarnost. Ko predsednik vlade v "raju pod Alpami" suvereno trdi, da je radiotelevizija tako ali tako državna, potem je v "raju" nekaj hudo narobe. Skrb vzbujajoče je tudi dejstvo, da se skoraj vsak peti Slovenček s predsednikom strinja in morda celo najhuje, da 70 odstotkov ljudi sploh ne briga za pluralizem medijev. Nekatere evropske države imajo v namen zaščite medijev pred ostrimi kremplji politike razne vrste nacionalnih komitejev, državne agencije za nadzor nad tiskom in podobne institucionalne oblike zaščite strateških ciljev novinarstva. Pri nas takšnih mehanizmov še ni, čeprav bi jih potrebovali, ker je druga opcija, da enostavno zaupamo modrosti in poštenosti naših

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
ečina ečina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
novodobnih novodoben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
razmišljanj razmišljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
o o predlog; mestnik
svobodi svoboda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
tiska tisk samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
popolnoma popolnoma splošni prislov; nedoločena stopnja
zanemarja zanemarjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
vprašanje vprašanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
kako kako splošni prislov; nedoločena stopnja
država država samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
zagotavlja zagotavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
vsaj vsaj členek
minimalne minimalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
predpostavke predpostavka samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
pluralizem pluralizem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
in in priredni veznik
avtonomijo avtonomija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
medijev medij samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ter ter priredni veznik
novinarstva novinarstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
profesionalno profesionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
osebnostno osebnosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
integriteto integriteta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
novinarjev novinar samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
varovanje varovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
avtonomije avtonomija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
civilne civilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
družbe družba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
pač pač členek
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
brez brez predlog; rodilnik
avtonomije avtonomija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
medijev medij samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
za za predlog; tožilnik
zagotavljanje zagotavljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
komunikacijskih komunikacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
pravic pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
svoboščin svoboščina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
njenih njen svojilni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, rodilnik, ednina, ženski spol svojine
članov član samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
tj. tj. okrajšava
državljanov državljan samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Najkrajši kratek splošni pridevnik; presežnik, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
odgovor odgovor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; tožilnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
vprašanje vprašanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
glasil glasiti glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
1 1 glavni števnik; arabski zapis
z z predlog; orodnik
omejevanjem omejevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
državne državen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
lastniške lastniški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
moči moč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
s z predlog; orodnik
spodbujanjem spodbujanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
komunikacijske komunikacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
moči moč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
državljanov državljan samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
s z predlog; orodnik
spodbujanjem spodbujanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
kakovostnega kakovosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
novinarstva novinarstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
medijske medijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
produkcije produkcija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
sploh sploh členek
Postsocialistična postsocialističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
razmišljanja razmišljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
pa pa priredni veznik
v v predlog; mestnik
iskanju iskanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
odgovora odgovor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
na na predlog; tožilnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
temeljno temeljen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
vprašanje vprašanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
sežejo seči glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
le le členek
do do predlog; rodilnik
protimonopolne protimonopolen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
klavzule klavzula samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
omejevanja omejevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
tujih tuj splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
vlaganj vlaganje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
Splichal splichal neuvrščeno
1999 1999 glavni števnik; arabski zapis
243 243 glavni števnik; arabski zapis
Pluralizem pluralizem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
medijev medij samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
po po predlog; mestnik
slovenski slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
osamosvojitvi osamosvojitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
predmet predmet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
številnih številen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
razprav razprava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
polemik polemika samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
javnosti javnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Postsocialistična postsocialističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
pluralizacija pluralizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
medijev medij samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
jo on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
narekovalo narekovati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, srednji spol
znatno znaten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
povečanje povečanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
komunikacijskih komunikacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
potreb potreba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
obstala obstati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
nekje nekje splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; mestnik
svojem svoj povratni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
začetku začetek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Tudi tudi členek
slovensko slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
novinarstvo novinarstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
zato zato splošni prislov; nedoločena stopnja
skalili skaliti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
številni številen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
političnoekonomski političnoekonomski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
pritiski pritisk samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
interesi interes samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
Pritiski pritisk samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
na na predlog; tožilnik
sedmo sedmi vrstilni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, orodnik
silo sila samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
z z predlog; orodnik
licemernimi licemeren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
nameni namen samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
popolne popoln splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
privatizacije privatizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ali ali priredni veznik
podržavljanja podržavljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
radiotelevizije radiotelevizija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
svoj svoj povratni zaimek; moški spol, ednina, tožilnik
vrh vrh samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
dosegajo dosegati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
prav prav členek
v v predlog; mestnik
zadnjem zadnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
nas jaz osebni zaimek; 1. oseba, množina, tožilnik
opozarjajo opozarjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
na na predlog; tožilnik
veliko velik splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
nevarnost nevarnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Ko ko podredni veznik
predsednik predsednik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
vlade vlada samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
raju raj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
pod pod predlog; orodnik
Alpami Alpe samostalnik, lastno ime; ženski spol, množina, orodnik
suvereno suvereno splošni prislov; nedoločena stopnja
trdi trditi glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
radiotelevizija radiotelevizija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
ali ali priredni veznik
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
državna državen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
potem potem splošni prislov; nedoločena stopnja
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
raju raj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
nekaj nekaj splošni prislov; nedoločena stopnja
hudo hudo splošni prislov; nedoločena stopnja
narobe narobe splošni prislov; nedoločena stopnja
Skrb skrb samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
vzbujajoče vzbujajoč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tudi tudi členek
dejstvo dejstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
skoraj skoraj členek
vsak vsak celostni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
peti peti vrstilni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, imenovalnik
Slovenček slovenček samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
predsednikom predsednik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
strinja strinjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
in in priredni veznik
morda morda členek
celo celo členek
najhuje hudo splošni prislov; presežnik
da da podredni veznik
70 70 glavni števnik; arabski zapis
odstotkov odstotek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ljudi človek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
sploh sploh členek
ne ne členek
briga brigati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
pluralizem pluralizem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
medijev medij samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Nekatere nekateri nedoločni zaimek; ženski spol, množina, imenovalnik
evropske evropski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
države država samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
imajo imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
v v predlog; tožilnik
namen namen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
zaščite zaščita samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
medijev medij samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
pred pred predlog; orodnik
ostrimi oster splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
kremplji krempelj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
politike politika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
razne razen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
vrste vrsta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
nacionalnih nacionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
komitejev komite samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
državne državen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
agencije agencija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
nadzor nadzor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
nad nad predlog; orodnik
tiskom tisk samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
podobne podoben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
institucionalne institucionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
oblike oblika samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
zaščite zaščita samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
strateških strateški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
ciljev cilj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
novinarstva novinarstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Pri pri predlog; mestnik
nas jaz osebni zaimek; 1. oseba, množina, mestnik
takšnih takšen kazalni zaimek; moški spol, množina, rodilnik
mehanizmov mehanizem samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
še še členek
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
čeprav čeprav podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, srednji spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
potrebovali potrebovati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
ker ker podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
druga drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, imenovalnik
opcija opcija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
da da podredni veznik
enostavno enostavno splošni prislov; nedoločena stopnja
zaupamo zaupati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 1. oseba, množina
modrosti modrost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
poštenosti poštenost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
naših naš svojilni zaimek; 1. oseba, moški spol, množina, rodilnik, množina svojine
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2006
vrsta besedila: Revije
naslov: Katedra : slovenski akademski in študentski časopis
avtor: neznani novinar