Pri mnogih storilcih (storilkah) gre za posebne oblike psihičnega nasilja, ki so mu pred tem izpostavljeni in ki mu niso kos. V terapevtskem jeziku gre za izrazito pomanjkanje sposobnosti ustrezne komunikacije, ustreznega reševanja problemov, kar vsebuje zlasti takojšnje reagiranje na bolečino. Zaradi zatajevanja čustev in kopičenja agresije je potek skorajda predvidljiv. Pri tovrstnih storilcih in storilkah je možnost ponovitve dejanja praktično minimalna, vsekakor pa manjša od verjetnosti pri ostalih "potencialnih" storilcih. Kazen, ki je odmerjena, je različna. Včasih bolj objektivizirana, drugič spet prilagojena tretmanskim zahtevam. Še najmanj koristno je klasično učenje, da se ubijati ne sme (kar včasih z resnim podukom v obrazložitvi naredi sodišče). Tisto, kar se zdi smiselno z vidika tretmana med prestajanjem kazni, je učenje ustrezne medosebne komunikacije; učenje reševanja konfliktnih situacij, opredeljevanja problemov in še prej njihovega zaznavanja. "Kriminalca" v ne tako redkih primerih v bistvu učimo varovanja svoje osebnostne integritete. V tem procesu mora imeti možnost povsem nekaznovano izraziti svoje občutke tudi do vseh tistih, ki imajo trenutno moč nad njim, nad kaznovalci oziroma nad izvrševalci kazni. Ali lahko tradicionalno usmerjen kaznovalec klasične šole doživi hujši udarec?

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Pri pri predlog; mestnik
mnogih mnog nedoločni zaimek; moški spol, množina, mestnik
storilcih storilec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
storilkah storilka samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
gre iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
posebne poseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
oblike oblika samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
psihičnega psihičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
nasilja nasilje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
mu on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, dajalnik, klitična naslonskost
pred pred predlog; orodnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, orodnik
izpostavljeni izpostavljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
ki ki podredni veznik
mu on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, dajalnik, klitična naslonskost
niso biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, zanikani
kos kos splošni prislov; nedoločena stopnja
V v predlog; mestnik
terapevtskem terapevtski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
jeziku jezik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
gre iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
izrazito izrazit splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
pomanjkanje pomanjkanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
sposobnosti sposobnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ustrezne ustrezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
komunikacije komunikacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ustreznega ustrezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
reševanja reševanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
problemov problem samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
kar kar splošni prislov; nedoločena stopnja
vsebuje vsebovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
zlasti zlasti členek
takojšnje takojšnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
reagiranje reagiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
na na predlog; tožilnik
bolečino bolečina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Zaradi zaradi predlog; rodilnik
zatajevanja zatajevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
čustev čustvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
kopičenja kopičenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
agresije agresija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
potek potek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
skorajda skorajda členek
predvidljiv predvidljiv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
Pri pri predlog; mestnik
tovrstnih tovrsten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
storilcih storilec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
in in priredni veznik
storilkah storilka samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
možnost možnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ponovitve ponovitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
dejanja dejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
praktično praktično splošni prislov; nedoločena stopnja
minimalna minimalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
vsekakor vsekakor členek
pa pa priredni veznik
manjša majhen splošni pridevnik; primernik, ženski spol, ednina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
verjetnosti verjetnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pri pri predlog; mestnik
ostalih ostal deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
potencialnih potencialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
storilcih storilec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
Kazen kazen samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
odmerjena odmerjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
različna različen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
Včasih včasih splošni prislov; nedoločena stopnja
bolj bolj splošni prislov; primernik
objektivizirana objektiviziran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
drugič drugič splošni prislov; nedoločena stopnja
spet spet splošni prislov; nedoločena stopnja
prilagojena prilagojen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
tretmanskim tretmanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, dajalnik
zahtevam zahteva samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, dajalnik
Še še členek
najmanj najmanj splošni prislov; presežnik
koristno koristen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
klasično klasičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
učenje učenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
ubijati ubijati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
ne ne členek
sme smeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
kar kar splošni prislov; nedoločena stopnja
včasih včasih splošni prislov; nedoločena stopnja
z z predlog; orodnik
resnim resen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
podukom poduk samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
v v predlog; mestnik
obrazložitvi obrazložitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
naredi narediti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
sodišče sodišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
Tisto tisti kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
kar kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
zdi zdeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
smiselno smiselno splošni prislov; nedoločena stopnja
z z predlog; rodilnik
vidika vidik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
tretmana tretman samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
med med predlog; orodnik
prestajanjem prestajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
kazni kazen samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
učenje učenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
ustrezne ustrezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
medosebne medoseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
komunikacije komunikacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
učenje učenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
reševanja reševanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
konfliktnih konflikten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
situacij situacija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
opredeljevanja opredeljevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
problemov problem samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
še še členek
prej prej splošni prislov; primernik
njihovega njihov svojilni zaimek; 3. oseba, srednji spol, ednina, rodilnik, množina svojine
zaznavanja zaznavanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Kriminalca kriminalec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
ne ne členek
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
redkih redek splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
primerih primer samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
v v predlog; mestnik
bistvu bistvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
učimo učiti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
varovanja varovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
svoje svoj povratni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
osebnostne osebnosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
integritete integriteta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
V v predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
procesu proces samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
mora morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
imeti imeti glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
možnost možnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
povsem povsem splošni prislov; nedoločena stopnja
nekaznovano nekaznovano splošni prislov; nedoločena stopnja
izraziti izraziti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
svoje svoj povratni zaimek; moški spol, množina, tožilnik
občutke občutek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
tudi tudi členek
do do predlog; rodilnik
vseh ves celostni zaimek; moški spol, množina, rodilnik
tistih tisti kazalni zaimek; moški spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
imajo imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
trenutno trenutno splošni prislov; nedoločena stopnja
moč moč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
nad nad predlog; orodnik
njim on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, orodnik
nad nad predlog; orodnik
kaznovalci kaznovalec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
oziroma oziroma priredni veznik
nad nad predlog; orodnik
izvrševalci izvrševalec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
kazni kazen samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Ali ali splošni prislov; nedoločena stopnja
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
tradicionalno tradicionalno splošni prislov; nedoločena stopnja
usmerjen usmerjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
kaznovalec kaznovalec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
klasične klasičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
šole šola samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
doživi doživeti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
hujši hud splošni pridevnik; primernik, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
udarec udarec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 1998
vrsta besedila: Stvarna besedila
naslov: Kazen brez zločina
avtor: neznani avtor