Predsednik slovenskega pisateljskega društva Vlado Žabot pravi, da nekateri v zvezi s slovenskim knjižničnim nadomestilom namenoma izkrivljajo resnico in zavajajo javnost, nakar se delajo še nevedne. Zato znova ponavlja nekatera dejstva, ki po njegovem mnenju nedvoumno govorijo v prid slovenskega modela knjižničnega nadomestila. Po Žabotovem mnenju sta za razumevanje tega modela pomembna 36. in 176. člen veljavnega zakona o avtorskih in sorodnih pravicah ter 56. člen zakona o knjižničarstvu. Tako 36. člen najprej razveljavi pravico do ustreznega nadomestila za rabo izvirnikov ali primerkov knjižničnega gradiva v javnih knjižnicah. To razveljavitev (derogacijo) omogoča veljavna evropska direktiva, ki je pomembna predvsem za dovolj kakovostno uresničevanje nacionalnih interesov na področju izvirnega literarnega in jezikovnega ustvarjanja, še posebej manjših članic EU, ki bi sicer bile dolžne takšne avtorske pravice izplačevati vsem tujcem, katerih knjige se izposojajo v njihovih javnih knjižnicah (176. člen). Pri tem je treba vedeti tudi to, da vrednost ene knjižnične izposoje v okviru EU ni določena – in da bi torej posamezne države (primer Grčije), katerih interes ni podpiranje tujih avtorjev, v skladu z veljavno avtonomijo kulturnih politik lahko uvedle zelo nizko, simbolično vrednost tovrstnega nadomestila, pravi Vlado Žabot.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Predsednik predsednik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
slovenskega slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
pisateljskega pisateljski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
društva društvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Vlado Vlado samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Žabot Žabot samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pravi praviti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
nekateri nekateri nedoločni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
zvezi zveza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
slovenskim slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, orodnik
knjižničnim knjižničen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, orodnik
nadomestilom nadomestilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
namenoma namenoma splošni prislov; nedoločena stopnja
izkrivljajo izkrivljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
resnico resnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
zavajajo zavajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
javnost javnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
nakar nakar splošni prislov; nedoločena stopnja
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
delajo delati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
še še členek
nevedne neveden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
Zato zato splošni prislov; nedoločena stopnja
znova znova splošni prislov; nedoločena stopnja
ponavlja ponavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
nekatera nekateri nedoločni zaimek; srednji spol, množina, imenovalnik
dejstva dejstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
po po predlog; mestnik
njegovem njegov svojilni zaimek; 3. oseba, srednji spol, ednina, mestnik, ednina, moški spol svojine
mnenju mnenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
nedvoumno nedvoumno splošni prislov; nedoločena stopnja
govorijo govoriti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
v v predlog; tožilnik
prid prid samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
slovenskega slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
modela model samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
knjižničnega knjižničen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
nadomestila nadomestilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Po po predlog; mestnik
Žabotovem Žabotov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
mnenju mnenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
sta biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
za za predlog; tožilnik
razumevanje razumevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
tega ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
modela model samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
pomembna pomemben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
36. 36. vrstilni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
176. 176. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
veljavnega veljaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
zakona zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
avtorskih avtorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
in in priredni veznik
sorodnih soroden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
pravicah pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
ter ter priredni veznik
56. 56. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
zakona zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
knjižničarstvu knjižničarstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
36. 36. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
najprej najprej splošni prislov; presežnik
razveljavi razveljaviti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
pravico pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
do do predlog; rodilnik
ustreznega ustrezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
nadomestila nadomestilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
rabo raba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
izvirnikov izvirnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ali ali priredni veznik
primerkov primerek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
knjižničnega knjižničen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
gradiva gradivo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
javnih javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
knjižnicah knjižnica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
To ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, tožilnik
razveljavitev razveljavitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
derogacijo derogacijo samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
omogoča omogočati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
veljavna veljaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
evropska evropski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
direktiva direktiva samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
pomembna pomemben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
predvsem predvsem členek
za za predlog; tožilnik
dovolj dovolj splošni prislov; nedoločena stopnja
kakovostno kakovosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
uresničevanje uresničevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
nacionalnih nacionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
interesov interes samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
na na predlog; mestnik
področju področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
izvirnega izviren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
literarnega literaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
jezikovnega jezikoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
ustvarjanja ustvarjanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
še še členek
posebej posebej splošni prislov; nedoločena stopnja
manjših majhen splošni pridevnik; primernik, ženski spol, množina, rodilnik
članic članica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
EU EU samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
sicer sicer členek
bile biti pomožni glagol; deležnik, množina, ženski spol
dolžne dolžen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
takšne takšen kazalni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
avtorske avtorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
pravice pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
izplačevati izplačevati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
vsem ves celostni zaimek; moški spol, množina, dajalnik
tujcem tujec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, dajalnik
katerih kateri vprašalni zaimek; moški spol, množina, rodilnik
knjige knjiga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
izposojajo izposojati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
v v predlog; mestnik
njihovih njihov svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, množina, rodilnik, množina svojine
javnih javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
knjižnicah knjižnica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
176. 176. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Pri pri predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
treba treba splošni prislov; nedoločena stopnja
vedeti vedeti glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
tudi tudi členek
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
da da podredni veznik
vrednost vrednost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ene en zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, rodilnik
knjižnične knjižničen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
izposoje izposoja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
okviru okvir samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
EU EU samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
določena določen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
da da podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
torej torej splošni prislov; nedoločena stopnja
posamezne posamezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
države država samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
primer primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Grčije Grčija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
katerih kateri vprašalni zaimek; moški spol, množina, rodilnik
interes interes samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
podpiranje podpiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
tujih tuj splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
avtorjev avtor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
skladu sklad samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
veljavno veljaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
avtonomijo avtonomija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
kulturnih kulturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
politik politika samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
uvedle uvesti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, ženski spol
zelo zelo splošni prislov; nedoločena stopnja
nizko nizko splošni prislov; nedoločena stopnja
simbolično simboličen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
vrednost vrednost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
tovrstnega tovrsten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
nadomestila nadomestilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
pravi praviti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
Vlado Vlado samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Žabot Žabot samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
zapri
vir: Delo
leto nastanka: 2007
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Delo
avtor: neznani novinar