tem delu Slovenije niso pogoste. Tako je bil npr. pred leti na južnih pobočjih pod Cicljem najden bledi petelinček (Corydalis ochroleuca), iz nedavnega časa pa je znanih tudi več lokalitet gozdne trte (Vitis sylvestris), ki - za razliko od splošno razširjene domneve o uspevanju v obrečnih logih - tod uspeva na toplih rastiščih v zavetju prisojnih skalnih balvanov (Piltaver 2007 ter skupni ogled na terenu). Po zaslugi A. Piltaverja, ki je to divjo sorodnico vinske trte odkril, je danes o njej znanega že precej več in se predvsem lokalna iniciativa ukvarja z njenim varovanjem. Kraški šetraj doslej v osrednji Sloveniji ni bil znan in tudi razmeroma velika populacija, odkrita ob železniški progi pri Lazah, se je zanesljivo tam pojavila razmeroma nedavno, ko je tja človek nehote zanesel seme. Železniški nasipi so že dolgo znani kot koridorji za širjenje nekaterih toploljubnih vrst v notranjost, morda pa bo ob splošnem segrevanju klime katera od tako zasnovanih populacij zasnova za lokalano širjenje vrste v prihodnosti. Tudi Aschersonova pasja trava (Dactylis polygama) je nekoliko toploljubna, a v skalnatih strmih gozdovih južnih pobočij nad Vinjim gotovo uspeva že od nekdaj. Do nedavnega ta diploidni takson v Sloveniji sploh ni bil znan, nato so se najdbe začele množiti, a podrobna analiza (Jogan 2002) je pokazala, da žal določanje pogosto ni bilo zanesljivo. Danes vemo, da je ta vrsta razmeroma redka v zmerno toploljubnih gozdnih združbah.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
tem ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
delu del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Slovenije Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
niso biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, zanikani
pogoste pogost splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
Tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bil biti pomožni glagol; deležnik, ednina, moški spol
npr. npr. okrajšava
pred pred predlog; orodnik
leti leto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
na na predlog; mestnik
južnih južen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, mestnik
pobočjih pobočje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
pod pod predlog; orodnik
Cicljem cicelj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
najden najden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
bledi bled splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
petelinček petelinček samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Corydalis Corydalis samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ochroleuca ochroleuc samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
nedavnega nedaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
časa čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
pa pa priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
znanih znan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
tudi tudi členek
več več splošni prislov; primernik
lokalitet lokaliteta samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
gozdne gozden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
trte trta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vitis vitis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
sylvestris sylvestris samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
za za predlog; tožilnik
razliko razlika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
od od predlog; rodilnik
splošno splošno splošni prislov; nedoločena stopnja
razširjene razširjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
domneve domneva samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
uspevanju uspevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
obrečnih obrečen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
logih logo samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
tod tod splošni prislov; nedoločena stopnja
uspeva uspevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; mestnik
toplih topel splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
rastiščih rastišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
v v predlog; mestnik
zavetju zavetje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
prisojnih prisojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
skalnih skalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
balvanov balvan samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Piltaver Piltaver samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
2007 2007 glavni števnik; arabski zapis
ter ter priredni veznik
skupni skupen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
ogled ogled samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
na na predlog; mestnik
terenu teren samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Po po predlog; mestnik
zaslugi zasluga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
A. A. okrajšava
Piltaverja Piltaver samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
to ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, tožilnik
divjo divji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
sorodnico sorodnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
vinske vinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
trte trta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
odkril odkriti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
danes danes splošni prislov; nedoločena stopnja
o o predlog; mestnik
njej on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, mestnik
znanega znan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
že že členek
precej precej splošni prislov; nedoločena stopnja
več več splošni prislov; primernik
in in priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
predvsem predvsem členek
lokalna lokalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
iniciativa iniciativa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ukvarja ukvarjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
z z predlog; orodnik
njenim njen svojilni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, orodnik, ednina, ženski spol svojine
varovanjem varovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
Kraški kraški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
šetraj šetraj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
doslej doslej splošni prislov; nedoločena stopnja
v v predlog; mestnik
osrednji osrednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
Sloveniji Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
bil biti pomožni glagol; deležnik, ednina, moški spol
znan znan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
in in priredni veznik
tudi tudi členek
razmeroma razmeroma splošni prislov; nedoločena stopnja
velika velik splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
populacija populacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
odkrita odkrit splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
ob ob predlog; mestnik
železniški železniški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
progi proga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
pri pri predlog; mestnik
Lazah Laze samostalnik, lastno ime; ženski spol, množina, mestnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zanesljivo zanesljivo splošni prislov; nedoločena stopnja
tam tam splošni prislov; nedoločena stopnja
pojavila pojaviti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
razmeroma razmeroma splošni prislov; nedoločena stopnja
nedavno nedavno splošni prislov; nedoločena stopnja
ko ko podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tja tja splošni prislov; nedoločena stopnja
človek človek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
nehote nehote prislov, deležje
zanesel zanesti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
seme seme samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Železniški železniški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
nasipi nasip samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
že že členek
dolgo dolgo splošni prislov; nedoločena stopnja
znani znan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
kot kot podredni veznik
koridorji koridor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
širjenje širjenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
nekaterih nekateri nedoločni zaimek; ženski spol, množina, rodilnik
toploljubnih toploljuben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
vrst vrsta samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
notranjost notranjost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
morda morda členek
pa pa priredni veznik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
ob ob predlog; mestnik
splošnem splošen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
segrevanju segrevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
klime klima samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
katera kateri vprašalni zaimek; srednji spol, množina, tožilnik
od od predlog; rodilnik
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
zasnovanih zasnovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
populacij populacija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
zasnova zasnova samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
lokalano lokalan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
širjenje širjenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
vrste vrsta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
prihodnosti prihodnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Tudi tudi členek
Aschersonova Aschersonov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
pasja pasji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
trava trava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Dactylis Dactylis samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
polygama polygam samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
nekoliko nekoliko splošni prislov; nedoločena stopnja
toploljubna toploljuben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
a a priredni veznik
v v predlog; mestnik
skalnatih skalnat splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
strmih strm splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
gozdovih gozd samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
južnih južen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
pobočij pobočje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
nad nad predlog; orodnik
Vinjim Vinji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
gotovo gotovo splošni prislov; nedoločena stopnja
uspeva uspevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
že že členek
od od predlog; rodilnik
nekdaj nekdaj splošni prislov; nedoločena stopnja
Do do predlog; rodilnik
nedavnega nedaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
ta ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
diploidni diploiden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
takson takson samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
Sloveniji Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
sploh sploh členek
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
bil biti pomožni glagol; deležnik, ednina, moški spol
znan znan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
nato nato splošni prislov; nedoločena stopnja
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
najdbe najdba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
začele začeti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, ženski spol
množiti množiti glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
a a priredni veznik
podrobna podroben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
analiza analiza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Jogan Jogan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
2002 2002 glavni števnik; arabski zapis
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
pokazala pokazati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
da da podredni veznik
žal žal splošni prislov; nedoločena stopnja
določanje določanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
pogosto pogosto splošni prislov; nedoločena stopnja
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
bilo biti pomožni glagol; deležnik, ednina, srednji spol
zanesljivo zanesljiv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
Danes danes splošni prislov; nedoločena stopnja
vemo vedeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
ta ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, imenovalnik
vrsta vrsta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
razmeroma razmeroma splošni prislov; nedoločena stopnja
redka redek splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; tožilnik
zmerno zmerno splošni prislov; nedoločena stopnja
toploljubnih toploljuben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
gozdnih gozden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
združbah združba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2008
vrsta besedila: Stvarna besedila
naslov: Iz dežele Jurija Vege : zbornik Občine Dol pri Ljubljani
avtor: neznani avtor