Vrednost predstavitve je v nudenju vsebinskega dopolnila turističnim ogledom rotunde, hkrati pa predstavlja nazoren poligon za matično šolo pri izobraževanju učencev o lokalnem vodnem krogu v povezavi s kmetijsko dejavnostjo. Zasnova in izvedba celovitih ureditev za trajnostno rabo vodnih virov temelji na upoštevanju dominantnih naravnih in družbenih procesov v konkretni pokrajini. Načrtovalci celovitih ukrepov pri snovanju primernih ureditev izhajajo iz pokrajinske strukture, upoštevajo njeno genezo ter poglavitne procese, ki povzročajo pritiske in vplive na ekosistem lokalnega okolja. Za izboljšanje ekološkega stanja okolja na lokalni in regionalni ravni je zato primerna uporaba metod ekoremediacij. Pri tem gre za sonaravne ureditve z uporabo naravnih procesov za obnovo in varovanje okolja. Zato so pomembne lokalne iniciative, ki omogočajo izvedbo projektov, kot so npr. v Jeruzalemu, ob Hodoškem jezeru, na Mali Krki in potoku Mokoš. Tovrstne ureditve lahko znatno izboljšajo vodno okolje z razmeroma enostavnimi in nezahtevnimi ureditvami (Vrhovšek in Korže 2007). Posebej pomembno je vzpostavljanje sodelovanja med naravoslovci in gradbeniki za izvedbo celovitih ureditev – v tem procesu pa je zelo pomembno dejavno sodelovanje lastnikov vodnih zemljišč, lokalne javnosti, od idejne zasnove, izvedbe in predvsem vzdrževanja. Brez slednjega ni celovitih ureditev. Tovrstni projekt je zasnova ekološke sanacije Ledavskega jezera (IzVRS 2008), ki je nastal na pobudo lokalne skupnosti z namenom izboljšanja stanja po izrazito sektorski regulaciji Ledave. Gre za celovito idejno zasnovo z ureditvami na močno preobraženem pojezerju, kjer bi z sonaravnimi ureditvami lahko zaznavno izboljšali ekološko stanje ob jezeru in hkrati omogočili tudi razvoj v njegovem zaledju. Posebej spodbudno je vključevanje omenjene vizije v poslovni načrt Krajinskega parka Goričko, ki bi tako z novimi vsebinami in storitvami povezal prebivalce za trajnostne ureditve v pri rabi jezera oz. porečja Ledave v celoti. Izjemno obetaven je skupni projekt urbane prenove in povezave Gornje Radgone in Radkersburga/Radgone. V letu 2008 je bil izveden vseevropski urbanistični natečaj, ki je izpostavil pomen reke, vodnega ter obvodnega prostora pri iskanju kakovostnih rešitev. Natečaj je na nivoju Evrope pionirski, saj skušata dve domala sto let ločeni mesti svojo prihodnost ponovno načrtovati skupaj in sta zato zgled iz prakse za sicer načelno deklarirane 37

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Vrednost vrednost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
predstavitve predstavitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
nudenju nudenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
vsebinskega vsebinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dopolnila dopolnilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
turističnim turističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, dajalnik
ogledom ogled samostalnik, občno ime; moški spol, množina, dajalnik
rotunde rotunda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
hkrati hkrati splošni prislov; nedoločena stopnja
pa pa priredni veznik
predstavlja predstavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
nazoren nazoren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
poligon poligon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
za za predlog; tožilnik
matično matičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
šolo šola samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
pri pri predlog; mestnik
izobraževanju izobraževanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
učencev učenec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
o o predlog; mestnik
lokalnem lokalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
vodnem voden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
krogu krog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
povezavi povezava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
kmetijsko kmetijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
dejavnostjo dejavnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
Zasnova zasnova samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
izvedba izvedba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
celovitih celovit splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
ureditev ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
trajnostno trajnosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
rabo raba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
vodnih voden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
virov vir samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
temelji temeljiti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; mestnik
upoštevanju upoštevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
dominantnih dominanten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
naravnih naraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
družbenih družben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
procesov proces samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
konkretni konkreten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
pokrajini pokrajina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Načrtovalci načrtovalec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
celovitih celovit splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
ukrepov ukrep samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
pri pri predlog; mestnik
snovanju snovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
primernih primeren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
ureditev ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
izhajajo izhajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
iz iz predlog; rodilnik
pokrajinske pokrajinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
strukture struktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
upoštevajo upoštevati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, množina
njeno njen svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, ednina, ženski spol svojine
genezo geneza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ter ter priredni veznik
poglavitne poglaviten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
procese proces samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
povzročajo povzročati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
pritiske pritisk samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
vplive vpliv samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
na na predlog; tožilnik
ekosistem ekosistem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
lokalnega lokalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
okolja okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Za za predlog; tožilnik
izboljšanje izboljšanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
ekološkega ekološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
stanja stanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
okolja okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
lokalni lokalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
regionalni regionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
ravni raven samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zato zato splošni prislov; nedoločena stopnja
primerna primeren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
uporaba uporaba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
metod metoda samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ekoremediacij ekoremediacija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Pri pri predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
gre iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
sonaravne sonaraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
z z predlog; orodnik
uporabo uporaba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
naravnih naraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
procesov proces samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
obnovo obnova samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
varovanje varovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
okolja okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Zato zato priredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
pomembne pomemben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
lokalne lokalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
iniciative iniciativa samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
omogočajo omogočati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
izvedbo izvedba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
projektov projekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
kot kot podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
npr. npr. okrajšava
v v predlog; mestnik
Jeruzalemu Jeruzalem samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, mestnik
ob ob predlog; mestnik
Hodoškem hodoški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
jezeru jezero samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
na na predlog; mestnik
Mali mali splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
Krki Krka samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
potoku potok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
Mokoš Mokoš samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Tovrstne tovrsten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
znatno znatno splošni prislov; nedoločena stopnja
izboljšajo izboljšati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
vodno voden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
okolje okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
z z predlog; orodnik
razmeroma razmeroma splošni prislov; nedoločena stopnja
enostavnimi enostaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
nezahtevnimi nezahteven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
ureditvami ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
Vrhovšek Vrhovšek samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
Korže Korže samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
2007 2007 glavni števnik; arabski zapis
Posebej posebej splošni prislov; nedoločena stopnja
pomembno pomemben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
vzpostavljanje vzpostavljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
sodelovanja sodelovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
med med predlog; orodnik
naravoslovci naravoslovec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
gradbeniki gradbenik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
izvedbo izvedba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
celovitih celovit splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
ureditev ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
procesu proces samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
pa pa priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zelo zelo splošni prislov; nedoločena stopnja
pomembno pomemben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
dejavno dejaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
sodelovanje sodelovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
lastnikov lastnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
vodnih voden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
zemljišč zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
lokalne lokalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
javnosti javnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
od od predlog; rodilnik
idejne idejen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
zasnove zasnova samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
izvedbe izvedba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
predvsem predvsem členek
vzdrževanja vzdrževanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Brez brez predlog; rodilnik
slednjega slednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
celovitih celovit splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
ureditev ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Tovrstni tovrsten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
projekt projekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zasnova zasnova samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ekološke ekološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
sanacije sanacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Ledavskega ledavski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
jezera jezero samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
IzVRS Izvrs samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
2008 2008 glavni števnik; arabski zapis
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
nastal nastati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
na na predlog; tožilnik
pobudo pobuda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
lokalne lokalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
skupnosti skupnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
z z predlog; orodnik
namenom namen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
izboljšanja izboljšanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
stanja stanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
po po predlog; mestnik
izrazito izrazito splošni prislov; nedoločena stopnja
sektorski sektorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
regulaciji regulacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Ledave Ledava samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Gre iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
celovito celovit splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
idejno idejen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
zasnovo zasnova samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
z z predlog; orodnik
ureditvami ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
na na predlog; mestnik
močno močno splošni prislov; nedoločena stopnja
preobraženem preobražen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
pojezerju pojezerje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
kjer kjer podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
z z predlog; orodnik
sonaravnimi sonaraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
ureditvami ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
zaznavno zaznavno splošni prislov; nedoločena stopnja
izboljšali izboljšati glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
ekološko ekološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
stanje stanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
ob ob predlog; mestnik
jezeru jezero samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
hkrati hkrati splošni prislov; nedoločena stopnja
omogočili omogočiti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
tudi tudi členek
razvoj razvoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
v v predlog; mestnik
njegovem njegov svojilni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, mestnik, ednina, moški spol svojine
zaledju zaledje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Posebej posebej splošni prislov; nedoločena stopnja
spodbudno spodbuden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
vključevanje vključevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
omenjene omenjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
vizije vizija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
poslovni posloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Krajinskega krajinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
parka park samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Goričko Goričko samostalnik, lastno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
z z predlog; orodnik
novimi nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
vsebinami vsebina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
storitvami storitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
povezal povezati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
prebivalce prebivalec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
trajnostne trajnosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
v v predlog; mestnik
pri pri predlog; mestnik
rabi raba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
jezera jezero samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
oz. oz. okrajšava
porečja porečje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Ledave Ledava samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
celoti celota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Izjemno izjemno splošni prislov; nedoločena stopnja
obetaven obetaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
skupni skupen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
projekt projekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
urbane urban splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
prenove prenova samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
povezave povezava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Gornje gornji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
Radgone Radgona samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
Radkersburga Radkersburg samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Radgone Radgona samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
V v predlog; mestnik
letu leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
2008 2008 glavni števnik; arabski zapis
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bil biti pomožni glagol; deležnik, ednina, moški spol
izveden izveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
vseevropski vseevropski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
urbanistični urbanističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
natečaj natečaj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
izpostavil izpostaviti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
pomen pomen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
reke reka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
vodnega voden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
obvodnega obvoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prostora prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
pri pri predlog; mestnik
iskanju iskanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
kakovostnih kakovosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
rešitev rešitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Natečaj natečaj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
na na predlog; mestnik
nivoju nivo samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Evrope Evropa samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pionirski pionirski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
saj saj priredni veznik
skušata skušati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina
dve dva glavni števnik; besedni zapis, ženski spol, dvojina, imenovalnik
domala domala členek
sto sto glavni števnik; besedni zapis, množina, tožilnik
let leto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
ločeni ločen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
mesti mesti glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
svojo svoj povratni zaimek; ženski spol, ednina, tožilnik
prihodnost prihodnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ponovno ponovno splošni prislov; nedoločena stopnja
načrtovati načrtovati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
skupaj skupaj splošni prislov; nedoločena stopnja
in in priredni veznik
sta biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
zato zato splošni prislov; nedoločena stopnja
zgled zgled samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
iz iz predlog; rodilnik
prakse praksa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
sicer sicer členek
načelno načelno splošni prislov; nedoločena stopnja
deklarirane deklariran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
37 37 glavni števnik; arabski zapis
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2009
vrsta besedila: Stvarna besedila
naslov: Zbornik 20. zborovanje slovenskih geografov
avtor: neznani avtor