stim, da pri investicijah pridejo do ugodnejših pogojev pridobivanja finančnih sredstev. Uspešni smo bili tudi pri koriščenju mehanizmov na področju izobraževanja in pri večini projektov čezmejnega sodelovanja. Mehanizme, ki naj bi pripomogli pri prevzemanju pravnega reda EU pa niso vsa ministrstva izkoristila v zadostni meri. Na katerih področjih so bili učinki Pharovih sredstev manj zadovoljivi? Slabši učinki so bili tam, kjer je bil pogoj za realizacijo projekta, prestrukturiranje znotraj državne uprave. Če so se potrebne dejavnosti odvijale prepočasi, sta se namen in vloga projekta razvodenela. Učinki so bili slabi tudi tam, kjer smo v Sloveniji prijavili slabe projekte, ki niso bili dovolj zreli, da bi se lahko izpeljali. Tu mislim predvsem na projekte čezmejnega sodelovanja, pri katerih nismo izpolnili predhodnih pogojev: odkupa zemlje, priprave dokumentacije. V teh primerih je bilo potrebno napraviti preusmeritev sredstev, če je bilo to možno, vendar to pomeni krajše časovno obdobje za pripravo novega projekta. Katere naloge v zvezi s programom tuje pomoči opravlja služba vlade za evropske zadeve? Na eni strani smo zadolženi za programiranje - za pripravo medresorsko usklajenih predlogov, ki morajo biti v tesnem stiku s prioritetami, ki izhajajo tako iz Partnerstva za pristop kot iz Državnega programa za prevzem pravnega reda EU in pa nadzorovati samo izvajanje programov Phare. Za Pharove programe in pripravljalna programa ISPA in SAPARD ima Služba vlade za evropske zadeve vlogo nacionalnega koordinatorja, kar pomeni, da smo dolžni resornim ministrstvom, ki so zadolžena za pripravo predlogov projektov, posredovati ključne informacije, kako programi potekajo in kam so usmerjeni. Večinoma so projekti še vedno namenjeni prestrukturiranju državne uprave. Resorna ministrstva so dolžna nuditi informacijsko podporo področju lokalne samouprave na osnovi generalnih usmeritev Evropske komisije. Ker pa sredstva tuje pomoči ne predstavljajo samo Pharovi programi, so informacije za različne sklope pomoči, za različne ciljne skupine porabnikov, dostopne na različnih mestih. Poleg programov Phare in različnih horizontalnih ali večdržavnih programov, se nam odpira možnost za vključitev v t.i. komunitarne programe, to je skupne razvojne programe EU na različnih področjih od šolstva, izobraževanja, kulturnega sodelovanja, dejavnostih nevladnih organizacij, do sodelovanja na ekonomskem področju, na lokalni ravni, in pa možnosti bilateralnega sodelovanja. Na kakšen način lahko končni porabniki pridobijo informacije o tujih pomočeh? Dejstvo je, da v Sloveniji ni nekega enovitega informacijskega sistema, kjer bi bili vsi možni mehanizmi predstavljeni na enem mestu, ampak je potrebno sestaviti različne informacijske vire. Pomoč državni upravi je vpeljana predvsem skozi programe Phare, informacije so na voljo v Službi vlade za evropske zadeve, ki ima vlogo nacionalnega koordinatorja. Za posamezne komunitarne programe, odvisno od teme so vsebinsko odgovorna različna resorna ministrstva. Ministrstvo za šolstvo pokriva programe, ki so na voljo izobraževanju, šolanju, od najmlajših pa do univerzitetnih kadrov. Ministrstvo za gospodarstvo in ministrstvo za drobno gospodarstvo pokrivata projekte, ki so namenjeni malim in srednjim podjetjem, zelo veliko informacij na to temo je na voljo na Gospodarski zbornici Slovenije. V okviru podjetniškega centra za malo gospodarstvo deluje t.i. Evro Info Corespondent Centre, ki daje določene informacije o vključevanju v različne programe. Kako se v tej dokaj zapleteni in ne povsem enovito organizirani informacijski mreži znajdejo nevladne organizacije in posamezniki? Nevladne organizacije delujejo na številnih področjih, vendar mislim da so njihovi interesi še veliko preveč razdrobljeni in bistveno premalo izoblikovani, da bi bile sposobne za skupen nastop. Brez skupnega nastopa pa ne bo velikega učinka. Res pa je, da ravno programi Phare podpirajo tudi razvoj civilne družbe. Določeni projekti so že namenjeni pomoči pri nastajanju civilne družbe. Trenutno se odvija v okviru sredstev za Nacionalni program 97 projekt podpore civilni družbi, kjer bomo poskušali podpreti nevladno organizacijo, ki bi bila pripravljena vzpostaviti informacijsko mrežo za nevladne organizacije. Sredstva Phare so lahko pri vzpostavitvi projekta le dopolnilna pomoč. Obstaja tudi vrsta programov pomoči, v katerih lahko sodelujejo posamezniki. Informacije lahko pridobijo na enem od prej omenjenih centrov, vendar so še najbolj med vsemi prepuščeni lastni iniciativi in prodornosti. Vzpodbudno pa je, da so se nekatere interesne skupine kot so naprimer podjetniki in okoljevarstvene organizacije, uspele samoorganizirati, zagotovile so si dostop do informacij na enem mestu in pa distribucijo teh informacij. Še vedno pa ostaja odgovornost resornih ministrstev, da ohranijo pregled na svojem področju delovanja. Pomembno je vedeti, da se nekatere možnosti sodelovanja šele zdaj malo širše odpirajo. Tu bo potrebno še veliko narediti, svoje mesto bodo morale najti tudi regionalne in lokalne skupnosti. Naučiti se bodo morale natančno oblikovati cilje, kakor tudi izpopolniti tehnike za doseganje željenih ciljev.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
stim stiti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, ednina
da da podredni veznik
pri pri predlog; mestnik
investicijah investicija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
pridejo priti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
do do predlog; rodilnik
ugodnejših ugoden splošni pridevnik; primernik, moški spol, množina, rodilnik
pogojev pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
pridobivanja pridobivanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
finančnih finančen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
sredstev sredstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
Uspešni uspešen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
smo biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, množina, nezanikani
bili biti pomožni glagol; deležnik, množina, moški spol
tudi tudi členek
pri pri predlog; mestnik
koriščenju koriščenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
mehanizmov mehanizem samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
na na predlog; mestnik
področju področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
izobraževanja izobraževanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
pri pri predlog; mestnik
večini večina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
projektov projekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
čezmejnega čezmejen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
sodelovanja sodelovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Mehanizme mehanizem samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
naj naj členek
bi biti pomožni glagol; pogojnik
pripomogli pripomoči glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
pri pri predlog; mestnik
prevzemanju prevzemanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
pravnega praven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
reda red samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
EU EU samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pa pa priredni veznik
niso biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, zanikani
vsa ves celostni zaimek; srednji spol, množina, tožilnik
ministrstva ministrstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
izkoristila izkoristiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
v v predlog; mestnik
zadostni zadosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
meri mera samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Na na predlog; mestnik
katerih kateri vprašalni zaimek; moški spol, množina, mestnik
področjih področje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
bili biti pomožni glagol; deležnik, množina, moški spol
učinki učinek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
Pharovih Pharov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
sredstev sredstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
manj manj splošni prislov; primernik
zadovoljivi zadovoljiv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
Slabši slab splošni pridevnik; primernik, moški spol, množina, imenovalnik
učinki učinek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
bili biti pomožni glagol; deležnik, množina, moški spol
tam tam splošni prislov; nedoločena stopnja
kjer kjer podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bil biti pomožni glagol; deležnik, ednina, moški spol
pogoj pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
realizacijo realizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
projekta projekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
prestrukturiranje prestrukturiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
znotraj znotraj predlog; rodilnik
državne državen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
uprave uprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Če če podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
potrebne potreben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
dejavnosti dejavnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
odvijale odvijati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, ženski spol
prepočasi prepočasi splošni prislov; nedoločena stopnja
sta biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
namen namen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
vloga vloga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
projekta projekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
razvodenela razvodeneti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
Učinki učinek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
bili biti pomožni glagol; deležnik, množina, moški spol
slabi slab splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
tudi tudi členek
tam tam splošni prislov; nedoločena stopnja
kjer kjer podredni veznik
smo biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, množina, nezanikani
v v predlog; mestnik
Sloveniji Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
prijavili prijaviti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
slabe slab splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
projekte projekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
niso biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, zanikani
bili biti pomožni glagol; deležnik, množina, moški spol
dovolj dovolj splošni prislov; nedoločena stopnja
zreli zrel splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
da da podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
izpeljali izpeljati glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
Tu tu splošni prislov; nedoločena stopnja
mislim misliti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, ednina
predvsem predvsem členek
na na predlog; tožilnik
projekte projekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
čezmejnega čezmejen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
sodelovanja sodelovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
pri pri predlog; mestnik
katerih kateri vprašalni zaimek; moški spol, množina, mestnik
nismo biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, množina, zanikani
izpolnili izpolniti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
predhodnih predhoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
pogojev pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
odkupa odkup samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
zemlje zemlja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
priprave priprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
dokumentacije dokumentacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
V v predlog; mestnik
teh ta kazalni zaimek; moški spol, množina, mestnik
primerih primer samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bilo biti pomožni glagol; deležnik, ednina, srednji spol
potrebno potreben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
napraviti napraviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
preusmeritev preusmeritev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
sredstev sredstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
če če podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bilo biti pomožni glagol; deležnik, ednina, srednji spol
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
možno možen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
vendar vendar priredni veznik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
pomeni pomeniti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
krajše kratko splošni prislov; primernik
časovno časoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
obdobje obdobje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
pripravo priprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
novega nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
projekta projekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Katere kateri vprašalni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
naloge naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
v v predlog; mestnik
zvezi zveza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
programom program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
tuje tuj splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pomoči pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
opravlja opravljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
služba služba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
vlade vlada samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
evropske evropski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
zadeve zadeva samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
Na na predlog; mestnik
eni en zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, mestnik
strani stran samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
smo biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, množina, nezanikani
zadolženi zadolžen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
programiranje programiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
pripravo priprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
medresorsko medresorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
usklajenih usklajen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
predlogov predlog samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
morajo morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
biti biti pomožni glagol; nedoločnik
v v predlog; mestnik
tesnem tesen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
stiku stik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
prioritetami prioriteta samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
ki ki podredni veznik
izhajajo izhajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
iz iz predlog; rodilnik
Partnerstva partnerstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
pristop pristop samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
kot kot podredni veznik
iz iz predlog; rodilnik
Državnega državen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
programa program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
prevzem prevzem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
pravnega praven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
reda red samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
EU EU samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
pa pa priredni veznik
nadzorovati nadzorovati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
samo samo členek
izvajanje izvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
programov program samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Phare Phare samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Za za predlog; tožilnik
Pharove pharov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
programe program samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
pripravljalna pripravljalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
programa program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ISPA ISPA samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
SAPARD SAPARD samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ima imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
Služba služba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
vlade vlada samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
evropske evropski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
zadeve zadeva samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
vlogo vloga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
nacionalnega nacionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
koordinatorja koordinator samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
kar kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
pomeni pomeniti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
smo biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, množina, nezanikani
dolžni dolžen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
resornim resoren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, dajalnik
ministrstvom ministrstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
zadolžena zadolžen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
pripravo priprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
predlogov predlog samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
projektov projekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
posredovati posredovati glavni glagol; dvovidski, nedoločnik
ključne ključen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
informacije informacija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
kako kako splošni prislov; nedoločena stopnja
programi program samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
potekajo potekati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
in in priredni veznik
kam kam splošni prislov; nedoločena stopnja
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
usmerjeni usmerjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
Večinoma večinoma splošni prislov; nedoločena stopnja
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
projekti projekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
še še členek
vedno vedno splošni prislov; nedoločena stopnja
namenjeni namenjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
prestrukturiranju prestrukturiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
državne državen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
uprave uprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Resorna resoren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
ministrstva ministrstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
dolžna dolžen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
nuditi nuditi glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
informacijsko informacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
podporo podpora samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
področju področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
lokalne lokalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
samouprave samouprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
osnovi osnova samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
generalnih generalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
usmeritev usmeritev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Evropske evropski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
komisije komisija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Ker ker podredni veznik
pa pa priredni veznik
sredstva sredstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
tuje tuj splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pomoči pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ne ne členek
predstavljajo predstavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
samo samo členek
Pharovi phar samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
programi program samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
informacije informacija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
različne različen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
sklope sklop samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
pomoči pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
različne različen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
ciljne ciljen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
skupine skupina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
porabnikov porabnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
dostopne dostopen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
različnih različen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, mestnik
mestih mesto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
Poleg poleg predlog; rodilnik
programov program samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Phare Phare samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
različnih različen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
horizontalnih horizontalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
ali ali priredni veznik
večdržavnih večdržaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
programov program samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
nam jaz osebni zaimek; 1. oseba, množina, dajalnik
odpira odpirati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
možnost možnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
vključitev vključitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
v v predlog; tožilnik
t. t. okrajšava
i. i. okrajšava
komunitarne komunitaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
programe program samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
skupne skupen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
razvojne razvojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
programe program samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
EU EU samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
različnih različen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, mestnik
področjih področje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
od od predlog; rodilnik
šolstva šolstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
izobraževanja izobraževanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
kulturnega kulturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
sodelovanja sodelovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
dejavnostih dejavnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
nevladnih nevladen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
organizacij organizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
do do predlog; rodilnik
sodelovanja sodelovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
ekonomskem ekonomski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
področju področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
na na predlog; mestnik
lokalni lokalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
ravni raven samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
pa pa priredni veznik
možnosti možnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
bilateralnega bilateralen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
sodelovanja sodelovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Na na predlog; tožilnik
kakšen kakšen vprašalni zaimek; moški spol, ednina, tožilnik
način način samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
končni končen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
porabniki porabnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
pridobijo pridobiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
informacije informacija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
tujih tuj splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
pomočeh pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
Dejstvo dejstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
da da podredni veznik
v v predlog; mestnik
Sloveniji Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
nekega nek nedoločni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
enovitega enovit splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
informacijskega informacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
sistema sistem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
kjer kjer podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
bili biti pomožni glagol; deležnik, množina, moški spol
vsi ves celostni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
možni možen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
mehanizmi mehanizem samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
predstavljeni predstavljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
enem en zaimkovni števnik; besedni zapis, srednji spol, ednina, mestnik
mestu mesto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
ampak ampak priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
potrebno potrebno splošni prislov; nedoločena stopnja
sestaviti sestaviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
različne različen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
informacijske informacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
vire vir samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
Pomoč pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
državni državen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
upravi uprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
vpeljana vpeljan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
predvsem predvsem členek
skozi skozi predlog; tožilnik
programe program samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
Phare Phare samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
informacije informacija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
na na predlog; tožilnik
voljo volja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
Službi služba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
vlade vlada samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
evropske evropski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
zadeve zadeva samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
ima imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
vlogo vloga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
nacionalnega nacionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
koordinatorja koordinator samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Za za predlog; tožilnik
posamezne posamezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
komunitarne komunitaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
programe program samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
odvisno odvisno splošni prislov; nedoločena stopnja
od od predlog; rodilnik
teme tema samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
vsebinsko vsebinsko splošni prislov; nedoločena stopnja
odgovorna odgovoren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
različna različen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
resorna resoren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
ministrstva ministrstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Ministrstvo ministrstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
šolstvo šolstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
pokriva pokrivati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
programe program samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
na na predlog; tožilnik
voljo volja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
izobraževanju izobraževanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
šolanju šolanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
od od predlog; rodilnik
najmlajših mlad splošni pridevnik; presežnik, ženski spol, množina, rodilnik
pa pa priredni veznik
do do predlog; rodilnik
univerzitetnih univerziteten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
kadrov kader samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Ministrstvo ministrstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
gospodarstvo gospodarstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
ministrstvo ministrstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
drobno droben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
gospodarstvo gospodarstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
pokrivata pokrivati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina
projekte projekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
namenjeni namenjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
malim mali splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, dajalnik
in in priredni veznik
srednjim srednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, orodnik
podjetjem podjetje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, dajalnik
zelo zelo splošni prislov; nedoločena stopnja
veliko veliko splošni prislov; nedoločena stopnja
informacij informacija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
na na predlog; tožilnik
to ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, tožilnik
temo tema samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
na na predlog; tožilnik
voljo volja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
na na predlog; mestnik
Gospodarski gospodarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
zbornici zbornica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Slovenije Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
V v predlog; mestnik
okviru okvir samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
podjetniškega podjetniški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
centra center samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
malo mali splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
gospodarstvo gospodarstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
deluje delovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
t. t. okrajšava
i. i. okrajšava
Evro evro samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Info info samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Corespondent corespondent samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Centre center samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
daje dajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
določene določen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
informacije informacija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
o o predlog; mestnik
vključevanju vključevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
v v predlog; tožilnik
različne različen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
programe program samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
Kako kako splošni prislov; nedoločena stopnja
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
v v predlog; mestnik
tej ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, mestnik
dokaj dokaj splošni prislov; nedoločena stopnja
zapleteni zapleten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
ne ne členek
povsem povsem splošni prislov; nedoločena stopnja
enovito enovito splošni prislov; nedoločena stopnja
organizirani organiziran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
informacijski informacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
mreži mreža samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
znajdejo znajti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
nevladne nevladen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
organizacije organizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
posamezniki posameznik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
Nevladne nevladen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
organizacije organizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
delujejo delovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
na na predlog; mestnik
številnih številen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, mestnik
področjih področje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
vendar vendar priredni veznik
mislim misliti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, ednina
da da podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
njihovi njihov svojilni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, imenovalnik, množina svojine
interesi interes samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
še še členek
veliko veliko splošni prislov; nedoločena stopnja
preveč preveč splošni prislov; nedoločena stopnja
razdrobljeni razdrobljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
bistveno bistveno splošni prislov; nedoločena stopnja
premalo premalo splošni prislov; nedoločena stopnja
izoblikovani izoblikovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
da da podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
bile biti pomožni glagol; deležnik, množina, ženski spol
sposobne sposoben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
skupen skupen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
nastop nastop samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Brez brez predlog; rodilnik
skupnega skupen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
nastopa nastop samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
pa pa priredni veznik
ne ne členek
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
velikega velik splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
učinka učinek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Res res splošni prislov; nedoločena stopnja
pa pa priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
da da podredni veznik
ravno ravno členek
programi program samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
Phare Phare samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
podpirajo podpirati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
tudi tudi členek
razvoj razvoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
civilne civilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
družbe družba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Določeni določen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
projekti projekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
že že členek
namenjeni namenjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
pomoči pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
pri pri predlog; mestnik
nastajanju nastajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
civilne civilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
družbe družba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Trenutno trenutno splošni prislov; nedoločena stopnja
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
odvija odvijati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; mestnik
okviru okvir samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
sredstev sredstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
Nacionalni nacionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
program program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
97 97 glavni števnik; arabski zapis
projekt projekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
podpore podpora samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
civilni civilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
družbi družba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
kjer kjer podredni veznik
bomo biti pomožni glagol; prihodnjik, 1. oseba, množina, nezanikani
poskušali poskušati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
podpreti podpreti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
nevladno nevladen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
organizacijo organizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ki ki podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
bila biti pomožni glagol; deležnik, ednina, ženski spol
pripravljena pripravljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
vzpostaviti vzpostaviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
informacijsko informacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
mrežo mreža samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
nevladne nevladen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
organizacije organizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Sredstva sredstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
Phare Phare samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
pri pri predlog; mestnik
vzpostavitvi vzpostavitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
projekta projekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
le le členek
dopolnilna dopolnilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
pomoč pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Obstaja obstajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
tudi tudi členek
vrsta vrsta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
programov program samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
pomoči pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
katerih kateri vprašalni zaimek; ženski spol, množina, mestnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
sodelujejo sodelovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
posamezniki posameznik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
Informacije informacija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
pridobijo pridobiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
na na predlog; mestnik
enem en zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, mestnik
od od predlog; rodilnik
prej prej splošni prislov; primernik
omenjenih omenjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
centrov center samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
vendar vendar priredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
še še členek
najbolj najbolj splošni prislov; presežnik
med med predlog; orodnik
vsemi ves celostni zaimek; moški spol, množina, orodnik
prepuščeni prepuščen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
lastni lasten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
iniciativi iniciativa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, dajalnik
in in priredni veznik
prodornosti prodornost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vzpodbudno vzpodbudno splošni prislov; nedoločena stopnja
pa pa priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
da da podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
nekatere nekateri nedoločni zaimek; ženski spol, množina, imenovalnik
interesne interesen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
skupine skupina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
kot kot podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
naprimer naprimer splošni prislov; nedoločena stopnja
podjetniki podjetnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
okoljevarstvene okoljevarstven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
organizacije organizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
uspele uspel deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
samoorganizirati samoorganizirati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
zagotovile zagotoviti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, ženski spol
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
si se povratni zaimek; dajalnik, klitična naslonskost
dostop dostop samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
do do predlog; rodilnik
informacij informacija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
na na predlog; mestnik
enem en zaimkovni števnik; besedni zapis, srednji spol, ednina, mestnik
mestu mesto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
pa pa priredni veznik
distribucijo distribucija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
teh ta kazalni zaimek; ženski spol, množina, rodilnik
informacij informacija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Še še členek
vedno vedno splošni prislov; nedoločena stopnja
pa pa priredni veznik
ostaja ostajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
odgovornost odgovornost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
resornih resoren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
ministrstev ministrstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
da da podredni veznik
ohranijo ohraniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
pregled pregled samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
na na predlog; mestnik
svojem svoj povratni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
področju področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
delovanja delovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Pomembno pomemben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
vedeti vedeti glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
nekatere nekateri nedoločni zaimek; ženski spol, množina, tožilnik
možnosti možnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
sodelovanja sodelovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
šele šele členek
zdaj zdaj splošni prislov; nedoločena stopnja
malo malo splošni prislov; nedoločena stopnja
širše široko splošni prislov; primernik
odpirajo odpirati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
Tu tu splošni prislov; nedoločena stopnja
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
potrebno potrebno splošni prislov; nedoločena stopnja
še še členek
veliko veliko splošni prislov; nedoločena stopnja
narediti narediti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
svoje svoj povratni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
mesto mesto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
bodo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, množina, nezanikani
morale morati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, ženski spol
najti najti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
tudi tudi členek
regionalne regionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
lokalne lokalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
skupnosti skupnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Naučiti naučiti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
bodo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, množina, nezanikani
morale morati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, ženski spol
natančno natančno splošni prislov; nedoločena stopnja
oblikovati oblikovati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
cilje cilj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
kakor kakor podredni veznik
tudi tudi členek
izpopolniti izpopolniti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
tehnike tehnika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
doseganje doseganje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
željenih željen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
ciljev cilj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 1999
vrsta besedila: Revije
naslov: Evrobilten
avtor: neznani novinar