Navpično: 1. konflikt, 2. neroden človek pri gibanju, 3. razmerje med dvema celima številoma, 4. žvečilec tobaka, 5. kemični znak za aktinij, 6. etiopski knez, 7. dejavnost za krepitev telesnih zmogljivosti, 8. sklepni stavek v glasbi, 9. grenko angleško sladno pivo, 10. začetnici slikarja Jakopiča, 11. prebivalka francoske metropole, 12. glavno mesto afriške države Gane, 17. starejši TV režiser (Anton), 21. prid, 23. igralne podobice za kartanje, 24. morski razbojnik, pirat, 25. ime nekdanjega odličnega telovadca Cerarja, 26. droben metulj, katerega ličinka uničuje tekstilno blago, 28. španski kraljevi nogometni klub iz Madrida, 30. vrednostni papir, 31. občina JV od Ljubljane, 34. avtomobilska oznaka Benetk, 36. začetnici slikarke Osterc.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Navpično navpično splošni prislov; nedoločena stopnja
1. 1. vrstilni števnik; arabski zapis
konflikt konflikt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
2. 2. vrstilni števnik; arabski zapis
neroden neroden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
človek človek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pri pri predlog; mestnik
gibanju gibanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
3. 3. vrstilni števnik; arabski zapis
razmerje razmerje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
med med predlog; orodnik
dvema dva glavni števnik; besedni zapis, ženski spol, dvojina, orodnik
celima cel splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, dvojina, orodnik
številoma število samostalnik, občno ime; srednji spol, dvojina, orodnik
4. 4. vrstilni števnik; arabski zapis
žvečilec žvečilec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
tobaka tobak samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
5. 5. vrstilni števnik; arabski zapis
kemični kemičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
znak znak samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
aktinij aktinij samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
6. 6. vrstilni števnik; arabski zapis
etiopski etiopski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
knez knez samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
7. 7. vrstilni števnik; arabski zapis
dejavnost dejavnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
krepitev krepitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
telesnih telesen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
zmogljivosti zmogljivost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
8. 8. vrstilni števnik; arabski zapis
sklepni sklepen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
stavek stavek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
glasbi glasba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
9. 9. vrstilni števnik; arabski zapis
grenko grenek splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
angleško angleško splošni prislov; nedoločena stopnja
sladno sladen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
pivo pivo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
10. 10. vrstilni števnik; arabski zapis
začetnici začetnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
slikarja slikar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Jakopiča Jakopič samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
11. 11. vrstilni števnik; arabski zapis
prebivalka prebivalka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
francoske francoski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
metropole metropola samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
12. 12. vrstilni števnik; arabski zapis
glavno glaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
mesto mesto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
afriške afriški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
države država samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Gane Gana samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
17. 17. vrstilni števnik; arabski zapis
starejši star splošni pridevnik; primernik, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
TV TV samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
režiser režiser samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Anton Anton samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
21. 21. vrstilni števnik; arabski zapis
prid prid samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
23. 23. vrstilni števnik; arabski zapis
igralne igralen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
podobice podobica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
kartanje kartanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
24. 24. vrstilni števnik; arabski zapis
morski morski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
razbojnik razbojnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pirat pirat samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
25. 25. vrstilni števnik; arabski zapis
ime ime samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
nekdanjega nekdanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
odličnega odličen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
telovadca telovadec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Cerarja Cerar samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
26. 26. vrstilni števnik; arabski zapis
droben droben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
metulj metulj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
katerega kateri vprašalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
ličinka ličinka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
uničuje uničevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
tekstilno tekstilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
blago blago samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
28. 28. vrstilni števnik; arabski zapis
španski španski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
kraljevi kraljev splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
nogometni nogometen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
klub klub samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
iz iz predlog; rodilnik
Madrida Madrid samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
30. 30. vrstilni števnik; arabski zapis
vrednostni vrednosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
papir papir samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
31. 31. vrstilni števnik; arabski zapis
občina občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
JV JV samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
Ljubljane Ljubljana samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
34. 34. vrstilni števnik; arabski zapis
avtomobilska avtomobilski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
oznaka oznaka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Benetk Benetke samostalnik, lastno ime; ženski spol, množina, rodilnik
36. 36. vrstilni števnik; arabski zapis
začetnici začetnica samostalnik, občno ime; ženski spol, dvojina, imenovalnik
slikarke slikarka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Osterc Osterc samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2003
vrsta besedila: Revije
naslov: Nova
avtor: neznani novinar