9.00 Ribiške pustolovščine Rexa Hunta, o lepotah ribiškega sveta - 9.25 Reševanje vrtov, o pomembnih elementih za lep vrt - 9.55 Lesene čarovnije, o umetnosti tesarstva - 10.20 Skrivnostna Azija, o draguljih tropskega gozda - 11.15 Skrivnostni Inki, o propadu Inkovskega imperija - 12.10 Poslednji vodnik, o pračloveku - 13.05 Človek ledene dobe in njegov svet, o raziskovanju arheoloških najdb - 14.00 Zamrznjeno v času, o nenavadnih mumijah sveta - 15.00 Orožja vojne, film o bombniku Stuka - 16.00 Sanjska ladja, o konstruktorju Antonu Fitzpatricku - 16.30 Zelena vas, o ekološkem načinu življenja - 17.00 Ribiške pustolovščine Rexa Hunta, o lepotah ribiškega sveta - 17.30 Ribiški klub Buena Vista, o ribiškem svetu Kube - 18.00 Neverjetna inteligenca, o zgodovini in delu pomembnih osebnosti - 18.30 Kako so to zgradili, o gravitaciji visokih stavb (Slo) - 19.00 Osamljeni planet, o Kostariki in Nikaragvi - 20.00 Veterinarji na divji strani, o divjih živalih Afrike - 20.30 Rojstvo avtomobila, film o nastanku novih avtomobilov - 21.00 Prikrito, o prekletstvu egipčanskih mumij - 22.00 Rdeči blesk raket, o resničnih zgodbah izstreljenih raket - 23.00 Challenger, o nesreči vesoljskega plovila - 0.00 Ekstremni stroji, o kopenskih bojnih strojih - 1.00 Časovna ekipa, o arheoloških najdbah - 2.00 Veličastne bitke, o bitki za Bosworth l. 1485 - 2.30 Junaki, o dobitnikih Viktorijanskega križa

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
9.00 9.00 glavni števnik; arabski zapis
Ribiške ribiški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pustolovščine pustolovščina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Rexa Rex samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Hunta Hunt samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
lepotah lepota samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
ribiškega ribiški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
sveta svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
9.25 9.25 glavni števnik; arabski zapis
Reševanje reševanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
vrtov vrt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
o o predlog; mestnik
pomembnih pomemben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
elementih element samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
za za predlog; tožilnik
lep lep splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
vrt vrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
9.55 9.55 glavni števnik; arabski zapis
Lesene lesen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
čarovnije čarovnija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
o o predlog; mestnik
umetnosti umetnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
tesarstva tesarstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
10.20 10.20 glavni števnik; arabski zapis
Skrivnostna skrivnosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
Azija Azija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
draguljih dragulj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
tropskega tropski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
gozda gozd samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
11.15 11.15 glavni števnik; arabski zapis
Skrivnostni skrivnosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
Inki inka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
o o predlog; mestnik
propadu propad samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Inkovskega inkovski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
imperija imperij samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
12.10 12.10 glavni števnik; arabski zapis
Poslednji poslednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
vodnik vodnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
pračloveku pračlovek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
13.05 13.05 glavni števnik; arabski zapis
Človek človek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ledene leden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
dobe doba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
njegov njegov svojilni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, imenovalnik, ednina, moški spol svojine
svet svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
raziskovanju raziskovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
arheoloških arheološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
najdb najdba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
14.00 14.00 glavni števnik; arabski zapis
Zamrznjeno zamrznjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
o o predlog; mestnik
nenavadnih nenavaden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
mumijah mumija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
sveta svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
15.00 15.00 glavni števnik; arabski zapis
Orožja orožje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
vojne vojna samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
film film samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
bombniku bombnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Stuka stuk samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
16.00 16.00 glavni števnik; arabski zapis
Sanjska sanjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
ladja ladja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
konstruktorju konstruktor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Antonu Anton samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, dajalnik
Fitzpatricku Fitzpatrick samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, dajalnik
16.30 16.30 glavni števnik; arabski zapis
Zelena zelen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
vas vas samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
ekološkem ekološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
načinu način samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
življenja življenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
17.00 17.00 glavni števnik; arabski zapis
Ribiške ribiški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pustolovščine pustolovščina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Rexa Rex samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Hunta Hunt samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
lepotah lepota samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
ribiškega ribiški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
sveta svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
17.30 17.30 glavni števnik; arabski zapis
Ribiški ribiški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
klub klub samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Buena Buena samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Vista Vista samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
ribiškem ribiški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
svetu svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Kube Kuba samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
18.00 18.00 glavni števnik; arabski zapis
Neverjetna neverjeten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
inteligenca inteligenca samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
zgodovini zgodovina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
delu delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
pomembnih pomemben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
osebnosti osebnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
18.30 18.30 glavni števnik; arabski zapis
Kako kako splošni prislov; nedoločena stopnja
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
zgradili zgraditi glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
o o predlog; mestnik
gravitaciji gravitacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
visokih visok splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
stavb stavba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Slo Slo samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
19.00 19.00 glavni števnik; arabski zapis
Osamljeni osamljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
planet planet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
Kostariki Kostarika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
Nikaragvi nikaragv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
20.00 20.00 glavni števnik; arabski zapis
Veterinarji veterinar samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
divji divji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
strani stran samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
o o predlog; mestnik
divjih divji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
živalih žival samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
Afrike Afrika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
20.30 20.30 glavni števnik; arabski zapis
Rojstvo rojstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
avtomobila avtomobil samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
film film samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
nastanku nastanek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
novih nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
avtomobilov avtomobil samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
21.00 21.00 glavni števnik; arabski zapis
Prikrito prikrito splošni prislov; nedoločena stopnja
o o predlog; mestnik
prekletstvu prekletstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
egipčanskih egipčanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
mumij mumija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
22.00 22.00 glavni števnik; arabski zapis
Rdeči rdeč splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
blesk blesk samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
raket raketa samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
o o predlog; mestnik
resničnih resničen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
zgodbah zgodba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
izstreljenih izstreljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
raket raketa samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
23.00 23.00 glavni števnik; arabski zapis
Challenger challenger samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
nesreči nesreča samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
vesoljskega vesoljski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
plovila plovilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
0.00 0.00 glavni števnik; arabski zapis
Ekstremni ekstremen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
stroji stroj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
kopenskih kopenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
bojnih bojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
strojih stroj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
1.00 1.00 glavni števnik; arabski zapis
Časovna časoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
ekipa ekipa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
arheoloških arheološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
najdbah najdba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
2.00 2.00 glavni števnik; arabski zapis
Veličastne veličasten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
bitke bitka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
bitki bitka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
za za predlog; tožilnik
Bosworth Bosworth samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
l. l. okrajšava
1485 1485 glavni števnik; arabski zapis
2.30 2.30 glavni števnik; arabski zapis
Junaki junak samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
dobitnikih dobitnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
Viktorijanskega viktorijanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
križa križ samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
zapri
vir: Dnevnik
leto nastanka: 2002
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Dnevnik
avtor: neznani novinar