9.00 Rex Hunt ekskluzivno, film o ribiškem popotovanju - 9.25 Otroci raziskujejo, film o insektih - 9.55 Otroci raziskujejo, film o letalstvu prihodnosti - 10.20 Veterinarji na divji strani, film o divjih živalih Afrike - 10.50 Rojstvo avtomobila, film o nastanku novih avtomobilov - 11.15 Izkušnja Jeffa Corwina, film o raziskovanju divjega sveta - 12.10 Lovec na krokodile, film o Stevu in Terry Irwing (Slo) - 13.05 V divjini s Timothyjem Daltonom, film o volkovih - 14.00 Nevihtni planet, film o ekstremnih vremenskih pogojih - 15.00 Alternativa, film o alternativni medicini - 15.30 Napačni spomini, film o krutih posledicah dezinformacij - 16.30 V dobri formi, film o pridobivanju telesne vzdržljivosti - 17.00 Orožja vojne, o nemških tankih 2.sv.vojne - 18.00 Bojno polje, o bitki za severno Afriko, 2.del - 19.00 Hitlerjev politični privrženec, o von Schirachu (Slo) - 20.00 Robotika, o popolnem robotu - 21.00 Prikrito, o prekletstvu egipčanskih mumij - 22.00 Zasvojen s smrtjo, o morilcu dr. Haroldu Shipmanu - 23.00 Forenzični detektivi, o vlogi forenzikov pri reševanju kriminalnih dejanj - 0.00 Sodna medicina, o medicinskih in forenzičnih dokazih - 0.30 Črni muzej, o delu Scotland Yarda - 1.00 Travma, o življenju in smrti na urgenci

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
9.00 9.00 glavni števnik; arabski zapis
Rex Rex samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Hunt Hunt samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ekskluzivno ekskluzivno splošni prislov; nedoločena stopnja
film film samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
ribiškem ribiški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
popotovanju popotovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
9.25 9.25 glavni števnik; arabski zapis
Otroci otrok samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
raziskujejo raziskovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
film film samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
insektih insekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
9.55 9.55 glavni števnik; arabski zapis
Otroci otrok samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
raziskujejo raziskovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
film film samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
o o predlog; mestnik
letalstvu letalstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
prihodnosti prihodnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
10.20 10.20 glavni števnik; arabski zapis
Veterinarji veterinar samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
divji divji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
strani stran samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
film film samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
divjih divji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
živalih žival samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
Afrike Afrika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
10.50 10.50 glavni števnik; arabski zapis
Rojstvo rojstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
avtomobila avtomobil samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
film film samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
nastanku nastanek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
novih nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
avtomobilov avtomobil samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
11.15 11.15 glavni števnik; arabski zapis
Izkušnja izkušnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Jeffa Jeff samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Corwina Corwin samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
film film samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
raziskovanju raziskovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
divjega divji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
sveta svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
12.10 12.10 glavni števnik; arabski zapis
Lovec lovec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; tožilnik
krokodile krokodil samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
film film samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
Stevu Stev samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
Terry Terry samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, orodnik
Irwing Irwing samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Slo Slo samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
13.05 13.05 glavni števnik; arabski zapis
V v predlog; mestnik
divjini divjina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
Timothyjem Timothy samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, orodnik
Daltonom Dalton samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, orodnik
film film samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
volkovih volk samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
14.00 14.00 glavni števnik; arabski zapis
Nevihtni nevihten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
planet planet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
film film samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
ekstremnih ekstremen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
vremenskih vremenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
pogojih pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
15.00 15.00 glavni števnik; arabski zapis
Alternativa alternativa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
film film samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
alternativni alternativen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
medicini medicina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
15.30 15.30 glavni števnik; arabski zapis
Napačni napačen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
spomini spomin samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
film film samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
krutih krut splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
posledicah posledica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
dezinformacij dezinformacija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
16.30 16.30 glavni števnik; arabski zapis
V v predlog; mestnik
dobri dober splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
formi forma samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
film film samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
pridobivanju pridobivanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
telesne telesen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
vzdržljivosti vzdržljivost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
17.00 17.00 glavni števnik; arabski zapis
Orožja orožje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
vojne vojna samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
nemških nemški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
tankih tank samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
2.sv.vojne 2.sv.vojne neuvrščeno
18.00 18.00 glavni števnik; arabski zapis
Bojno bojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
polje polje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
bitki bitka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
za za predlog; tožilnik
severno severen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
Afriko Afrika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
2.del 2.del neuvrščeno
19.00 19.00 glavni števnik; arabski zapis
Hitlerjev Hitlerjev svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
politični političen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
privrženec privrženec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
von von neuvrščeno
Schirachu Schirach samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, mestnik
Slo Slo samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
20.00 20.00 glavni števnik; arabski zapis
Robotika robotika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
popolnem popoln splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
robotu robot samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
21.00 21.00 glavni števnik; arabski zapis
Prikrito prikrito splošni prislov; nedoločena stopnja
o o predlog; mestnik
prekletstvu prekletstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
egipčanskih egipčanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
mumij mumija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
22.00 22.00 glavni števnik; arabski zapis
Zasvojen zasvojen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
s z predlog; orodnik
smrtjo smrt samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
o o predlog; mestnik
morilcu morilec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
dr. dr. okrajšava
Haroldu Harold samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, dajalnik
Shipmanu Shipmanu samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
23.00 23.00 glavni števnik; arabski zapis
Forenzični forenzičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
detektivi detektiv samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
vlogi vloga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
forenzikov forenzik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
pri pri predlog; mestnik
reševanju reševanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
kriminalnih kriminalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
dejanj dejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
0.00 0.00 glavni števnik; arabski zapis
Sodna soden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
medicina medicina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
medicinskih medicinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
in in priredni veznik
forenzičnih forenzičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
dokazih dokaz samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
0.30 0.30 glavni števnik; arabski zapis
Črni črn splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
muzej muzej samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
delu delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Scotland Scotland samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Yarda Yard samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
1.00 1.00 glavni števnik; arabski zapis
Travma travma samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
življenju življenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
smrti smrt samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
urgenci urgenca samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
zapri
vir: Dnevnik
leto nastanka: 2002
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Dnevnik
avtor: neznani novinar