Grad, ki ga kljub njegovi mogočnosti zob časa vztrajno načenja, že dlje časa kliče po celoviti obnovi. Ta zaradi strokovne zahtevnosti in velike finančne teže leži v nedoločljivi prihodnosti, a vizija je jasna in zato tudi koraki k nji niso več tavajoči. Lani so v Posavskem muzeju pridobili projektno dokumentacijo za celovito statično in protipotresno sanacijo gradu, za sanacijo vlage v zidovih, za celovito ureditev odvodnjavanja meteornih vod s streh in grajskega dvorišča ter projekte za vzpostavitev stabilnih mikroklimatskih pogojev na stopnišču, v Viteški dvorani in v kapeli. Pridobili so tudi projektno dokumentacijo za izvedbo novih elektroinstalacij po gradu in za slavnostno razsvetljavo gradu in okolice ter projektno dokumentacijo za ureditev tlaka na dvorišču in arkadnih hodnikih. Slednje se bo s papirja preselilo v resničnost že letos, ko naj bi izvedli sanacijo arkadnega hodnika in uredili kotlovnico, če bo šlo seveda vse po načrtih in če občinski in državni mošnjiček ne bosta preveč zadrgnjena. Ureditev depojev, ki ob skorajšnjem velikem prilivu arheološkega gradiva z najdišč na trasi avtoceste postaja nujnost, pa ostaja bliže željam kot uresničitvi.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Grad grad samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
kljub kljub predlog; dajalnik
njegovi njegov svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, mestnik, ednina, moški spol svojine
mogočnosti mogočnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, dajalnik
zob zob samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
časa čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
vztrajno vztrajno splošni prislov; nedoločena stopnja
načenja načenjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
že že členek
dlje daleč splošni prislov; primernik
časa čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
kliče klicati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
po po predlog; mestnik
celoviti celovit splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
obnovi obnova samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Ta ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
zaradi zaradi predlog; rodilnik
strokovne strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
zahtevnosti zahtevnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
velike velik splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
finančne finančen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
teže teža samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
leži ležati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; mestnik
nedoločljivi nedoločljiv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
prihodnosti prihodnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
a a priredni veznik
vizija vizija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
jasna jasen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
zato zato splošni prislov; nedoločena stopnja
tudi tudi členek
koraki korak samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
k k predlog; dajalnik
nji n samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
niso biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, zanikani
več več členek
tavajoči tavajoč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
Lani lani splošni prislov; nedoločena stopnja
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
v v predlog; mestnik
Posavskem posavski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
muzeju muzej samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
pridobili pridobiti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
projektno projekten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
dokumentacijo dokumentacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
celovito celovit splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
statično statičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
protipotresno protipotresen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
sanacijo sanacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
gradu grad samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
sanacijo sanacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
vlage vlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
zidovih zid samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
za za predlog; tožilnik
celovito celovit splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
ureditev ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
odvodnjavanja odvodnjavanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
meteornih meteoren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
vod voda samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
s z predlog; rodilnik
streh streha samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
grajskega grajski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dvorišča dvorišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
projekte projekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
vzpostavitev vzpostavitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
stabilnih stabilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
mikroklimatskih mikroklimatski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
pogojev pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
na na predlog; mestnik
stopnišču stopnišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
Viteški viteški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
dvorani dvorana samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
v v predlog; mestnik
kapeli kapela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Pridobili pridobiti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
tudi tudi členek
projektno projekten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
dokumentacijo dokumentacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
izvedbo izvedba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
novih nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
elektroinstalacij elektroinstalacija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
po po predlog; mestnik
gradu grad samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
za za predlog; tožilnik
slavnostno slavnosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
razsvetljavo razsvetljava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
gradu grad samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
okolice okolica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
projektno projekten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
dokumentacijo dokumentacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
ureditev ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
tlaka tlak samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
dvorišču dvorišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
arkadnih arkaden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
hodnikih hodnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
Slednje slednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
s z predlog; rodilnik
papirja papir samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
preselilo preseliti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
v v predlog; tožilnik
resničnost resničnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
že že členek
letos letos splošni prislov; nedoločena stopnja
ko ko podredni veznik
naj naj členek
bi biti pomožni glagol; pogojnik
izvedli izvesti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
sanacijo sanacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
arkadnega arkaden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
hodnika hodnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
uredili urediti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
kotlovnico kotlovnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
če če podredni veznik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
šlo iti glavni glagol; dvovidski, deležnik, ednina, srednji spol
seveda seveda členek
vse vse splošni prislov; nedoločena stopnja
po po predlog; mestnik
načrtih načrt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
in in priredni veznik
če če podredni veznik
občinski občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
državni državen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
mošnjiček mošnjiček samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ne ne členek
bosta biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
preveč preveč splošni prislov; nedoločena stopnja
zadrgnjena zadrgnjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
Ureditev ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
depojev depo samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
ob ob predlog; mestnik
skorajšnjem skorajšnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
velikem velik splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
prilivu priliv samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
arheološkega arheološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
gradiva gradivo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
z z predlog; rodilnik
najdišč najdišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
na na predlog; mestnik
trasi trasa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
avtoceste avtocesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
postaja postajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
nujnost nujnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
ostaja ostajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
bliže blizko splošni prislov; primernik
željam želja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, dajalnik
kot kot podredni veznik
uresničitvi uresničitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, dajalnik
zapri
vir: Dolenjski list
leto nastanka: 2004
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Dolenjski list
avtor: neznani novinar