Na razstavi (oblikoval jo je mladi novomeški arhitekt Gregor Gutman) je s sliko, besedo in številnimi predmeti in izdelki predstavljen razvoj in zaton medičarstva in svečarstva v treh dolenjskih krajih: Novem mestu, Krškem in Žužemberku. Obrt, značilna predvsem za mesta, je izdelovala voščene predmete, medico, medenjake in posebno medeno pecivo, vtisnjeno v modele, tako imenovani lect, mali kruhek ali figuralno pecivo. Po sedaj znanih virih je zaživela v Novem mestu v prvi polovici 18. stoletja, v Krškem in Žužemberku pa v drugi polovici 19. stoletja, zamrla pa je v vseh treh krajih v prvi polovici 20. stoletja. V Novem mestu so v tem obdobju delovale delavnice Strobl, Košak, Stenovec, Germ, Kutnar in Murn, v Žužemberku Pretnar, Česnik in Škrbe, v Krškem pa delavnica družine Stary. Na razstavi je s sliko in besedo na kratko ponazorjena zgodovina medičarske in svečarske obrti na Dolenjskem in vloga njenih izdelkov v vsakdanjem življenju, jedro razstave pa je lectarska delavnica Franca Murna iz Novega mesta z napravami za izdelovanje vlečenih in oblivanih sveč ter medenega peciva in z drobnim orodjem. To je ena najbolje in skoraj v celoti ohranjenih delavnic v Sloveniji, katere lesene rezljane modele je Dolenjski muzej pridobil v petdesetih letih, celotno preostalo delavnico pa v sedemdesetih. Leseni rezljani modeli za lect in voščene votive iz 18. in 19. stoletja so še posebej dragoceni. Med njimi jih nekaj nosi začetnici Matije Kutnarja, novomeškega lectarja in svečarja, očitno tudi dobrega rezbarja. Na razstavi je še nekaj redkih ohranjenih voščenih predmetov, medtem ko se lectovo pecivo iz nekdanjih delavnic ni ohranilo in so ga za predstavitev izdelali slovenjgraški lectar Hrabroslav Pergar in lectar Anton Prstec iz Karlovca.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Na na predlog; mestnik
razstavi razstava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
oblikoval oblikovati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
jo on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
mladi mlad splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
novomeški novomeški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
arhitekt arhitekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Gregor Gregor samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Gutman Gutman samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
s z predlog; orodnik
sliko slika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
besedo beseda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
številnimi številen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
predmeti predmet samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
izdelki izdelek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
predstavljen predstavljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
razvoj razvoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
in in priredni veznik
zaton zaton samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
medičarstva medičarstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
svečarstva svečarstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
treh trije glavni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, mestnik
dolenjskih dolenjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
krajih kraj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
Novem nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
mestu mesto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Krškem Krško samostalnik, lastno ime; srednji spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
Žužemberku Žužemberk samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, mestnik
Obrt obrt samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
značilna značilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
predvsem predvsem členek
za za predlog; tožilnik
mesta mesto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
izdelovala izdelovati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
voščene voščen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
predmete predmet samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
medico medica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
medenjake medenjak samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
posebno posebno splošni prislov; nedoločena stopnja
medeno meden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
pecivo pecivo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
vtisnjeno vtisnjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; tožilnik
modele model samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
imenovani imenovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
lect lect samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
mali mali splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
kruhek kruhek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ali ali priredni veznik
figuralno figuralen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
pecivo pecivo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
Po po predlog; mestnik
sedaj sedaj splošni prislov; nedoločena stopnja
znanih znan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
virih vir samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zaživela zaživeti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
v v predlog; mestnik
Novem nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
mestu mesto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
prvi prvi vrstilni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, mestnik
polovici polovica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
18. 18. vrstilni števnik; arabski zapis
stoletja stoletje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
Krškem Krško samostalnik, lastno ime; srednji spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
Žužemberku Žužemberk samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, mestnik
pa pa priredni veznik
v v predlog; mestnik
drugi drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, mestnik
polovici polovica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
19. 19. vrstilni števnik; arabski zapis
stoletja stoletje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
zamrla zamreti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
pa pa priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
vseh ves celostni zaimek; ženski spol, množina, mestnik
treh trije glavni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, rodilnik
krajih kraj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
v v predlog; mestnik
prvi prvi vrstilni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, mestnik
polovici polovica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
20. 20. vrstilni števnik; arabski zapis
stoletja stoletje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
V v predlog; mestnik
Novem nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
mestu mesto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
v v predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
obdobju obdobje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
delovale delovati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, ženski spol
delavnice delavnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Strobl Strobl samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Košak Košak samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Stenovec Stenovec samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Germ Germ samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Kutnar Kutnar samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
Murn Murn samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
Žužemberku Žužemberk samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, mestnik
Pretnar Pretnar samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Česnik Česnik samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
Škrbe škrbe prislov, deležje
v v predlog; mestnik
Krškem Krško samostalnik, lastno ime; srednji spol, ednina, mestnik
pa pa priredni veznik
delavnica delavnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
družine družina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Stary Stary samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Na na predlog; mestnik
razstavi razstava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
s z predlog; orodnik
sliko slika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
besedo beseda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
na na predlog; tožilnik
kratko kratko splošni prislov; nedoločena stopnja
ponazorjena ponazorjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
zgodovina zgodovina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
medičarske medičarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
svečarske svečarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
obrti obrt samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
Dolenjskem Dolenjsko samostalnik, lastno ime; srednji spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
vloga vloga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
njenih njen svojilni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, rodilnik, ednina, ženski spol svojine
izdelkov izdelek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
vsakdanjem vsakdanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
življenju življenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
jedro jedro samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
razstave razstava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pa pa priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
lectarska lectarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
delavnica delavnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Franca Franca samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Murna Murn samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
Novega nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
mesta mesto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
z z predlog; orodnik
napravami naprava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
za za predlog; tožilnik
izdelovanje izdelovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
vlečenih vlečen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
oblivanih oblivan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
sveč sveča samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ter ter priredni veznik
medenega meden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
peciva pecivo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
z z predlog; orodnik
drobnim droben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, orodnik
orodjem orodje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
To ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
ena en zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, imenovalnik
najbolje dobro splošni prislov; presežnik
in in priredni veznik
skoraj skoraj členek
v v predlog; mestnik
celoti celota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ohranjenih ohranjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
delavnic delavnica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
Sloveniji Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
katere kateri vprašalni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
lesene lesen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
rezljane rezljan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
modele model samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
Dolenjski dolenjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
muzej muzej samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pridobil pridobiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
v v predlog; mestnik
petdesetih petdeseti vrstilni števnik; besedni zapis, srednji spol, množina, mestnik
letih leto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
celotno celotno splošni prislov; nedoločena stopnja
preostalo preostal deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
delavnico delavnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
pa pa priredni veznik
v v predlog; mestnik
sedemdesetih sedemdeseti vrstilni števnik; besedni zapis, srednji spol, množina, mestnik
Leseni lesen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
rezljani rezljan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
modeli model samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
lect lect samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
in in priredni veznik
voščene voščen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
votive votiva samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
18. 18. vrstilni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
19. 19. vrstilni števnik; arabski zapis
stoletja stoletje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
še še členek
posebej posebej splošni prislov; nedoločena stopnja
dragoceni dragocen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
Med med predlog; orodnik
njimi on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, orodnik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, rodilnik, klitična naslonskost
nekaj nekaj splošni prislov; nedoločena stopnja
nosi nositi glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
začetnici začetnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Matije Matija samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Kutnarja Kutnar samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
novomeškega novomeški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
lectarja lectar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
svečarja svečar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
očitno očitno splošni prislov; nedoločena stopnja
tudi tudi členek
dobrega dober splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
rezbarja rezbar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Na na predlog; mestnik
razstavi razstava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
še še členek
nekaj nekaj splošni prislov; nedoločena stopnja
redkih redek splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
ohranjenih ohranjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
voščenih voščen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
predmetov predmet samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
medtem medtem splošni prislov; nedoločena stopnja
ko ko podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
lectovo lectov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
pecivo pecivo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
iz iz predlog; rodilnik
nekdanjih nekdanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
delavnic delavnica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
ohranilo ohraniti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
in in priredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
za za predlog; tožilnik
predstavitev predstavitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
izdelali izdelati glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
slovenjgraški slovenjgraški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
lectar lectar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Hrabroslav Hrabroslav samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Pergar Pergar samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
lectar lectar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Anton Anton samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Prstec Prstec samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
iz iz predlog; rodilnik
Karlovca Karlovec samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
zapri
vir: Dolenjski list
leto nastanka: 2000
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Dolenjski list
avtor: neznani novinar