"Patologi se z bolniki praviloma ne srečujemo, saj nam vzorce v histopatološko preiskavo praviloma pošiljajo lečeči zdravniki, ki dobijo tudi rezultate naših analiz," je razložila Prevodnikova. "Izjema smo le citopatologi, ki se z bolniki vsakodnevno srečujemo v ambulanti za ABTI, kjer jemljemo vzorce za citopatološko preiskavo. Iz svojih izkušenj lahko povem, da so bolniki pred začetkom zdravljenja zelo motivirani za postavitev diagnoze in čim hitrejši začetek zdravljenja. Zato praviloma lepo sodelujejo in dobro prenašajo diagnostične postopke. Bolniki, ki imajo za seboj že več ponovitev bolezni ter številne agresivne in neprijetne terapije, pa diagnostične postopke zelo težko prenašajo. Celo malo boleča aspiracijska biopsija s tanko iglo jim je odveč in jih boli veliko bolj kot bolnika, ki prvič pride na poseg." Bolniku vedno najprej opišejo, kako poteka odvzem vzorca z aspiracijsko biopsijo s tanko iglo, opravijo poseg, nato bolnika opozorijo na možne zaplete po posegu in mu razložijo, kdo in kdaj bo dobil izvid citopatološke preiskave. V primeru strahu pred posegom poskušajo bolnika pomiriti in motivirati, da poseg lahko izvedejo. O rezultatih preiskave ne obveščajo bolnika osebno, saj je to naloga lečečega zdravnika, ki bolniku razloži diagnozo ter mu predstavi načine zdravljenja in možnosti za ozdravitev.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Patologi patolog samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
z z predlog; orodnik
bolniki bolnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
praviloma praviloma splošni prislov; nedoločena stopnja
ne ne členek
srečujemo srečevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
saj saj priredni veznik
nam jaz osebni zaimek; 1. oseba, množina, dajalnik
vzorce vzorec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
v v predlog; tožilnik
histopatološko histopatološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
preiskavo preiskava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
praviloma praviloma splošni prislov; nedoločena stopnja
pošiljajo pošiljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
lečeči lečeč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
zdravniki zdravnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
dobijo dobiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
tudi tudi členek
rezultate rezultat samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
naših naš svojilni zaimek; 1. oseba, ženski spol, množina, rodilnik, množina svojine
analiz analiza samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
razložila razložiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
Prevodnikova Prevodnikov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
Izjema izjema samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
smo biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, množina, nezanikani
le le členek
citopatologi citopatolog samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
z z predlog; orodnik
bolniki bolnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
vsakodnevno vsakodnevno splošni prislov; nedoločena stopnja
srečujemo srečevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
v v predlog; mestnik
ambulanti ambulanta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
za za predlog; tožilnik
ABTI abto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
kjer kjer podredni veznik
jemljemo jemati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
vzorce vzorec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
citopatološko citopatološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
preiskavo preiskava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Iz iz predlog; rodilnik
svojih svoj povratni zaimek; ženski spol, množina, rodilnik
izkušenj izkušnja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
povem povedati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 1. oseba, ednina
da da podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
bolniki bolnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
pred pred predlog; orodnik
začetkom začetek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
zdravljenja zdravljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
zelo zelo splošni prislov; nedoločena stopnja
motivirani motiviran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
postavitev postavitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
diagnoze diagnoza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
čim čim splošni prislov; nedoločena stopnja
hitrejši hiter splošni pridevnik; primernik, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
začetek začetek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
zdravljenja zdravljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Zato zato priredni veznik
praviloma praviloma splošni prislov; nedoločena stopnja
lepo lepo splošni prislov; nedoločena stopnja
sodelujejo sodelovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
in in priredni veznik
dobro dobro splošni prislov; nedoločena stopnja
prenašajo prenašati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
diagnostične diagnostičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
postopke postopek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
Bolniki bolnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
imajo imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
za za predlog; tožilnik
seboj se povratni zaimek; orodnik
že že členek
več več splošni prislov; primernik
ponovitev ponovitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
bolezni bolezen samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
številne številen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
agresivne agresiven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
neprijetne neprijeten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
terapije terapija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
diagnostične diagnostičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
postopke postopek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
zelo zelo splošni prislov; nedoločena stopnja
težko težko splošni prislov; nedoločena stopnja
prenašajo prenašati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
Celo celo členek
malo malo splošni prislov; nedoločena stopnja
boleča boleč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
aspiracijska aspiracijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
biopsija biopsija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
tanko tanka samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, orodnik
iglo igla samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
jim on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, dajalnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
odveč odveč splošni prislov; nedoločena stopnja
in in priredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
boli boleti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
veliko veliko splošni prislov; nedoločena stopnja
bolj bolj splošni prislov; primernik
kot kot podredni veznik
bolnika bolnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
ki ki podredni veznik
prvič prvič splošni prislov; nedoločena stopnja
pride priti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; tožilnik
poseg poseg samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Bolniku bolnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
vedno vedno splošni prislov; nedoločena stopnja
najprej najprej splošni prislov; presežnik
opišejo opisati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
kako kako splošni prislov; nedoločena stopnja
poteka potekati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
odvzem odvzem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
vzorca vzorec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
z z predlog; orodnik
aspiracijsko aspiracijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
biopsijo biopsija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
s z predlog; orodnik
tanko tanek splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
iglo igla samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
opravijo opraviti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
poseg poseg samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
nato nato splošni prislov; nedoločena stopnja
bolnika bolnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
opozorijo opozoriti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
na na predlog; tožilnik
možne možen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
zaplete zaplet samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
po po predlog; mestnik
posegu poseg samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
mu on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, dajalnik, klitična naslonskost
razložijo razložiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
kdo kdo vprašalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
kdaj kdaj splošni prislov; nedoločena stopnja
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
dobil dobiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
izvid izvid samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
citopatološke citopatološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
preiskave preiskava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
V v predlog; mestnik
primeru primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
strahu strah samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
pred pred predlog; orodnik
posegom poseg samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
poskušajo poskušati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
bolnika bolnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
pomiriti pomiriti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
in in priredni veznik
motivirati motivirati glavni glagol; dvovidski, nedoločnik
da da podredni veznik
poseg poseg samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
izvedejo izvesti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
O o predlog; mestnik
rezultatih rezultat samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
preiskave preiskava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ne ne členek
obveščajo obveščati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
bolnika bolnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
osebno osebno splošni prislov; nedoločena stopnja
saj saj priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
naloga naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
lečečega lečeč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik
zdravnika zdravnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
ki ki podredni veznik
bolniku bolnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
razloži razložiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
diagnozo diagnoza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ter ter priredni veznik
mu on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, dajalnik, klitična naslonskost
predstavi predstaviti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
načine način samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
zdravljenja zdravljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
možnosti možnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
ozdravitev ozdravitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2005
vrsta besedila: Revije
naslov: Viva : revija za zdravo življenje
avtor: neznani novinar