Ob besedi rocker se nam pred očmi pokažejo grobi, možati, trdi in agresivni fantje, ki v svojih pesmih izražajo upor, agresijo in jezo, hkrati pa skušajo živeti po načelih popolnega ugodja. Všeč so jim denar, slava, ženske kot porabniško blago in vse, kar ugaja človeškim čutom. Rock'n'roll pa je bila že pred leti hitra, glasna in enostavna triakordna oblika pesmi, kot nalašč za izživljanje najnižjih nagonskih plasti osebnosti. Veliko rockerjev je živelo in še živi po teh načelih, in se prej ali slej začne soočati z eno ali drugo zasvojenostjo (mamila, spolnost, magijski in čarovniški kulti, sekte). /.../ Trdo glasbo navadno poslušajo tisti, ki so se navajeni agresivno izražati že od doma ali imajo bolj agresiven, koleričen temperament. /.../ Gre za mlade, ki imajo slabše razvite čustvene sposobnosti: prepoznavanje lastnih in tujih čustev, pravilno obvladovanje svojih čustev in impulzov, uravnavanje medsebojnih odnosov. /.../ Razdiralen vpliv, ki je psihološki, moralen in duhoven, se namreč razrašča počasi in potuhnjeno, jemlje človeku moč za pozitivne odločitve in dejanje, slabi mu osebnostno odpornost. (Rock dviga ali ubija, Družina, št. 36, 2. 9. 2001)

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Ob ob predlog; mestnik
besedi beseda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
rocker rocker samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
nam jaz osebni zaimek; 1. oseba, množina, dajalnik
pred pred predlog; orodnik
očmi oči samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
pokažejo pokazati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
grobi grob samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
možati možat splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
trdi trd splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
agresivni agresiven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
fantje fant samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
v v predlog; mestnik
svojih svoj povratni zaimek; ženski spol, množina, mestnik
pesmih pesem samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
izražajo izražati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
upor upor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
agresijo agresija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
jezo jeza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
hkrati hkrati splošni prislov; nedoločena stopnja
pa pa priredni veznik
skušajo skušati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
živeti živeti glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
po po predlog; mestnik
načelih načelo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
popolnega popoln splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
ugodja ugodje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Všeč všeč splošni prislov; nedoločena stopnja
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
jim on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, dajalnik, klitična naslonskost
denar denar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
slava slava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ženske ženska samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
kot kot podredni veznik
porabniško porabniški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
blago blago samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
vse ves celostni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
kar kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
ugaja ugajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
človeškim človeški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, dajalnik
čutom čut samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
Rock'n'roll Rock'n'roll samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bila biti pomožni glagol; deležnik, ednina, ženski spol
že že členek
pred pred predlog; orodnik
leti leto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
hitra hiter splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
glasna glasen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
enostavna enostaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
triakordna triakorden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
oblika oblika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
pesmi pesem samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
kot kot podredni veznik
nalašč nalašč splošni prislov; nedoločena stopnja
za za predlog; tožilnik
izživljanje izživljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
najnižjih nizek splošni pridevnik; presežnik, moški spol, množina, rodilnik
nagonskih nagonski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
plasti plast samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
osebnosti osebnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Veliko veliko splošni prislov; nedoločena stopnja
rockerjev rocker samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
živelo živeti glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, srednji spol
in in priredni veznik
še še členek
živi živeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
po po predlog; mestnik
teh ta kazalni zaimek; moški spol, množina, rodilnik
načelih načelo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
in in priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
prej prej splošni prislov; primernik
ali ali priredni veznik
slej slej splošni prislov; nedoločena stopnja
začne začeti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
soočati soočati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
z z predlog; orodnik
eno en zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, tožilnik
ali ali priredni veznik
drugo drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, tožilnik
zasvojenostjo zasvojenost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
mamila mamilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
spolnost spolnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
magijski magijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
čarovniški čarovniški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
kulti kult samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
sekte sekta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Trdo trd splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
glasbo glasba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
navadno navadno splošni prislov; nedoločena stopnja
poslušajo poslušati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
tisti tisti kazalni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
navajeni navajen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
agresivno agresivno splošni prislov; nedoločena stopnja
izražati izražati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
že že členek
od od predlog; rodilnik
doma dom samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ali ali priredni veznik
imajo imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
bolj bolj splošni prislov; primernik
agresiven agresiven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
koleričen koleričen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
temperament temperament samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Gre iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
mlade mlad splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
imajo imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
slabše slabo splošni prislov; primernik
razvite razvit splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
čustvene čustven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
sposobnosti sposobnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
prepoznavanje prepoznavanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
lastnih lasten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
tujih tuj splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
čustev čustvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
pravilno pravilno splošni prislov; nedoločena stopnja
obvladovanje obvladovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
svojih svoj povratni zaimek; moški spol, množina, rodilnik
čustev čustvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
impulzov impulz samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
uravnavanje uravnavanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
medsebojnih medsebojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
odnosov odnos samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Razdiralen razdiralen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
vpliv vpliv samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
psihološki psihološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
moralen moralen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
in in priredni veznik
duhoven duhoven samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
namreč namreč priredni veznik
razrašča razraščati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
počasi počasi splošni prislov; nedoločena stopnja
in in priredni veznik
potuhnjeno potuhnjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
jemlje jemati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
človeku človek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
moč moč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
pozitivne pozitiven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
odločitve odločitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
dejanje dejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
slabi slabeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
mu on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, dajalnik, klitična naslonskost
osebnostno osebnosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
odpornost odpornost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Rock rock samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
dviga dvig samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ali ali priredni veznik
ubija ubijati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Družina družina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
št. št. okrajšava
36 36 glavni števnik; arabski zapis
2. 2. vrstilni števnik; arabski zapis
9. 9. vrstilni števnik; arabski zapis
2001 2001 glavni števnik; arabski zapis
zapri
vir: internet, ustanove
leto nastanka: 2010
vrsta besedila: Internet
naslov: INTERNET
avtor: neznani avtor