Navpično: 1 gosta megla, pomešana s sajami, dimom in izpušnimi plini v industrijskih krajih, 2 torba za potovanje, 3 vetrni jopič s kapuco, 4 prašičev podočnik, 5 latinski veznik, 6 odpoved srca, 7 petelinova partnerka, 8 javen poziv, klic, 9 odlična šolska ocena, 10 začetnici igralke Kraljeve, 11 ameriški igralec in producent (Burt), 12 ime biologa in potapljača Hodaliča, 17 povelje psu, 21 ime smučarke Dovžan, 23 element hoje, 24 sodobna angleška pisateljica (Muriel, roman Memento mori), 25 organsko večanje organizma, 26 muslimanski sodnik, 28 bližnja sorodnica, 30 lučaj, 31 angleška soul pevka (Shola), 34 začetnici radijske novinarke Kosi, 36 začetnici pevca Nipiča.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Navpično navpično splošni prislov; nedoločena stopnja
1 1 glavni števnik; arabski zapis
gosta gost splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
megla megla samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
pomešana pomešan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
sajami saje samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
dimom dim samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
izpušnimi izpušen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
plini plin samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
v v predlog; mestnik
industrijskih industrijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
krajih kraj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
torba torba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
potovanje potovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
vetrni vetrn splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
jopič jopič samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
kapuco kapuca samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
4 4 glavni števnik; arabski zapis
prašičev prašič samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
podočnik podočnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
5 5 glavni števnik; arabski zapis
latinski latinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
veznik veznik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
6 6 glavni števnik; arabski zapis
odpoved odpoved samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
srca srce samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
7 7 glavni števnik; arabski zapis
petelinova petelinov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
partnerka partnerka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
8 8 glavni števnik; arabski zapis
javen javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
poziv poziv samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
klic klic samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
9 9 glavni števnik; arabski zapis
odlična odličen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
šolska šolski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
ocena ocena samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
10 10 glavni števnik; arabski zapis
začetnici začetnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
igralke igralka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Kraljeve Kraljev svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
11 11 glavni števnik; arabski zapis
ameriški ameriški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
igralec igralec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
producent producent samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Burt Burt samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
12 12 glavni števnik; arabski zapis
ime ime samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
biologa biolog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
potapljača potapljač samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Hodaliča Hodalič samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
17 17 glavni števnik; arabski zapis
povelje povelje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
psu pes samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
21 21 glavni števnik; arabski zapis
ime ime samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
smučarke smučarka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Dovžan Dovžan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
23 23 glavni števnik; arabski zapis
element element samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
hoje hoja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
24 24 glavni števnik; arabski zapis
sodobna sodoben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
angleška angleški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
pisateljica pisateljica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Muriel Muriel samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
roman roman samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Memento Memento samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
mori mori samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
25 25 glavni števnik; arabski zapis
organsko organski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
večanje večanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
organizma organizem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
26 26 glavni števnik; arabski zapis
muslimanski muslimanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
sodnik sodnik samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
28 28 glavni števnik; arabski zapis
bližnja bližnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
sorodnica sorodnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
30 30 glavni števnik; arabski zapis
lučaj lučaj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
31 31 glavni števnik; arabski zapis
angleška angleški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
soul soul samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pevka pevka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Shola Shola samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
34 34 glavni števnik; arabski zapis
začetnici začetnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
radijske radijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
novinarke novinarka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Kosi Kosi samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
36 36 glavni števnik; arabski zapis
začetnici začetnica samostalnik, občno ime; ženski spol, dvojina, imenovalnik
pevca pevec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Nipiča Nipič samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
zapri
vir: Dnevnik
leto nastanka: 2002
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Dnevnik
avtor: neznani novinar