Prvostopenjsko sodišče je z izpodbijanim sklepom pod točko 1 odločilo, da se zavrne predlog predlagateljev, kolikor sta zahtevala plačilo odškodnine iz naslova zmanjšane vrednosti preostalih svojih nepremičnin kot posledice razlastitve in gradnje mejnega prehoda in sicer zmanjšane vrednosti stanovanjske hiše in zemljišča na parcelah št. 3315, 3316 in 3318/2 k.o. J. ter kolikor sta zahtevala odškodnino zaradi izgubljenega dobička kot posledice nezmožnosti opravljanja poslovne dejavnosti in zaradi nezmožnosti oddaje zemljišč v najem za postavitev oglasnih panojev. Pod točko 2 je zavrglo zahtevek predlagateljev za določitev in zakoličbo mej na nadomestnih nepremičninah, pod točko 3 pa ustavilo postopek, kolikor sta predlagatelja zahtevala plačilo odškodnine za razlaščeno parcelo št. 490/2 k.o. J. oziroma preostanek odškodnine za parcelo št. 490/1 in kolikor sta zahtevala odškodnino zaradi razlike v vrednosti med vrednostjo razlaščenih in nadomestnih nepremičnin ter plačilo zakonskih zamudnih obresti od vrednosti razlaščenih nepremičnin. V zvezi z zadnje navedenima zahtevkoma je sodišče odločilo, da se bo postopek nadaljeval po pravilih pravdnega postopka pred Okrožnim sodiščem v Kopru. Pod točko 4 sklepa je odločilo, da vsak udeleženec nosi svoje stroške postopka.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Prvostopenjsko prvostopenjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
sodišče sodišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
z z predlog; orodnik
izpodbijanim izpodbijan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
sklepom sklep samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
pod pod predlog; orodnik
točko točka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
odločilo odločiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
zavrne zavrniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
predlog predlog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
predlagateljev predlagatelj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
kolikor kolikor podredni veznik
sta biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
zahtevala zahtevati glavni glagol; dvovidski, deležnik, dvojina, moški spol
plačilo plačilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
odškodnine odškodnina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
naslova naslov samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
zmanjšane zmanjšan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
vrednosti vrednost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
preostalih preostal deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
svojih svoj povratni zaimek; ženski spol, množina, rodilnik
nepremičnin nepremičnina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
kot kot podredni veznik
posledice posledica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
razlastitve razlastitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
gradnje gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
mejnega mejen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prehoda prehod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
sicer sicer členek
zmanjšane zmanjšan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
vrednosti vrednost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
stanovanjske stanovanjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
hiše hiša samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
zemljišča zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
parcelah parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
št. št. okrajšava
3315 3315 glavni števnik; arabski zapis
3316 3316 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
3318 3318 glavni števnik; arabski zapis
2 2 glavni števnik; arabski zapis
k. k. okrajšava
o o predlog; mestnik
J. J. okrajšava
ter ter priredni veznik
kolikor kolikor podredni veznik
sta biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
zahtevala zahtevati glavni glagol; dvovidski, deležnik, dvojina, moški spol
odškodnino odškodnina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
zaradi zaradi predlog; rodilnik
izgubljenega izgubljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
dobička dobiček samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
kot kot podredni veznik
posledice posledica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
nezmožnosti nezmožnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
opravljanja opravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
poslovne posloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
dejavnosti dejavnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
zaradi zaradi predlog; rodilnik
nezmožnosti nezmožnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
oddaje oddaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
zemljišč zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
najem najem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
za za predlog; tožilnik
postavitev postavitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
oglasnih oglasen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
panojev pano samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Pod pod predlog; orodnik
točko točka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zavrglo zavreči glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
zahtevek zahtevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
predlagateljev predlagatelj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
določitev določitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
zakoličbo zakoličba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
mej meja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
na na predlog; mestnik
nadomestnih nadomesten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
nepremičninah nepremičnina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
pod pod predlog; orodnik
točko točka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
pa pa priredni veznik
ustavilo ustaviti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
postopek postopek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
kolikor kolikor podredni veznik
sta biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
predlagatelja predlagatelj samostalnik, občno ime; moški spol, dvojina, imenovalnik
zahtevala zahtevati glavni glagol; dvovidski, deležnik, dvojina, moški spol
plačilo plačilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
odškodnine odškodnina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
razlaščeno razlaščen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
parcelo parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
št. št. okrajšava
490 490 glavni števnik; arabski zapis
2 2 glavni števnik; arabski zapis
k. k. okrajšava
o o predlog; mestnik
J. J. okrajšava
oziroma oziroma priredni veznik
preostanek preostanek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
odškodnine odškodnina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
parcelo parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
št. št. okrajšava
490 490 glavni števnik; arabski zapis
1 1 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
kolikor kolikor podredni veznik
sta biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
zahtevala zahtevati glavni glagol; dvovidski, deležnik, dvojina, moški spol
odškodnino odškodnina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
zaradi zaradi predlog; rodilnik
razlike razlika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
vrednosti vrednost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
med med predlog; orodnik
vrednostjo vrednost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
razlaščenih razlaščen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
nadomestnih nadomesten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
nepremičnin nepremičnina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ter ter priredni veznik
plačilo plačilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
zakonskih zakonski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
zamudnih zamuden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
obresti obresti samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
od od predlog; rodilnik
vrednosti vrednost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
razlaščenih razlaščen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
nepremičnin nepremičnina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
V v predlog; mestnik
zvezi zveza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
z z predlog; rodilnik
zadnje zadnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
navedenima naveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, dvojina, dajalnik
zahtevkoma zahtevek samostalnik, občno ime; moški spol, dvojina, dajalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
sodišče sodišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
odločilo odločiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
postopek postopek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
nadaljeval nadaljevati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
po po predlog; mestnik
pravilih pravilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
pravdnega pravden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
postopka postopek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
pred pred predlog; orodnik
Okrožnim okrožen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, orodnik
sodiščem sodišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
v v predlog; mestnik
Kopru Koper samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, mestnik
Pod pod predlog; orodnik
točko točka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
4 4 glavni števnik; arabski zapis
sklepa sklep samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
odločilo odločiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
da da podredni veznik
vsak vsak celostni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
udeleženec udeleženec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
nosi nositi glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
svoje svoj povratni zaimek; moški spol, množina, tožilnik
stroške strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
postopka postopek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
zapri
vir: internet, ustanove
leto nastanka: 2010
vrsta besedila: Internet
naslov: INTERNET
avtor: neznani avtor