a) področje urejanja prostora: • pripravljanje programskih izhodišč za sprejemanje prostorskih aktov in pripravljanje smernic za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov; • pripravljanje prostorskih aktov občine; • urejanje in hranjenje lokacijskih dokumentacij; • izdajanje lokacijskih informacij; • uveljavljanje predkupne pravice na nezazidanih stavbnih zemljiščih ter izdajanje potrdil, da na zemljišču, ki je predmet pogodbe, ne obstaja predkupna pravica; • vodenje evidenc posegov v prostor in analizira stanje posegov v prostor; • vodenje vse vrst evidenc o stavbnih zemljiščih na osnovi podatkovne baze; • nudenje strokovne pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora; • sodelovanje v geodetskih postopkih, ki se nanašajo na izmero grajenega javnega dobra; • sodelovanje v postopkih zakoličbe objektov, • izvajanje občinske geodetske službe; • opravljanje drugih nalog, ki spadajo v to področje.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
a a priredni veznik
področje področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
urejanja urejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
prostora prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
pripravljanje pripravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
programskih programski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
izhodišč izhodišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
sprejemanje sprejemanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
prostorskih prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
aktov akt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
pripravljanje pripravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
smernic smernica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
izdelavo izdelava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
prostorskih prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
izvedbenih izvedben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
aktov akt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
pripravljanje pripravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
prostorskih prostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
aktov akt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
urejanje urejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
hranjenje hranjenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
lokacijskih lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
dokumentacij dokumentacija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
izdajanje izdajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
lokacijskih lokacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
informacij informacija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
uveljavljanje uveljavljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
predkupne predkupen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pravice pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
nezazidanih nezazidan splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, mestnik
stavbnih stavben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, mestnik
zemljiščih zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
ter ter priredni veznik
izdajanje izdajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
potrdil potrditi glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
da da podredni veznik
na na predlog; mestnik
zemljišču zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
predmet predmet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pogodbe pogodba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ne ne členek
obstaja obstajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
predkupna predkupen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
pravica pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
vodenje vodenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
evidenc evidenca samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
posegov poseg samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
prostor prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
in in priredni veznik
analizira analizirati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
stanje stanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
posegov poseg samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
prostor prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
vodenje vodenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
vse ves celostni zaimek; ženski spol, množina, imenovalnik
vrst vrsta samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
evidenc evidenca samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
o o predlog; mestnik
stavbnih stavben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, mestnik
zemljiščih zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
na na predlog; mestnik
osnovi osnova samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
podatkovne podatkoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
baze baza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
nudenje nudenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
strokovne strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pomoč pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
pravnim praven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, dajalnik
in in priredni veznik
fizičnim fizičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, dajalnik
osebam oseba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, dajalnik
pri pri predlog; mestnik
urejanju urejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
prostora prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
sodelovanje sodelovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
geodetskih geodetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
postopkih postopek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
nanašajo nanašati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
na na predlog; tožilnik
izmero izmera samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
grajenega grajen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
javnega javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dobra dobro samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
sodelovanje sodelovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
postopkih postopek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
zakoličbe zakoličba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
izvajanje izvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
občinske občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
geodetske geodetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
službe služba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
opravljanje opravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
drugih drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, rodilnik
nalog naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
spadajo spadati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
v v predlog; tožilnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
področje področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2008
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Naš časopis
avtor: neznani novinar