STANJE ZBRANIH SREDSTEV NA DAN: Z.š. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Podlaga Gotovina - Zavetišče Planina Gotovina - sedež PD Gotovina - TIC Nakazilo - TRR - fizične osebe Donacije Sponzorstvo - prispevki Sponzorstvo - storitev Prodaja majic Prodaja kap Prodaja stopnic Prodaja koledarjev 2008 Občina Vrhnika Obresti od vezav SKUPAJ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dokumentacija, načrti, testi, ... Rušenje stolpa Gradbena dela-izkopi-beton Avtodvigalo in prevoz konstr. Elektroinstalacije - strelovod Gradbena dela-opaž-ploščad Armatura Nerjaveče železo Lesena konstrukcija Stroški nadzora gradnje Stroški zakoličbe, izmer Ureditev okolice stolpa SKUPAJ 1 Poštnina, majice, tiskanje, ... Nabava računalnika Obveznosti do sponzorjev Stroški odprtja stolpa SKUPAJ SKUPAJ INVESTICIJA IN STROŠKI INVESTICIJA 15.607,42 3.300,00 7.292,46 11.796,00 5.440,15 4.591,31 1.762,60 23.126,10 61.395,96 1.620,00 1.280,00 1.500,00 138.712,00 DRUGI STROŠKI 5.743,16 343,92 13.378,87 16.163,84 35.629,79 174.341,79 1.376.289,92 82.416,99 3.206.112,41 3.873.502,62 8.538.321,94 41.779.265,62 3,29 0,20 7,67 9,27 20,44 100,00 2 3 4 3.740.162,13 790.812,00 1.747.565,11 2.826.793,44 1.303.677,55 1.100.261,53 422.389,46 5.541.938,60 14.712.927,85 388.216,80 306.739,20 359.460,00 33.240.943,68 8,95 1,89 4,18 6,77 3,12 2,63 1,01 13,26 35,22 0,93 0,73 0,86 79,56 Znesek v € 16.611,38 12.949,39 1.490,00 2.093,50 33.347,66 40.585,71 46.764,93 4.254,14 125,00 670,00 5.946,00 12.454,18 237,24 177.529,13 16.6.2008 Znesek v SIT 3.980.728,15 3.103.192,37 357.063,60 429.793,20 7.991.433,47 13.607.535,68 11.206.747,83 1.019.461,23 29.955,00 160.558,80 1.424.899,44 2.984.520,19 56.852,19 46.352.741,15 % 9,36 7,29 0,84 1,18 18,78 22,86 26,34 2,40 0,07 0,38 3,35 7,02 0,13 100,00

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
STANJE stanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
ZBRANIH zbran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
SREDSTEV sredstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
NA na predlog; tožilnik
DAN dan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Z. Z. okrajšava
š. š. okrajšava
1 1 glavni števnik; arabski zapis
2 2 glavni števnik; arabski zapis
3 3 glavni števnik; arabski zapis
4 4 glavni števnik; arabski zapis
5 5 glavni števnik; arabski zapis
6 6 glavni števnik; arabski zapis
7 7 glavni števnik; arabski zapis
8 8 glavni števnik; arabski zapis
9 9 glavni števnik; arabski zapis
10 10 glavni števnik; arabski zapis
11 11 glavni števnik; arabski zapis
12 12 glavni števnik; arabski zapis
13 13 glavni števnik; arabski zapis
Podlaga podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Gotovina gotovina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Zavetišče zavetišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
Planina planina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Gotovina gotovina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
sedež sedež samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
PD PD samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Gotovina gotovina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
TIC tic neuvrščeno
Nakazilo nakazilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
TRR trr samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
fizične fizičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
osebe oseba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Donacije donacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Sponzorstvo sponzorstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
prispevki prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
Sponzorstvo sponzorstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
storitev storitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Prodaja prodajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
majic majica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Prodaja prodajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
kap kap samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Prodaja prodajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
stopnic stopnica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Prodaja prodajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
koledarjev koledar samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
2008 2008 glavni števnik; arabski zapis
Občina občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Vrhnika Vrhnika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Obresti obresti samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
od od predlog; rodilnik
vezav vezava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
SKUPAJ skupaj splošni prislov; nedoločena stopnja
1 1 glavni števnik; arabski zapis
2 2 glavni števnik; arabski zapis
3 3 glavni števnik; arabski zapis
4 4 glavni števnik; arabski zapis
5 5 glavni števnik; arabski zapis
6 6 glavni števnik; arabski zapis
7 7 glavni števnik; arabski zapis
8 8 glavni števnik; arabski zapis
9 9 glavni števnik; arabski zapis
10 10 glavni števnik; arabski zapis
11 11 glavni števnik; arabski zapis
12 12 glavni števnik; arabski zapis
Dokumentacija dokumentacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
načrti načrt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
testi test samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
Rušenje rušenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
stolpa stolp samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Gradbena gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
izkopi izkop samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
beton beton samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Avtodvigalo avtodvigalo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
prevoz prevoz samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
konstr konstra samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Elektroinstalacije elektroinstalacija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
strelovod strelovod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Gradbena gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
opaž opaž samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ploščad ploščad samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Armatura armatura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Nerjaveče nerjaveč splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
železo železo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
Lesena lesen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
konstrukcija konstrukcija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Stroški strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
nadzora nadzor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
gradnje gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Stroški strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
zakoličbe zakoličba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
izmer izmera samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Ureditev ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
okolice okolica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
stolpa stolp samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
SKUPAJ skupaj splošni prislov; nedoločena stopnja
1 1 glavni števnik; arabski zapis
Poštnina poštnina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
majice majica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
tiskanje tiskanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
Nabava nabava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
računalnika računalnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Obveznosti obveznost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
do do predlog; rodilnik
sponzorjev sponzor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Stroški strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
odprtja odprtje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
stolpa stolp samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
SKUPAJ skupaj splošni prislov; nedoločena stopnja
SKUPAJ skupaj splošni prislov; nedoločena stopnja
INVESTICIJA investicija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
IN in priredni veznik
STROŠKI strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
INVESTICIJA investicija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
15.607,42 15.607,42 glavni števnik; arabski zapis
3.300,00 3.300,00 glavni števnik; arabski zapis
7.292,46 7.292,46 glavni števnik; arabski zapis
11.796,00 11.796,00 glavni števnik; arabski zapis
5.440,15 5.440,15 glavni števnik; arabski zapis
4.591,31 4.591,31 glavni števnik; arabski zapis
1.762,60 1.762,60 glavni števnik; arabski zapis
23.126,10 23.126,10 glavni števnik; arabski zapis
61.395,96 61.395,96 glavni števnik; arabski zapis
1.620,00 1.620,00 glavni števnik; arabski zapis
1.280,00 1.280,00 glavni števnik; arabski zapis
1.500,00 1.500,00 glavni števnik; arabski zapis
138.712,00 138.712,00 glavni števnik; arabski zapis
DRUGI drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, imenovalnik
STROŠKI strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
5.743,16 5.743,16 glavni števnik; arabski zapis
343,92 343,92 glavni števnik; arabski zapis
13.378,87 13.378,87 glavni števnik; arabski zapis
16.163,84 16.163,84 glavni števnik; arabski zapis
35.629,79 35.629,79 glavni števnik; arabski zapis
174.341,79 174.341,79 glavni števnik; arabski zapis
1.376.289,92 1.376.289,92 glavni števnik; arabski zapis
82.416,99 82.416,99 glavni števnik; arabski zapis
3.206.112,41 3.206.112,41 glavni števnik; arabski zapis
3.873.502,62 3.873.502,62 glavni števnik; arabski zapis
8.538.321,94 8.538.321,94 glavni števnik; arabski zapis
41.779.265,62 41.779.265,62 glavni števnik; arabski zapis
3,29 3,29 glavni števnik; arabski zapis
0,20 0,20 glavni števnik; arabski zapis
7,67 7,67 glavni števnik; arabski zapis
9,27 9,27 glavni števnik; arabski zapis
20,44 20,44 glavni števnik; arabski zapis
100,00 100,00 glavni števnik; arabski zapis
2 2 glavni števnik; arabski zapis
3 3 glavni števnik; arabski zapis
4 4 glavni števnik; arabski zapis
3.740.162,13 3.740.162,13 glavni števnik; arabski zapis
790.812,00 790.812,00 glavni števnik; arabski zapis
1.747.565,11 1.747.565,11 glavni števnik; arabski zapis
2.826.793,44 2.826.793,44 glavni števnik; arabski zapis
1.303.677,55 1.303.677,55 glavni števnik; arabski zapis
1.100.261,53 1.100.261,53 glavni števnik; arabski zapis
422.389,46 422.389,46 glavni števnik; arabski zapis
5.541.938,60 5.541.938,60 glavni števnik; arabski zapis
14.712.927,85 14.712.927,85 glavni števnik; arabski zapis
388.216,80 388.216,80 glavni števnik; arabski zapis
306.739,20 306.739,20 glavni števnik; arabski zapis
359.460,00 359.460,00 glavni števnik; arabski zapis
33.240.943,68 33.240.943,68 glavni števnik; arabski zapis
8,95 8,95 glavni števnik; arabski zapis
1,89 1,89 glavni števnik; arabski zapis
4,18 4,18 glavni števnik; arabski zapis
6,77 6,77 glavni števnik; arabski zapis
3,12 3,12 glavni števnik; arabski zapis
2,63 2,63 glavni števnik; arabski zapis
1,01 1,01 glavni števnik; arabski zapis
13,26 13,26 glavni števnik; arabski zapis
35,22 35,22 glavni števnik; arabski zapis
0,93 0,93 glavni števnik; arabski zapis
0,73 0,73 glavni števnik; arabski zapis
0,86 0,86 glavni števnik; arabski zapis
79,56 79,56 glavni števnik; arabski zapis
Znesek znesek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
16.611,38 16.611,38 glavni števnik; arabski zapis
12.949,39 12.949,39 glavni števnik; arabski zapis
1.490,00 1.490,00 glavni števnik; arabski zapis
2.093,50 2.093,50 glavni števnik; arabski zapis
33.347,66 33.347,66 glavni števnik; arabski zapis
40.585,71 40.585,71 glavni števnik; arabski zapis
46.764,93 46.764,93 glavni števnik; arabski zapis
4.254,14 4.254,14 glavni števnik; arabski zapis
125,00 125,00 glavni števnik; arabski zapis
670,00 670,00 glavni števnik; arabski zapis
5.946,00 5.946,00 glavni števnik; arabski zapis
12.454,18 12.454,18 glavni števnik; arabski zapis
237,24 237,24 glavni števnik; arabski zapis
177.529,13 177.529,13 glavni števnik; arabski zapis
16.6.2008 16.6.2008 glavni števnik; arabski zapis
Znesek znesek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; tožilnik
SIT SIT samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
3.980.728,15 3.980.728,15 glavni števnik; arabski zapis
3.103.192,37 3.103.192,37 glavni števnik; arabski zapis
357.063,60 357.063,60 glavni števnik; arabski zapis
429.793,20 429.793,20 glavni števnik; arabski zapis
7.991.433,47 7.991.433,47 glavni števnik; arabski zapis
13.607.535,68 13.607.535,68 glavni števnik; arabski zapis
11.206.747,83 11.206.747,83 glavni števnik; arabski zapis
1.019.461,23 1.019.461,23 glavni števnik; arabski zapis
29.955,00 29.955,00 glavni števnik; arabski zapis
160.558,80 160.558,80 glavni števnik; arabski zapis
1.424.899,44 1.424.899,44 glavni števnik; arabski zapis
2.984.520,19 2.984.520,19 glavni števnik; arabski zapis
56.852,19 56.852,19 glavni števnik; arabski zapis
46.352.741,15 46.352.741,15 glavni števnik; arabski zapis
9,36 9,36 glavni števnik; arabski zapis
7,29 7,29 glavni števnik; arabski zapis
0,84 0,84 glavni števnik; arabski zapis
1,18 1,18 glavni števnik; arabski zapis
18,78 18,78 glavni števnik; arabski zapis
22,86 22,86 glavni števnik; arabski zapis
26,34 26,34 glavni števnik; arabski zapis
2,40 2,40 glavni števnik; arabski zapis
0,07 0,07 glavni števnik; arabski zapis
0,38 0,38 glavni števnik; arabski zapis
3,35 3,35 glavni števnik; arabski zapis
7,02 7,02 glavni števnik; arabski zapis
0,13 0,13 glavni števnik; arabski zapis
100,00 100,00 glavni števnik; arabski zapis
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2008
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Naš časopis
avtor: neznani novinar