Proti celotnemu sklepu se pritožujeta predlagatelja po pooblaščencu. Na prvem mestu pritožba poudarja, da je za vso zahtevano odškodnino podlaga Zakon o urejanju prostora in se zato, kot je to v tem zakonu predvideno, o odškodnini odloča v nepravdnem postopku. Nesporno je namreč, da tožnikoma odškodnina pripada, vprašanje je le kakšna in koliko. V zvezi z odločitvijo pod točko 1, torej o zavrnitvi zahtevka za plačilo odškodnine iz naslova zmanjšane vrednosti preostalih nepremičnin v zvezi s katerim sodišče navaja, da bi predlagateljema šla le, če bi razlaščene nepremičnine razlaščencu predstavljale osnovna sredstva za opravljanje poklicne ali kmetijske dejavnosti, pritožba opozarja, da sta prav to predlagatelja trdila in obrazlagala pod točko VI predloga. Do izgradnje stanovanjske hiše je prišlo zaradi odločitve o postavitvi obrtne cone na tem območju, na odvzetem zemljišču pa je bila v načrtu postavitev delavnice za mizarsko dejavnost. Postopki za postavitev delavnice so se tudi pričeli, vendar je bila kasneje zaradi izgradnje mejnega prehoda predlagateljema odvzeta možnost opravljanja dejavnosti, ki jo je v okviru predlagateljevega podjetništva nameraval pričeti opravljati njegov sin. Prišlo je tudi do nemožnosti oddaje v najem zemljišča za postavitev reklamnih panojev, za katere je bila pogodba že podpisana. Sodišče pa v zvezi s tem sploh ni raziskovalo dejanskega stanja in pri odločitvi ni upoštevalo vseh pomembnih okoliščin. Nova ureditev v bližini stanovanjske hiše ne omogoča enakovredne funkcionalnosti zemljišča in se ne more primerjati s prejšnjim stanjem. Funkcionalnost zemljišč se je okrnila, saj nadomestna zemljišča ne omogočajo dostopa do ceste na enak način kot prejšnja in so komunalno neopremljena. Zato se tudi gostinska in menjalniška dejavnost ne more več opravljati na tem zemljišču, opravljanje mizarske dejavnosti pa odpade, ker je F.Š. že v pokoju. Življenjski načrti so se mu torej v celoti porušili. Izvedenec I.P. je v svoji cenitvi stanja pred izgradnjo mejnega prehoda in po njem ocenil, da je zaradi umestitve v prostor vrednost nepremičnine občutneje zmanjšana. V zvezi z odločitvijo o izgubljenem dobičku pritožba opozarja, da je sodišče razlagalo Zakon o urejanju prostora le za tiste odškodnine, za katere to zakon izrecno določa. Dejansko pa zakon govori le o odškodnini in nato podrobneje ureja nekaj njenih oblik. Nobene odškodnine pa ne izključuje, zato ni res, da lahko sodišče obravnava le tiste, ki so v navedenem zakonu urejene podrobneje. Glede zakoličbe mej pritožba opozarja, da bi jo sodišče moralo odrediti, saj gre za prikaz mej nadomestnega zemljišča, ki ga je potrebno izvesti na stroške razlastitvenega upravičenca. Glede odškodnine za parceli št. 490/1 in 490/2 predlagatelja poudarjata, da sta parceli nastali iz parcele št. 490 v izmeri 709 m², da je bila druga parcela razlaščena šele kasneje na njihovo izrecno zahtevo ter da je bilo na ustni obravnavi na Upravni enoti I.B. ugotovljeno, da o odškodnini za navedeni parceli še ni bilo sporazuma. Za parcelo št. 490/2 je bila s strani nasprotne udeleženke tudi ponujena denarna odškodnina. Glede parcele št. 490/1 pritožba še navaja, da v času, ko naj bi bila s sporazumom dosežena odškodnina zanjo, to zemljišče sploh še ni bilo razlaščeno, zato o njem ni mogla biti pravnoveljavno sklenjena pogodba o odškodnini. Glede razlike v vrednosti med razlaščenimi in nadomestnimi zemljišči pritožba opozarja, da ne drži, da je bilo ob sklepanju pogodb za nadomestna zemljišča dogovorjena povrnitev zemljišča meter za meter. Predlagatelja sta namreč ves čas vztrajala, da se iz pogodb izključi določilo o celotnem poplačilu odvzetih zemljišč, kar bi sodišče lahko ugotovilo, če bi izvedlo predlagane dokaze. Ne gre za nejasnost pogodbenih določil kot meni prvostopenjsko sodišče, le-to bi moralo ugotoviti le, ali vrednost nadomestnih zemljišč predstavlja celotno odmeno za odvzeta zemljišča ali ne. Sicer pa postopek pridobitve nadomestnih zemljišč niti ni bil zaključen, saj pogodba, ki se nanaša na parcelo št. 3321/1 ni bila realizirana. Predlagatelja imata vtis, da sta bila ves čas zavajana in namerno vodena do brezpogojne oddaje razlaščenih parcel. Zato zahtevata tudi odškodnino v obliki zamudnih obresti za čas od pričetkov postopkov razlastitve do danes. To utemeljujeta tudi z dejstvom, da sta že od vsega začetka zahtevala nadomestna zemljišča z dostopom do ceste. Pritožujeta se tudi glede odločitve o pravdnih stroških, saj menita, da je odločitev, da vsaka stranka nosi svoje stroške nepravilna, ker stroški postopka nastajajo izključno zaradi nepravilno izpeljanih postopkov pri razlastitvi nepremičnin predlagateljev.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Proti proti predlog; dajalnik
celotnemu celoten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, dajalnik
sklepu sklep samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
pritožujeta pritoževati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina
predlagatelja predlagatelj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
po po predlog; mestnik
pooblaščencu pooblaščenec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Na na predlog; mestnik
prvem prvi vrstilni števnik; besedni zapis, srednji spol, ednina, mestnik
mestu mesto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
pritožba pritožba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
poudarja poudarjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
za za predlog; tožilnik
vso ves celostni zaimek; ženski spol, ednina, tožilnik
zahtevano zahtevan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
odškodnino odškodnina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
podlaga podlagati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Zakon zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
urejanju urejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
prostora prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
zato zato splošni prislov; nedoločena stopnja
kot kot podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
zakonu zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
predvideno predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
odškodnini odškodnina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
odloča odločati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; mestnik
nepravdnem nepravden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
postopku postopek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Nesporno nesporno splošni prislov; nedoločena stopnja
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
namreč namreč priredni veznik
da da podredni veznik
tožnikoma tožnik samostalnik, občno ime; moški spol, dvojina, dajalnik
odškodnina odškodnina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
pripada pripadati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
vprašanje vprašanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
le le členek
kakšna kakšen vprašalni zaimek; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
koliko koliko splošni prislov; nedoločena stopnja
V v predlog; mestnik
zvezi zveza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
odločitvijo odločitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
pod pod predlog; orodnik
točko točka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
torej torej priredni veznik
o o predlog; mestnik
zavrnitvi zavrnitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
zahtevka zahtevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
plačilo plačilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
odškodnine odškodnina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
naslova naslov samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
zmanjšane zmanjšan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
vrednosti vrednost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
preostalih preostal deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
nepremičnin nepremičnina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
zvezi zveza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
katerim kateri vprašalni zaimek; srednji spol, ednina, orodnik
sodišče sodišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
navaja navajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
predlagateljema predlagatelj samostalnik, občno ime; moški spol, dvojina, dajalnik
šla iti glavni glagol; dvovidski, deležnik, ednina, ženski spol
le le členek
če če podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
razlaščene razlaščen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
nepremičnine nepremičnina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
razlaščencu razlaščenec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
predstavljale predstavljati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, ženski spol
osnovna osnoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
sredstva sredstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
opravljanje opravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
poklicne poklicen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ali ali priredni veznik
kmetijske kmetijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
dejavnosti dejavnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pritožba pritožba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
opozarja opozarjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
sta biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
prav prav členek
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
predlagatelja predlagatelj samostalnik, občno ime; moški spol, dvojina, imenovalnik
trdila trdilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
obrazlagala obrazlagati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
pod pod predlog; orodnik
točko točka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
VI ti osebni zaimek; 2. oseba, moški spol, množina, imenovalnik
predloga predlog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Do do predlog; rodilnik
izgradnje izgradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
stanovanjske stanovanjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
hiše hiša samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
prišlo priti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
zaradi zaradi predlog; rodilnik
odločitve odločitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
postavitvi postavitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
obrtne obrten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
cone cona samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
na na predlog; mestnik
odvzetem odvzet deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
zemljišču zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
pa pa priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bila biti pomožni glagol; deležnik, ednina, ženski spol
v v predlog; mestnik
načrtu načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
postavitev postavitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
delavnice delavnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
mizarsko mizarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
dejavnost dejavnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Postopki postopek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
postavitev postavitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
delavnice delavnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
tudi tudi členek
pričeli pričeti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
vendar vendar priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bila biti pomožni glagol; deležnik, ednina, ženski spol
kasneje kasno splošni prislov; primernik
zaradi zaradi predlog; rodilnik
izgradnje izgradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
mejnega mejen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prehoda prehod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
predlagateljema predlagatelj samostalnik, občno ime; moški spol, dvojina, orodnik
odvzeta odvzet deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
možnost možnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
opravljanja opravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
dejavnosti dejavnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
jo on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
okviru okvir samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
predlagateljevega predlagateljev svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
podjetništva podjetništvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
nameraval nameravati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
pričeti pričeti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
opravljati opravljati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
njegov njegov svojilni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, imenovalnik, ednina, moški spol svojine
sin sin samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Prišlo priti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tudi tudi členek
do do predlog; rodilnik
nemožnosti nemožnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
oddaje oddaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
najem najem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
zemljišča zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
postavitev postavitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
reklamnih reklamen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
panojev pano samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
katere kateri vprašalni zaimek; ženski spol, množina, tožilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bila biti pomožni glagol; deležnik, ednina, ženski spol
pogodba pogodba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
že že členek
podpisana podpisan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
Sodišče sodišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
v v predlog; mestnik
zvezi zveza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, orodnik
sploh sploh členek
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
raziskovalo raziskovati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, srednji spol
dejanskega dejanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
stanja stanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
pri pri predlog; mestnik
odločitvi odločitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
upoštevalo upoštevati glavni glagol; dvovidski, deležnik, ednina, srednji spol
vseh ves celostni zaimek; moški spol, množina, rodilnik
pomembnih pomemben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
okoliščin okoliščina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Nova nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
ureditev ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
bližini bližina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
stanovanjske stanovanjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
hiše hiša samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ne ne členek
omogoča omogočati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
enakovredne enakovreden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
funkcionalnosti funkcionalnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
zemljišča zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
ne ne členek
more moči glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
primerjati primerjati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
s z predlog; orodnik
prejšnjim prejšnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, orodnik
stanjem stanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
Funkcionalnost funkcionalnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
zemljišč zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
okrnila okrniti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
saj saj priredni veznik
nadomestna nadomesten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
zemljišča zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
ne ne členek
omogočajo omogočati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
dostopa dostop samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
do do predlog; rodilnik
ceste cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
na na predlog; tožilnik
enak enak nedoločni zaimek; moški spol, ednina, tožilnik
način način samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
kot kot podredni veznik
prejšnja prejšnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
komunalno komunalno splošni prislov; nedoločena stopnja
neopremljena neopremljen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
Zato zato priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
tudi tudi členek
gostinska gostinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
menjalniška menjalniški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
dejavnost dejavnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ne ne členek
more moči glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
več več členek
opravljati opravljati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
na na predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
zemljišču zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
opravljanje opravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
mizarske mizarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
dejavnosti dejavnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pa pa priredni veznik
odpade odpasti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
ker ker podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
F. F. okrajšava
Š. Š. okrajšava
že že členek
v v predlog; mestnik
pokoju pokoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Življenjski življenjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
načrti načrt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
mu on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, dajalnik, klitična naslonskost
torej torej splošni prislov; nedoločena stopnja
v v predlog; mestnik
celoti celota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
porušili porušiti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
Izvedenec izvedenec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
I. I. okrajšava
P. P. okrajšava
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
svoji svoj povratni zaimek; ženski spol, ednina, mestnik
cenitvi cenitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
stanja stanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
pred pred predlog; orodnik
izgradnjo izgradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
mejnega mejen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prehoda prehod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
po po predlog; mestnik
njem on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, mestnik
ocenil oceniti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zaradi zaradi predlog; rodilnik
umestitve umestitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
prostor prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
vrednost vrednost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
nepremičnine nepremičnina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
občutneje občutno splošni prislov; primernik
zmanjšana zmanjšan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
V v predlog; mestnik
zvezi zveza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
odločitvijo odločitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
o o predlog; mestnik
izgubljenem izgubljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
dobičku dobiček samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
pritožba pritožba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
opozarja opozarjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
sodišče sodišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
razlagalo razlagati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, srednji spol
Zakon zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
urejanju urejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
prostora prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
le le členek
za za predlog; tožilnik
tiste tisti kazalni zaimek; ženski spol, množina, tožilnik
odškodnine odškodnina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
katere kateri vprašalni zaimek; moški spol, množina, tožilnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
zakon zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
izrecno izrecno splošni prislov; nedoločena stopnja
določa določati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Dejansko dejansko splošni prislov; nedoločena stopnja
pa pa priredni veznik
zakon zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
govori govoriti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
le le členek
o o predlog; mestnik
odškodnini odškodnina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
nato nato splošni prislov; nedoločena stopnja
podrobneje podrobno splošni prislov; primernik
ureja urejati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
nekaj nekaj splošni prislov; nedoločena stopnja
njenih njen svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, množina, rodilnik, ednina, ženski spol svojine
oblik oblika samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Nobene noben nikalni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
odškodnine odškodnina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pa pa priredni veznik
ne ne členek
izključuje izključevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
zato zato priredni veznik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
res res splošni prislov; nedoločena stopnja
da da podredni veznik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
sodišče sodišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
obravnava obravnavati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
le le členek
tiste tisti kazalni zaimek; ženski spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
v v predlog; mestnik
navedenem naveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
zakonu zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
urejene urejen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
podrobneje podrobno splošni prislov; primernik
Glede glede predlog; rodilnik
zakoličbe zakoličba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
mej meja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
pritožba pritožba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
opozarja opozarjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
jo on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
sodišče sodišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
moralo morati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, srednji spol
odrediti odrediti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
saj saj priredni veznik
gre iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
prikaz prikaz samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
mej meja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
nadomestnega nadomesten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
zemljišča zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
potrebno potrebno splošni prislov; nedoločena stopnja
izvesti izvesti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
na na predlog; tožilnik
stroške strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
razlastitvenega razlastitven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
upravičenca upravičenec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Glede glede predlog; rodilnik
odškodnine odškodnina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
parceli parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
št. št. okrajšava
490 490 glavni števnik; arabski zapis
1 1 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
490 490 glavni števnik; arabski zapis
2 2 glavni števnik; arabski zapis
predlagatelja predlagatelj samostalnik, občno ime; moški spol, dvojina, imenovalnik
poudarjata poudarjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina
da da podredni veznik
sta biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
parceli parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
nastali nastati glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
iz iz predlog; rodilnik
parcele parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
št. št. okrajšava
490 490 glavni števnik; arabski zapis
v v predlog; mestnik
izmeri izmera samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
709 709 glavni števnik; arabski zapis
m m samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bila biti pomožni glagol; deležnik, ednina, ženski spol
druga drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, imenovalnik
parcela parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
razlaščena razlaščen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
šele šele členek
kasneje kasno splošni prislov; primernik
na na predlog; tožilnik
njihovo njihov svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, množina svojine
izrecno izrecen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
zahtevo zahteva samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ter ter priredni veznik
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bilo biti pomožni glagol; deležnik, ednina, srednji spol
na na predlog; mestnik
ustni usten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
obravnavi obravnava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
na na predlog; mestnik
Upravni upraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
enoti enota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
I. I. okrajšava
B. B. okrajšava
ugotovljeno ugotovljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
da da podredni veznik
o o predlog; mestnik
odškodnini odškodnina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
za za predlog; tožilnik
navedeni naveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
parceli parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
še še členek
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
bilo biti pomožni glagol; deležnik, ednina, srednji spol
sporazuma sporazum samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Za za predlog; tožilnik
parcelo parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
št. št. okrajšava
490 490 glavni števnik; arabski zapis
2 2 glavni števnik; arabski zapis
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bila biti pomožni glagol; deležnik, ednina, ženski spol
s z predlog; rodilnik
strani stran samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
nasprotne nasproten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
udeleženke udeleženka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
tudi tudi členek
ponujena ponujen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
denarna denaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
odškodnina odškodnina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Glede glede predlog; rodilnik
parcele parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
št. št. okrajšava
490 490 glavni števnik; arabski zapis
1 1 glavni števnik; arabski zapis
pritožba pritožba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
še še členek
navaja navajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
v v predlog; mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
ko ko podredni veznik
naj naj členek
bi biti pomožni glagol; pogojnik
bila biti pomožni glagol; deležnik, ednina, ženski spol
s z predlog; orodnik
sporazumom sporazum samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
dosežena dosežen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
odškodnina odškodnina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
zanjo zame osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, navezna naslonskost
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
zemljišče zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
sploh sploh členek
še še členek
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
bilo biti pomožni glagol; deležnik, ednina, srednji spol
razlaščeno razlaščen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
zato zato priredni veznik
o o predlog; mestnik
njem on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, mestnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
mogla moči glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
biti biti pomožni glagol; nedoločnik
pravnoveljavno pravnoveljavno splošni prislov; nedoločena stopnja
sklenjena sklenjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
pogodba pogodba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
odškodnini odškodnina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Glede glede predlog; rodilnik
razlike razlika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
vrednosti vrednost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
med med predlog; orodnik
razlaščenimi razlaščen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
nadomestnimi nadomesten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, orodnik
zemljišči zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
pritožba pritožba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
opozarja opozarjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
ne ne členek
drži držati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bilo biti pomožni glagol; deležnik, ednina, srednji spol
ob ob predlog; mestnik
sklepanju sklepanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
pogodb pogodba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
nadomestna nadomesten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
zemljišča zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
dogovorjena dogovorjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
povrnitev povrnitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
zemljišča zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
meter meter samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
za za predlog; tožilnik
meter meter samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Predlagatelja predlagatelj samostalnik, občno ime; moški spol, dvojina, imenovalnik
sta biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
namreč namreč priredni veznik
ves ves celostni zaimek; moški spol, ednina, tožilnik
čas čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
vztrajala vztrajati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
iz iz predlog; rodilnik
pogodb pogodba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
izključi izključiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
določilo določilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
o o predlog; mestnik
celotnem celoten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
poplačilu poplačilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
odvzetih odvzet deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
zemljišč zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
kar kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
sodišče sodišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
ugotovilo ugotoviti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
če če podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
izvedlo izvesti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
predlagane predlagan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
dokaze dokaz samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
Ne ne členek
gre iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
nejasnost nejasnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
pogodbenih pogodben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
določil določilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
kot kot podredni veznik
meni meniti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
prvostopenjsko prvostopenjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
sodišče sodišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
le le členek
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
moralo morati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, srednji spol
ugotoviti ugotoviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
le le členek
ali ali priredni veznik
vrednost vrednost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
nadomestnih nadomesten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
zemljišč zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
predstavlja predstavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
celotno celoten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
odmeno odmena samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
odvzeta odvzet deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
zemljišča zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ali ali priredni veznik
ne ne členek
Sicer sicer členek
pa pa priredni veznik
postopek postopek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pridobitve pridobitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
nadomestnih nadomesten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
zemljišč zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
niti niti členek
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
bil biti pomožni glagol; deležnik, ednina, moški spol
zaključen zaključen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
saj saj priredni veznik
pogodba pogodba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
nanaša nanašati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; tožilnik
parcelo parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
št. št. okrajšava
3321 3321 glavni števnik; arabski zapis
1 1 glavni števnik; arabski zapis
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
bila biti pomožni glagol; deležnik, ednina, ženski spol
realizirana realiziran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
Predlagatelja predlagatelj samostalnik, občno ime; moški spol, dvojina, imenovalnik
imata imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
vtis vtis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
da da podredni veznik
sta biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
bila biti pomožni glagol; deležnik, dvojina, moški spol
ves ves celostni zaimek; moški spol, ednina, tožilnik
čas čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
zavajana zavajan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
namerno namerno splošni prislov; nedoločena stopnja
vodena voden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
do do predlog; rodilnik
brezpogojne brezpogojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
oddaje oddaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
razlaščenih razlaščen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
parcel parcela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Zato zato splošni prislov; nedoločena stopnja
zahtevata zahtevati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, dvojina
tudi tudi členek
odškodnino odškodnina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
obliki oblika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
zamudnih zamuden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
obresti obresti samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
čas čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
od od predlog; rodilnik
pričetkov pričetek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
postopkov postopek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
razlastitve razlastitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
do do predlog; rodilnik
danes danes splošni prislov; nedoločena stopnja
To ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
utemeljujeta utemeljevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina
tudi tudi členek
z z predlog; orodnik
dejstvom dejstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
da da podredni veznik
sta biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
že že členek
od od predlog; rodilnik
vsega ves celostni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
začetka začetek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
zahtevala zahtevati glavni glagol; dvovidski, deležnik, ednina, ženski spol
nadomestna nadomesten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
zemljišča zemljišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
z z predlog; orodnik
dostopom dostop samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
do do predlog; rodilnik
ceste cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Pritožujeta pritoževati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
tudi tudi členek
glede glede predlog; rodilnik
odločitve odločitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
pravdnih pravden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
stroških strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
saj saj priredni veznik
menita meniti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
odločitev odločitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
da da podredni veznik
vsaka vsak celostni zaimek; ženski spol, ednina, imenovalnik
stranka stranka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
nosi nositi glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
svoje svoj povratni zaimek; moški spol, množina, tožilnik
stroške strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
nepravilna nepravilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
ker ker podredni veznik
stroški strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
postopka postopek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
nastajajo nastajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
izključno izključno splošni prislov; nedoločena stopnja
zaradi zaradi predlog; rodilnik
nepravilno nepravilno splošni prislov; nedoločena stopnja
izpeljanih izpeljan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
postopkov postopek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
pri pri predlog; mestnik
razlastitvi razlastitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
nepremičnin nepremičnina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
predlagateljev predlagatelj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
zapri
vir: internet, ustanove
leto nastanka: 2010
vrsta besedila: Internet
naslov: INTERNET
avtor: neznani avtor