Ljubljana Mednarodna konferenca muzejev moderne in sodobne umetnosti, ki je v soboto in nedeljo potekala v ljubljanskem Mestnem muzeju, je nosila naslov Naslednji korak; organizatorka konference, Moderna galerija, mu ni dodala vprašaja, četudi so se muzejski strokovnjaki, domači in tisti iz glavnih mest nam bližnjih sosednjih držav, pa tudi gostje iz uglednih evropskih muzejskih hiš iz Pariza, Londona in Madrida, glasno spraševali o preživetju muzejev danes in iskali najustreznejše odgovore na zanje ključna vprašanja: kaj hraniti v nacionalnih zbirkah in kako že zbrano gradivo zgodovinsko ovrednotiti; kako v 21. stoletju ravnati z obstoječimi zbirkami moderne umetnosti, ki so ponekod nastajale v turbulentnih razmerah 20. stoletja, in kako dovolj zanesljivo spremljati nenehne izzive sodobnih dogajanj v umetnosti? Zbirati oboje sočasno in pod eno streho, razstavljati skupaj ali vsako zase, vzpostavljati dialog med njima in okoljem? Kako sproti in kakovostno prepoznavati družbeno relevantnost številnih in raznovrstnih sodobnih umetniških praks doma in v svetu? Kako naprej, potem ko so se začeli odpirati novi, do pred kratkim še obrobni prostori, katerih umetnost ni del veljavnega kanona zgodovine? In, ali je sploh mogoče razmišljati o novem univerzalnem tipu zgodovine?

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Ljubljana Ljubljana samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Mednarodna mednaroden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
konferenca konferenca samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
muzejev muzej samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
moderne moderna samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
sodobne sodoben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
umetnosti umetnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; tožilnik
soboto sobota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
nedeljo nedelja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
potekala potekati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
v v predlog; mestnik
ljubljanskem ljubljanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
Mestnem mesten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
muzeju muzej samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
nosila nositi glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
naslov naslov samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Naslednji naslednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
korak korak samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
organizatorka organizatorka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
konference konferenca samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Moderna moderen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
galerija galerija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
mu on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, dajalnik, klitična naslonskost
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
dodala dodati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
vprašaja vprašaj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
četudi četudi podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
muzejski muzejski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
strokovnjaki strokovnjak samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
domači domač splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
tisti tisti kazalni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
iz iz predlog; rodilnik
glavnih glaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
mest mesto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
nam jaz osebni zaimek; 1. oseba, množina, dajalnik
bližnjih bližnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
sosednjih sosednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
držav država samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
pa pa priredni veznik
tudi tudi členek
gostje gost samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
iz iz predlog; rodilnik
uglednih ugleden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
evropskih evropski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
muzejskih muzejski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
hiš hiša samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
Pariza Pariz samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Londona London samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
Madrida Madrid samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
glasno glasno splošni prislov; nedoločena stopnja
spraševali spraševati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
o o predlog; mestnik
preživetju preživetje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
muzejev muzej samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
danes danes splošni prislov; nedoločena stopnja
in in priredni veznik
iskali iskati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
najustreznejše ustrezen splošni pridevnik; presežnik, srednji spol, ednina, imenovalnik
odgovore odgovor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
na na predlog; tožilnik
zanje zame osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, navezna naslonskost
ključna ključen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
vprašanja vprašanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
kaj kaj splošni prislov; nedoločena stopnja
hraniti hraniti glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
v v predlog; mestnik
nacionalnih nacionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
zbirkah zbirka samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
in in priredni veznik
kako kako splošni prislov; nedoločena stopnja
že že členek
zbrano zbran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
gradivo gradivo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
zgodovinsko zgodovinsko splošni prislov; nedoločena stopnja
ovrednotiti ovrednotiti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
kako kako splošni prislov; nedoločena stopnja
v v predlog; mestnik
21. 21. vrstilni števnik; arabski zapis
stoletju stoletje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
ravnati ravnati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
z z predlog; orodnik
obstoječimi obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
zbirkami zbirka samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
moderne moderen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
umetnosti umetnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
ponekod ponekod splošni prislov; nedoločena stopnja
nastajale nastajati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, ženski spol
v v predlog; mestnik
turbulentnih turbulenten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
razmerah razmera samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
20. 20. vrstilni števnik; arabski zapis
stoletja stoletje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
kako kako splošni prislov; nedoločena stopnja
dovolj dovolj splošni prislov; nedoločena stopnja
zanesljivo zanesljivo splošni prislov; nedoločena stopnja
spremljati spremljati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
nenehne nenehen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
izzive izziv samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
sodobnih sodoben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
dogajanj dogajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
umetnosti umetnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Zbirati zbirati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
oboje oboj celostni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
sočasno sočasno splošni prislov; nedoločena stopnja
in in priredni veznik
pod pod predlog; orodnik
eno en zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, tožilnik
streho streha samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
razstavljati razstavljati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
skupaj skupaj splošni prislov; nedoločena stopnja
ali ali priredni veznik
vsako vsak celostni zaimek; ženski spol, ednina, tožilnik
zase zase povratni zaimek; tožilnik, navezna naslonskost
vzpostavljati vzpostavljati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
dialog dialog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
med med predlog; orodnik
njima on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, dvojina, orodnik
in in priredni veznik
okoljem okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
Kako kako splošni prislov; nedoločena stopnja
sproti sproti splošni prislov; nedoločena stopnja
in in priredni veznik
kakovostno kakovostno splošni prislov; nedoločena stopnja
prepoznavati prepoznavati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
družbeno družben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
relevantnost relevantnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
številnih številen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
raznovrstnih raznovrsten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
sodobnih sodoben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
umetniških umetniški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
praks praksa samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
doma doma splošni prislov; nedoločena stopnja
in in priredni veznik
v v predlog; mestnik
svetu svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Kako kako splošni prislov; nedoločena stopnja
naprej naprej splošni prislov; nedoločena stopnja
potem potem splošni prislov; nedoločena stopnja
ko ko podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
začeli začeti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
odpirati odpirati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
novi nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
do do predlog; rodilnik
pred pred predlog; orodnik
kratkim kratek splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
še še členek
obrobni obroben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
prostori prostor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
katerih kateri vprašalni zaimek; moški spol, množina, rodilnik
umetnost umetnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
del del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
veljavnega veljaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
kanona kanon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
zgodovine zgodovina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
In in priredni veznik
ali ali priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
sploh sploh členek
mogoče mogoč splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
razmišljati razmišljati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
o o predlog; mestnik
novem nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
univerzalnem univerzalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
tipu tip samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
zgodovine zgodovina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
zapri
vir: Dnevnik
leto nastanka: 2009
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Dnevnik
avtor: neznani novinar