Prevladujoča podoba o globalizaciji jo prikazuje kot dinamičen proces odpiranja svetovnih trgov blaga, kapitala, dela, storitev, znanja, kulture in posledično zmanjševanja pomena nacionalnih meja v globalni družbi. Ena od najbolj pogosto omenjenih tez je, da vse večja povezanost različnih delov sveta pomeni, da država ni več ključni oblikovalec nacionalne politike. Svetovni trgi so tisti, ki prevzemajo vlogo nacionalnih držav pri oblikovanju nacionalne politike. Vse bolj pogosto slišimo, da globalizacija pomeni konec intervencijske države, značilne za dolgo obdobje razvoja po drugi svetovni vojni. To vlogo naj bi danes država prepustila trgom, ki naj bi tako postali glavno gonilo družbenega razvoja. Umik države in čimhitrejša deregulacija, liberalizacija in privatizacija so glavni slogani zagovornikov takšne podobe nove globalne ekonomije. Kriza latinskoameriškega modela razvoja, propad komunizma in nedavna azijska kriza naj bi skupaj dokazovali bankrot ideologije razvoja, utemeljene na močni vlogi države. Edina preostala alternativa naj bi bil model prostega trga, utemeljen na privatni iniciativi in čimmanjši in podrejeni vlogi države.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Prevladujoča prevladujoč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
podoba podoba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
globalizaciji globalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
jo on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
prikazuje prikazovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
kot kot podredni veznik
dinamičen dinamičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
proces proces samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
odpiranja odpiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
svetovnih svetoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
trgov trg samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
blaga blago samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
kapitala kapital samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
dela delati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
storitev storitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
znanja znanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
kulture kultura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
posledično posledično splošni prislov; nedoločena stopnja
zmanjševanja zmanjševanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
pomena pomen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
nacionalnih nacionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
meja meja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
globalni globalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
družbi družba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Ena en zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
najbolj najbolj splošni prislov; presežnik
pogosto pogosto splošni prislov; nedoločena stopnja
omenjenih omenjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
tez teza samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
da da podredni veznik
vse vse splošni prislov; nedoločena stopnja
večja velik splošni pridevnik; primernik, ženski spol, ednina, imenovalnik
povezanost povezanost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
različnih različen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
delov del samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
sveta svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
pomeni pomeniti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
država država samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
več več členek
ključni ključen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
oblikovalec oblikovalec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
nacionalne nacionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
politike politika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Svetovni svetoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
trgi trg samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
tisti tisti kazalni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
prevzemajo prevzemati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
vlogo vloga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
nacionalnih nacionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
držav država samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
pri pri predlog; mestnik
oblikovanju oblikovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
nacionalne nacionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
politike politika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vse vse splošni prislov; nedoločena stopnja
bolj bolj splošni prislov; primernik
pogosto pogosto splošni prislov; nedoločena stopnja
slišimo slišati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 1. oseba, množina
da da podredni veznik
globalizacija globalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
pomeni pomeniti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
konec konec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
intervencijske intervencijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
države država samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
značilne značilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
dolgo dolg splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
obdobje obdobje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
razvoja razvoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
po po predlog; mestnik
drugi drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, mestnik
svetovni svetoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
vojni vojna samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
To ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, tožilnik
vlogo vloga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
naj naj členek
bi biti pomožni glagol; pogojnik
danes danes splošni prislov; nedoločena stopnja
država država samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
prepustila prepustiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
trgom trg samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
ki ki podredni veznik
naj naj členek
bi biti pomožni glagol; pogojnik
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
postali postati glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
glavno glaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
gonilo gonilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
družbenega družben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
razvoja razvoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Umik umik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
države država samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
čimhitrejša čimhiter splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
deregulacija deregulacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
liberalizacija liberalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
privatizacija privatizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
glavni glaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
slogani slogan samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
zagovornikov zagovornik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
takšne takšen kazalni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
podobe podoba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
nove nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
globalne globalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ekonomije ekonomija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Kriza kriza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
latinskoameriškega latinskoameriški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
modela model samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
razvoja razvoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
propad propad samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
komunizma komunizem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
nedavna nedaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
azijska azijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
kriza kriza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
naj naj členek
bi biti pomožni glagol; pogojnik
skupaj skupaj splošni prislov; nedoločena stopnja
dokazovali dokazovati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
bankrot bankrot samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
ideologije ideologija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
razvoja razvoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
utemeljene utemeljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
na na predlog; mestnik
močni močen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
vlogi vloga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
države država samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Edina edin splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
preostala preostati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
alternativa alternativa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
naj naj členek
bi biti pomožni glagol; pogojnik
bil biti pomožni glagol; deležnik, ednina, moški spol
model model samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
prostega prost splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
trga trg samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
utemeljen utemeljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
na na predlog; mestnik
privatni privaten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
iniciativi iniciativa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
čimmanjši čimmanjš samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
podrejeni podrejen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
vlogi vloga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
države država samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
zapri
vir: Delo
leto nastanka: 2000
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Delo
avtor: neznani novinar