S pomočjo zbornice, ki naj bi "ločila odgovornosti šolske politike od odgovornosti stroke", naj bi učitelji "soodločali" o strokovnih vprašanjih, ki se odpirajo na sistemski ravni, in tistih, ki neposredno zadevajo šolsko politiko. Zbornica naj bi se torej izrekala o zelo široki paleti vprašanj, med njimi o maturi, zaključnih, sprejemnih, popravnih izpitih, normativih, interesnih dejavnostih, razmerju javna in zasebna šola, šolnini na zasebnih šolah, predmetnikih, ciljih šolstva, učnih načrtih, standardih znanja, o sestavi sveta šole, o tem, kdo naj nadzoruje delo ravnateljev, koliko ur naj ta uči, o napredovanju učiteljev, programih za strokovno spopolnjevanje, o trajanju osnovne šole, šolskih okoliših, obveznostih, pravicah učencev, šolskem koledarju, ocenjevanju in še o mnogočem. Zbornica - ta naj bi med drugim ščitila strokovno in osebnostno integriteto učiteljev, jih varovala "pred nasiljem učencev, staršev in nadrejenih" - naj bi tako skupaj z univerzama, SAZU, akademijami, starši, učitelji, politiko in cerkvijo odgovorno oblikovala šolski sistem. To naj bi počela tudi tako, da bi kadrovala učitelje na mesta, kjer se odloča o šolstvu - v strokovne svete, državni izpitni center in druga tovrstna telesa - in soodločala o sistemu strokovnega napredovanja učiteljev. V združenju poudarjajo tudi velik pomen zbornice pri pripravi zdaj neobstoječega nacionalnega programa v šolstvu. S tem bi lahko po njihovem mnenju preprečili, da majhna skupina ljudi vsiljuje svojo vizijo razvoja šole vsej družbi, kot naj bi se dogajalo zdaj.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
S z predlog; orodnik
pomočjo pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
zbornice zbornica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
naj naj členek
bi biti pomožni glagol; pogojnik
ločila ločilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
odgovornosti odgovornost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
šolske šolski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
politike politika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
od od predlog; rodilnik
odgovornosti odgovornost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
stroke stroka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
naj naj členek
bi biti pomožni glagol; pogojnik
učitelji učitelj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
soodločali soodločati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
o o predlog; mestnik
strokovnih strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, mestnik
vprašanjih vprašanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
odpirajo odpirati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
na na predlog; mestnik
sistemski sistemski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
ravni raven samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
tistih tisti kazalni zaimek; moški spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
neposredno neposredno splošni prislov; nedoločena stopnja
zadevajo zadevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
šolsko šolski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
politiko politika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Zbornica zbornica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
naj naj členek
bi biti pomožni glagol; pogojnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
torej torej splošni prislov; nedoločena stopnja
izrekala izrekati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
o o predlog; mestnik
zelo zelo splošni prislov; nedoločena stopnja
široki širok splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
paleti paleta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
vprašanj vprašanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
med med predlog; orodnik
njimi on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, množina, orodnik
o o predlog; mestnik
maturi matura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
zaključnih zaključen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
sprejemnih sprejemen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
popravnih popraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
izpitih izpit samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
normativih normativ samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
interesnih interesen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
dejavnostih dejavnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
razmerju razmerje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
javna javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
zasebna zaseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
šola šola samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
šolnini šolnina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
na na predlog; mestnik
zasebnih zaseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
šolah šola samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
predmetnikih predmetnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
ciljih cilj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
šolstva šolstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
učnih učen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
načrtih načrt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
standardih standard samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
znanja znanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
sestavi sestava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
sveta svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
šole šola samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
kdo kdo vprašalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
naj naj členek
nadzoruje nadzorovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
delo delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
ravnateljev ravnatelj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
koliko koliko splošni prislov; nedoločena stopnja
ur ura samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
naj naj členek
ta ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, imenovalnik
uči učiti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
o o predlog; mestnik
napredovanju napredovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
učiteljev učitelj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
programih program samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
za za predlog; tožilnik
strokovno strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
spopolnjevanje spopolnjevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
o o predlog; mestnik
trajanju trajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
osnovne osnoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
šole šola samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
šolskih šolski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
okoliših okoliš samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
obveznostih obveznost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
pravicah pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
učencev učenec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
šolskem šolski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
koledarju koledar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
ocenjevanju ocenjevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
še še členek
o o predlog; mestnik
mnogočem mnogokaj nedoločni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
Zbornica zbornica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ta ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, imenovalnik
naj naj členek
bi biti pomožni glagol; pogojnik
med med predlog; orodnik
drugim drug zaimkovni števnik; besedni zapis, srednji spol, ednina, orodnik
ščitila ščititi glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
strokovno strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
osebnostno osebnosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
integriteto integriteta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
učiteljev učitelj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
varovala varovalo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
pred pred predlog; orodnik
nasiljem nasilje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
učencev učenec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
staršev starš samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
nadrejenih nadrejen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
naj naj členek
bi biti pomožni glagol; pogojnik
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
skupaj skupaj splošni prislov; nedoločena stopnja
z z predlog; orodnik
univerzama univerza samostalnik, občno ime; ženski spol, dvojina, orodnik
SAZU SAZU samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
akademijami akademija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
starši starš samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
učitelji učitelj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
politiko politika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
cerkvijo cerkev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
odgovorno odgovorno splošni prislov; nedoločena stopnja
oblikovala oblikovati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
šolski šolski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
sistem sistem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
To ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
naj naj členek
bi biti pomožni glagol; pogojnik
počela početi glavni glagol; dvovidski, deležnik, ednina, ženski spol
tudi tudi členek
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
da da podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
kadrovala kadrovati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
učitelje učitelj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
na na predlog; tožilnik
mesta mesto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
kjer kjer podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
odloča odločati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
o o predlog; mestnik
šolstvu šolstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
v v predlog; tožilnik
strokovne strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
svete sveta samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
državni državen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
izpitni izpiten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
center center samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
in in priredni veznik
druga drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, imenovalnik
tovrstna tovrsten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
telesa telo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
soodločala soodločati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
o o predlog; mestnik
sistemu sistem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
strokovnega strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
napredovanja napredovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
učiteljev učitelj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
V v predlog; mestnik
združenju združenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
poudarjajo poudarjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
tudi tudi členek
velik velik splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
pomen pomen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
zbornice zbornica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pri pri predlog; mestnik
pripravi priprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
zdaj zdaj splošni prislov; nedoločena stopnja
neobstoječega neobstoječ splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
nacionalnega nacionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
programa program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
šolstvu šolstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
S z predlog; orodnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, orodnik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
po po predlog; mestnik
njihovem njihov svojilni zaimek; 3. oseba, srednji spol, ednina, mestnik, množina svojine
mnenju mnenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
preprečili preprečiti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
da da podredni veznik
majhna majhen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
skupina skupina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ljudi človek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
vsiljuje vsiljevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
svojo svoj povratni zaimek; ženski spol, ednina, tožilnik
vizijo vizija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
razvoja razvoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
šole šola samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
vsej ves celostni zaimek; ženski spol, ednina, dajalnik
družbi družba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
kot kot podredni veznik
naj naj členek
bi biti pomožni glagol; pogojnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
dogajalo dogajati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, srednji spol
zdaj zdaj splošni prislov; nedoločena stopnja
zapri
vir: Dnevnik
leto nastanka: 1999
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Dnevnik
avtor: neznani novinar