sposobnih kadrov itd.) Zagotovitevpodporenajvišjegavodstva (idealno je, če vodstvo daje zgled, tudi z manjšimi pobudami, denimo članstvom v upravnem odboru NVO) 3. Identificiranje področij oziroma tem, na katerih se želi podjetje družbeno angažirati (zavarovalniško podjetje se bo morda lotilo akcij ozaveščanja s področja varnosti, izhodišče pa so lahko konkretne potrebe iz okolja, ki na prvi pogled nimajo konkretne povezave s samo dejavnostjo podjetja); najbolj se ponavadi obnesejo lokalne iniciative (sodelovanje z lokalnimi organizacijami), zlasti tiste, za katere dajo iniciativo zaposleni sami 4. Identificiranje potrebnih virov: identificiranje koristnih vrst znanja in veščin, ki jih podjetje lahko prispeva; opredelitev doniranega časa in denarja; kaj je primerneje – timsko ali individualno delo itd. 5. Iskanje partnerske lokalne neprofitne organizacije (na podlagi zvez, predlogov zaposlenih, portala prostovoljstvo.org, Slovenske filantropije) 6. Skupna opredelitev ciljev projekta, pričakovanih standardov sodelovanja ter meril za evalvacijo uspešnosti 7. Izvedba projekta 8. Priznanje zaposlenim za njihov prispevek: kot pisna in ustna pohvala, simbolne nagrade, piknik ob koncu enodnevne timske aktivnosti 9. Spremljanje uspešnosti in presoja nadaljnjega sodelovanja 10. Promoviranje programa; interno in eksterno Glavno vodilo: upoštevati konkretne potrebe ter interese zaposlenih; aktivno sodelovanje v skupnosti je najučinkovitejše, kadar prihaja motivacija »od znotraj«, z veliko mero ustvarjalnega entuziazma. Najboljši zgled za smisel in pomen prostovoljnega dela za skupnost so vodje. V anglosaških državah in Skandinaviji je humanitarna dejavnost vodij bolj pravilo kot izjema. Po tradiciji mora namreč dober državljan poleg tega, da s službenim delom prispeva k blaginji družbe, upošteva zakone, plačuje davke in je odgovoren član družine, del svojega časa in denarja prostovoljno nameniti delu v lokalni skupnosti: če ne najde organizacije ali oblike prostovoljstva, ki mu ustreza, uporabi svoje sposobnosti ter sam sproži novo iniciativo ali kar ustanovi društvo. 2.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
sposobnih sposoben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
kadrov kader samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
itd. itd. okrajšava
Zagotovitevpodporenajvišjegavodstva zagotovitevpodporenajvišjegavodstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
idealno idealen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
če če podredni veznik
vodstvo vodstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
daje dajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
zgled zgled samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
tudi tudi členek
z z predlog; orodnik
manjšimi majhen splošni pridevnik; primernik, ženski spol, množina, orodnik
pobudami pobuda samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
denimo deti glavni glagol; dovršni, velelnik, 1. oseba, množina
članstvom članstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
v v predlog; mestnik
upravnem upraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
odboru odbor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
NVO NVO samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
Identificiranje identificiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
področij področje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
oziroma oziroma priredni veznik
tem tema samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
na na predlog; mestnik
katerih kateri vprašalni zaimek; ženski spol, množina, mestnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
želi želeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
podjetje podjetje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
družbeno družbeno splošni prislov; nedoločena stopnja
angažirati angažirati glavni glagol; dvovidski, nedoločnik
zavarovalniško zavarovalniški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
podjetje podjetje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
morda morda členek
lotilo lotiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
akcij akcija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ozaveščanja ozaveščanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
s z predlog; rodilnik
področja področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
varnosti varnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
izhodišče izhodišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
konkretne konkreten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
potrebe potreba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
iz iz predlog; rodilnik
okolja okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
na na predlog; mestnik
prvi prvi vrstilni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, tožilnik
pogled pogled samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
nimajo imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina, zanikani
konkretne konkreten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
povezave povezava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
s z predlog; orodnik
samo sam splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
dejavnostjo dejavnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
podjetja podjetje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
najbolj najbolj splošni prislov; presežnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
ponavadi ponavadi splošni prislov; nedoločena stopnja
obnesejo obnesti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
lokalne lokalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
iniciative iniciativa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
sodelovanje sodelovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
lokalnimi lokalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
organizacijami organizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
zlasti zlasti členek
tiste tisti kazalni zaimek; ženski spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
katere kateri vprašalni zaimek; moški spol, množina, tožilnik
dajo dati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
iniciativo iniciativa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
zaposleni zaposlen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
sami sam splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
4 4 glavni števnik; arabski zapis
Identificiranje identificiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
potrebnih potreben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
virov vir samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
identificiranje identificiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
koristnih koristen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
vrst vrsta samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
znanja znanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
veščin veščina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
podjetje podjetje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
prispeva prispevati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
opredelitev opredelitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
doniranega doniran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
časa čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
denarja denar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
kaj kaj splošni prislov; nedoločena stopnja
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
primerneje primerno splošni prislov; primernik
timsko timsko splošni prislov; nedoločena stopnja
ali ali priredni veznik
individualno individualen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
delo delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
itd. itd. okrajšava
5. 5. vrstilni števnik; arabski zapis
Iskanje iskanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
partnerske partnerski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
lokalne lokalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
neprofitne neprofiten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
organizacije organizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
zvez zveza samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
predlogov predlog samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
zaposlenih zaposlen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
portala portal samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
prostovoljstvo.org prostovoljstvo.org neuvrščeno
Slovenske slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
filantropije filantropija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
6 6 glavni števnik; arabski zapis
Skupna skupen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
opredelitev opredelitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ciljev cilj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
projekta projekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
pričakovanih pričakovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
standardov standard samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
sodelovanja sodelovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
meril merilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
evalvacijo evalvacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
uspešnosti uspešnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
7 7 glavni števnik; arabski zapis
Izvedba izvedba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
projekta projekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
8 8 glavni števnik; arabski zapis
Priznanje priznanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
zaposlenim zaposlen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, dajalnik
za za predlog; tožilnik
njihov njihov svojilni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, množina svojine
prispevek prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
kot kot podredni veznik
pisna pisen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
ustna usten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
pohvala pohvala samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
simbolne simbolen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
nagrade nagrada samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
piknik piknik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ob ob predlog; mestnik
koncu konec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
enodnevne enodneven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
timske timski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
aktivnosti aktivnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
9 9 glavni števnik; arabski zapis
Spremljanje spremljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
uspešnosti uspešnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
presoja presoja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
nadaljnjega nadaljnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
sodelovanja sodelovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
10 10 glavni števnik; arabski zapis
Promoviranje promoviranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
programa program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
interno interno splošni prislov; nedoločena stopnja
in in priredni veznik
eksterno eksteren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
Glavno glaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
vodilo vodilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
upoštevati upoštevati glavni glagol; dvovidski, nedoločnik
konkretne konkreten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
potrebe potreba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
ter ter priredni veznik
interese interes samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
zaposlenih zaposlen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
aktivno aktiven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
sodelovanje sodelovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
skupnosti skupnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
najučinkovitejše učinkovit splošni pridevnik; presežnik, srednji spol, ednina, imenovalnik
kadar kadar podredni veznik
prihaja prihajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
motivacija motivacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
znotraj znotraj splošni prislov; nedoločena stopnja
z z predlog; orodnik
veliko velik splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
mero mera samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
ustvarjalnega ustvarjalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
entuziazma entuziazem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Najboljši dober splošni pridevnik; presežnik, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
zgled zgled samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
smisel smisel samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
in in priredni veznik
pomen pomen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
prostovoljnega prostovoljen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
skupnost skupnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
vodje vodja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
V v predlog; mestnik
anglosaških anglosaški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
državah država samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
in in priredni veznik
Skandinaviji Skandinavija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
humanitarna humanitaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
dejavnost dejavnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
vodij vodja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
bolj bolj splošni prislov; primernik
pravilo pravilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
kot kot podredni veznik
izjema izjema samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Po po predlog; mestnik
tradiciji tradicija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
mora morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
namreč namreč priredni veznik
dober dober splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
državljan državljan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
poleg poleg predlog; rodilnik
tega ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
da da podredni veznik
s z predlog; orodnik
službenim služben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, orodnik
delom delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
prispeva prispevati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
k k predlog; dajalnik
blaginji blaginja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, dajalnik
družbe družba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
upošteva upoštevati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
zakone zakon samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
plačuje plačevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
davke davek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
odgovoren odgovoren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
član član samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
družine družina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
del del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
svojega svoj povratni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
časa čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
denarja denar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
prostovoljno prostovoljno splošni prislov; nedoločena stopnja
nameniti nameniti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
delu delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
lokalni lokalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
skupnosti skupnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
če če podredni veznik
ne ne členek
najde najti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
organizacije organizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ali ali priredni veznik
oblike oblika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
prostovoljstva prostovoljstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
mu on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, dajalnik, klitična naslonskost
ustreza ustrezati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
uporabi uporabiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
svoje svoj povratni zaimek; ženski spol, množina, tožilnik
sposobnosti sposobnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
ter ter priredni veznik
sam sam splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
sproži sprožiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
novo nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
iniciativo iniciativa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ali ali priredni veznik
kar kar splošni prislov; nedoločena stopnja
ustanovi ustanoviti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
društvo društvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2006
vrsta besedila: Revije
naslov: HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu
avtor: neznani novinar