konkurenčno, se bo moralo spremeniti in slediti trendom Evropske unije, ti pa so predvsem razvoj visoko tehnoloških podjetij. Razvoj le-teh bi lahko dosegli s povezovanjem gospodarstva z izobraževalnimi institucijami. Mariboru primanjkuje novih podjetij na področju novih tehnologij in storitev, a bolj pomembno je, da manjka podpornih mehanizmov za nastanek takšnih podjetij. Nepodpora je vidna s strani univerz in inštitutov, kjer nastane večina znanja za nastanek novih iniciativ. Krivda pa leti tudi na neprijazen kapitalski trg. Kaj sploh pomeni povezovanje gospodarstva in univerze? Tukaj ne mislimo le na boljšo komunikacijo med izobraževalnimi institucijami in gospodarskim sektorjem, ampak predvsem na institucionalne spremembe, ki jih mora sprejeti univerza. Izobraževalne ustanove morajo izobraževati visoko usposobljen kader, primeren za gospodarstvo, znanja se morajo komercializirati ter poenotiti po vsej Evropi. Vse to pa so načela Bolonjske deklaracije, ki je pred vrati. Pospešena prenova visokošolskih študijskih programov mora nujno potekati vzporedno z mislijo na to, da bodo znanja študentov čim bolj uporabna in čim bolj trendovska. Saj bo le tako nam, bodočim diplomantom, malenkost bolj prizaneseno pri iskanju zaposlitve. Slovenski izobraževalni sistem proizvaja trenutno kadre, po katerih gospodarstvo ne povprašuje. Po novih delovnih mestih je Slovenija na repu Evrope. Omenjeno dejstvo lahko podpremo s podatki ministrstva za delo o upravičencih do denarne socialne pomoči. Ti kažejo, da se je število teh, ki od začetka leta 2002 do konca leta 2004 prejemajo denarno socialno pomoč, povečalo med tistimi z višjo in visoko izobrazbo. Število se je povečalo za 3,1-krat. Medtem ko se je število vseh upravičencev podvojilo. Čeprav moram ob tem omeniti, da se študiji med sabo zelo razlikujejo. Velik problem predstavljajo družboslovni študiji in t. i. masovni študiji, ki so posebej v Podravski regiji veliko težje zaposljivi. Drugi vidik pa predstavlja zelo zaskrbljujoč podatek, in sicer na deset vpisanih študentov diplomira le eden. Vzroke za tako stanje lahko iščemo v mnogih dejavnikih. Eden od razlogov je tudi ta, da razmere na trgu dela silijo srednješolce, ki ne najdejo zaposlitve, da gredo študirat. V tem primeru je univerza tista, ki blaži socialne stiske prebivalstva. Tega seveda univerza nima postavljenega v svoji viziji. V svoji viziji želi ustvarjati visoko usposobljen kader, ki bo pripomogel k blaginji, k razvoju regije, k prepoznavnosti v svetu ... Ob tako velikem številu študentov nas prav čudi, da še ni prišlo do nekega omembe vrednega premika. Naj poudarim, da že obstajajo številni načini povezovanja univerze in gospodarstva. Po besedah Simona Štrancarja naj bi bil univerzitetni inkubator Univerze v Mariboru najboljši inkubator v Sloveniji, saj ima največ zaposlenih, nobeden drug inkubator naj ne bi imel tako dobro urejenih kadrovskih zadev. Univerzitetni inkubator nosi naziv Tovarna podjemov in uspešno deluje že od leta 2001. Pisarna za prenos tehnologij, ki sodeluje s Tovarno podjemov in ki deluje na univerzi, nudi raziskovalcem podporo, zaščito intelektualne lastnine, licenciranje in trženje. Od novembra lani, odkar potekajo na projektu intenzivne aktivnosti, so uspeli pripraviti pravilnike, razne predloge pogodb, poteka pa tudi že intenzivna komunikacija z raziskovalci. V kratkem bodo razširili delovno skupino, obetajo si velike premike na tem področju. Zelo zanimivo je tudi, s kakšnimi ovirami se srečujejo. Slovenska politika je namreč mnenja, da ni vredno podpreti projekta, ki bi se izvajal samo v Mariboru, v Ljubljani pa ne. Dejstvo, da Univerza v Ljubljani nima tovrstnega sistema za prenos znanja, jim prinaša težave pri dobivanju sredstev iz državne blagajne. Tu se še enkrat pokaže nekakšen mačehovski odnos države do ostalih regij. Pisarna za transfer tehnologij je namreč prva te vrste v Sloveniji. Spodbudno se mi zdi dejstvo, da se zgledujejo po podobnih sistemih, ki so že vzpostavljeni v razvitih državah Evropske unije. Cilj Pisarne za prenos tehnologij je deset projektov Evropske unije in petnajst patentov letno. Upamo lahko samo to, da se bodo velike besede enkrat za spremembo tudi dejansko spremenile v velika dejanja. Dobra povezava z gospodarskim sektorjem je prav tako vzpostavljena v okviru inštitutov na fakultetah predvsem tehničnih smeri. Kot nek zgleden primer bi omenila Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Zglednost se ne kaže samo v obsegu. Fakulteta na svojih spletnih straneh zelo pregledno predstavi letno poročilo in opise projektov, ki jih izvaja. V projekte, ki se izvajajo prek inštitutov, se vključuje zelo veliko število študentov, kar ena tretjina vseh študentov na fakulteti. To so študentje, ki si želijo pridobiti dodatna znanja. Za vloženo delo oz. podane rešitve so študentje tudi primerno nagrajeni. Zelo veliko je primerov, ko študentje prek sodelovanja s podjetji v času svojega študija kasneje dejansko najdejo zaposlitev v tem podjetju. To je tudi ena najbolj bistvenih stvari. Na tem mestu bi poudarila, da je te vrste sodelovanja na Univerzi v Mariboru, razen na redkih članicah, kot so Ekonomsko-poslovna fakulteta in ostale tehnične fakultete, občutno premalo. Vse fakultete bi morale ponuditi znanje, ki ga ustvarjajo, tržišču. Morale bi izvajati projekte, ki bi pripomogli k razvoju mesta. Univerza je naravnana preveč pedagoško in premalo podjetno. Na slovenskih univerzah zaenkrat še nimamo odmevnih rezultatov pospeševalnih mehanizmov sodelovanja univerze in gospodarstva. V Sloveniji se še ni uveljavila praksa ustanavljanja malih podjetij na temelju sodelovanja univerze in visokošolskih delavcev. Podjetniške odrevenelosti ne morejo v celoti reševati tehnološki parki, ki obstajajo in kamor se zatekajo nekateri podjetniško naravnani diplomanti. Le-ti tudi niso v okviru univerze. Kljub vsemu pa ne smemo biti tako črnogledi. Na Univerzi v Mariboru si močno prizadevajo vzpostaviti učinkovite sisteme prenosa tehnologij. Kljub slabemu posluhu na nacionalni ravni se stvari izboljšujejo. Slovenija se je počasi začela zavedati, kaj vse je zamudila v bližnji preteklosti. Veliko si lahko obetamo tudi od finančne pomoči Evropske unije in njenih tovrstnih programov. Prvi koraki v sledenju za gospodarsko uspešnimi regijami in gospodarsko najrazvitejšimi državami so torej že prehojeni, potrebno pa bo še marsikaj postoriti. POLONA ONIČ

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
konkurenčno konkurenčno splošni prislov; nedoločena stopnja
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
moralo morati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, srednji spol
spremeniti spremeniti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
in in priredni veznik
slediti slediti glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
trendom trend samostalnik, občno ime; moški spol, množina, dajalnik
Evropske evropski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
unije unija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ti ta kazalni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
predvsem predvsem členek
razvoj razvoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
visoko visoko splošni prislov; nedoločena stopnja
tehnoloških tehnološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
podjetij podjetje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
Razvoj razvoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
le le členek
teh ta kazalni zaimek; ženski spol, množina, rodilnik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
dosegli doseči glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
s z predlog; orodnik
povezovanjem povezovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
gospodarstva gospodarstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
z z predlog; orodnik
izobraževalnimi izobraževalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
institucijami institucija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
Mariboru Maribor samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, mestnik
primanjkuje primanjkovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
novih nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
podjetij podjetje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
na na predlog; mestnik
področju področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
novih nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
tehnologij tehnologija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
storitev storitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
a a priredni veznik
bolj bolj splošni prislov; primernik
pomembno pomemben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
da da podredni veznik
manjka manjkati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
podpornih podporen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
mehanizmov mehanizem samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
nastanek nastanek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
takšnih takšen kazalni zaimek; ženski spol, množina, rodilnik
podjetij podjetje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
Nepodpora nepodpora samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
vidna viden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
s z predlog; rodilnik
strani stran samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
univerz univerza samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
inštitutov inštitut samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
kjer kjer podredni veznik
nastane nastati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
večina večina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
znanja znanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
nastanek nastanek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
novih nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
iniciativ iniciativa samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Krivda krivda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
leti leteti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
tudi tudi členek
na na predlog; tožilnik
neprijazen neprijazen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
kapitalski kapitalski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
trg trg samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Kaj kaj vprašalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
sploh sploh členek
pomeni pomeniti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
povezovanje povezovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
gospodarstva gospodarstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
univerze univerza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Tukaj tukaj splošni prislov; nedoločena stopnja
ne ne členek
mislimo misliti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
le le členek
na na predlog; tožilnik
boljšo dober splošni pridevnik; primernik, ženski spol, ednina, tožilnik
komunikacijo komunikacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
med med predlog; orodnik
izobraževalnimi izobraževalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
institucijami institucija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
gospodarskim gospodarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, dajalnik
sektorjem sektor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, dajalnik
ampak ampak priredni veznik
predvsem predvsem členek
na na predlog; tožilnik
institucionalne institucionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
spremembe sprememba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, srednji spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
mora morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
sprejeti sprejeti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
univerza univerza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Izobraževalne izobraževalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
ustanove ustanova samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
morajo morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
izobraževati izobraževati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
visoko visoko splošni prislov; nedoločena stopnja
usposobljen usposobljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
kader kader samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
primeren primeren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
za za predlog; tožilnik
gospodarstvo gospodarstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
znanja znanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
morajo morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
komercializirati komercializirati glavni glagol; dvovidski, nedoločnik
ter ter priredni veznik
poenotiti poenotiti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
po po predlog; mestnik
vsej ves celostni zaimek; ženski spol, ednina, mestnik
Evropi Evropa samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Vse ves celostni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
načela načelo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
Bolonjske bolonjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
deklaracije deklaracija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
pred pred predlog; orodnik
vrati vrata samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
Pospešena pospešen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
prenova prenova samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
visokošolskih visokošolski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
študijskih študijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
programov program samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
mora morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
nujno nujno splošni prislov; nedoločena stopnja
potekati potekati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
vzporedno vzporedno splošni prislov; nedoločena stopnja
z z predlog; orodnik
mislijo misel samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
na na predlog; tožilnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
da da podredni veznik
bodo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, množina, nezanikani
znanja znanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
študentov študent samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
čim čim splošni prislov; nedoločena stopnja
bolj bolj splošni prislov; primernik
uporabna uporaben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
čim čim splošni prislov; nedoločena stopnja
bolj bolj splošni prislov; primernik
trendovska trendovski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
Saj saj priredni veznik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
le le členek
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
nam jaz osebni zaimek; 1. oseba, množina, dajalnik
bodočim bodoč splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, dajalnik
diplomantom diplomant samostalnik, občno ime; moški spol, množina, dajalnik
malenkost malenkost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
bolj bolj splošni prislov; primernik
prizaneseno prizanesen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
pri pri predlog; mestnik
iskanju iskanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
zaposlitve zaposlitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Slovenski slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
izobraževalni izobraževalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
sistem sistem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
proizvaja proizvajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
trenutno trenutno splošni prislov; nedoločena stopnja
kadre kader samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
po po predlog; mestnik
katerih kateri vprašalni zaimek; ženski spol, množina, mestnik
gospodarstvo gospodarstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
ne ne členek
povprašuje povpraševati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Po po predlog; mestnik
novih nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
delovnih deloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, mestnik
mestih mesto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
Slovenija Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
repu rep samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Evrope Evropa samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Omenjeno omenjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
dejstvo dejstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
podpremo podpreti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
s z predlog; orodnik
podatki podatek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
ministrstva ministrstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
delo delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
o o predlog; mestnik
upravičencih upravičenec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
do do predlog; rodilnik
denarne denaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
socialne socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pomoči pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Ti ta kazalni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
kažejo kazati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
število število samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
teh ta kazalni zaimek; moški spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
od od predlog; rodilnik
začetka začetek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
leta leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
2002 2002 glavni števnik; arabski zapis
do do predlog; rodilnik
konca konec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
leta leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
2004 2004 glavni števnik; arabski zapis
prejemajo prejemati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
denarno denaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
socialno socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
pomoč pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
povečalo povečati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
med med predlog; orodnik
tistimi tisti kazalni zaimek; moški spol, množina, orodnik
z z predlog; orodnik
višjo visok splošni pridevnik; primernik, ženski spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
visoko visok splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
izobrazbo izobrazba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Število število samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
povečalo povečati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
za za predlog; tožilnik
3,1 3,1 glavni števnik; arabski zapis
krat krat splošni prislov; nedoločena stopnja
Medtem medtem splošni prislov; nedoločena stopnja
ko ko podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
število število samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
vseh ves celostni zaimek; moški spol, množina, rodilnik
upravičencev upravičenec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
podvojilo podvojiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
Čeprav čeprav podredni veznik
moram morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, ednina
ob ob predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
omeniti omeniti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
študiji študij samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
med med predlog; orodnik
sabo se povratni zaimek; orodnik
zelo zelo splošni prislov; nedoločena stopnja
razlikujejo razlikovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
Velik velik splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
problem problem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
predstavljajo predstavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
družboslovni družbosloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
študiji študij samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
t. t. okrajšava
i. i. okrajšava
masovni masoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
študiji študij samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
posebej posebej splošni prislov; nedoločena stopnja
v v predlog; mestnik
Podravski podravski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
regiji regija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
veliko veliko splošni prislov; nedoločena stopnja
težje težko splošni prislov; primernik
zaposljivi zaposljiv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
Drugi drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
vidik vidik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
predstavlja predstavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
zelo zelo splošni prislov; nedoločena stopnja
zaskrbljujoč zaskrbljujoč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
podatek podatek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
in in priredni veznik
sicer sicer členek
na na predlog; tožilnik
deset deset glavni števnik; besedni zapis, množina, imenovalnik
vpisanih vpisan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
študentov študent samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
diplomira diplomirati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
le le členek
eden eden zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, imenovalnik
Vzroke vzrok samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
tako tak kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
stanje stanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
iščemo iskati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
v v predlog; mestnik
mnogih mnog nedoločni zaimek; moški spol, množina, mestnik
dejavnikih dejavnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
Eden eden zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
razlogov razlog samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tudi tudi členek
ta ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, imenovalnik
da da podredni veznik
razmere razmera samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
trgu trg samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
silijo siliti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
srednješolce srednješolec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
ne ne členek
najdejo najti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
zaposlitve zaposlitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
da da podredni veznik
gredo iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, množina
študirat študirati glavni glagol; nedovršni, namenilnik
V v predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
primeru primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
univerza univerza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
tista tisti kazalni zaimek; ženski spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
blaži blažiti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
socialne socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
stiske stiska samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
prebivalstva prebivalstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Tega ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
seveda seveda členek
univerza univerza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
nima imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
postavljenega postavljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
svoji svoj povratni zaimek; ženski spol, ednina, mestnik
viziji vizija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
V v predlog; mestnik
svoji svoj povratni zaimek; ženski spol, ednina, mestnik
viziji vizija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
želi želeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
ustvarjati ustvarjati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
visoko visoko splošni prislov; nedoločena stopnja
usposobljen usposobljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
kader kader samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
ki ki podredni veznik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
pripomogel pripomoči glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
k k predlog; dajalnik
blaginji blaginja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, dajalnik
k k predlog; dajalnik
razvoju razvoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
regije regija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
k k predlog; dajalnik
prepoznavnosti prepoznavnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, dajalnik
v v predlog; mestnik
svetu svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Ob ob predlog; mestnik
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
velikem velik splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
številu število samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
študentov študent samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
nas jaz osebni zaimek; 1. oseba, množina, tožilnik
prav prav členek
čudi čuditi glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
še še členek
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
prišlo priti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
do do predlog; rodilnik
nekega nek nedoločni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
omembe omemba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
vrednega vreden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
premika premik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Naj naj členek
poudarim poudariti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 1. oseba, ednina
da da podredni veznik
že že členek
obstajajo obstajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
številni številen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
načini način samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
povezovanja povezovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
univerze univerza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
gospodarstva gospodarstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Po po predlog; mestnik
besedah beseda samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
Simona Simon samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Štrancarja Štrancar samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
naj naj členek
bi biti pomožni glagol; pogojnik
bil biti pomožni glagol; deležnik, ednina, moški spol
univerzitetni univerziteten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
inkubator inkubator samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Univerze univerza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
Mariboru Maribor samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, mestnik
najboljši dober splošni pridevnik; presežnik, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
inkubator inkubator samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
Sloveniji Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
saj saj priredni veznik
ima imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
največ največ splošni prislov; presežnik
zaposlenih zaposlen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
nobeden nobeden nikalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
drug drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
inkubator inkubator samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
naj naj členek
ne ne členek
bi biti pomožni glagol; pogojnik
imel imeti glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
dobro dobro splošni prislov; nedoločena stopnja
urejenih urejen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
kadrovskih kadrovski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
zadev zadeva samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Univerzitetni univerziteten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
inkubator inkubator samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
nosi nositi glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
naziv naziv samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Tovarna tovarna samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
podjemov podjem samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
uspešno uspešno splošni prislov; nedoločena stopnja
deluje delovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
že že členek
od od predlog; rodilnik
leta leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
2001 2001 glavni števnik; arabski zapis
Pisarna pisarna samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
prenos prenos samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
tehnologij tehnologija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
sodeluje sodelovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
s z predlog; orodnik
Tovarno tovarna samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
podjemov podjem samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
ki ki podredni veznik
deluje delovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; mestnik
univerzi univerza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
nudi nuditi glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
raziskovalcem raziskovalec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, dajalnik
podporo podpora samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
zaščito zaščita samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
intelektualne intelektualen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
lastnine lastnina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
licenciranje licenciranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
trženje trženje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
Od od predlog; rodilnik
novembra november samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
lani lani splošni prislov; nedoločena stopnja
odkar odkar podredni veznik
potekajo potekati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
na na predlog; mestnik
projektu projekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
intenzivne intenziven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
aktivnosti aktivnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
uspeli uspeti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
pripraviti pripraviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
pravilnike pravilnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
razne razen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
predloge predlog samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
pogodb pogodba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
poteka potekati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
pa pa priredni veznik
tudi tudi členek
že že členek
intenzivna intenziven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
komunikacija komunikacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
raziskovalci raziskovalec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
V v predlog; mestnik
kratkem kratek splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
bodo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, množina, nezanikani
razširili razširiti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
delovno deloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
skupino skupina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
obetajo obetati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
si se povratni zaimek; dajalnik, klitična naslonskost
velike velik splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
premike premik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
na na predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
področju področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Zelo zelo splošni prislov; nedoločena stopnja
zanimivo zanimiv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tudi tudi členek
s z predlog; orodnik
kakšnimi kakšen vprašalni zaimek; moški spol, množina, orodnik
ovirami ovira samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
srečujejo srečevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
Slovenska slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
politika politika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
namreč namreč priredni veznik
mnenja mnenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
da da podredni veznik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
vredno vreden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
podpreti podpreti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
projekta projekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
izvajal izvajati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
samo samo členek
v v predlog; mestnik
Mariboru Maribor samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
Ljubljani Ljubljana samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
pa pa priredni veznik
ne ne členek
Dejstvo dejstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
da da podredni veznik
Univerza univerza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
Ljubljani Ljubljana samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
nima imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
tovrstnega tovrsten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
sistema sistem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
prenos prenos samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
znanja znanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
jim on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, dajalnik, klitična naslonskost
prinaša prinašati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
težave težava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
pri pri predlog; mestnik
dobivanju dobivanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
sredstev sredstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
državne državen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
blagajne blagajna samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Tu tu splošni prislov; nedoločena stopnja
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
še še členek
enkrat enkrat splošni prislov; nedoločena stopnja
pokaže pokazati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
nekakšen nekakšen nedoločni zaimek; moški spol, ednina, tožilnik
mačehovski mačehovski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
odnos odnos samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
države država samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
do do predlog; rodilnik
ostalih ostal deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
regij regija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Pisarna pisarna samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
transfer transfer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
tehnologij tehnologija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
namreč namreč priredni veznik
prva prvi vrstilni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, imenovalnik
te ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
vrste vrsta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
Sloveniji Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Spodbudno spodbudno splošni prislov; nedoločena stopnja
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
mi jaz osebni zaimek; 1. oseba, ednina, dajalnik, klitična naslonskost
zdi zdeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
dejstvo dejstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
zgledujejo zgledovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
po po predlog; mestnik
podobnih podoben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
sistemih sistem samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
že že členek
vzpostavljeni vzpostavljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
razvitih razvit splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
državah država samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
Evropske evropski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
unije unija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Cilj cilj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Pisarne pisarna samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
prenos prenos samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
tehnologij tehnologija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
deset deset glavni števnik; besedni zapis, množina, imenovalnik
projektov projekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Evropske evropski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
unije unija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
petnajst petnajst glavni števnik; besedni zapis, množina, imenovalnik
patentov patent samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
letno letno splošni prislov; nedoločena stopnja
Upamo upati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
samo samo členek
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
bodo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, množina, nezanikani
velike velik splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
besede beseda samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
enkrat enkrat splošni prislov; nedoločena stopnja
za za predlog; tožilnik
spremembo sprememba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
tudi tudi členek
dejansko dejansko splošni prislov; nedoločena stopnja
spremenile spremeniti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, ženski spol
v v predlog; tožilnik
velika velik splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
dejanja dejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Dobra dober splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
povezava povezava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
gospodarskim gospodarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
sektorjem sektor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
prav prav členek
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
vzpostavljena vzpostavljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
okviru okvir samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
inštitutov inštitut samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
na na predlog; mestnik
fakultetah fakulteta samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
predvsem predvsem členek
tehničnih tehničen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
smeri smer samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Kot kot podredni veznik
nek nek nedoločni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
zgleden zgleden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
primer primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
bi biti pomožni glagol; pogojnik
omenila omeniti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
Fakulteto fakulteta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
elektrotehniko elektrotehnika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
računalništvo računalništvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
informatiko informatika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Univerze univerza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
Mariboru Maribor samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, mestnik
Zglednost zglednost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
ne ne členek
kaže kazati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
samo samo členek
v v predlog; mestnik
obsegu obseg samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Fakulteta fakulteta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
svojih svoj povratni zaimek; ženski spol, množina, rodilnik
spletnih spleten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
straneh stran samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
zelo zelo splošni prislov; nedoločena stopnja
pregledno pregledno splošni prislov; nedoločena stopnja
predstavi predstaviti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
letno leten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
poročilo poročilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
opise opis samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
projektov projekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
izvaja izvajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
V v predlog; tožilnik
projekte projekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
izvajajo izvajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
prek prek predlog; rodilnik
inštitutov inštitut samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
vključuje vključevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
zelo zelo splošni prislov; nedoločena stopnja
veliko velik splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
število število samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
študentov študent samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
kar kar splošni prislov; nedoločena stopnja
ena en zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, imenovalnik
tretjina tretjina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
vseh ves celostni zaimek; moški spol, množina, rodilnik
študentov študent samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
na na predlog; mestnik
fakulteti fakulteta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
To ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
študentje študent samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
si se povratni zaimek; dajalnik, klitična naslonskost
želijo želeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
pridobiti pridobiti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
dodatna dodaten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
znanja znanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
Za za predlog; tožilnik
vloženo vložen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
delo delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
oz. oz. okrajšava
podane podan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
rešitve rešitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
študentje študent samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
tudi tudi členek
primerno primerno splošni prislov; nedoločena stopnja
nagrajeni nagrajen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
Zelo zelo splošni prislov; nedoločena stopnja
veliko veliko splošni prislov; nedoločena stopnja
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
primerov primer samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ko ko podredni veznik
študentje študent samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
prek prek predlog; rodilnik
sodelovanja sodelovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
s z predlog; orodnik
podjetji podjetje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
v v predlog; mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
svojega svoj povratni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
študija študij samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
kasneje kasno splošni prislov; primernik
dejansko dejansko splošni prislov; nedoločena stopnja
najdejo najti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
zaposlitev zaposlitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
podjetju podjetje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
To ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tudi tudi členek
ena en zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, imenovalnik
najbolj najbolj splošni prislov; presežnik
bistvenih bistven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
stvari stvar samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Na na predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
mestu mesto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
poudarila poudariti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
te ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
vrste vrsta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
sodelovanja sodelovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
Univerzi univerza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
Mariboru Maribor samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, mestnik
razen razen priredni veznik
na na predlog; mestnik
redkih redek splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
članicah članica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
kot kot podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
Ekonomsko ekonomski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
poslovna posloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
fakulteta fakulteta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
ostale ostal deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
tehnične tehničen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
fakultete fakulteta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
občutno občutno splošni prislov; nedoločena stopnja
premalo premalo splošni prislov; nedoločena stopnja
Vse ves celostni zaimek; ženski spol, množina, tožilnik
fakultete fakulteta samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
morale morati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, ženski spol
ponuditi ponuditi glavni glagol; dovršni, nedoločnik
znanje znanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
ki ki podredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
ustvarjajo ustvarjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
tržišču tržišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Morale morati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, ženski spol
bi biti pomožni glagol; pogojnik
izvajati izvajati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
projekte projekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
pripomogli pripomoči glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
k k predlog; dajalnik
razvoju razvoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
mesta mesto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Univerza univerza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
naravnana naravnan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
preveč preveč splošni prislov; nedoločena stopnja
pedagoško pedagoško splošni prislov; nedoločena stopnja
in in priredni veznik
premalo premalo splošni prislov; nedoločena stopnja
podjetno podjetno splošni prislov; nedoločena stopnja
Na na predlog; mestnik
slovenskih slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
univerzah univerza samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
zaenkrat zaenkrat splošni prislov; nedoločena stopnja
še še členek
nimamo imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina, zanikani
odmevnih odmeven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
rezultatov rezultat samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
pospeševalnih pospeševalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
mehanizmov mehanizem samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
sodelovanja sodelovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
univerze univerza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
gospodarstva gospodarstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
V v predlog; mestnik
Sloveniji Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
še še členek
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
uveljavila uveljaviti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
praksa praksa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ustanavljanja ustanavljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
malih mali splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
podjetij podjetje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
na na predlog; mestnik
temelju temelj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
sodelovanja sodelovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
univerze univerza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
visokošolskih visokošolski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
delavcev delavec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Podjetniške podjetniški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
odrevenelosti odrevenelost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ne ne členek
morejo moči glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
v v predlog; mestnik
celoti celota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
reševati reševati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
tehnološki tehnološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
parki park samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
obstajajo obstajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
in in priredni veznik
kamor kamor podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
zatekajo zatekati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
nekateri nekateri nedoločni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
podjetniško podjetniški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
naravnani naravnan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
diplomanti diplomant samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
Le le členek
ti ta kazalni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
tudi tudi členek
niso biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, zanikani
v v predlog; mestnik
okviru okvir samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
univerze univerza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Kljub kljub predlog; dajalnik
vsemu ves celostni zaimek; srednji spol, ednina, dajalnik
pa pa priredni veznik
ne ne členek
smemo smeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
biti biti pomožni glagol; nedoločnik
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
črnogledi črnogled splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
Na na predlog; mestnik
Univerzi univerza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
Mariboru Maribor samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, mestnik
si se povratni zaimek; dajalnik, klitična naslonskost
močno močno splošni prislov; nedoločena stopnja
prizadevajo prizadevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
vzpostaviti vzpostaviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
učinkovite učinkovit splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
sisteme sistem samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
prenosa prenos samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
tehnologij tehnologija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Kljub kljub predlog; dajalnik
slabemu slab splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, dajalnik
posluhu posluh samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
na na predlog; mestnik
nacionalni nacionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
ravni raven samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
stvari stvar samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
izboljšujejo izboljševati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
Slovenija Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
počasi počasi splošni prislov; nedoločena stopnja
začela začeti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
zavedati zavedati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
kaj kaj vprašalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
vse ves celostni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zamudila zamuditi glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
v v predlog; mestnik
bližnji bližnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
preteklosti preteklost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Veliko veliko splošni prislov; nedoločena stopnja
si se povratni zaimek; dajalnik, klitična naslonskost
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
obetamo obetati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
tudi tudi členek
od od predlog; rodilnik
finančne finančen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pomoči pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Evropske evropski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
unije unija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
njenih njen svojilni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, rodilnik, ednina, ženski spol svojine
tovrstnih tovrsten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
programov program samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Prvi prvi vrstilni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, imenovalnik
koraki korak samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
sledenju sledenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
za za predlog; orodnik
gospodarsko gospodarsko splošni prislov; nedoločena stopnja
uspešnimi uspešen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
regijami regija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
gospodarsko gospodarsko splošni prislov; nedoločena stopnja
najrazvitejšimi razvit splošni pridevnik; presežnik, ženski spol, množina, orodnik
državami država samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
torej torej splošni prislov; nedoločena stopnja
že že členek
prehojeni prehojen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
potrebno potrebno splošni prislov; nedoločena stopnja
pa pa priredni veznik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
še še členek
marsikaj marsikaj nedoločni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
postoriti postoriti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
POLONA POLONA samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ONIČ ONIČ samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2006
vrsta besedila: Revije
naslov: Katedra : slovenski akademski in študentski časopis
avtor: neznani novinar