Kot je povedal dr. vet. med. Franc Čampa, sekretar na Gospodarskem interesnem združenju (GIZ) Meso-izdelki, ki vključuje 24 družb, podjetij in zadrug, ki se ukvarjajo s klanjem živine, predelavo mesa in prometom mesa ter izdelkov lastne proizvodnje, si klavničarji in predelovalci že več kot tri leta prizadevajo ustvariti red na domačem trgu z živino: »Naši predlogi o ocenjevanju živali in plačevanju po kakovosti leta 1995 so naleteli na odpor, saj je v Sloveniji ves čas potekal odkup na živo težo, klavna kakovost prašičev pa tudi stroki, ki še vedno meni, da so domači prašiči kakovostni, le nekoliko bolj mastni, ni bila dosti mar.« Takrat so se odločili za srednjo vrednost 50 odstotkov mesa v topli polovici, danes pa ima srednje kakovosten prašič v Sloveniji 53 odstotkov mesa. »Nekateri zasebni rejci pri nas že dosegajo izjemne rezultate, vendar v celoti še močno šepamo za evropskimi državami, kjer se te vrednosti gibljejo nad 56 odstotki,« ugotavlja Čampa.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Kot kot podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
povedal povedati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
dr. dr. okrajšava
vet. vet. okrajšava
med med predlog; orodnik
Franc Franc samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Čampa Čampa samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
sekretar sekretar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
Gospodarskem gospodarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
interesnem interesen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
združenju združenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
GIZ GIZ samostalnik, lastno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
Meso meso samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
izdelki izdelek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
vključuje vključevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
24 24 glavni števnik; arabski zapis
družb družba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
podjetij podjetje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
zadrug zadruga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
ukvarjajo ukvarjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
s z predlog; orodnik
klanjem klanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
živine živina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
predelavo predelava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
mesa meso samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
prometom promet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
mesa meso samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
izdelkov izdelek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
lastne lasten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
proizvodnje proizvodnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
si se povratni zaimek; dajalnik, klitična naslonskost
klavničarji klavničar samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
predelovalci predelovalec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
že že členek
več več splošni prislov; primernik
kot kot podredni veznik
tri trije glavni števnik; besedni zapis, srednji spol, množina, tožilnik
leta leto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
prizadevajo prizadevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
ustvariti ustvariti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
red red samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
na na predlog; mestnik
domačem domač splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
trgu trg samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
živino živina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
Naši naš svojilni zaimek; 1. oseba, moški spol, množina, imenovalnik, množina svojine
predlogi predlog samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
ocenjevanju ocenjevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
živali žival samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
plačevanju plačevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
po po predlog; mestnik
kakovosti kakovost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
leta leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
1995 1995 glavni števnik; arabski zapis
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
naleteli naleteti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
na na predlog; tožilnik
odpor odpor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
saj saj priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
Sloveniji Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ves ves celostni zaimek; moški spol, ednina, tožilnik
čas čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
potekal potekati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
odkup odkup samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
na na predlog; tožilnik
živo živ splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
težo teža samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
klavna klaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
kakovost kakovost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
prašičev prašič samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
pa pa priredni veznik
tudi tudi členek
stroki strok samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
še še členek
vedno vedno splošni prislov; nedoločena stopnja
meni meniti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
domači domač splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
prašiči prašič samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
kakovostni kakovosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
le le členek
nekoliko nekoliko splošni prislov; nedoločena stopnja
bolj bolj splošni prislov; primernik
mastni masten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
bila biti pomožni glagol; deležnik, ednina, ženski spol
dosti dosti splošni prislov; nedoločena stopnja
mar mar splošni prislov; nedoločena stopnja
Takrat takrat splošni prislov; nedoločena stopnja
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
odločili odločiti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
za za predlog; tožilnik
srednjo srednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
vrednost vrednost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
50 50 glavni števnik; arabski zapis
odstotkov odstotek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
mesa meso samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
topli topel splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
polovici polovica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
danes danes splošni prislov; nedoločena stopnja
pa pa priredni veznik
ima imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
srednje srednje splošni prislov; nedoločena stopnja
kakovosten kakovosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
prašič prašič samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
Sloveniji Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
53 53 glavni števnik; arabski zapis
odstotkov odstotek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
mesa meso samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Nekateri nekateri nedoločni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
zasebni zaseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
rejci rejec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
pri pri predlog; mestnik
nas jaz osebni zaimek; 1. oseba, množina, mestnik
že že členek
dosegajo dosegati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
izjemne izjemen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
rezultate rezultat samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
vendar vendar priredni veznik
v v predlog; mestnik
celoti celota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
še še členek
močno močno splošni prislov; nedoločena stopnja
šepamo šepati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
za za predlog; orodnik
evropskimi evropski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
državami država samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
kjer kjer podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
te ta kazalni zaimek; ženski spol, množina, imenovalnik
vrednosti vrednost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
gibljejo gibati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
nad nad predlog; orodnik
56 56 glavni števnik; arabski zapis
odstotki odstotek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
ugotavlja ugotavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Čampa Čampa samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 1999
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Kmečki glas
avtor: neznani novinar